Ana səhifə

ŞU Çay neymiŞ be! Çaylı ve Çaysız Yürüyüş Prof. Dr. Mustafa temiZ


Yüklə 29.98 Kb.
tarix08.05.2016
ölçüsü29.98 Kb.
27.07.2013
ŞU ÇAY NEYMİŞ BE!..
Çaylı ve Çaysız Yürüyüş

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ


Şu Batı Özentisi Varya!..
Şu Batı özentisi bizi mahvetti… Zehirlerinden birisi de doğallığımızı ortadan kaldırdı.
Gerek ilim, bilim ve gerekse Medeniyet ve İnsanlık Târihi’ne bakılırsa, Batılıların bilim ve teknoloji alanlarındaki hocalarının1 Müslüman İlim Adamları olduğu bugün tam açıklığıyla ortaya çıkmış durumda... Ama son yüz yıllarda Kültürümüz’e ters düşerek birer kültür câhili2 kesilmemiz nedeniyle, çoluk çocuğumuzdan her bir yetişkinimize kadar, bizi sarmalayan Batı Özentisi’nin3 bizler için nelere mal olduğunu, aklımızı başımıza toplamazsak, daha ne belâlarla karşılaşacağımızı yeni yeni esinlemeye, yeni yeni anlamaya başlamanın henüz arifesi içindeyiz. Bu belâ ve musîbetleri şimdi gözle daha iyi görmeye başlamış bulunuyoruz:
Örneğin, daha yakına kadar bizde ‘obezite’ diye bir dert var mıydı?
Elbette yoktu. Ama ‘fast food’ gibi, ‘ayakta yemek’ gibi, …, Batılı özentilerimiz de yoktu…
Hemen inceleseniz, derhal göreceksiniz!.. ‘Obezite’ ve benzerî ihraç marazları, bizim Batılılık özentilerimizin birer baş belâsıdırlar.
Obezite’, belki en ehvenlerinden biri…
Daha çok belâlara müptelâ olduk, bu Batılılık özentilerimizden…”
TV’de doktorlarımızdan birini dinledim, bizim millî kahvemiz hakkında… Diyordu ki:
Amerika’da araştırma sonunda bulunmuş…
Doktor:
Bir insan, günde dört Türk kahvesi içerse, kanserin her türüne iyi geliyor.” diyor…
Hele bizim yoğurdumuz var ki, faydaları sayılmayacak kadar çok… Millî gıdamızın adı da değişmemiş, Dünyâ’nın her tarafında yoğurt olarak anılıyor. Hele onun bir türevi ayran, burada anılmadan hiç geçilir mi?
İşte derdimiz o ki biz, böyle her şeyi faydalı târihsel kıymet ve değerlerimizi terk edip henüz neidüğü tam olarak belli olmayan Batı’nın her bir şeyine tereddütsüz balıklama dalıyoruz. Sonunda bir de bakıyoruz ki, meselâ obezite belâsına benzer, şu olmuşuz, bu olmuşuz…
Yazık!..
Bizim gibi bir Millet’in en büyük özetişi aklını kullanmak olsa, hiç böyle olur mu?
Çay
Şahsen çayı ben, ayran kadar olmasa bile, millî bir içecek kabul ediyorum. Sıralamada bilimsel açıdan bir başkası ortaya çıkmaz ise, yoğurt ve ayranımızı birinci sıraya oturttuktan sonra, diyebilirim ki ikinci sıranın hakkı çaydır…
Üniversitede fruko müptelâsı olmuştum. Meğer alışkanlık yapıyormuş… Onun için ondan kendimi zor kurtarmıştım. Coca Cola içmedim desem, yalan olur. Epey yıldır, internette Coca Cola’nın ham maddesi hakkında öyle yazılar dolaşıyor ki… Çok mîde bulandırıcı şeyler… Onu iyi ki içmeye devam etmemişim.
Frukodan sonra daha çok ıhlamuru önde tutuyordum, belki de çaya henüz alışmadığım için… Samsun Azot Fabrikaları A. Ş.’nde İşletme Kontrol Mühendisi olarak çalışmaya başlayınca gördüm ki, her sabah servis araçlarından iner inmez, işçisinden mühendisine kadar herkes, çay içmeden işe başlamıyor. Derken, daha çayın fayda ve zararları konusunda bir şey bilmediğim hâlde, bir de baktım ki orada kısa süre içinde ben de bir çay tiryâkisi olmuşum… Şahsımda birinci sırayı kaçıran ıhlamur, o zaman tabiî ki, diğer sıralara kaymadan edemedi…
O gün bu gün bizim evde hele kahvaltılarda, ramazanlarda, hem iftar ve hem de sahurda, çaysız geçen öğünler çok fazla olmamıştır. İş yerinde ise, her akla geldiğinde ve de her misâfir geldiğinde çay birinci sırayı kaçırmıyordu.
Onun şu faydasını artık biliyordum:
Sinirleri uyarıyor, uykuyu, durgunluğu önlüyordu. Pek de önemli yan etkileri de yoktu…

Ama sıralarda bu bilgime şunu da eklemiş bulunuyorum:


Amerika’da son yapılmış bir araştırma çalışmasında çay içenler ile çay içmeyenler arasında, kalp krizi sonrası ölüm oranlarında sevindirici sonuçlar bulunmuş... Günde 2 veyâ daha fazla bardak çay içenlerde, araştırma sonuçlarına göre, çay tüketmeyenlere oranla %37-44 daha az kalp krizi sebepli ölüm görülüyor. Bir haftada 14 bardaktan daha az çay tüketenler ise, hiç tüketmeyenlere oranla, kalp krizi sonucunda % 28 daha az ölümle karşılaşıyorlar. Başka bir araştırmada polifenoller, polisakkaritler ve değişik vitaminler içeren Yeşil Çay`ın ise, yemek borusu kanserini erkeklerde yüzde 57, kadınlarda ise yüzde 60 oranında önlediği bildirilmiştir.
Çayın ciddî bir zarar ya da yan etkisinin olmadığı, buna karşılık çok faydalı olduğu inancı içindeyim
Hastalık ve İlaç
Konuya hazırlık olsun diye önce size bir soru soracağım. Sonra sorunun bizzat verdiğim cevâbından faydalanarak tekrar asıl çay konusuna dönmek istiyorum.
Aramızda, Kültürümüz’ü oldukça yakından yaşayan, o güçlü kuvvetli, hiç ilâç yüzü görmemişς eski insanlarımız olmadığına göre, hepiniz hayâtınızda hasta olup ilâç kullanmışsınızdır. Örneğin, ateşinizin yükseldiğini ya da anjin olduğunuz için boğazınızın acıdığını hatırlarsınız.
Ve de şunu da hatırlarsınız:
İlâcı aldıktan birkaç saat sonra ateşinizin düştüğünü ya da boğazınızın acısının azalmaya, zaman ilerledikçe, yok olmaya başladığını da hatırlamamanız mümkün değil, değil mi?
Şimdi sorum şu:
Hasta iken aldığınız ilâçları şâyet hasta değil iken alsanız ne olur?
Hemen hemen hepinizin, “İlâcı almamla almamam arasında dikkatimi çeken hiçbir şey hissetmedim.”diyeceğinizden emînim.
Hasta olmakla ilgili olarak ilâcın vücuttaki etkisinin hissedilmesi ile hasta olmamakla ilgili olarak ilâcın vücuttaki etkisinin hissedilmemesinin sebebi, sırasıyla, hastalık durumunda vücut direncinin düşük ve savunmasız olması nedeniyle ilâcın fayda vermeye başlaması; sağlam durumda ise, vücut direncinin yüksek, savunmalı ve kuvvetli olması gerçeğidir.
Çaylı ve Çaysız Yürüyüş
2013 Ramazan’ına kadar çay hakkındaki kanaatimi, yukarıdaki “Sinirleri uyarıyor, uykuyu, durgunluğu önlüyordu. Pek de önemli yan etkileri de yoktu…” cümlesi ile belirmiştim.
Gerek yaşlılık deyin, gerekse ne derseniz deyiniz, birkaç yıldan beri sıhhatim, sağlıkla sağlıksızlık arasındaki çizginin hemen civârında dolaşıyor. Meselâ, bir yel esiyor etkileniyor, ardından bir Güneş geliyor, ısıtıyor, onun iyileştirici etkisini hemen hissediyorum. İlâcımı unutuyorum, onu bana kötüye gidiyorum diyen, sıhhatim hemen haber veriyor. Ardından ilâcı aldığımda, çok geçmeden düzeldiğini yine sıhhatim bana teşekkür ederek bildiriyor. Özetlemek gerekirse, birkaç yıldan beri, sağlıkla sağlıksızlığın hemen civârında bulunduğum için, gerek olumlu ve gerekse de olumsuz dış etki ve müdahalelere karşı vücûdum sanki bir ‘sensör’ gibi çalışıyor.
2013 Ramazan’ı geldiğinde câmiye gitme hevesim tuttu. İlk günlerde gerek yatsı ve gerekse sabah namazlarına giderken birkaç kere çay içmemiştim. Câmiye giderken zorlanıyor, bâzen sağa, bâzen sola yalpa yaparak ayaklarım adetâ birbirine dolanıyor, düşme tehlikesi hissetmeden edemiyordum.
Bu sıralarda dikkatimi çeken bir şey oldu:
Çay içerek gittiğim anlarda ise, bırakınız düşme tehlikesini, hiçbir yalpa yapmadan sağlıklı olarak yürüdüğümü gördüm. Daha önce çay içmeden 8 dakikada câmiye vardığımı biliyordum. Çay içerek gittiğimde, dinçliğimin yanında ayrıca, 5 dakika içinde câmiye vardığımı sevinçle gözledim. Ondan sonra benzer deney ve denemelerimi tekrarladım:
Gerçekten gördüm ki, bana göre yeteri normallikte çay içtiğimde eskisine oranla kendimi yaklaşık %30-40 belki de %50 oranında sağlıklı buluyorum. Bu sonuçları önceleri bilinçsizce hissediyordum ama şimdi çaylı ve çaysız durumumu daha iyi hissediyor, ona göre davranıyorum. Hattâ çay içmeden sokağa çıkışıma Çaysız Yürüyüş, çay içerek sokağa çıkışıma Çaylı Yürüyüş adını bile koymuş bulunuyorum.
Ama Çaylı ve Çaysız Yürüyüşü ancak benim gibi sağlığı, sağlık – sağlıksızlık ara sınırı civârında olanlar daha iyi hissedebilirler.

1 Temiz, M., Bizim Kültürümüz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/BİZİM%20KÜLTÜRÜMÜZ.doc, En Son Erişim Târihi: 27.07.2013.

2 Temiz, M., Diplomalı Câhillerin Uyanış Farkındalığına Giriş, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/UYANIS.doc. En Son Erişim Târihi: 27.07.2013.

3 Temiz, M., Hâricî Özentiye Kapılmış Kuşlar Tüylerini de Yolmuşlar Ama, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/HÂRİCÎ%20%20ÖZENTİYE%20KAPILMIŞ%20KUŞLAR%20TÜYLERİNİ%20DE%20YOLMUŞLAR%20AMA....pdf, YA DA http://mtemiz.com/bilim/HÂRİCÎ%20%20ÖZENTİYE%20KAPILMIŞ%20KUŞLAR%20TÜYLERİNİ%20DE%20YOLMUŞLAR%20AMA....doc, En Son Erişim Târihi: 27.07.2013.

€ Temiz, M., Sağlıkta Çay Mucizesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://www.neleryokki.org/cay/siyah_cayin_faydalari.htm, En Son Erişim Târihi: 27.07.2013.

ς Meselâ, babam vefâtına yaklaşık 2 yıl kalana kadar doktor yüzü görmemişti. Askerde de iğneden kaçmış, vurdurmamış…


ŞU BATI ÖZENTİSİNİN BİZE KAZANDIRDIĞI

MÂLİYETLER

Çaylı ve Çaysız Yürüyüşüm

Prof. Dr. Mustafa TEMİZVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət