Ana səhifə

Virophyta. Štruktúra a architektúra vírusov. Vírus chrípky, vírus tabakovej mozaiky, vírus herpesu a vírus hiv. Stavba a rozmnožovanie bakteriofágov


Yüklə 11.86 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü11.86 Kb.
B o t a n i k a


 1. Virophyta. Štruktúra a architektúra vírusov. Vírus chrípky, vírus tabakovej mozaiky, vírus herpesu a vírus HIV. Stavba a rozmnožovanie bakteriofágov.
 1. Bacteriophyta. Postavenie baktérií v systéme živej prírody. Charakteristika baktérií. Štruktúra a delenie bakteriálnej bunky. Baktérie a prostredie (autotrofné, heterotrofné, saprofytické, parazitické). Patogenita baktérií. Využitie mikroorganizmov v praxi.
 1. Taxonomické kategórie. Definícia druhu. Klasifikácia rastlinnej ríše. Charakteristika Prokaryota a Eukaryota. Charakteristika a systém odd. Cyanophyta a Prochlorophyta. Výskyt a význam v ekosystémoch.
 1. Fylogenéza a taxonómia rias. Vývojové stupne. Odd. Rhodophyta, Heterokontophyta, Haptophyta, Eustigmatophyta. Charakteristika, rodozmena a systém. Výskyt a význam v ekosystémoch.
 1. Odd. Cryptophyta, Dinophyta, Euglenophyta a Chlorophyta a ich vývojové stupne. Životný cyklus typových zástupcov. Charakteristika, systém, výskyt a význam v ekosystémoch.
 1. Heterotrofná vývojová línia kryptogamov. Odd. Eumycota (pododd. Zygomycotina a Ascomycotina). Charakteristika, systém, výskyt a význam v ekosystémoch. Pododd. Basidiomycotina – charakteristika, systém, výskyt a význam. Životný cyklus typových zástupcov. Lichenes a ich postavenie v systéme živých organizmov.Výskyt a význam v ekosystémoch.
 1. Cormobionta – charakteristika a systém. Progresívne a regresívne vývojové tendencie. Charakteristika odd. Rhyniophyta. Odd. Bryophyta – charakteristika, rodozmena, systém a fylogenetické vzťahy. Výskyt a význam v ekosystémoch.
 1. Odd. Lycopodiophyta a Equisetophyta - charakteristika, rodozmena, systém a fylogenetické vzťahy. Charakteristika dôležitejších zástupcov. Výskyt a význam v ekosystémoch.
 1. Odd. Psilotophyta a Polypodiophyta – charakteristika, rodozmena, systém a fylogenetické vzťahy. Charakteristika dôležitejších zástupcov. Výskyt a význam v ekosystémoch.
 1. Charakteristika oddelenia Spermatophyta. Charakteristika (megafylová a mikrofylová vývojová línia), fylogenetický pôvod, rodozmena, systém a dôležitejší zástupcovia pododdelenia Gymnospermatophytina. Výskyt a význam v ekosystémoch.

 2. Charakteristika, fylogenetický pôvod, rodozmena a systém pododdelenia Angiospermatophytina. Primitívne a odvodené evolučné znaky. Charakteristika tried Magnoliopsida a Liliopsida.
 1. Systém podtried Magnoliidae a Hamamelididae. Charakteristika fylogeneticky a hospodársky najvýznamnejších čeľadí a zástupcov (so zameraním na Magnoliales, Ranunculales, Nymphaeales, Papaverales; Urticales, Fagales, Betulales, Juglandales)


 1. Systém podtried Caryophyllidae a Dilleniidae. Charakteristika fylogeneticky a hospodársky najvýznamnejších čeľadí a zástupcov (so zameraním na Caryophyllales, Opuntiales, Polygonales; Capparales, Primulales, Malvales, Violales, Salicales, Ericales) 1. Systém podtried Rosidae. Charakteristika fylogeneticky a hospodársky najvýznamnejších čeľadí a zástupcov (so zameraním na Rosales, Fabales, Euphorbiales, Sapindales, Geraniales, Saxifragales, Araliales) 1. Systém podtried Asteridae. Charakteristika fylogeneticky a hospodársky najvýznamnejších čeľadí a zástupcov (so zameraním na Loganiales, Scrophulariales, Solanales, Lamiales, Rubiales, Boraginales, Campanulales, Asterales)
 1. Systém triedy Liliopsida. Charakteristika fylogeneticky a hospodársky najvýznamnejších čeľadí a zástupcov (so zameraním na Butomales, Arecales, Arales, Liliales, Orchidales, Juncales, Cyperales, Poales)
 1. Koreň. Rast a stavba koreňa. Funkcia meristémov pri raste koreňa a v jeho primárnej resp. sekundárnej stavbe. Koreňové sústavy a premenené korene.
 1. Stonka. Stavba a funkcia výhonku. Klíčenie rastlín. Primárna a sekundárna stavba stonky. Typy cievnych zväzkov a ich základné časti. Metamorfované stonky.
 1. List. Rast a tvorba listov. Základné pletivá a stavba monofaciálnych a bifaciálnych listov. Ihlicovité listy. Morfológia listov. Listové metamorfózy.
 1. Kvet semenných rastlín. Stavba a základné časti so zameraním na samčie a samičie plodolisty. Opelenie a oplodnenie krytosemenných rastlín. Peľ. Vajíčko a semeno. Základné typy súkvetí a klasifikácia plodov (význam pre človeka).


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət