Ana səhifə

T. C. Kastamonu IL Özel idaresi İl genel mecliSİ (arge) araştirma ve geliŞTİrme komisyonu


Yüklə 29.73 Kb.
tarix09.05.2016
ölçüsü29.73 Kb.
T.C.

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

İL GENEL MECLİSİ

(ARGE) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

KOMİSYON BAŞKAN

H.Tolga İNCE

BAŞK.VEKİLİ


Mehmet KÖSEM

ÜYELER


Uğur GÜRSOY, Ahmet ACAR, Metin YAMALI

TEKLİFİN TARİHİ VE SAYISI

-

ÖNERGENİN TARİHİ


24.11.2011

KONUSU

İlimizin Doğal kaynakları.

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ

24.11.2011


RAPOR

Kastamonu İl Genel Meclisinin 24.11.2011 günlü 19.birleşiminde komisyonumuza havale edilen İlimiz, yer altı ve yer üstü kaynak sularının, orman ve yaylaların mevcut durumlarının, sahil ilçelerimizdeki, deniz ürünleri ve liman işletmeciliğinin ve İlimizin değişik yerlerinde çıkarılan madenlerin, ekonomimize katkıları, rezerv durumları, başka maden yataklarının bulunup bulunmadığı varsa ne şekilde yararlanılabileceği hakkında yapılan araştırmalar şu şekilde sıralanmıştır.
  1. Yer altı ve yerüstü su kaynakları

  2. Orman ve Yaylaların mevcut durumları

  3. Karadeniz turizmi ve deniz ürünleri ve liman işletmeciliği

  4. İlimizde çıkarılan maden rezevleri ile ilgili çalışma yapılmış bu süreçte DSİ Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve MTA Zonguldak Bölge Müdürlüğünden bilgi alınmıştır.


1- İlimizdeki yer altı ve yerüstü su kaynakları
İlimiz su kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Yerüstü suları toplam ortalama akımı 3.284 hm3/yıl dır. Bunlardan başlıcaları; Gökırmak nehri, Kocaırmak nehri, devrez çayı, zarbana çayı, fakaz çayı, aydos çayı ve araç çayıdır. Bu Su kaynakları üzerine Karaçomak, Germeçtepe, Beyler, Küre-Çatak ve Karadere barajları kurulmuştur. Ayrıca sulamaya yönelik Sakız, Kabalar, Taşcılar, Yumurtacılar, Çiğdem, Kösençayırı, Tuzaklı ve Asar gölet rezervuarlarını da içinde bulundurmaktadır.
Yer altı Suları rezervi 80.00hm3/yıldır. Şişeleme vasıtasıyla pazarlamaya yönelik de Ilgaz Gürleyik, Bozkurt Kızılelme ve Çatalzeytin Karacakaya suları tespit edilmiştir. Ancak bu Sular işletilmemektedir.  1. İlimizdeki Orman ve Yaylaların Mevcut Durumları

Kastamonu ili Karadeniz bölgesinde olması sebebiyle bölgeye has unsurlarıda içinde barındırmaktadır. Orman bakımından zengin bir ilimizdir. Kayın, Kavak, Köknar, Çam,Meşe ağaçlarından oluşmaktadır. Orman halkımızın başlıca geçim kaynaklarından birisidir.


Ballıdağ Solucaoca Yaylası, Suğla Yaylası, Koru yaylası bilinen ve turizm açısından değerlendirilmeye müsait yaylalarımızdır.

  1. Karadeniz turizmi ve deniz ürünleri ve liman işletmeciliği

Kastamonu ili Batı Karadeniz bölgesinde tarihi M.Ö. uzayan bir yerleşim yeridir. 170km sahili, yaylaları, kanyonları, kayak merkezi, geçmişe ışık tutan tarihi yapısı, evliyalar kenti olarak gösterilmesi ve Cumhuriyet tarihine damga vurmuş kahramanlığıyla ünlü halkıyla zengin bir çeşitliğe sahip bir ilimizdir.


Pınarbaşı ilçemizde 858 mt uzunluğuyla dünyanın 4. büyüklükteki mağarası olan Ilgar ini Mağarası, Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi

Azdavay ilçemizde Çatak Kanyonu

Ilgaz dağı kayak merkezi, milli parkı ve Küre dağları milli parkı

Çatalzeytin ilçesinde 365 gün kar bulunan kar kuyusu,

Cide, Doğanyurt, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerindeki koylar ve plajlar,

İlçelerimizdeki doğa harikası yaylalar

İlimizdeki sahabe ve veli türbeleri ve Osmanlıdan kalma konaklar

Antik dönemin başkenti Pompeipolis Kenti

Milli mücadelede rolü büyük olan istiklal yolu başlıca turizm potansiyelleridir.
Kastamonu ilinin 170km sahil şeridi olmasına rağmen balıkçılık profesyonel anlamda yapılamamaktadır. İnebolu ilçesine gümrük müdürlüğü kurulması başta ilçe olmak üzere il ekonomisine katkı ve hareketlilik kazandıracaktır.


  1. Kastamonu İlindeki maden ve enerji kaynakları

Madenler Metalik (Altın, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Civa, Mangan ) ve Endüstriyel ( Asbest, Çimento Hammaddeleri, Doğal Taş, Kil, Kireçtaşı, Mermer, Tuğla, Kiremit ) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kastamonu jeolojik yapısı nedeniyle yer altı kaynakları bakımından zengin bir potansiyele ve çeşitliliğe sahip bir ilimizdir. İl ve ilçelerde yapılan araştırmalarda başta bakır, çinko ve kuvarsit yataklarına manganez civa, kil, çimento hammaddeleri ve fosfat oluşumlarına da rastlanmıştır.
Küre İlçemiz ülkemizdeki bakır cevherleşmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Aşiköy ( 11.230.000 ) ve Bakibaba ( 250.000 ) bakır yataklarında toplam 11.500.000 ton görünür rezerv tespit edilmiştir ve işletilmektedir.
Çatalzeytin ( 30.000 ) , Bozkurt ( 200 ), İnebolu ( 440 ) , ve Tosya ( 12.900 ) İlçelerimizde manganez cevherleşmeleri mevcut olup toplamda 43.540 ton görünür rezerv tespit edilmiştir.
Bozkurt ilçesi Terce Köyünde 75.000 ton görünür civa yatağı tespit edilmiş ve geçmişte 20 ton kadar üretim yapılmıştır.
Daday ilçemizde 422 milyon ton görünür kuvarsit ( Kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmiş bir çimento ile birbirlerine çok sağlam şekilde bağlanmalarıyla oluşmuş bir kayaçtır ) rezervine rastlanmıştır. Ayrıca ilçede 42.000 ton kolay işletilebilir, 600.000 ton da muhtemel fosfat oluşumları tespit edilmiştir.
Cide ilçemizde 990.000 ton görünür olmak üzere 11.400.000 ton muhtemel kuvars kumu rezervi tespit edilmiştir.
Taşköprü ( 30.000 ) ve merkez ( 46.000 ) ilçemizde toplam 76.000 ton kil oluşumları tespit edilmiştir.
Araç ve İnebolu ilçelerimizde çimento hammaddesi olabilecek nitelikte 450 milyon ton kireçtaşı, kil ve marn rezervi tespit edilmiştir.
Tosya ilçemizde iyi kalite ve çok miktarda tuğla ve kiremit kili rezervleri bulunmaktadır.
Komisyonumuzun yaptığı araştırmalar sonucu kanaati:

Ülkemizdeki ve ilimizdeki nüfus artışı ve artan enerji talepleri nedeniyle su kaynaklarımız verimli kullanılmalı içilebilir su kaynakları korunmalı ve tüketimi konusunda halkımız bilgilendirilmelidir. Tarım açısından önemli olan sulama göletlerimiz korunmalı ve başkaca göletler oluşturulmalıdır. Ayrıca enerji açığının kapatılmasına yardımcı olmak üzere hazırlana HES projeleri halka anlatılmalı ve yanlış bilgilendirilmeler ortadan kaldırılmalıdır.


Kastamonu halkının başlıca geçim kaynaklarından olan Orman ürünlerinden daha fazla faydalanılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından başta köylerde kurulu bulunan Orman Kooperatifleri ve Köy kalkınma kooperatifleri özendirilerek halka anlatılmalı ve bu yolla halkımızın bu kooperatiflere katılımı sağlanarak, bu kooperatifler kanalıyla kesim ve nakliye yapılmasına olanak sağlanmalıdır.
Kastamonu ormanlarından elde edilen ağaçtan üretilen sunta, ülke genelinde çok makbul görmektedir. Ancak bu ürün başka illerde yeniden şekillendirildikten sonra tüketicinin hizmetine sunulmaktadır. İlimizde kurulu bulunan organize sanayini canlandırmak açısından ilimizde üretilen suntanın yine ilimizde şekillendirilerek tüketiciye sunulması ve bu yolla hem maliyeti düşürmek hemde ilde istihdam sağlamak amacıyla ulusal firmalar Kastamonu’ya davet edilmeli ve bu yolla burada üretim yapmaları için teşvik edilmelidir.
Kastamonu Uzunyazı Havaalanının biran önce hizmete açılması Kastamonu’yu şimdiki durumundan dahada ileriye götürecektir. Turizm alanında öncelikle istiklal yolu ulusal alanlara taşınmalı Mili mücadele döneminde Kastamonu halkının gösterdiği üstün gayret ve mücadele yazılı ve görsel basın yoluyla ülke halkının tamamının haberdar olması sağlanmalıdır. Cumhuriyet döneminde Karadeniz’in Ankara’ya en yakın limanı İnebolu iken bugün en yakın liman Bartın Amasra limanı olmuştur. Ankara Kastamonu, İstanbul Kastamonu ve Kastamonu’yu sahil ilçelerine bağlayan yollarda iyileştirilme yapıldığında Kastamonu ili ve sahil ilçeleri cazibe merkezi haline gelecektir.
Pınarbaşı ve Azdavay İlçelerimizdeki kanyonlar ve ilçelerimizdeki yaylalar ulaşım ve konaklama eksiklikleri nedeniyle yeterli ilgiyi görmemektedir. Ulaşım da iyileştirilme yapıldığında tur, otel, pansiyonlar özel sektöre teşvik edilmeli ve yörenin sosyo ekonomik olarak kalkındırılması sağlanmalıdır.
Turizmi profesyonel olarak yapmak ve fayda sağlamak için başta valiliğimiz, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak bir eğitim programı ile halkın ve ticaret erbabının konu hakkında bilgilendirilmesi ve koordinasyon eğitimleri konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
İlimiz valiliği ve il kültür müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turizme yönelik organizasyonlar devam ettirilmeli ve ulusal medyada reklamı yapılarak il tanıtımına katkı sağlanmalıdır.
Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulacak bir Arkeoloji bölümü başta Pompeipolis antik kenti olmak üzere ildeki diğer saklı tarihi mekânların daha çabuk gün yüzüne çıkartılmasına ve turizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.
Küre ilçemizdeki bakır, Araç ve İnebolu ilçelerimizdeki çimento hammaddeleri ayrıca Tosya ilçemizdeki tuğla ve kiremit kili rezervleri haricindeki madenlerin bugün için ekonomik değerlerinin olmaması, tenörlerinin düşük olması ve işletme maliyetlerinin fazla olması sebebiyle işletilmeleri ekonomik değildir.
Ancak Bakır, çimento hammaddesi ve tuğla kiremit kili rezervlerinden daha fazla faydalanılmasının il ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağından bu konuda ilgili kurumlarla bilgi alışverişinde bulunularak bu madenlerin üretiminin daha hızlı ve daha fazla olması faydalı olacaktır.
Yüce Meclisimize saygıyla arz olunur. 05.01.2012
(İMZA)

KOMİSYON BAŞKANI

H.Tolga İNCE(İMZA)

BAŞKAN VEKİLİ

Mehmet KÖSEM


(İMZA)
ÜYE

Uğur GÜRSOY
(İMZA)
ÜYE

Ahmet ACAR


(İMZA)
ÜYE

Metin YAMALIVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət