Ana səhifə

Tématický plán předmětu: Obecná botanika


Yüklə 48.89 Kb.
tarix08.05.2016
ölçüsü48.89 Kb.


Tématický plán předmětu: Obecná botanika
Vyučující: Doc.RNDr. Ján Gáper, CSc., RNDr. Ladislava Saganová, CSc.
Forma: Přednáška + cvičení
Semestr: zimní, letní

Přednášky: 1. Úvod do studia obecné botaniky. Botanika jako biologický vědní obor. Význam rostlin v přírodě, funkce rostlin v rámci ekosystému Země. Soustava botanických vědních oborů, metody studia, vznik botaniky jako vědy. Zařazení rostlinných forem do říší organismů. Prokaryota a Eukaryota.

 2. Stručná fylogenéze od prokaryotních k eukaryotním rostlinným buňkám. Stavba prokaryotní rostlinné buňky na příkladu sinice. Stavba eukaryotní rostlinné buňky.
  Buněčná stěna a protoplast, části protoplazmatické a neprotoplazmatické. Kompartmentace buňky, buněčné membrány.

 3. Endomembránový systém ( plazmalema, ER, GA, karyotéka, tonoplast, oleozómy ). Cytoplazma, cytoskelet. Semiautonomní organely, mitochondrie, plastidy. Karyon. Microbodies.

 4. Vakuoly, funkce, osmóza. Buněčná stěna, biosyntéza buněčné stěny. Růst a vývoj rostlinných buněk, fáze embryonální, prolongační, diferenciační. Buněčný cyklus, cytokinéze, karyokinéze. Remeristemizace a rediferenciace.

 5. Rostlinná pletiva, definice, rozdělení dle stavby, vývojového stadia, funkce. Pletiva jednoduchá a složená. Pletiva dělivá a trvalá.

 6. Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací, základní.
  Primární a sekundární stavba rostlinného těla.

 7. Rostlinné orgány, vegetativní a generativní .
  Kořen, anatomicko-morfologická stavba v závislosti na funkci. Primární a sekundární stavba. Mykorhiza, symbióza s bakteriemi rodu Rhizobium. Metamorfózy kořenů.

 8. Stonek, anatomicko - morfologická stavba v návaznosti na funkci. Primární a sekundární stavba, stonek dužnatý a dřevnatý. Typy větvení stonku. Metamorfózy stonku.

 9. List, anatomicko - morfologická stavba v návaznosti na funkci. Hydatody. Vývoj listů. Listové pupeny. Rozmístění listů na stonku.Typy listů, monofaciální, bifaciální, xeromorfní, listy jednoděložných a dvouděložných rostlin - typy dle morfologie čepele.
  Heterofylie. Metamorfózy listů.

 10. Rozmnožování rostlin a s ním spojené struktury. Generativní orgány telomových rostlin.

 11. Generativní orgány nahosemnných a krytosemenných rostlin, opylení a oplození, vznik semen a plodů. Plody a semena rostlin, stavba, typy, šíření, význam. Podstata ontogeneze rostlin.

 12. Morfologie těla cévnatých rostlin ve vazbě na ekologické faktory prostředí. Ekologické formy rostlin.

 13. Souhrn a závěr obecné botaniky.

Studijní literatura:


Černohorský, Zd.: Základy rostlinné morfologie. SPN, Praha 1967.
Dostál, J., Dykyjová, D.: Zemědělská botanika. I. ČSAZV, Praha 1962.
Luxová, M.: Zemědělská botanika. I. SZN, Praha 1974.
Penka, M. a kol.: Obecná botanika. UJEP, Brno 1976.
Penka, M.: Všeobecná botanika (lesnická). SPN, Praha 1980.
Votrubová, O.: Anatomie rostlin. UK, Praha 1997.
Szweykowska, A., Szweykowski, J.: Botanika 1. PWN, Warszawa 1997.

Skripta pro praktická cvičení s možností využití pro studium:


Kincl, M.: Praktikum z botaniky. PF, Ostrava 1980.
Nováček, F.: Praktikum z anatomie a morfologie rostlin 1,2. PřF PU, Olomouc 1982.

Kincl, M., Krpeš, V.: Biologie pro studující ekotechniku. Cytologie, anatomie a organologie rostlin. VŠB, Ostrava 1992.

Podmínky úspěšného vykonání zkoušky:


  1. Zápočet ze cvičení.

  2. Znalost odborné problematiky dané programem výuky v rozsahu přednášek a doporučené studijní literatury

  3. Prokázání praktických znalostí anatomicko morfologické struktury rostlinného těla dle předloženého materiálu s aplikaci na teoretické poznatky oboru.

Cvičení:


1.

Úvod, práce v laboratoři a zásady bezpečnosti, zápis protokolu, pracovní pomůcky a materiál, program studia, literatura. Práce s mikroskopickou technikou

 

2.

Stavba rostlinné buňky, vitální barvení, K.3

Cibule Allium cepa, neutrální červeň, Lugolův roztok, fuchsin

 

Buněčné jádro, fixace, barvení, immerze, K.8

Roztok metylenová zeleň - fuchsin, 96% etylen, imm. olej

 

Pohyb cytoplazmy, K.5

Mladé listy Anacharis canadensis

 

Plazmolýza buněk, deplazmolýza, K.7

Roztoky NaCl 0,5N 1,0N 1,5N

3.

Buněčná stěna, ztluštěniny, K.28A,

Stonek Tradescantia sp.

 

dvůrkaté tečky, K.28B

Dřevo borovice Pinus sp.naložené v roztoku glycerin-etanol (možno použít i čerstvé dřevo)

 

Plastidy-chloroplasty, K.12, K.13

Fyloid mechu rodu Mnium sp.

 

-leukoplasty, K16

Oddenek kosatce Iris sp.

 

-chromoplasty, K17

Šípek Rosa sp.

4.

Škrobová zrna, rezervní škrob, K.22

Brambor, pšenice, kukuřice, ječmen, oves, rýže

 

Koroze škrobových zrn, K.23

Jeden týden naklíčená obilka ječmene

 

Škrobová a aleuronová zrna v zásobních pletivech
K.24A, K.24B

Semena fazolů a obilky pšenice pletivech naložené v glycerin-etanolu

5.

Šťavelan vápenatý

 

 

-rafidy a krystaly, K.25A

Stonek Tradescantia sp.

 

-krystaly

Suché šupiny cibule Allium cepa

 

-drúzy krystalů, K.25C

Větvička lípy Tilia sp.

 

Uhličitan vápenatý ve formě cystolitu, K.26

List smokvoně Ficus elastica, chlorzinkjód, zředěná HCl

6.

Rostlinná pletiva

 

 

-parenchym, K.30

Dřeň větve Sambucus nigra

 

-prosenchym

Fyloid mechu rodu Mnium sp.

 

-kolenchym, K.31

Stonek hluchavky Lamium sp.

 

-sklerenchym, K.33

Endocarp Juglans regia

 

-sklereida, K.34

Šípek Rosa sp.

 

-aerenchym, K.43

Juncus sp.

7.

Krycí pletivo, epidermis listu, K.35

List kosatce Iris sp.nebo zelence Chlorophytum sp.

 

Kutikula na epidermis listu, K.37

List zelí Brassica oleracea, sudan III

 

Trichomy, K.40

 

 

-krycí jednobuněčné jednoduché

Capsella bursa pastoris, hlavně svrchní strana listu

 

-krycí jednobuněčné větvené

Capsella bursa pastoris, hlavně spodní strana listu a stonek

 

-krycí vícebuněčné jednoduché

List pelargonie Pelargonium sp.

 

-krycí vícebuněčné větvené

List a květ divizny Verbascum sp.,

 

 

list a stonek hlošiny Eleagnus sp.,

 

 

list šalvěje Salvia sp.

 

-žlaznaté

List pelargonie Pelargonium sp.,

 

 

list a kališní lístky květu šalvěje Salvia sp.

 

-žahavé

List a stonek kopřivy Urtica sp.

8.

Kořen

 

 

-základní stavba, calyptra, kořenové vlásky, K.60

Naklíčené obilky pšenice

 

-kořen jednoděložné rostliny, K.61

Kořen kosatce Iris sp.

 

-druhotně ztloustlý kořen dvouděložné rostliny, K.62

Kořen tykve Cucurbita pepo, o průměru přibližně 3mm

9.

Stonek

 

 

-jednoděložné rostliny, K.52

Stonek kukuřice Zea mays

 

-dvouděložné rostliny, K.70

Stonek jetele Trifolium sp.

 

-dřevnatý stonek, K.72

Dvouletá větvička lípy Tilia sp.

 

-stavba dřeva, macerované pletivo, K.51

Macerované dřevo lípy

10.

Cévní svazky

 

 

-radiální, N11

Klíční rostliny hrachu Pisum sp., chlorzinkjód

 

-koncentrický hadrocentrický, N.14

Oddenek kapradiny, fluoroglucinol

 

-koncentrický leptocentrický, N.15

Oddenek konvalinky, fluoroglucinol

 

-kolaterální, N.12, K.52, K.70

Stonek jetele, kukuřice, pryskyřníku plazivého Ranunculus repens

 

-bikolaterální, N.13

Stonek tykve nebo okurky

11.

List

 

 

-monofaciální, N.14

List kosatce, list kukuřice-stavba typická pro rostliny C4

 

-bifaciální, K.94

List lípy, list jabloně Malus sp.

 

-xeromorfní, K.97

Jehlice borovice černé Pinus nigra

12.

Květ

 

 

-komplexní rozbor stavby, květní vzorec a diagram, K.121, 122, 123, 127

Květ prvosenky Primula sp., tulipánu Tulipa sp., jabloně, hluchavky, violky Viola sp

13.

Plody a semena

 

 

-komplexní rozbor stavby plodu a semene, K.134

Malvice jabloně

 

-studium sbírek typu plodů a semen a jejich rozšiřování

Sbírky oddělení botaniky

Pozn.: Zkratka „K“ znamená skriptum autora Kincl, M. a zkratka „N“ znamemá skripta autora Nováčka, F., která jsou uvedena v literatuře.


Literatura:
Kincl, M.: Cvičení z anatomie a morfologie rostlin. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava, 1981
Nováček, F.: Praktikum z rostlinné cytologie a histologie se základy mikroskopické techniky. PřF UP, Olomouc, 1982
Nováček, F.: Praktikum z rostlinné organologie s přehledem morfologie zástupců rostlinné říše. PřF UP, Olomouc, 1982

Podmínky získání zápočtu:   1. Stoprocentní účast ve výuce, v případě absence náhrada cvičení mimo hodiny stanovené rozvrhem.

   2. Průběžná teoretická a praktická příprava na jednotlivé úkoly stanovené programem

   3. Samostatná práce na stanovených úkolech, osvojení práce s mikroskopickou technikou, včetně přípravy preparátů, nákresů a popisů pozorovaných struktur

   4. Zpracování a předložení úkolů stanovených programem ve formě protokolu

   5. Prokázání praktických znalostí studovaných anatomicko morfologických struktur těla rostlin ve vazbě na teoretické poznatky oboru obecná botanika

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət