Ana səhifə

Tarih: denetleme Komisyonu Üyeleri (Adı Soyadı, Görevi, Tel)


Yüklə 108.06 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü108.06 Kb.
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HASTANE ENFEKSİYONLARI DENETİM FORMU
Denetlenen Kurum Adı/İl: ……………………………………………...... / ………………… Tarih: ……………...

Denetleme Komisyonu Üyeleri (Adı Soyadı, Görevi, Tel):

…………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) Bakanlıkça tescil edilmiş mi? 3 □Evet □Hayır

YYBÜ toplam alanı: _____ m2

Hasta Toplam Alanı_______ m2

Destek Toplam Alan_______ m2

YYBÜ toplam yatak sayısı1: __ __ Basamaklarına göre yatak sayısı( 1. basamak: __ __ 2. basamak: __ __ 3. basamak __ __ ) 2

Genelgeye (2007/73) uygunluk:

1. basamak: □Uygun □Uygun Değil Açıklama: ____________________________________________________

2. basamak: □Uygun □Uygun Değil Açıklama: ____________________________________________________

3. basamak: □Uygun □Uygun Değil Açıklama: ____________________________________________________

Toplam küvöz sayısı: __ __

Küvöz başı alan: __ __ m2

Küvöz arası mesafe ________ m

Basamaklara göre küvöz sayısı (1. basamak: __ __ 2. basamak: __ __ 3. basamak __ __ ) 2

Küvöz Bakım Aralığı__________________________ Kayıt □var □yok

Küvözde Filtre Değişimi Yapılıyor / Süresi _____________□Yapılmıyor Kayıt □ var □yok

Küvöz temizliği ünite dışında yapılıyor mu ? □Evet □Hayır

Su haznelerine yeniden kullanım öncesi yüksek düzey dezenfeksiyon/ otoklav yapılıyor mu?

□ Evet, yüksek düzey dezenfeksiyon □ Evet, otoklav □ HayırToplam transport küvöz sayısı: __ __

Toplam beşik4 sayısı: __ __

Beşik başı alan: __ __ m2

Beşik arası mesafe ________ m

Basamaklara göre beşik sayısı

(1. basamak: __ __ 2. basamak: __ __ 3. basamak __ __ ) 2

Beşik Bakım Aralığı __________________________ Kayıt var□ yok□

Toplam açık yatak sayısı: __ __

Açık yatak başı alan: __ __ m2

Açık yatak arası mesafe ________ m

Basamaklara göre açık yatak sayısı

(1. basamak: __ __ 2. basamak: __ __ 3. basamak __ __ ) 2

Açık Yatak Bakım Aralığı___________________________ Kayıt □var □yok

Toplam Hemşire Sayısı: ___ ___

Sertifikalı hemşire sayısı5___ ___
Basamaklara göre YYBÜ hemşire sayısı (1. basamak: __ __ 2. basamak: __ __ 3. basamak __ __ ) 2

Basamaklara göre sertifikalı hemşire sayısı5 (1. basamak: __ __ 2. basamak: __ __ 3. basamak __ __ ) 2

Basamaklara göre hemşire başına küvöz sayısı (1. basamak: __ __ 2. basamak: __ __ 3. basamak __ __ ) 2

Ventilatör: Var □ Yok □

Radyant ısıtıcı: Var □ Yok □

İzolasyon odası:

Var □ : El yıkama alanı Var □ Yok □ / Giyinme alanı Var □ Yok □ / Temiz kirli depolama alanı Var □ Yok □Yok □Pozitif basınç sistemli oda: □Var □Yok

Negatif basınçlı oda? □ Var □ Yok

Ortam sıcaklık kontrolü (22-260C): □Var □Yok

Nem oranı sıcaklık kontrolü (%30–60): □Var □Yok

Zemin, tavan, duvar kolay temizlenebilir nitelikte mi? Evet □ Hayır □

Temiz, kirli materyaller, araç ve teçhizat için ayrı bölümler: □Var □Yok

Odada yüksek etkinliğe sahip bir filtre HEPA filtresi: □Var □Yok

Sistem validasyonu:

Sızdırmazlık testi Yapılıyor / bakım aralığı□/_________ □Yapılmıyor

Hava akım uygunluğu Yapılıyor / bakım aralığı□/_________ □Yapılmıyor

Partikül sayımı Yapılıyor / bakım aralığı□/_________ □Yapılmıyor

Çocuk hast. uzmanlık öğrencisi sayısı: __ __ Çocuk hastalıkları uzmanı sayısı: __ __

Yenidoğan uzmanlık öğrencisi sayısı: __ __ Öğrencilerin minimum eğitim süresi: __ __ ay Yenidoğan uzmanı sayısı: __ __

İkinci ve/veya üçüncü servise branş nöbeti: □Var □Yok

YYBÜ’de görevli diğer sağlık personelinin sayısı: ___ ___ / Ünvanları: ___________________________________

Temizlik personeli sayısı: ___ ___ Şiftlerdeki temizlik personeli sayısı: ___ ___

YYBÜ enfeksiyon kontrol prosedürü var mı? □Var, görüldü □Yok


Talimatlar


Talimat

Personele sürekli eğitim

Eğitim tutanakları

Var / Görüldü

Yok

Var

Yok

Var

Yok

El yıkama

Atık

İzolasyon önlemleri

Küvöz Bakımı

Ventilatör Temizliği ve Bakımı

Endotrakeal Tüp Bakımı

Umbilikal Kateter Takılması ve Bakımı

Dezenfektan Kullanım Talimatı

TPN Hazırlama

TPN Dağıtım

Anne Sütü Saklama

Diğer __________________

Diğer __________________
Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı:


Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından aktif sürveyans ne zamandan beri sürekli uygulanıyor? __ __ / __ __ / __ __ __ __

Sürveyans verileri birim yetkilileri, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile ortaklaşa değerlendiriliyor mu? □Evet □Hayır


Sürveyans sonuçları ulusal (UHESA), uluslararası (NNIS) sonuçlar ile kıyaslanıyor mu? □ Evet □Hayır


Ağırlıklarına göre enfeksiyon hızları ve dansiteleri saptanıyor mu ? □Evet, görüldü □Hayır

Ağırlıklarına göre invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları mevcut mu? □Evet, görüldü □Hayır

Ağırlıklarına göre invaziv araç kullanım oranları mevcut mu? □Evet, görüldü □Hayır

Total Parenteral Nutrisyon (TPN)


TPN hazırlama şekli? □ Manuel □ Compounder cihazı □ Diğer (açıklayınız) ________________

TPN hazırlama yeri? □ Ayrı birim □ Aynı birim ayrı oda □ Diğer (açıklayınız) ________________

TPN hazırlama yeri temizlik durumu: □Uygun □ Uygun değil TPN dağıtım şekli: □ Merkezi □ YDYBU’de

TPN dağıtımı hafta sonu dahil her gün yapılıyor mu? □ Evet □ Hayır Laminer akımlı kabin var mı? □ Var □ Yok

TPNler dağıtım sonrası için bu işe ayrılmış buzdolabında saklanıyor mu? □ Evet □ Hayır

TPN dışı IV ilaçlar: Nerede hazırlanıyor ? ________________ Nasıl hazırlanıyor ?_________________________________

Lipit solüsyonların verilme süresi : __ __ saat Kan ve kan ürünlerinin verilme süresi: __ __ saat

Mama hazırlama:


Mama hazırlama yeri? □ Farklı birim □ Aynı birim ayrı oda □ Aynı birim aynı oda □ Diğer ___________________

Mama hazırlama yerinde: Buzdolabı □ Var □ Yok Lavobo □ Var □ Yok Bulaşık makinesi □ Var □ Yok


Mamalar uygun şekilde buzdolabında saklanıyor mu? □ Evet □ Hayır Biberon temizliği □ Uygun □ Uygun değil

Mama hazırlama yeri temizlik durumu: □ Uygun □ Uygun değilAnne Sütü


Anne sütü sağma ünitesi mevcut mu? □ Evet □ Hayır Tek kullanımlık setler kullanılıyor mu? □ Evet □ Hayır


Yeterli sayıda pompa var mı? □ Evet □ Hayır


Antibiyotik Kullanımı


Antibiyotik kullanımı politikaları var mı? □ Var / uyuluyor □ Var / uyulmuyor □Yok


Kültür sonuçlarına göre antibiyotikler değiştiriliyor mu? □ Evet □ Hayır


Antibiyotik kullanımında klinik skorlamalar (TOLLNER, SCOPE vd) kullanılıyor mu? □ Evet □ Hayır


Klinik Mikrobiyoloji Hizmetlerinin Düzeyi

Yenidoğanda yıllık kültür sayısı (hemokültür vd): __ __ Otomatize hemokültür sistemi var mı? □ Var □ YokTür düzeyinde identifikasyon yapılıyor mu? □ Evet □ Hayır


Salgın şüphesinde moleküler analiz yapılıyor/yaptırılıyor mu? □ Evet □ Hayır


Etken mikroorganizmalar saklanıyor mu? □ Evet □ Hayır


Antibiyotik duyarlılıklarının saptanması için izlenen standart yöntem: __________________________


Laboratuvara kan vd kültürlerdeki üremelerin YDYBye bildirimi nasıl?

□ Laboratuvar tarafından anında telefonla □ Laboratuvar kültür sonuçlarını anlık izlemeye uygun bilgi işlem yoluyla

□ Her ikisi □ Diğer (açıklayınız) ___________________________________


Antimikrobiyal direnç hızları mevcut mu? □ Evet, görüldü □ Hayır


Salgınlar

Dönem (ay /yıl)

Salgın Hasta Sayısı

Salgın etken(ler)i

İzolasyon önlemleri
Var

Yok

Temas

Sıkı temas (VRE için)

Damlacık

Hava yolu

Servis Temizliği:

Servisteki lavabo sayısı: __ __ Servisteki dezenfektan türleri □ kimyasal □ düşük □ orta □ yüksek

Birim temizliği talimata uygun şekilde yapılıyor mu? □ Evet □ Hayır

Malzeme

Ortalama aylık sarfiyat

Ortalama aylık hasta günü

Dezenfektanlar

lt.
Sıvı sabun

lt.
Alkol bazlı antiseptik

lt.
Kağıt havlu

adet
Eldiven

çift
Tek kullanımlık temiz önlük

adet
Maske

adet
Bone

adet
Göz Koruyucu

adet
Servis çalışanlarının tarama sonucu bağışıklık durumları

Hastalık

Seropozitif (Sayı)

Seronegatif

(Sayı)


Bilinmeyen

(Sayı)


Bağışıklık Raporu

(Sayı)


KKK

Grip

Hepatit B

Su çiçeği

Eğitim:

YYBÜ’nün iç eğitim durumu: □ Haftada bir □ 15 günde 1 □ Ayda bir □ Diğer _________________

YYBÜ’nün Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile ortaklaşa eğitim yapma durumu?

□ Haftada bir toplantı □ 15 günde 1 toplantı □ Ayda bir toplantı □ Diğer _________________Denetleme Komisyonunun denetime ve denetleme formuna ilişkin görüşleri:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Komisyon Başkanı

(imza)
.  1. 2008/65 sayılı ve Hastane Yatak Sayısı ve Tanımlar konulu Genelge ekinde yer alan hasta yatağı tanımı esas alınacaktır.

  2. 2007/73 sayılı Genelge esas alınacaktır.

  3. 13/01/1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde yapılan ve 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğin 8 inci maddesinde yer alan “Yataklı tedavi kurumlarının fonksiyonlarına uygun şekilde açılacak yoğun bakım üniteleri, baştabibin teklifi ve Valilik onayı ile kurulur ve tescil için Sağlık Bakanlığına bildirilir.” hükmü gereğince YYBÜ’nün tescil edilip edilmediği belirtilecektir.

  4. Küvöz ve açık yataklar dışında kalan tüm yenidoğan hasta yatakları (beşik, kot vs.).

  5. Bakanlıkça yürütülen “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programlarından” sertifika almaya hak kazananların sayısı. Bakanlıkça “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı” açılması durumunda bu programdan sertifika almaya hak kazananlar da ayrıca belirtilecektir.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət