Ana səhifə

Vzor žÁdosti soukromé vysoké Školy o poskytnutí dotací ze stáTNÍho rozpočTU, PŘedkládané ministerstvu školství, mláDEŽe a tělovýchovy V době od dubna do 30. Dubna kalendáŘNÍho roku


Yüklə 13.97 Kb.
tarix04.05.2016
ölçüsü13.97 Kb.

Příloha č. 1


VZOR ŽÁDOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, PŘEDKLÁDANÉ MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY V DOBĚ OD 1.DUBNA DO 30.DUBNA KALENDÁŘNÍHO ROKU

Žádost soukromé vysoké školy

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia

podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách

(dále jen „ubytovací stipendia“)

a

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia

podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách

(dále jen „sociální stipendia“)


Název žadatele (právnické osoby působící jako soukromá vysoká škola):
Adresa sídla žadatele:
Právní forma žadatele:
Identifikační číslo žadatele:
Číslo bankovního účtu žadatele:

Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na ubytovací stipendia pro období od 1. ledna ..... do 30. června ..... [v Kč]:


Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na sociální stipendia pro období od 1. ledna ..... do 30. června ..... [v Kč]:
Datum:
Podpis statutárního orgánu žadatele a orgánu, který vykonává působnost rektora veřejné vysoké školy:
Příloha č. 2
VZOR ŽÁDOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, PŘEDKLÁDANÉ MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY V DOBĚ OD 1.LISTOPADU DO 20.LISTOPADU KALENDÁŘNÍHO ROKU
Žádost soukromé vysoké školy

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia

podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách

(dále jen „ubytovací stipendia“)

a

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia

podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách

(dále jen „sociální stipendia“)
Název žadatele (právnické osoby působící jako soukromá vysoká škola):
Adresa sídla žadatele:
Právní forma žadatele:
Identifikační číslo žadatele:
Číslo bankovního účtu žadatele:

Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na ubytovací stipendia pro období od 1. září ..... do 31. prosince ..... [v Kč]:


Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na sociální stipendia pro období od 1. září ..... do 31. prosince ..... [v Kč]:
Výše tzv. dodatečné dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na sociální stipendia pro období od 1. září ..... do 31. prosince ..... [v Kč]:


Příloha k žádosti, předkládaná v případě, že je žádáno o tzv. dodatečnou dotaci na sociální stipendia [jmenný seznam studentů, kteří splňují podmínky uvedené v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, ale nejsou vedeni jako studenti tyto podmínky splňující v databázi SIMS k 31. říjnu kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta, protože orgán státní sociální podpory vydal pro účely přiznání stipendia písemné potvrzení po 31. říjnu daného kalendářního roku, s uvedením počtu měsíců, po které tyto podmínky splňují do konce kalendářního roku] :
Datum:
Podpis statutárního orgánu žadatele a orgánu, který vykonává působnost rektora veřejné vysoké školy.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət