Ana səhifə

Trt istanbul müDÜRLÜĞÜ kuruçEŞme binasina ait cihaz ve server odalarina novec 1230 gazli söNDÜrme sistemi kurulmasi iŞİne ait tekniK Şartname


Yüklə 125.77 Kb.
tarix12.05.2016
ölçüsü125.77 Kb.


TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ KURUÇEŞME BİNASINA AİT CİHAZ VE SERVER ODALARINA NOVEC 1230 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME


 1. TANIM:

TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme binasında bulunan server odasının klima tesisatının yenilenmesi ve tadilat ile server ve cihaz odalarına novec 1230 gazlı Yangın söndürme sistemi yapılması projesi kapsamında cihaz ve server odalarının, yükseltilmiş döşeme altı, asma tavan içi ve rakların bulunduğu hacimlara eş zamanlı olarak (Total Flooding) boşaltılacak şekilde dizayn edilen NOVEC 1230 Gazlı Söndürme Sistemi kurulacaktır.
 1. TASARIM VE PROJELENDİRME:

Sistem tasarımı “NFPA 2001 Clean Agent Fire Extinguishing Systems” standardına göre yapılacaktır. Sistem projelendirilmesi ve hidrolik hesabı özel tasarım programı tarafından yapılacak ve sistemin ölçülerini, boru çaplarını, izometri projesini ve sistemin çalışabilir durumda olduğunu gösteren “Sistem Kabul Raporu”, sistemin kurulma aşamasından önce temin edilecektir.


Sistem, en az %5.3 (EN15004) tasarım konsantrasyonu değerine göre hesaplanacak ve gaz miktarı, NOVEC 1230 gazının kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin gözlenmediği en yüksek değer olan NOAEL değerini aşmayacak şekilde ayarlanacaktır. NOVEC 1230 gazının söndürme yapılacak mahale, en geç 10 saniye içinde boşalması sağlanacak ve hesaplanmış boşaltım süresi “Sistem Kabul Raporu”nda belirtilecektir.


 1. SİSTEM EKİPMANLARI:
  1. Gaz Silindirleri:

NOVEC 1230 Söndürme Sistemine ait NOVEC 1230 Gazı, 84/527/EEC ve EN13322–1 ya da EN 14208 standartlarından birine uygun karbon çelik silindirler içerisinde tutulacaktır. Silindir üzerinde vanası, sphon tüpü ve uygun gaz kilosuna göre dolumu yapılmış, 20oC @ 24,8 Bar ( 70oF @ 360 PSI ) Nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır. Silindirler üzerinde silindir basıncını gösteren manometre ve silindir basıncının düşmesini algılayıp elektriksel olarak sinyal verecek olan Düşük Basınç Uyarı switch’i ( Low Pressure Switch ) silindir vanası üzerine takılı olacaktır. Silindir standard Kırmızı renkte boyalı olacaktır. Silindirler UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır. Söndürülecek mahalin hacmine göre belirlenecek olan NOVEC 1230 Gazı, silindirlerin kapasitelerine göre uygun kapasiteli TPED standartlarına uygun çelik silindirlere doldurulacaktır.(Kullanılacak gaz silindirleri yangın firmalarının kullandığı gaz silindirlerinin hacımlarına bağlı olarak adet bazında artış veya eksiliş gösterebilir)
Sistemde birden fazla Silindir kullanılması durumunda, ana silindir solenoid actuator ( elektriksel tetikleme ) ile, yardımcı silindirler ise pnömatik actuator ( pnömatik tetikleme ) ile devreye girecektir. Silindirlerin üzerinde takılı olarak gelecek olan silindir vanalarının üzerinde en az 50 Bar güvenlik değerine sahip “Emniyet Disk” (Burst Disk )’i olmalıdır.


  1. NOVEC 1230 Gazı:

Kimyasal Formülü, CF3CF2C(O)CF(CF3)2 olan NOVEC 1230 Gazı, UL Listeli ve FM Onaylı olmalıdır. Gaz “3M” markalı olmalıdır.


  1. Electrical Actuator – Standart ( Elektrik Tahrik Elemanı ):

Sistemin elektriksel olarak devreye girmesini sağlayan, 24 Vdc ile aktive olan nominal değerlerde 0.25 A akım çeken, gövdesi hafif çelikten imal edilmiş olan, aktivasyon pin’i paslanmaz çelik ve kilitlemeli olan tahrik elemanıdır. Elektrik aktivatör UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır.
  1. Local Manual Actuator ( Manuel Başlatma Butonu ):

Sistemi mekanik olarak devreye girmesini sağlayan, yalnızca el yardımı ile başlatılabilen, gövdesi Pirinç’ten imal edilmiş olan Tahrik elemanıdır. Local Manuel Aktivatör UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır.
  1. Pneumatic Actuator ( Pnömatik Tahrik Elemanı ):

Sistemde birden fazla silindirin kullanılması durumunda, ana silindirin basıncı ile, yardımcı silindirin tetiklemesini sağlayacak olan, gövdesi Pirinç’ten imal edilmiş, yardımcı silindir vanasını üzerine takılan, Minimum 4 Bar basınç’ta devreye girecek olan tahrik elemanıdır. Pneumatic Actuator UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır.
  1. Discharge Pressure Switch ( Basınç Anahtarı ):

Sistem devreye girdiğinde, gaz boşalması başladığında gazın boşaldığını elektriksel olarak Genel Yangın İhbar Paneli’ne sinyal olarak gönderecek, gövdesi Pirinç’ten imal edilmiş, 2 – 4 Bar çalışma aralığı olan, silindir vanasının üzerine bakır boru ya da flexible hortum yardımı ile takılabildiği gibi, yapılmış olan borunun üzerinden alınacak olan ½” NPT hat üzerine de montaj yapılabilen sistem elemanıdır.
  1. Low Pressure Switch ( Düşük Basınç Anahtarı ):

Silindir Vanası üzerine takılı olarak gelecek olan ekipman, tüpün basıncının düşmesi halinde Genel Yangın İhbar Paneli’ne elektriksel olarak sinyal gönderebilen, +/- 0.7 Bar toleransında çalışabilen, pirinç 1/8” NPT bağlantı ağzına sahip tüpün basıncı 20 Bar’a düştüğünde devreye giren sistem elemanıdır. Low Pressure Switch UL, FM onaylarından en az birine sahip olmalıdır.
  1. 50 mm & 25 mm Union Adaptor ( 50 mm & 25 mm Bağlantı Adaptörü ):

Bağlantı Adaptörü, silindirlerin boru sistemine kolay bir şekilde montaj ve geri sistemden ayrılmasını sağlamak için, silindir çıkış ağzına bağlanacak olan, çelikten imal edilmiş olan sistem elemanıdır. Union Adaptor UL, FM onaylarından en az birine sahip olmalıdır.
  1. Container Brackets ( Silindir Sabitleme Elemanı ):

Silindir Sabitleme Elemanları, silindirlerin duvara güvenli bir şekilde sabitlenmesinde kullanılan, hafif çelikten imal edilmiş olan, bir silindir için, 2 adet çelik kanal ve 4 adet çelik kayıştan oluşan sistem elemanıdır. Container Brackets UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır.
  1. Nozul:

Alüminyum ya da Pirinç’ten imal edilmiş olan, delik çapları ve adetleri yapılan tasarıma ve hidrolik hesaba göre belirlenmiş olan, NOVEC 1230 gazının sisteme boşaldığı en son noktaya takılan, çevresinde 180o lik nozulların 7 delik, 360o olan nozulların ise 16 delik barındırdığı sistem elemanıdır.
  1. Yangın Algılama ve Söndürme Paneli:

Panel Konvansiyonel Tip, en az çapraz zon prensibine göre programlanabilir 2 adet algılama zonuna sahip, boşaltma süresi panel üzerinden 60 sn’ye kadar ayarlanabilecektir. Panel, BS-EN 12094–1:2003, BS-EN 54–2 ve 4, BS–7273 Part-1’e uygun şekilde üretilecektir.
  1. Manuel Başlatma Butonu:

Sistemin manuel olarak çalıştırılmasını sağlayan bu buton, panel yanlarına sistemin manuel olarak çalıştırılmasını sağlamak amacı ile yerleştirilecektir. Bu buton Panel üzerinde takılı olarak da sağlanabilecektir.
  1. Manuel Durdurma Butonu:

Mahal içine ya da panel yanına yerleştirilecek bu buton, olası bir yanlış ihbarda gaz boşaltımının kullanıcılar tarafından durdurulabilmesini sağlayacaktır.
  1. Alarm Kornası ve ya Zil:

Ses şiddeti 94 dB ve üstü olacak 24 V ile çalışacaktır. Mahal içine montaj yapılacak olan ekipman, olası bir tehlike de sesli uyarı yapacaktır.
  1. Flaşörlü Siren:

Ses şiddeti 101 dB ve üstü olacak 24 V ile çalışacaktır. Mahal dışına montaj yapılacak olan ekipman, olası bir tehlike de sesli ve ışıklı olarak uyarı yapacaktır.
  1. Optik Duman Detektörü ve Tabanı:

Mahal alanına göre, Çapraz oluşturabilecek miktarda detektör, olası bir yangında sistemi devreye sokmak için algılama yapıp panele sinyal gönderebilmesi için uygun şekilde mahale yerleştirilecektir. Olası bir yangında dumanı algılayıp panele sinyal gönderecek olan ekipmandır. Detektör yapısına uygun bir base üzerine takılarak montaj edilecektir.
 1. GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Sistem, bir adet NOVEC 1230 silindiri, silindir tahrik elemanı, boşaltma nozulları, borular, manuel çalıştırma ünitesi, manuel durdurma ünitesi, söndürme paneli, dedektörler, kornalar, flâşör ve düşük basınç anahtarından oluşacaktır.


Mahal içindeki dedektörler, iki ayrı zon oluşturacak şekilde söndürme paneline bağlanacaktır. Söndürme paneli çapraz kanallama (cross-zone) prensibine göre çalışacak, dedektör zonlarından birinci ve ikinci zonlardan sinyal alınması durumunda mahal içindekileri, sırasıyla sesli ve görsel alarm ile uyaracaktır. Gazın mahale boşaltılması, panel üzerinden yapılacak ayarla, her iki zondan birden sinyal alınmasının ardından, 60 saniye süreye kadar geciktirilebilecektir. Bu süre içerisinde, mahal içine yerleştirilen “manuel durdurma butonu” aracılığıyla gaz boşaltımı durdurulabilecektir.
Yangının otomatik olarak algılanmasından önce, kullanıcılar tarafından fark edilmesi durumunda, manuel olarak gaz boşaltımını sağlamak amacı ile mahal girişine ya da panel üzerine bir adet “manuel çalıştırma butonu” yerleştirilecektir. Ayrıca ana gaz silindiri üzerinde sistemin mekanik olarak da devreye girebilmesini sağlayan “mekanik aktivasyon elemanı” bulundurulacaktır.
Gaz boşaltımının gerçekleşmesi durumunda alarm kornası çalınarak kullanıcıların uyarılması sağlanacak ve ayrıca varsa havalandırma ve benzeri açıklıkların kapatılması sağlanacaktır.


 1. BORULAMA:

Sistem borulamasında, en az SCH40 olmak koşulu ile dikişsiz çelik çekme boru ve 3000 LB dövme çelik fittingsler (dirsek, tee, redüksiyon, nipel v.b..) kullanılacaktır.


Akışın kesintisiz ve borulamanın açık ve engelsiz olduğunun görülmesi için azot veya asal gazlar kullanılarak denenmesi yapılacaktır. Bunun için geçici olarak bağlanmış azot veya asal gaz tüplerinden, nozulları sökülerek pisliğin çıkmasına uygun hale getirilmiş borulama sistemine gaz verilerek gazın pislikleri itmesi sağlanacak ve borular yıkanmış olacaktır.
Borular korunan alanın dışına çıkıyorsa veya sistem birden fazla bölümü koruyorsa, borular sızıntıya karşı test edilmelidir. Sistem 3 bar basınç altında 10 dakikalık bir süre ile kapalı devre pnömatik deneye tâbi tutulmalıdır. 10 dakikanın sonunda meydana gelen basınç düşmesi, deney basıncının % 20’sini geçmemelidir.
Sistemde NOVEC 1230 gazı ile akış testi yapılmayacaktır.


 1. FİRMALARDAN TALEP EDİLECEK OLAN BELGELER:

Yapılacak işin teknik bir yeterlilik gerektirdiği düşünüldüğü için ihaleye katılacak veya işi yapacak firmaların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.


  1. Üzerinde, tasarımı yapan firmanın kaşesi bulunan, sistemin tüm tasarım detaylarını, izometri görünüşünü, borulama, çap ve uzunluklarını ve sistemin sağlıklı çalışabilir olduğunu gösteren, bahsi geçen bilgisayar programı ile temin edilmiş “ Sistem Kabul Raporu”.
  1. Temin edilecek tüm malzemelerin ayrıntılı katalog bilgileri ve onayları.
  1. Ayrıca projelendirmeyi yapan mühendis veya mühendislerin MMO’ dan alınmış “Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi” ne sahip olmaları.
 1. SIZDIRMAZLIK TESTİ:

Korunan oda, tasarım konsantrasyonunu en az 10 dakika olacak şekilde içeride saklamak için uygun sızdırmazlıkta olmalıdır. Bu tahmin yöntemi, oda doluluğu (fan) testi ile, ISO 14520-EN15004 veya NFPA 2001 de tanımlandığı şekilde kontrol edilmelidir.Dış mekanlara yönelik havalandırmalar, Yangın Söndürücünün salınmasından önce otomatik olarak kapatılacaktır. Gerekli tüm kapakların, kapanamayan açıklıkların, alt kapı yalıtımının, kapı pencere bantlarının, havalandırma kanalı, boru, tava, kablo kanalı gibi geçiş noktalarının pasif yangın durdurucu çözümler ile hava ve yangın geçişleri izole edilecektir.
Pasif yangın durdurucu çözümler UL/FM onaylarından en az birine sahip olacaktır.

YFT – 1 CİHAZ ODASI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDE KULLANILACAK OLAN MALZEME LİSTESİ :


SIRA NO

CİNSİ

BR

MİKTARI

 1

NOVEC 1230 Silindir Grubu - 147.0 Litre (TPED)

Ad.

2

 2

NOVEC 1230 Silindir Grubu - 16.0 Litre (TPED)

Ad.

1

 3

NOVEC 1230 Silindir Etiketi 32/106/147/180/343 Litre

Ad.

2

 4

NOVEC 1230 Silindir Etiketi 4.5/8/16/52 Litre

Ad.

1

 5

NOVEC 1230 Silindir Desteği 52/106/147/180 Litre

Ad.

4

 6

NOVEC 1230 Silindir Desteği 8/16/32 Litre

Ad.

2

 7

NOVEC 1230 Gazı

Kg.

240

 8

Taşınabilir Elektrikli Solenoid (Suspression diode)

Ad.

1

 9

Taşınabilir Elektrikli Solenoid için DIN Plug and Lead (Suspression diode)

Ad.

1

 10

1" (25 mm) manşon adaptör

Ad.

1

 11

Pnömatik Aktivasyon Elemanı

Ad.

2

 12

Local Manuel Aktivasyon Elemanı

Ad.

1

 13

Flexible Pilot Hortum

Ad.

3

 14

Vana - Flexible Pilot Hortum Adaptörü (1/4" BSPT x 1/4" BSPP)

Ad.

1

 15

Tee - Pilot Hat için (Male Tee) (1/4" BSPP x 1/4" BSPP x 1/4" NPT)

Ad.

1

 16

Düşük basınç anahtarı

Ad.

3

 17

Boşaltma Hortumu 2" (50 mm)

Ad.

2

 18

Manifold çek vanası, 2" (50 mm)

Ad.

2

19

2 Silindirli Manifold 3"

Ad.

1

 20

Manifold Desteği 3"

Ad.

2

 21

Nozül, 360° Alüminyum 1/2"

Ad.

1

 22

Nozül, 360° Alüminyum 1 1/2"

Ad.

3

 23

Kapı Uyarı Levhası - Kilitsiz

Ad.

1

 24

Manuel Boşaltma İşaret Levhası

Ad.

1

 25

Boru&Fittings

set

1

 26

Montaj ve Devreye Alma

set

1

SIRA NO

CİNSİ

BR

MİKTARI

 

ALGILAMA SİSTEMİ

set

1

 1

Sigma XT 3 Zonlu Konvansiyonel Otomatik söndürme Kontrol paneli

Ad

1

 2

1003 Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü

Ad

12

 3

1000B Dedektör Montaj Tabanı

Ad

12

 4

Otomatik durdurma butonu

Ad

1

 5

PS200 Buton Plastik Ön Kapağı

Ad

1

 6

6" Çan 24V 15mA 94dBA

Ad

1

 7

Konvansiyonel Flaşörlü Siren

Ad

1

 8

ELPBR Flaşörlü SirenTabanı

Ad

1

 9

Akü, 12 V / 7 Ah

Ad

2

 10

Boru&Kablolama

set

1

 11

Montaj ve Devreye Alma

set

1


YFT – 2 SERVER ODASI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDE KULLANILACAK OLAN MALZEME LİSTESİ :

SIRA NO

CİNSİ

BR

MİKTARI

 1

NOVEC 1230 Silindir Grubu - 106.0 Litre (TPED)

Ad.

2

 2

NOVEC 1230 Silindir Grubu - 16.0 Litre (TPED)

Ad.

1

 3

NOVEC 1230 Silindir Etiketi 32/106/147/180/343 Litre

Ad.

2

 4

NOVEC 1230 Silindir Etiketi 4.5/8/16/52 Litre

Ad.

1

 5

NOVEC 1230 Silindir Desteği 52/106/147/180 Litre

Ad.

4

 6

NOVEC 1230 Silindir Desteği 8/16/32 Litre

Ad.

2

 7

NOVEC 1230 Gazı

Kg.

195

 8

Taşınabilir Elektrikli Solenoid (Suspression diode)

Ad.

1

 9

Taşınabilir Elektrikli Solenoid için DIN Plug and Lead (Suspression diode)

Ad.

1

 10

1" (25 mm) manşon adaptör

Ad.

1

 11

Pnömatik Aktivasyon Elemanı

Ad.

2

 12

Local Manuel Aktivasyon Elemanı

Ad.

1

 13

Flexible Pilot Hortum

Ad.

3

 14

Vana - Flexible Pilot Hortum Adaptörü (1/4" BSPT x 1/4" BSPP)

Ad.

1

 15

Tee - Pilot Hat için (Male Tee) (1/4" BSPP x 1/4" BSPP x 1/4" NPT)

Ad.

1

 16

Düşük basınç anahtarı

Ad.

3

 17

Boşaltma Hortumu 2" (50 mm)

Ad.

2

 18

Manifold çek vanası, 2" (50 mm)

Ad.

2

 19

2 Silindirli Manifold 3"

Ad.

1

 20

Manifold Desteği 3"

Ad.

2

 21

Nozül, 180° Alüminyum 1/2"

Ad.

2

 22

Nozül, 360° Alüminyum 1"

Ad.

2

 23

Nozül, 360° Alüminyum 1 1/2"

Ad.

2

 24

Kapı Uyarı Levhası - Kilitsiz

Ad.

1

 25

Manuel Boşaltma İşaret Levhası

Ad.

1

 26

Boru&Fittings

set

1

 27

Montaj ve Devreye Alma

set

1

 

ALGILAMA SİSTEMİ

set

1

 1

Sigma XT 3 Zonlu Konvansiyonel Otomatik söndürme Kontrol paneli

Ad

1

 2

1003 Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü

Ad

6

 3

1000B Dedektör Montaj Tabanı

Ad

6

 4

Otomatik durdurma butonu

Ad

1

 5

PS200 Buton Plastik Ön Kapağı

Ad

1

 6

6" Çan 24V 15mA 94dBA

Ad

1

 7

Konvansiyonel Flaşörlü Siren

Ad

1

 8

ELPBR Flaşörlü SirenTabanı

Ad

1

 9

Akü, 12 V / 7 Ah

Ad

2

 10

Boru&Kablolama

set

1

 11

Montaj ve Devreye Alma

set

1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət