Ana səhifə

Siniflama eser adi / yazar yeri


Yüklə 285.58 Kb.
səhifə4/4
tarix02.05.2016
ölçüsü285.58 Kb.
1   2   3   4

Türk Dili I-Iı / Haz. Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, İrfan Aypay, Mehmet Sarı Ed. Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphanePL 115 .T87

2005 k.1


Türk Dili I-II / Haz. Gürer Gülsevin...[Vb.] ; Ed. Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphanePL 28.4 .C63

2003 k.1


Türk Dünyası Epik Destan Geleneği / Özkul Çobanoğlu

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 300.T86

K35 2000 k.1Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları: (Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Nahcıvan- Azerbaycan, Kafkasya, İran, Irak, Anadolu, Makedonya). / Yaşar. Kalafat

AKÜ Merkez

KütüphanePL 230 .G67

2001 k.1


Türk Edebiyatında Ağıtlar / İsmail Görkem

AKÜ Merkez

KütüphanePL 230 .G67 2001 k.1

Türk edebiyatında ağıtlar / İsmail Görkem

AKÜ Merkez

KütüphanePL 234 .Y45

1976 k.1


Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar. / Dursun. Yıldırım

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .T87 2002 k.2

Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1999

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .T87

1993 k.3


Türk Halk Kültürü Araştırmaları, 1993

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .T8754

1996 k.1


Türk Halk Kültürü Araştırmaları, 1994.

AKÜ Merkez

KütüphaneM 1824.T8 K86

1998 k.1


Türk Halk Türküleri / İgnacz. Kunos, İ. Kunos.; Çev. A.O. Öztürk.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 245 .B67

1973 k.1


Türk Halkbilimi II: 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre Ve Törenler, Oyunlar). / Pertev Naili. Boratav

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .O76

2000 k.1


Türk Halkbilimi. / Sedat Veyis. Örnek

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 245 .G46

1999 k.3


Türk İnanışları İle Milli Geleneklerinde Renkler Ve Sarı-Kırmızı-Yeşil. / Reşat. Genç

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. DOK

190 2010 k.1Türk Kamuoyunda Büyük Taarruz / Uğur Üçüncü, Sadık Sarısaman

AKÜ Merkez

KütüphaneDS 26 .T33

:2001 c.4/k.5Türk Kimliği / Ahmet Tacemen

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .B39

1997 k.1


Türk Kültürü Araştırmaları. / Tuncer. Baykara

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1742 2010 k.1Türk Modernleşmesinde Ataerkil Söylemin Yansımaları / Esra Tuncer Kızılay, Huriye Tekin Önür

AKÜ Merkez

KütüphaneTX 725.T8 T939 1982 k.1

Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri : 31 Ekim-1 Kasım 1981, Ankara.

AKÜ Merkez

KütüphaneRef GR 105 .

T87 c.4/k.1Türk Folklor Ve Etnografya Bibliyografyası / Hazırlayanlar: A. Özmen, M. Kutlu Ve G. Erginer.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .T858

1984 k.1


Türk Folkloru Araştırmaları 1983.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .O23

1989 k.1


Türk Folklorunda Kesik Baş: Tarih- Folklor İlişkisinden Bir Kesit. / Ahmet Yaşar. Ocak

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .A33

1993 k.2


Türk Folklorunda Kuşlar. / L.Sami. Akalın

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .T87

1987 k.1


Türk Folklorundan Derlemeler 1987.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .T87

2001 k.6


Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildirileri: 19-21 Ekim 2000, İstanbul

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .E95

1988 k.1


Türk Halkbilimi / Sait. Evliyaoğlu, S. Evliyaoğlu Ve Ş. Baykurt.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 245 .B67

1973 k.1


Türk Halkbilimi II: 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre Ve Törenler, Oyunlar). / Pertev Naili. Boratav

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .O76

2000 k.1


Türk Halkbilimi. / Sedat Veyis. Örnek

AKÜ Merkez

KütüphanePL 246 .T87

1996 k.1


Türk Halkbiliminde Ve Halk Edebiyatında Görüşler: (Antoloji). / Hayrettin. İvgin

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 434 .O38

1980 c-2/A/k.1Türkiye Halkının Kültür Kökenleri: Teknikleri, Müesseseler,, İnanç Ve Adetleri. / Burhan. Oğuz

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 431 .T87

1946 c.1/k.1Türkiye Kılavuzu: Coğrafya-Tarih-Ekonomi-Ticaret-Tarım-Kültür-Sosyal Ve Turistik Bakımlardan / M. Artun... [Vb.].

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

855 2006 k.1Türkiye Türkçesi Ağızlarında Zarflar Ve Zarf Yapımı / Önder Sezer, Gürer Gülsevin

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741 .A39

A39 1994 k.6Türkiye Türkçesinde {A} Durum (Hal) Biçimbirimin (Ekinin) İşlevleri / Proje Yöneticisi, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1245 2008 k.1Türkiye Türkçesinde “Ad + Durum Biçimbirimi + İlgeç” Yapısındaki İlgeç Öbeklerinin İşlevleri. / Şaziye Dinçer, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

822 2006 k.1Türkiye Türkçesinde Hal (Durum) Kavramı Ve Hal (Durum) Eklerinin İşlevleri / Uğur Kalkan, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1560 2009 k.1Türkiye Türkçesinde Yüklem / Zafer Seyhanlı, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneRef PN 452 .I85

2001 k.1


Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. / İhsan. Işık

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1312 2008 k.1Türkiye’de Kentleşmenin Kentsel Kültürel Mirasa Etkileri. / Bekir Demirci, Osman Tekir

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .T87

1996 k.1


Türkiye'de İlk Halk Oyunları Semineri / Haz. Ş. Baykurt.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .O97

1998 k.1


Türkiye'de Folklor Ve Milliyetçilik. / Arzu. Öztürkmen

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .B38

1976 k.1


Türkiye'de Folklor. / Şerif. Baykurt

AKÜ Merkez

KütüphaneML 3756 .O99

1995 k.1


Türkü Yazıları. / Ali Osman. Öztürk

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

857 2006 k.1Uşak İli Ve İlçeleri Yerleşim Yeri Adları (Orun) Yapı Ve Köken Bakımından İncelenmesi / Mehmet Yıldırım, Ahmet Akçataş

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 268.U94 R3413 [t.y.] k.1

Uygur Folkloru / Abdulkerim. Rahman, A. Rahman; Çev. S. Yalçın Ve E. Emet.

AKÜ Merkez

KütüphaneDS 54.9 .I57

2000 c.4/k.1Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi: 13-17 Kasım 2000 /

Haz. İ.BozkurtAKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1555 2009 k.1Ülgener’de Din Ve Kapitalizm. / Fatma Zehra Kündeyi, Anzavur Demirpolat

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741.A39

A39 1993 k.1Ünitelere Göre İlimiz Afyonkarahisar Ve Bölgemiz / Haz.Y.İlgar, R.Keskin Ve Ş.Erdem.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281.V3 H33

1992 k.1


Van Yöresi Derlemesi. / Erol. Hacıbekiroğlu

AKÜ Merkez

KütüphanePR 824.5 .J64

1969 k.1


Witches And Demons İn History And Folklore. / F. Roy. Johnson

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

581 2005 k.1Xıx. Yüzyılın Son Çeyreğinde Afyonkarahisar’da Gayrimüslimler / Zelkif Polat, Sadık Sarısaman

AKÜ Merkez

KütüphanePS 3563 .M65

2005 k.1


Yağmur Dağına Giden Yol / N. Scott Momaday; Çev. Arif Kızılay ; Res. Al Momaday

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 245 .O53

2001 k.1


Yaylaktan Kışlığa: Dilden Kültüre Yansımalar. / Mustafa Nadir. Önay

AKÜ Merkez

KütüphaneTX 725 .Y46

2002 k.1


Yemek Kitabı: Tarih - Halkbilimi - Edebiyat / Haz. M.S. Koz.

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741 .A39

Y46 2006 k.1Yeniden Yapılanan Afyonkarahisar : 28 Mart 2004-28 Mart 2006 Faaliyet Ve Tanıtım Kitabı

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .A25

1990 k.1


Zara Folkloru. / İsmail Hakkı Acar

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .D89

1997 k.1


Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun Folklor Ve Halk Edebiyatı İle İlgili Araştırmaları. / Dilaver. Düzgün

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110.K39

Z59 2001 k.1Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir Din Bilimi Araştırması: -Kayseri Örneği- / Ü. Günay...[V.B.].

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .M55 1988 k.1

1. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve folklor kongresi bildirileri: 11-12 Ekim 1988 :)]

AKÜ Merkez

KütüphanePL 230 .B67

1982 c.1/k.1100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. / Pertev Naili. Boratav

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1390 2008 k.112 Haftalık Düzenli Halkoyunları Çalışmalarının, Üniversiteli Öğrencilerin Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi / Can Kay

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 576 .C339 2009 k.1

1923’den Bu Yana Türkiye / Ömer Faruk Ceylan

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741 .A39

A39 1995 k.81924 Teşkilat-I Esasiye Kanununun Türkiye’nin Modernleşme Sürecindeki Yeri Ve Önemi / Hüseyin Tolga Coşkuner, Fehmi Akın

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1358 2008 k.11980 Sonrası Türkiye’ Deki Sosyo-Politik Ve Ekonomik Değişimlerin 2000’ Li Yıllara Yansıması. / Samet Sönmez, Mehmet Karakaş

AKÜ Merkez

KütüphaneHC 408 .T87

2006 k.1


2005 Yılı Afyonkarahisar İli Ekonomik Ve Ticaret Durum Hakkında Rapor

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .A15

1985 k.1


30. Yılında Folklor Araştırmaları Kurumu. / Hayrettin. İvgin

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1488 2009 k.1587 no’lu Afyonkarahisar Şe’ iyye Sicili’nin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi. / Leyla Sarıyüce, Mehmet Güneş

AKÜ Merkez

KütüphaneDS 26 .U8 2009 c.1/k.1

6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi bildirileri [Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (2005 : Ankara)]

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1509 2009 k.1Açıklamalı Zeybek Bibliyografyası. / Eyip Koca, Yusuf Mirişli

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .A33 B37 2009 k.1

Adana halk kültüründe doğum - evlenme - ölüm / Ayşe Başçetinçelik

AKÜ Merkez

KütüphaneHD 1761 .Y45 2008 k.1

Adana Ovaları’nda İklim-Tarım İlişkisi Ve Tarım Politikalarının Yansıması / Fatma Kafalı Yılmaz

AKÜ Merkez

Kütüphane


1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət