Ana səhifə

Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi Çocuk ve ergen ruh sağLIĞi ve hastaliklari uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013


Yüklə 232.42 Kb.
səhifə1/3
tarix07.05.2016
ölçüsü232.42 Kb.
  1   2   3TUKMOS

TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı04.06.2013İÇİNDEKİLER

3.1.Yönetici 7

3.2.Ekip Üyesi 7

3.3.Sağlık Koruyucusu 7

3.4. İletişim Kuran 7

3.5. Değer ve Sorumluluk Sahibi 7

3.6. Öğrenen ve Öğreten 7

3.7. Hizmet Sunucusu 7

3.7.1.KLİNİK YETKİNLİKLER 8

3.7.2.GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER 13

4.1.Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) 16

4.1.1.Sunum 16

4.1.2.Seminer 16

4.1.3.Olgu tartışması 16

4.1.4.Makale tartışması 16

4.1.5.Dosya tartışması 17

4.1.6.Konsey 17

4.1.7.Kurs 17

4.1.8.Diğer 17

4.2.Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) 17

4.2.1.Yatan hasta bakımı 17

4.2.2.Ayaktan hasta bakımı 19

4.2.3.Diğer 194.3.Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) 19

4.3.1. Yatan hasta takibi 19

4.3.2.Ayaktan hasta/materyal takibi 19

4.3.3.Akran öğrenmesi 19

4.3.4.Literatür okuma 19

4.3.5.Araştırma 20

4.3.6.Öğretme 20

4.3.7.Diğer 20

 1. GİRİŞ

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları (ÇERSAH) uzmanlığı tıp bilgisinin ruhsal, bedensel ve sosyal konuları kapsayan bilgilerle bütünleştirilmesini gerektiren disiplinler arası bir nitelik taşır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanının bilimsel içeriğine bakıldığında; genetik, fizyolojik, biyokimyasal, nöroendokrin yapıyı doğum öncesi ve sonrası gelişimsel özellikleri incelemesi açısından ‘biyolojik bir bilim’dir. Çok erken dönemlerden başlayarak, insanlar arası ilişkileri ve etkileşim biçimlerini inceleyen bir ‘insan bilimi’; çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumları, ailesel ve çevresel etmenleri araştırmasıyla bir ‘toplum bilimi’dir. Ayrıca, çocuklar, ergenler ve ailelerin davranışlarının değerlendirilmesi, biçimlendirilmesi açısından bir ‘eğitim, gelişim ve davranış bilimi’ ortaya çıkan ruhsal nitelikli sorunların, çocuklukta yerleşmeden, yaygınlaşmadan ele alınıp düzeltilmesi, sağlıklı bireylerin yetişmesi için gerekli önlemlerin planlanması yönünden bir ‘koruyucu hekimlik bilimi’dir. ÇERSAH uzmanlık eğitimi güncel uluslararası psikiyatrik sınıflandırma sistemlerince tanımlanmış olan çocuk ve ergenlere ilişkin psikiyatrik durumların ayaktan ve yatırılarak bakımı, incelenmesi, takibi, tanı konması ve sağaltımını kapsar. ÇERSAH uzmanlığı çocuklar, ergenler, aileler ve toplumun çocukla ilgili kurumlarıyla çalışmayı gerektirmektedir.


 1. MÜFREDAT TANITIMI

  1. Müfredatın Amacı ve Hedefleri

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları (ÇERSAH) uzmanlık eğitiminde amaç; bu alanda yetişecek hekimlere, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan ruhsal hastalık ve bozuklukları tanımak, ayrıştırmak, sağaltmak ve önlemek için gerekli ve yeterli bilgi ve beceri donanımını kazandırmaktır. Müfredatta hedefler:


a) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminin standardını oluşturmak ve yükseltmek

b) Süregiden eğitimde kalite denetimini sağlamak

c) Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetleyerek yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektir.


  1. Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci

Müfredat Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS)Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümünce belirlenen standartlar temel alınarak Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının meslek kuruluşu) Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

İlk müfredat çalışmaları Türk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yeterlik Kurulu içinde yer alan Eğitim Üst Kurulu adına Prof. Dr. Bahar GÖKLER ve eğitilenler adına Dr. Yasemen Işık tarafından birlikte düzenlenmiştir (Mayıs, 2000). Hazırlanan ana metin 30.11.2005 tarihinde Çeşme’de yapılan Uzmanlık Eğitimi Kurulları Toplantısında gözden geçirilmiş ve düzeltmeler yapılmıştır (Kasım, 2005).

Bu hazırlanan çekirdek müfredat Türkiye’de ÇERSAH uzmanlık eğitimi veren anabilim dallarında genişletilerek yaygın olarak uygulanmaya başlandı. 2010 yılından itibaren yeterlik sınavları (qualification) yapılmaya başlandı.


  1. Uzmanlık Eğitimi Süreci

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) bu uzmanlık alanı için belirlenen ölçütler üzerinden kazanmaktır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSAH) uzmanlık eğitiminin süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürenin bir yılı erişkin psikiyatrisi, üç ayı da çocuk nörolojisi rotasyonlarına ayrılmaktadır. Eğitim sürecinde; uzmanlık öğrencisi bilimsel aktivitelere etkin olarak katılmalı, bu toplantılarda seminer, literatür ve olgu sunumları yapmalıdır.

Tez konusu, kurumların akademik kurulları tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğrencisi talebi dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir ve birim sorumlusu tarafından kendisine bir tez danışmanı tayin edilir. Eğitim sürecinde uzmanlık öğrencisinin gelişim süreci uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile takip edilir.  1. Kariyer Olasılıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayanlar diledikleri takdirde çeşitli alanlarda ileri çalışmalar yaparak kendilerini geliştirebilirler, örneğin koruyucu ruh sağlığı, toplum temelli çalışmalar, nörobilim, genetik çalışmalar, çeşitli psikoterapiler, vb.


 1. TEMEL YETKİNLİKLERYetkinlik, bir uzmanın bir iş ya da işlemin gerektiği gibi yapılabilmesi için kritik değer taşıyan, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden tarif edilmiş olan, bilgi, beceri, tutum ve davranışların toplamıdır. Yetkinlikler 7 temel alanda toplanmışlardır.


Şekil 1- TUKMOS’un Yeterlilik Üçgeni (Yedi temel yetkinlik alanı)

Her bir temel yetkinlik alanı, uzmanın ayrı bir rolünü temsil eder (Şekil 1). Yedinci temel alan olan Hizmet Sunucusu alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan ilişkili Hizmet Sunucusu alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde kullanılamazlar. Başka bir deyişle 6 temel alandaki yetkinlikler, uzmanın “Hizmet Sunucusu” alanındaki yetkinliklerini sosyal ortamda hasta ve toplum merkezli ve etkin bir şekilde kullanması için kazanılması gereken yetkinliklerdir. Bir uzmanlık dalındaki eğitim sürecinde kazanılan bu 7 temel alana ait yetkinlikler uyumlu bir şekilde kullanılabildiğinde yeterlilikten bahsedilebilir. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda listelenmiştir;


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət