Ana səhifə

Transfer Yolcu Uygulaması 05. 05. 2005 / 3546 yazı


Yüklə 36.41 Kb.
tarix03.05.2016
ölçüsü36.41 Kb.

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.GÜM.0.07.00.14-292/1078 11.02.2005

KONU: Transit/Transfer Yolcu uygulaması
Aynı konu ile ilgili 2009/6 Genelge yayımlanmıştır.

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İLGİ :08.02.2005 gün ve B.02.1.GÜM.0.07.00.14-292/967 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızla verilen talimatın uygulanması, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2005 günlü 30774 sayılı yazıları gereği 27 Mart 2005 tarihine ertelenmiş olup, bu tarihe kadar önceki uygulamaya devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Rıza Tuna TURAGAY

Müsteşar V.EKLER;

1- Yazı Örn. (5 sayfa)DAĞITIM;

Tüm Gümrük ve Muhafaza BaşmüdürlüklerineT.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.0.13.06.05./2972-30774 09.02.2005

KONU : Transfer Yolcu Uygulaması
05.05.2005 / 3546 yazı ekinde ilgi tutulmuştur.

DOSYA


İlgi: a) 23.09.2003 tarih ve B.05.1.EGM.0.13.04.05.30981-171243 sayılı genelgemiz.

b) 25.09.2003 tarih ve B.05.1.EGM.0.13.04.05-313003-172785 sayılı genelgemiz.


1- Ülke kalkınmasında ve tanıtımında turizmin, turizmin gelişmesinde ise hava yolu taşımacılığının önemli bir yeri vardır. Bu sebeple, havayolu ile ülkemize yapılan giriş-çıkışlarda yolcu konforu ön planda tutularak dünyada ilk ve tek olarak iç ve dış hat yolcularının aynı uçak ile son varış noktasına kadar bir arada taşınmasına imkan veren transfer yolcu uygulamasında;

a) Yurt dışından (İstanbul) bağlantılı olarak yurt içinde bir başka noktaya (transfer olarak) gidecek yolcular ilk indikleri hava meydanında hiçbir pasaport ve gümrük kontrolüne tabi olmadan son varış noktasına kadar götürülmekte ve giriş işlemleri en son inilen hava meydanında yapılmakta idi.

b) Bu arada dalgın veya art niyetli kişilerin, son varış noktasında dış hatlar terminali yerine iç hatlardan geçerek hiçbir kontrole tabi olmadan ve giriş işlemleri yapılmadan ülkemize girmesi de mümkün olabilmekteydi.

c) Bu tür usulsüzlükler sebebiyle bedelsiz ithalat veya bedelli askerlik gibi konular da suiistimal edebilmekte idi.

2- İç ve dış hat yolcularının karışmalarının önlenmesi için; boarding kartlarının ayrı renkte düzenlenmesinin, uçak içerisinde ayrı ayrı oturulması, bunu sağlamak üzere refakatlerinde gümrük muhafaza memuru görevlendirilmesi, ilk hareket meydanından son varış noktasına dış hat yolcularının isim listesinin faks ile bildirilip karşılanmalarının sağlanması usulleri denenmiştir.

Alınan tüm bu tedbirlere rağmen kaçak ve kontrolsüz giriş ve çıkışlar önlenemediğinden transfer yolcu uygulamasının kaldırılarak , uluslar arası standartlara uygun olan, yolcu ve bagajlarının ülkeye giriş yaptığı ilk noktada millileşmesi, çıkışının ise ülkeyi terk ettiği son noktadan yapılması, böylece kontrolsüz girişlerin önlenmesi hususu Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun gündemine getirilmiştir.

3- 10 Şubat 2004 tarihinde Bakanlığımızda yapılan Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun 13. toplantısının 13 üncü maddesinde;

“transit/transfer yolcu uygulaması ile ilgili yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla mevcut uygulamanın en fazla bir yıl daha devamına, bu zaman zarfında uluslar arası standartlara uygun olan; yolcu ve bagajlarının ülkeye giriş yaptığı ilk noktada millileşmesi, çıkışının ise ülkeyi terk ettiği son noktadan yapılması yönündeki uygulamaya geçilmesi için Ulaştırma Bakanlığı koordinesinde DHMİ, SHGM, Gümrük Müsteşarlığı, EGM ve THY ile ihtiyaç duyulan diğer birimlerin katılımlarıyla bir teknik çalışma grubu oluşturulmasına, bu çalışma gurubunun tespitleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan fiziki ve diğer düzenlemelerle ilgili hususlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından koordine edilerek ivedilikle hava meydanlarının dizaynının yaptırılmasına ve tüm bu çalışmaların en fazla bir yıl içerisinde tamamlanarak çalışmaların tamamlandığının bildirilmesi akabinde söz konusu uygulamaya geçilmesi” kararı alınmıştır.

4- 21 Temmuz 2004 tarihinde yapılan MSHGK’nun 14. toplantısında, konu tekrar gündeme getirilmiş olup;MSHGK’nun 13, toplantısında alınan kararda, ülkeye girecek yolcu ve bagajların ilk indikleri meydanda millileşmesi, ülkeden çıkacak yolcu ve bagajların ise son meydandan çıkışların yapılması yönünden karar alınmış olup, bu karara göre bahse konu uygulamaya 10.02.2005 tarihine kadar geçilmesine,

Diğer yandan, ilk inilen nokta olarak sadece Atatürk Havalimanı olarak düşünülmemesi, yurt dışı hava trafiğine açık diğer hava meydanlarımızın da tamamının dikkate alınması,diğer hususlarla ilgili çalışmalara 13. toplantıda alınan karar çerçevesinde hareket edilerek (EDS, ters yönde çalışan konveyör v.b.) gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanmasına” karar verilmiştir.

5- Son olarak, 09 Aralık 2004 tarihinde Bakanlığımızda yapılan Milli Sivil Havacılık Güvenlik kurulunun 15. Toplantısının 15. maddesinde,

“Hava meydanlarındaki transit/transfer yolcu uygulaması ile ilgili MSHGK’nun 13. toplantısında alınan karar gereğince 10 Şubat 2005 tarihinde uygulamaya geçileceğinden her hangi bir problemin yaşanmaması için yapılması gereken hazırlıkların tamamlanmasına” karar verilmiştir.

6- Bu doğrultuda; transfer yolcu uygulaması yürürlükten kaldırılacak olup, yolcuların pasaport işlemlerine dair uygulama aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır.

a) Türkiye’ye girecek olan yolcular ilk indikleri hudut kapısı statüsündeki hava limanında pasaport kontrolünden geçerek, engel durumları bulunmayanların ülkeye girişleri sağlanacak; bu noktadan itibaren ülke içindeki bağlantılı seyahatlerine iç hat yolcusu olarak devam edebileceklerdir.

ÖRNEK; Frankfurt’tan İstanbul’a gelerek, İstanbul-Ankara iç hat yolcularıyla aynı uçakla Ankara’ya devam edecek bir bağlantılı uçuş programında yurt dışından gelen yolcuların hepsinin İstanbul’da pasaport kontrolünden geçerek İstanbul-Ankara uçuşlarını iç hat yolcusu statüsünde yapmaları gerekmektedir.

b) Türkiye’den çıkacak yolcular ise ülkeyi terk ettikleri son hudut kapısı statüsündeki hava limanına kadar iç hat yolcusu olarak seyahat edebilecek ve son hava hudut kapısında pasaport kontrolünden geçerek, mali bir halleri olmayanların ülkeden çıkışları sağlanacaktır.

ÖRNEK; Ankara’dan İstanbul bağlantısı Frankfurt’a gidecek olun yolcuların, İstanbul’a iç hat yolcularıyla aynı uçakta seyahat etmeleri durumunda yurt dışına giden bu yolcuları taşıyan uçağın Ankara-İstanbul arasını iç hat uçuşu olarak gerçekleştirmesi ve yurt dışına devam edecek olanların İstanbul’da pasaport kontrolünden geçmeleri gerekmektedir.

c) Yurt dışından ülkemizin bir hava hudut kapısına gelen bir uçağın, yolcularının bir kısmına, burada pasaport kontrolünden geçerek ülkemize giriş yapmak üzere indirdikten sonra, iç hat yolcusu almaksızın, devam edecek yolcuların uçakta veya transit salonda beklemeleri kaydıyla, bu yolcuların aynı istikamete gidecek millileştirilmemiş diğer dış hat yolcularıyla birlikte başka bir hava hudut kapısına taşınması ve son varılan hava hudut kapısında pasaport kontrollerinin yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. Bu uygulama, yalnızca Milli Hava Yolu Kuruluşumuz olan THY A.O tarafından veya diğer yerli hava yolu şirketlerimizce yapılabilecektir.

ÖRNEK; Londra’dan Adana’ya gidecek bir uçağın, İstanbul’a iniş yaparak burada yolcusunun bir kısmını indirdikten sonra, İstanbul-Adana iç hat yolcusu almadan ve Adana’ya devam edecek yolcularını uçakta veya transit salonda bekletmek kaydıyla Adana’ya gidecek diğer dış hat yolcularıyla birlikte devam ederek, bu yolcuların pasaport kontrolü ve yurda giriş işlemlerinin Adana’da yapılması mümkündür. (Bu durumda bağlantılı uçuşla devam edecek dış hat yolcularının ülkemizdeki ilk varış yeri Adana kabul edilecektir.)

d) Türkiye’den çıkmak üzere, ülkemizin bir hava hudut kapısında yolcuların pasaport kontrol ve diğer işlemlerini tamamlayarak, iç hat yolcusu taşımadan, ülkemizin başka bir hava hudut kapısına inerek, daha önce alınmış olan yolcuların uçakta veya transit salonda bekletilmeleri kaydıyla, pasaport kontrol ve diğer işlemleri yapılmış olan ilave dış hat yolcu alınması ve bu yolcularla birlikte uçağın doldurularak yurt dışına uçuş yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. Bu uygulama, yalnızca Milli Hava yolu Kuruluşumuz olan THY A.O tarafından veya diğer yerli hava yolu şirketlerimizce yapılabilecektir.

ÖRNEK; İzmir’den Roma’ya gidecek olan bir uçağın, İzmir’de pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlamış dış hat alarak, iç hat yolcusu almaksızın İstanbul’a iniş yaparak, İzmir’den aldığı yolcular İstanbul’da uçakta veya transit salonda bekletilmek kaydıyla, burada Roma’ya gidecek diğer dış hat yolcularını da alarak, önceki dış hat yolcularıyla birlikte Roma’ya devam etmeleri mümkündür. (Bu durumda, İzmir’den binecek olan Roma yolcularının ülkemizden son çıkış noktası İzmir kabul edilecektir.)

e) Yabancı bir ülkeden seyahatine başlayarak, ülkemizdeki hava hudut kapıları bağlantılı üçüncü ülkelere devam edecek ve Türkiye’ye giriş yapmayacak transit yolcuların, Türkiye içinde iç hat yolcularıyla aynı uçakta taşınmadıkları sürece, uçakta bekletilerek veya transit salona alınarak, pasaport kontrol ve diğer işlemleri yapılmış olan ilave dış hat yolcularıyla birlikte aynı uçakla veya bağlantılı bir başka dış hat uçuşuyla seyahat etmeleri mümkündür. Bu uygulama, yalnızca Milli Havayolu Kuruluşumuz olan THY A.O. tarafından veya diğer yerli havayolu şirketlerimizce yapılabilecektir.

ÖRNEK; I) Suudi Arabistan’dan gelerek İstanbul bağlantılı Londra’ya gidecek olan bir uçağın, Türkiye’ye giriş yapacak olanları, İstanbul’da giriş işlemleri için, Londra’ya transit devam edecek olan yolcuları aynı uçakta veya bağlantılı uçağı transit salonda beklemeleri için indirmeleri ve İstanbul-Londra dış hat yolcularını da alarak, Suudi Arabistan’dan gelen diğer yolcularla birlikte Londra’ya devam etmeleri mümkündür.

II) Suudi Arabistan’dan gelerek Adana-İstanbul bağlantılı Londra’ya gidecek olan bir uçağın, Adana’da Türkiye’ye giriş yapacak olan yolcuları, giriş işlemleri için İstanbul ve Londra’ya transit devam edecek olan yolcuları da aynı uçakta veya bağlantılı uçağı transit salonda beklemeleri için indirerek,

Adana-İstanbul arası iç hat yolcusu almamak kaydıyla, Adana’dan Londra’ya gidecek yolcuları da alarak İstanbul’a hareketle, İstanbul’da Türkiye’ye giriş yapacak olanları giriş işlemleri için, Londra’ya transit devam edecek olan yolcuları da uçakta veya bağlantılı uçağı transit salonda beklemeleri için indirmeleri ve Londra’ya gidecek dış hat yolcularını da alarak , Suudi Arabistan ve Adana’dan gelen diğer yolcularla birlikte Londra’ya devam etmeleri mümkündür.

f) Milli Havayolu Kuruluşumuz olan THY A.O. veya diğer yerli havayolu şirketleri dışındaki uçuş firmalarının yukarıdaki (c, d ve e) bentlerinde belirtilen şekilde, Türkiye içerisinde bağlantılı uçuş yapmalarına meydan verilmeyecektir.

g) Yukarıda açıklandığı ve MSHGK kararlarında açıkça belirlendiği üzere, yurt dışına çıkış yapacak yolcuların pasaport ve gümrük işlemleri ülkeyi terk ettiği son hava hudut kapısında yapılacağından, Türkiye’den çıkış yapmak için pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlamış yolcuların, iç hat yolcuları ile aynı uçakta seyahat etmelerine hiçbir şekilde meydan verilmeyecektir.

h) Yine aynı doğrultuda, yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelen uçakların yolcularının ve bagajlarının ilk varış noktasında millileşmeleri gerektiğinden, pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlamamış, Türkiye’ye giriş işlemleri yapılmamış olan yolcuların; iç hat yolcularıyla aynı uçakta seyahat etmelerine de hiçbir şekilde meydan verilmeyecektir.

ı) Yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak yolcuların yukarıda esaslar dahilinde giriş-çıkış işlemlerinin yapılacağı yerlerin Pasaport Kanunu’nun 1. maddesine göre hudut kapısı tayin edilmiş yerlerden olması gerekmektedir. Sivil amaçlı uluslar arası giriş çıkışlara açık hava hudut kapılarının güncel listesi ekte sunulmuştur.Uygulamasına son verilecek olan transfer yolcu taşımacılığı hakkındaki bilgi (a ve b) yazılardan sarfı nazar edilmesine;

  • Uygulamanın yukarıda belirtilen doğrulturda yürütülmesi için ilgili ve görevli tüm kuruluşlarca gerekli hazırlıkların ve sorumluluk alanlarındaki düzenlemelerin yapılmasını,

  • Medya ya da kendi yayın organlarınca yurt içinde ve dışında gerekli duyuruların yapılarak, yolcuların bilgilendirilmesine,

  • Transfer yolcu uygulamasının yürürlükten kalkacağı tarihten itibaren hava hudut kapılarında yürütülecek gümrük hizmetlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda bağlı birimlerine gönderilecek Gümrük Müsteşarlığının talimat yazısının bir örneğinin Bakanlığımıza da gönderilmesini,

  • Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali geliş katında bulunan pasaport kontuarları ön kısmında hava limanı Mülki İdare Amirliği koordinatörlüğünde DHMİ Genel Müdürlüğü ile THY A.O. Genel Müdürlüğü tarafından bağlantılı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli bankoların oluşturulmasını,

  • Transfer yolcu uygulamasının sona ermesi ile iç ve dış hat bölümleri ile gelen giden yolcu bölümleri arasındaki yolcu sirkülasyonunda olabilecek artış dikkate alınarak, güvenliği zafiyete uğratmayacak şekilde, yolcu kolaylığı ve konforu bakımından gerekli düzenlemenin yapılmasına,

  • MSHGK’nun kararı doğrultusunda, yurt dışından gelen yolcular ilk varış hava hudut kapısında pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlayarak, diğer illerimize iç hat yolcusu olarak devam edeceklerinden, özellikle iç hat ve dış hat terminalleri ayrı olan ve aralarında uzun mesafe bulunan İstanbul Atatürk Hava Limanı gibi hava hudut kapılarımızda, gelen yolcuların ve bagajlarının dış hatlar terminalinden iç hatlara taşınması hususunda sıkıntı yaşanmaması ve gerekli her türlü kolaylığın sağlanması konusunda DHMİ Genel Müdürlüğü ve taşıyıcı firmaların yer hizmeti veren kuruluşları/firmalarınca gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılmasını,

Aynı doğrultuda, yurt dışına çıkış yapmak üzere iç hatlardan dış hatlara geçecek yolcuların ve bagajlarının işlemlerinde de kolaylık sağlayacak gerekli düzenlemelerin tamamlanmasını,

  • Personel tefriki dahil gerekli tedbirlerin alınmasına, özellikle yolcu trafiğinde büyük artış yaşanacak olan İstanbul Atatürk Hava Limanına genel atama dönemine kadar İstanbul Valiliğince yeterli sayıda personel tefrikinin sağlanması,

  • Genel Atama döneminde de, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca, İstanbul Atatürk Hava Limanının söz konusu personel ihtiyacını değerlendirmeye alınarak giderilmesini,

  • Uygulama talimatının en alt birimdeki görevlilere kadar tebliğ edilmesini,

  • Uygulamanın Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlerince koordine edilerek aksaklığa meydan verilmemesini,

YÜRÜRLÜK

Yukarıdan beri açıklanan gerekli hazırlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarca tamamlanamadığı anlaşıldığından, yaşanabilecek olumsuzlukların bertaraf edilerek, hava yolu ulaşımını tercih eden yolcuların mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi, dolaysıyla ülkemizin turizmini olumsuz etkilememesi için, yukarıda belirtilen uygulama ile ilgili hazırlıkların tamamlanması amacıyla ilgi (a ve b) genelgelerde açıklanan mevcut uygulamanın 27 Mart 2005 tarihine kadar devan ettirilmesi uygun görülmüş olup, bu genelge 27 Mart 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

27 Mart 2005 tarihinden itibaren ilgi (a ve b) genelgelerimiz yürürlükten kaldırılacak olup, 27 Mart 2005 tarihinden itibaren ikinci bir talimata gerek kalmadan yukarıda 6. ve 7. maddelerde açıklanan uygulama yürürlüğe girecek ve işlemler yukarıda açıklandığı doğrultuda yapılacaktır.

27 Mart 2005 tarihine kadar uygulama ilgili (a ve b) genelgelerimizde bildirildiği doğrultuda yapılacaktır.

İlgili kurum ve kuruluşlarca, transfer yolcu uygulamasının 27 Mart 2005 tarihinden itibaren kaldırılmasına dair yukarıda belirtilen yeni uygulama ile ilgili oluşacak görüşlerinin 27 Mart 2005 tarihinden önce bildirilmesini,

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifa edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini arz ve rica ederim.

Şahabettin HARPUT

Müsteşar Vali


DAĞITIM;

Gereği Bilgi

Ulaştırma Bakanlığına Dışişleri Bakanlığına

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne) MİT Müsteşarlığına

(DHMİ Genel Müdürlüğüne) EGM. Koruma Dairesi Başkanlığına

Gümrük Müsteşarlığına, (E-POSTA)

HGM Personel Dairesi Başkanlığına

(E-POSTA)

Hava Hudut Kapısı Bulunan Valiliklerine

(E-POSTA)THY A.O. Genel Müdürlüğüne


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət