Ana səhifə

Yrd. Doç. Dr. İsmail sezer özgeçmiş


Yüklə 43.65 Kb.
tarix06.05.2016
ölçüsü43.65 Kb.

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER

Özgeçmiş


1962 yılında Samsun/Çarşamba’da doğan. İlkokulu Hacılı çay köyünde, orta ve lise tahsilini Çarşamba’da ve Üniversite öğrenimini de 1985 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olmuş, 1985 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans öğrenimine başlamış, 1997 yılında da Tarla Bitkileri Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmış. Mayıs 1988’de “ Samsun Ekolojik Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” isimli Yüksek lisansını tamamlamış. Ekim 1989 yılında OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimine başlamış ve Temmuz 1993’de “Çeltiğin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Karakterlerine Ekim Yöntemi ve Bitki Sıklığının Etkileri Üzerine Bir Araştırma” isimli Doktora Tezini tamamlamış. Yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.


2.YAYINLAR

2.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
2.1.1. Mut, Z., Sezer, İ. ve Gülümser, A., 2005. Effect of different sowing rates and nitrogen levels on grain yield, yield components and some quality traits of triticale. Asian Journal of Plant Sciences 4(5):533-539.

2.1.2. İ. Sezer., F. Öner., Z. Mut., 2009. Non-destructive leaf area measurement in maize (Zea mays L.). Journal of Enviromental Biology. 30(5), 785-790.


2.1.3. İ. Sezer., A. Balkaya., O. Karaağaç., F. Öner., 2011. Moisture dependent of some physical and morphological properties of dent corn (Zea mays var. indendata Sturt) seeds. African Journal of Biotechnology. Vol. 10(15), pp.2857-2866.
2.1.4. F. Öner., M.S. Odabaş., İ. Sezer., F. Odabaş., 2011. Leaf Area Prediction for Corn (Zea mays L.) Cultivars with Multi Regression Analysis. Photosyntetica 49 (4):637-640.


2.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
2.2.1.Dengi, O. Sezer., İ. Özdemir,N. Göl,C.,Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sirat, A.,and M. Şahin.2010.

Application of GİS model physical land evaluation suitability for rice cultivation. 26-28.may 2010 19 mayıs üniversitesi samsun Turkey ( ınternational soil science congress on (management of natural resource to sustain soil health and quality) PP :143-152


2.2.2. Z. Mut., A. Gulumser., I. Sezer., H. Akay., F. Öner., Ö.D.Erbaş. 2011. Grain Yield and Quality Traits of Local Oat Genotypes. Climate Change: Challenges and Opportunities in Agriculture. Agrisafe Final Conference March 21-23, 2011, Budapest, Hungary.
2.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

2.3.1 Köycü, C., İ. Sezer., N. Bulanık ve O. Kurt,1988. Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen

Arpanın Tane Verimi ile Bazı Kalite Karakterlerine N.P.K' lı Gübrelerin Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. O.M.Ü. Ziraat Fak. Der. 3(2): 159-170. Samsun2.3.2.Sezer, İ., ve Köycü. 1988. Samsun Ekolojik Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek

Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerini Belirleme Çalışmaları. O.M.Ü. Ziraat Fak. Der. 3(2) : 171- 176 Samsun.2.3.3.Köycü,C.,O. Kurt ve İ. Sezer. 1988. Samsun Ekolojik Şartlarında Cumhuriyet-75 Kışlık Buğday

(Triticum aestivum L.) Çeşidinin Tane Verimi ve Bitki Gelişimi Üzerine Ekim Tarihi ve

Tohum Miktarlarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü. Ziraat Fak. Der. 3(2):1-16

Samsun.


2.3.4. Köycü, C., İ.Erden., O.Kurt ve İ. Sezer. 1991. Samsun Ekolojik Şartlarında Mısır ve Arpa Bitkilerinin

Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Tarımsal Karakterlerine Kireçlemenin Etkileri Üzerine Araştırmalar. O.M.Ü. Ziraat Fak. Araştırma Yıllığı. S: 30-42. Samsun.2.3.5.Köycü, C., İ.Sezer. ve A. Toksal.1994. Çarşamba Ovasında Bazı Çeltik (Oryza sativa L.)

Çeşitlerinin Bitkisel Özellikleri ve Tane Verimi Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, Cilt:9 Sayı:1 S:1-11 Samsun.2.3.6.Sezer. İ., K. Kevseroğlu ve C. Köycü.. 1994. Çarşamba Ovasında Hibrit Olgunlaşma Grubu ve

Bitki Sıklığının Mısırda Tane ve Bazı Agronomik Karakterler Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü. Ziraat Fak. Dergisi. Cilt:10, Sayı: 2. Samsun2.3.7. Sezer, İ. ve C. Köycü.1994. Çeltiğin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Karakterlerine Ekim Yöntemi ve Bitki Sıklığının Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri Kitabı. Cilt:1, S: 72, İzmir.

2.3.8.Sezer, İ. ve S. Yanbeyi. 1997. Çarşamba Ovasında Yetiştirilen Cin Mısırda (Zea mays L. everta) Bitki

Sıklığı ve Azotlu Gübrenin Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Bazı Bitkisel Karakterler Üzerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı ( 22-25 Eylül 1997), S:123, Samsun.2.3.9. Sezer, İ. ve C. Köycü.1997. Çeltikte Tane Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi İle Belirlenmesi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Kitabı ( 22-25 Eylül 1997), S:167, Samsun.2.3.10.Sezer,İ., O. Kurt ve C. Köycü, 1997. Samsun Koşullarında Buğday (Triticum aestivum L. ) Çeşit ve Hatlarının Uyum Yetenekleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı ( 22-25 Eylül 1997), S:517, Samsun.

2.3.11.Sezer. İ. 1999. Çarşamba Ovasında Ana Ürün olarak Yetiştirilebilecek Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays L.Saccharata) Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı ( 15-20 Kasım 1999), Adana.

2.3.12.Sezer.İ. ve A. Gülümser, 1999. Çarşamba Ovasında Ana Ürün olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin (Zea mays L indentata ) Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı ( 15-20 Kasım 1999), Adana.

2.3.13.Sezer. İ. ve C. Köycü, 1999. Kızılırmak Vadisinde Yetiştirilebilecek Çeltik Çeşit ve Hatlarının (Oryza sativa L.) Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı ( 15-20 Kasım 1999), Adana.

2.3.14.Anıl, H. ve İ. Sezer., 2003. Çarşamba Ovası’nda Şeker Mısırın Verim, Verim Unsurları İle Bazı Kalite Karakterlerine, Şaşırtmanın Ve Farklı Ekim Zamanlarının Etkisi. OMÜ Ziraat Fak. Dergisi, 2003, 18 (2): 17-23. Samsun

2.3.15.Sezer, İ. ve A. Sürmeli., 2003. Karadeniz Bölgesinde Ana Ürün Melez Mısır (Zea Mays L.)

Yapımına Uygun, Kendilenmiş Hatların Bazı Bitkisel Özelliklerine Ait Kombinasyon Yeteneklerinin Araştırılması. . O.M.Ü. Ziraat Fak. Dergisi. , 2003, 18 (2): 24-31. Samsun2.3.16.Mut, Z. Sezer, İ. ve A. Gülümser., 2004 . Samsun Koşullarında Tritikale Genotiplerinin ile Buğday, Arpa ve Çavdarın Verim,Verim Unsuları ve Bazı Kalite Öğeleri Üzerine Kıyaslamalı Bir Araştırma. OMÜ. Ziraat Fak. Dergisi., 2004, 19 (2): 1-8. Samsun

2.3.17.Sirat, A. ve İ.Sezer., 2005. Samsun Ekolojik Koşullarına Uygun Arpa (hordeum vulgare L. )

Çeşitlerinin Belirlenmesi. OMÜ. Ziraat Fak. Dergisi., 2005,20 (3): 71-81. Samsun2.3.19.Yanbeyi, S. ve İ. Sezer. 2006. Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Ziraat Fak. Dergisi., 2006,21 (1):33-39. Samsun

2.3.20. Öner, F. ve İ.Sezer.2007. Işık ve Sıcaklığın Mısırda (Zea mays l.) Büyüme Parametreleri Üzerine Kantitatif Etkileri. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1, Yıl:2007, S:55-64. Tekirdağ

2.3.21. Şavşatlı, Y.; Gülümser, A. ve İ. Sezer., 2008, Samsun Ekolojik Şartlarında

Yetiştirilen Çeltik Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılmsı OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2008,23(1):7-162.3.22.Şavşatlı, Y.; Gülümser, A. ve İ. Sezer., 2008, Çeltikte Bazı Salkım ve Tane

Özellikleri Arasındaki İlişkiler OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2008,23(1):25-312.3.23..Sezer, İ.; Oner, F. and Z. Mut. 2008. Non-Destructive Leaf Area Measurement In Maize (Zea

mays L.), Journal of Environmental Biology, Volume 30(5/6) 2009.

2.3.24. F. Öner. 2011. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays indendata L.) Çeşit ve Hatlarının Agronomik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Basımda)

2.3.25. F. Öner. 2011. Determination of Chemical Quality Parameters with Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) Hybrids According to Various FAO Maturity Groups. Yüzüncü Yıl üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Basımda).

2.3.26. Sirat. A ve i. Sezer, 2011. Bazı arpa (Hordeum vulgare l.) çeşitlerinin genotip x çevre

interaksiyonları ve stabilitelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):221-230, samsun2.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

2.4.1.Köycü,C., İ.Sezer ve Ş. Dere.1994. Çeltik Tarımında Yeşil Gübre Olarak Azolla. Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri Kitabı. Cilt:1, S: 72-77. İzmir.

2.4.2.Sezer, İ. ve C. Köycü. 1995. Samsun İlinde Ana ve İkinci Ürün Olarak Şeker Mısır Yetiştirme Tekniği. Karadeniz Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi (10-11 Ocak, 1995). Samsun

2.4.3.Sezer,İ.,C.Köycü, M. Torun ve M.İ. Ağdağ.1995. Samsun ilinde Fideleme Çeltik Üretim Tekniğinin Önemi ve Uygulama İmkanları. Karadeniz Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi (10-11 Ocak, 1995). Samsun

2.4.4.Ağdağ, İ.A.,, M.Torun, C. Köycü ve İ. Sezer. 1995. Çarşamba Ovasında Mevcut Mısır Yetiştirme Tekniği ve Tavsiye Edilen Yetiştirme Tekniği Paketi. Karadeniz Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi (10-11 Ocak, 1995). Samsun

2.4.5.Torun, M. M.İ. Ağdağ. ve İ. Sezer,1997. Samsun İlinde Uygulanabilecek Alternatif Tarla Bitkileri Ürün Modelleri .Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı ( 22-25 Eylül 1997), S:517, Samsun.

2.4.6.Köycü, C. ve İ. Sezer., 1998. Oltu ve Çevresinde Erozyon Tahribatı.Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu, 1-3 Temmuz 1998 S:323-335 Atatürk Üniv. Ziraat Fakultesi, Ofset tesisi,

2.4.7.Kurt, O. ve İ. Sezer., 1998. Bafra İlçesinde Tarla Bitkileri Üretim Potansiyeli . Bafra ovası Tarım Sempozyumu (2ekim 1998), Bafra/Samsun

2.4.8.Kurt, O. ve İ. Sezer., 1999. Dünya’da Tarla Bitkilerinin Üretim Potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Cilt II, Sayfa 675-684. O.M.Ü.Z.F., 4-5 Ocak, 1999, Samsun

2.4.9.Sezer, İ. ve O. Kurt., 1999. Samsun İlinde Çeltik Üretim Potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Cilt I, Sayfa 25-34. O.M.Ü.Z.F., 4-5 Ocak, 1999, Samsun

2.4.10. Köycü, C., Mut, Z. ve Sezer, İ., 2002. Toprakların Korunmasında Fiziksel Önlemler. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniv. Zir. Fak. 18-20 Eylül 2002, S:357-363. Antakya- Hatay.

2.4.11. Köycü, C., Sezer, İ. ve Mut, Z., 2002. Yorgun Topraklarımızda Tarım-Çevre İlişkisi. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniv. Zir. Fak. 18-20 Eylül 2002, S: 600-604. Antakya- Hatay.

2.4.12. Sezer, İ.ve Mut, Z., 2004. Kurak Alanlarda Serin İklim Tahılları Yetiştirme Tekniği. Her yönüyle Yerköy Sempozyumu. T.C. Yerköy Kaymakamlığı (Ekim-2004). S:359-366. Yerköy-Yozgat.

2.4.13. Şavşatlı, Y. Sezer, İ. ve A. Gülümser., 2005.Çeltik Genotipleri ve F1 Melezlerinin Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi (9-11 Kasım 2005). Bildiriler ve Posterler S: 187-193 Adana.

2.4.14. Sezer, İ. Mut, Z. ve F. Öner., 2007, Çeltikte (Oryza Sativa L.) Kırıklı Randımana Etkili

Faktörler, Türkiye Vıı. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum,

2.4.15. Sezer, İ. Mut, Z. Öner.F, Sirat, A. Ve A. Gülümser, 2007, Bafra Ovasında Ana Ürün OlarakYetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin (Zea Mays L. indentata) Belirlenmesi Üzerine Araştırma, Türkiye Vıı. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum,

2.4.16. F. Öner., A. Gülümser., İ. Sezer., Z. Mut. 2011. Karadeniz Bölgesinden Toplanan Sert Mısır (Zea mays L. indurata) ve Cin Mısır (Zea mays L. everta) Genotiplerinin Tohum ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Uluslar arası Katılımlı I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı. 27-30 Nisan 2011 Eskişehir. Cilt 1. S. 125-131.

2.4.17. İ. Sezer., H. Akay., Z. Mut., F. Öner. 2011. Karadeniz Bölgesinde Çeltik Tarımı ve Sorunları. Uluslar arası Katılımlı I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı. 27-30 Nisan 2011 Eskişehir. Cilt III. S. 2317-2325.

2.4.18. İ. Sezer., H. Akay., F. Öner. 2011. Çarşamba Ovasının Tarımsal Kalkınmasında Tarla Tarımının Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. 3. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad başgil ve Çarşamba Sempozyumu. 16 Nisan 2011 (Basımda).
2.4.19. F. Öner., A. Gülümser., İ. Sezer., Z. Mut., H. Akay., M. Şahin., B. İmamoğlu. 2011. Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşit ve Hatlarının Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011 Samsun. S. 121-126.

2.4.20. M. Şahin., F. Öner., T. Türe., İ. Sezer. 2011. Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşit yada Çeşit Adaylarının Karadeniz Bölgesi Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011 Samsun. S. 133-137.

2.4.21. H. Akay., İ. Sezer., Z. Mut., F. Öner., A. Sirat. 2011. Çeltik Fidesi Üretiminde Farklı Yetiştirme Harçlarının Fide Gelişimi ve Kalitesine Etkileri. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011 Samsun. S. 545-551.

2.4.22. F. Öner., A. Gülümser., İ. Sezer., Z. Mut. 2011. Samsun Koşullarında Bazı Hibrit Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011 Bursa (Baskıda, Poster bildiri olarak sunulmuştur).

2.4.23. F. Öner., İ. Aydın., İ. Sezer., A. Gülümser., E. Özata., D. Algan. 2011. Bazı Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011 Bursa (Baskıda, Poster bildiri olarak sunulmuştur).

2.4.24. Z. Mut., H. Akay., İ. Sezer., A. Gülümser., F. Öner., Ö.D.Erbaş. 2011. Farklı Orijinli Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin Samsun Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin Tespiti. IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011 Bursa (Baskıda, sunulu bildiri olarak sunulmuştur)

2.4.25. İ. Sezer., O. Kurt., F. Öner., H. Uysal., H. Akay., A. Demir. 2011. Samsun İlinde Tarım ve Çevre Açısından Uygulanabilecek Tarla Tarım Üretim Sistemlerinin İrdelenmesi. Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011 Samsun (Baskıda, sunulu bildiri olarak sunulmuştur).

2.4.26.Sirat. A. Sezer, İ. ve Z. Mut. 2011. Bazı kışlık arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin genotip x çevre interaksyonları ve sabilitelerinin belirlenmesi IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011 Bursa.

2.4.27.Sezer, İ., Akay, H., Mut, Z., Gülümser, A., Sahin, M. 2011. Çeltik Yetistiriciliginde Fideleme

Yöntemi. I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, Eskisehir. 2309-

2316.

2.4.28.Sezer, İ., Akay, H., Mut, Z., Gülümser, A., Sahin, M. 2011. Karadeniz Bölgesinde Çeltik Tarımı veSorunları. I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, Eskisehir.2317-2326.
2.4.29.Kurtar,E.S. A. Balkaya ve İ. Sezer. 2011.Farklı tohum boyutlarına sahip atdişi hibrit mısır (zea

mays indendata sturt. ) çeşitlerinin bazı biyolojik değerleri üzerine farklı sıcaklıkların etkileri.

Tohumculuk kongresi, Samsun

2.5. DERLEMELER2.5.1.Kara, E.E. ve İ. Sezer.1992. Anız Yakma. Ekoloji Çevre Dergisi. ( Ekim-Kasım-Aralık.1992). Sayı:5, S: 18-22.

2.5.2.Sezer, İ. ve Mut, Z. 2004. Samsun İlinde Çeltik Tarımının Durumu ve Üretimi Artırmak İçin

Öneriler. GOP Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 21(1) 57-66.
2.6.YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI
Yanbeyi, S. ve İ. Sezer. 1997. Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarının Verim

ve Verim Öğeleri Üzerinde Bir Araştırma.Anıl, H. ve İ. Sezer.1998. Çarşamba Ovası’nda Şeker Mısırın Verim, Verim Unsurları İle Bazı Kalite

Karakterlerine, Şaşırtmanın Ve Farklı Ekim Zamanlarının EtkisiSürmeli, A. ve İ. Sezer. 2001. Karadeniz Bölgesinde Ana Ürün Melez Mısır (Zea Mays L.) Yapımına

Uygun, Kendilenmiş Hatların Bazı Bitkisel Özelliklerine Ait Kombinasyon Yeteneklerinin Araştırılması.

Sirat, A. ve İ.Sezer., 2004. Samsun Ekolojik Koşullarına Uygun Arpa (hordeum vulgare L. )

Çeşitlerinin Belirlenmesi.

Öner, F. ve İ.Sezer.2004.. Işık ve Sıcaklığın Mısırda (Zea mays l.) Büyüme Parametreleri Üzerine Kantitatif Etkileri. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1, Yıl:2007, S:55-64. Tekirdağ

Oktay, E. ve İ. Sezer. 2006. Orta Karadeniz Geçit Bölümünde Yetiştirilebilecek Ekmeklik Buğday

(Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Verim, Verim Unsurları ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ünal, R. ve İ.sezer. 2011. Trinexapac-Ethyl Dozları ve Ekim Sıklığının Türkiye’de Islah Edilen İki

Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşidinde Yatma ve Bazı Morfolojik, Tarımsal, Kalite Özelliklerine Etkisi

Şermet, c. ve İ.sezer. 2011. Orta Karadeniz Sahil Bölümünde Yetiştirilebilecek Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L) Çeşitlerinde Verim, Verim Unsurları ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.


2.7.DOKTORA ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI
Sirat, A. ve İ.sezer. 2010 . Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Genotip x Çevre

İnteraksiyonları ve Çeşitlerin Stabilitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Şahin, M. ve İ.sezer. 2011 . Kızılırmak Havzası Koşullarında Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinin

Genotip X Çevre İnteraksiyonları ve Stabilitelerinin Belirlenmesi


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət