Ana səhifə

Siniflama eser adi / yazar yeri


Yüklə 285.58 Kb.
səhifə3/4
tarix02.05.2016
ölçüsü285.58 Kb.
1   2   3   4
AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110.M23

B37 1987 k.1II. Battalgazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu: Tebliğler, Malatya, 19-21 Ekim 1987.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110 .T87

2000 k.1


II. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri: 16-18 Aralık 1998: Ankara.

AKÜ Merkez

KütüphaneGD 110 .H35

2005 k.1


II. Halkbilim Sempozyumu : “Halkbilimi’nde Ergenlik Ve Erginlik Olgusu” : Bildiriler Kitabı , Haz. Tekin Koçkar, Erkan Erdemir

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110.M23

B37 1989 k.1III. Battalgazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu: Tebliğler, Malatya, 19-21 Ekim 1988 / Yay.Haz.M. Yardımcı, T. K. Makal.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .M55

1996 k.1


III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri: 9-11 Ekim 1995.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .I44 GR 281 .I44 1k.1

Ilgın folkloru : birinci kitap : Ilgın’da düğün adetleri, halk türküleri, oyun havaları, maniler ve ata sözleri / derleyen Fehim Çaylı

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .I87 A34 2005 k.1

Isparta folkloru 2 / Nafız Akgün, Gürsel Aksungur; fotoğraflar Soner Arık, Hakan Mahmut Neğiş

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 203 .U48 2001 k.1

IV. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 17-18 Kasım 1999 / yay.haz. İsmail Bozkurt, Fedora Arnaut.

AKÜ Merkez

KütüphaneQC 981.8 .C5 K117 2009 k.2

İç Batı Anadolu Bölümü’nün İklim Özellikleri Ve İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretime Etkileri Ege Bölgesi / Fatma Kafalı Yılmaz

AKÜ Merkez

KütüphaneRef GR 281.

I24 I34 1995 k.6İçel İli Halk Kültürü (Folklor) Bibliografyası / Haz. H. Dulkadir.

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK 412

2003 k.1


İhsaniye Folkloru. / Atilla. Pamukcu, H. Feridun Güven

AKÜ Merkez

KütüphaneDS 54.9 .I57

1999 c.4/k.1İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi : 24-27 Kasım 1998, Gazimağusa, KKTC / Yay.Haz. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin, M. Kansu

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741 .E73

[t.y.] k.1İlimiz Afyonkarahisar Ve Bölgemiz / Hilmi Erdem

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .K37

1998 k.1


İnegöl Folkloru. / Numan. Kartal

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

791 2006 k.1İscehisar Çayı Havzasının Yönetimi Ve Doğal Ortam-İnsan İlişkileri / Çetin Şenkul, Mehmet Ali Özdemir

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

824 2006 k.1İscehisar Ve İhsaniye Ağzı / Mehmet Yımaz, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneGV 1589 .K34

[t.y.] k.1Kafkas Halk Dansları: (Öğretim Yöntemi Ve Teknikleri) / Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı. ; Çev.M.Ramazan;Haz.M.T.Koçkar.

AKÜ Merkez

KütüphaneBP 185.5 .I44

1992 k.1


Karahisar-I Sahib Sancağı Müftilik Kurumu Ve Afyonkarahisar Müftüleri. / Yusuf. İlgar

AKÜ Merkez

KütüphaneBP 189.7 .I44

2008 k.1


Karahisar-I Sahib Sultan Divani Mevlevihanesi Ve Mevlevi Meşhurları /Y. İlgar

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1687 2010 k.1Keçiboynuzlu Tarhana Üzerine Bir Araştırma / Nermin Işık Erol, Abdullah Çağlar

AKÜ Merkez

KütüphaneProje 07. İİBF. 04 2008 k.1

Kent İmajı Ve Üniversite : Afyonkarahisar Kenti İmajı Ve Afyon Kocatepe Üniversitesi / Proje Yöneticisi, Şuayıp Özdemir ; Araştırmacı, Yusuf Karaca

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1055 2007 k.1Kentleşme Sürecinde Akrabalık Ve Komşuluk Kültürü (Afyonkarahisar Örneği) / Müjgan Gölçük, Mehmet Karakaş

AKÜ Merkez

KütüphaneRef LB 2362 .

T8 A39 k.1Kentsel Dönüşüm Projeleri Ve Toplumsal Yansımaları / Melek Tolanlar, Hüseyin Koçak

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 268 .A45

2001 k.1


Kırgız Folkloru Ve Tarihi Kahramanlar: (Evlilik Geleneği Ve Türküleri, Çocuk Folkloru, Eebi Eser Ve Tarihi Kahramanlar) / Abdıldacan. Akmataliyev, A. Akmataliyev; Türkiye Türkçesine Aktaran K. Kulamshaev.

AKÜ Merkez

KütüphanePL 232 .S4

1989 k.1


Kul Yanmasın / Aşık Sefil Selimi

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 633.8 .A93 2005 k.1

Kurtuluş Savaşı Panoraması : Afyonkarahisar Şuhut Atatürk Evi / Aydın Ayan

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 751.A39

A55 [t.y.] k.1Kurtuluşun Mimarları Anıtları Ve Şehitleri İle Afyonkarahisar.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 300 .K34

1994 k.1


Kuzey Afganistan Türkleri (Özbekler, Türkmenler, Hazarlar, Afşarlar, Kazaklar) Ve Karşılaştırmalı Halk İnançları. / Yaşar Kalafat

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1427 2009 k.1Küreselleşme Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluk. / Onur Büyükçavuşoğlu, Mehmet Karagül

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .O38

2002 k.1


Küreselleşme Ve Uygulamalı Halkbilimi / M. Öcal Oğuz

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1287 2008 k.1Kütahya’ da Kent Yoksulluğu. / Engin Güneş, Anzavur Demirpolat

AKÜ Merkez

KütüphaneDS 26 .I52

1987 c.2/k.1Makaleler Ve İncelemeler / Abdulkadir İnan; A.İnan.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 260.2.M33

K35 1994 k.1Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/Turkbaş, Çenkeriler Ve Yörükler) Arasında Yaşayan Halk İnançları / Yaşar. Kalafat, Yaşar Kalafat.

AKÜ Merkez

KütüphaneML 3758 .A85

1999 k.1


Malatya Musıki Folkloru / Halil Atılgan, H. Atılgan, S. Turhan.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281.M36

A34 [t.y.] k.1Manisa Folkloru. / Hüseyin. Akgül

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .M45

1995 k.1


Melik Ahmet Danişmend Gazi Ve Danişmendname Sempozyumu Tebliğleri: 10-11 Haziran 1995.

AKÜ Merkez

KütüphanePL 234 .S46

2008 k.1


Mevlevi Divan Şairi Semai Mehmet Çelebi : Hayatı, Edebi Kişiliği Ve Eserleri / Mehmet Sarı, Yusuf İlgar

AKÜ Merkez

KütüphaneGV 305 .U58 2003 k.1

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim için : Beden eğitiminde oyun ve folklorik çocuk oyunlarımız / Deniz Ünver

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1581 2010 k.1Ortaçağ’da Denizli (Selçuklu Ve İnançoğulları Dönemi) / Mustafacı Yılmaz, İbrahim Balık

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741 .H59

1987 k.1


Osmanlı Salnamelerinde Afyonkarahisar / İsmail Hızal, İ. Hızal Ve M. S. Aygen

AKÜ Merkez

KütüphanePL 232 .K39

1986 k.1


Ozanca. / Ömer. Kayaoğlu

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 55.B67

P47 1998 k.4Pertev Naili Boratav'a Armağan / Haz. M. Turan.

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741.U74

M37 1986 k.1Peygamberler Şehri Şanlıurfa: Tarih, Coğrafya, Sosyal Yapı, Ekonomi, Kültür, Folklor, Turizm. / Mehmed A. Maraş

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1616 2010 k.1Rakım Elkutlu’nun Eserlerinde Usul Aruz İlişkisi / Ömer Bildik, Yusuf Akbulut

AKÜ Merkez

KütüphanePL 198 .R59 G86 1978 k.1

Rize ili ağızları (inceleme - metinler - sözlük) / Turgut Günay

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ.YÜK

761 2006 k.1Sandıklı Halk İnanışları Ve Uygulamaları / Tuğrul Balaban, Adile Yılmaz Anıl

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741.A39

Y55 2001 k.1Sandıklı Kültür Ve Sanatı. / Niyazi. Yılmaz

AKÜ Merkez

KütüphanePL 228 .S27

2002 k.1


Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri / Yaşar. Kemal, Y. Kemal; Haz. A. Kabacalı.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110. S26 K39 c.1/k.1

Sarıkamış’ta köy gezileri : (halk kültürü alanında araştırma ve incelemeler) / Süleyman Kazmaz

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1592 2010 k.1Selçuklularda İç Güvenlik / Salim Kalyancuoğlu, İbrahim Balık

AKÜ Merkez

KütüphanePN 2243 .T36 1999 k.1

Sepetçioğlu Osman Efe : radyo oyunu ve bir inceleme / Nail Tan
NB 1855 .

Y85 2008 k.3Sessiz Tanıklar / İbrahim Yüksel

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .S55 2004 k.1

Silifke folkloru : (İşlemecilik, dokumacılık, örücülük, halk oyunları ve giysileri) / haz. Taciser Onuk...[vb.]

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1106 2007 k.1Sinanpaşa Ağzı / Harun Zeybek, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .S58 A85c.1/c.2/k.1

Sivas folkloru / Vehbi Cem Aşkun

AKÜ Merkez

KütüphaneNA 5247 .

A46 [t.y.] k.1Siyah Beyaz Afyonkarahisar = Afyonkarahisar İn Black & White / Haz. Merih Akoğul, Osman Cavit Turunç

AKÜ Merkez

KütüphaneBP 189.7 .S85 2002 k.5

Sultan Divani Ve Afyonkarahisar'da Mevlevilik / M. Sarı...[V.B.].

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

816 2006 k.1Sultandağı Ağzı / Yavuz Şenyiğit, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphanePL 234 .S27 [t.y.] c.1/k.5

Şiir Diliyle Afyonkarahisar I. / Mehmet. Sarı

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1093 2007 k.1Şuhut Ve Yöresi Ağızları / Ferhat Erdoğan, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741 .I44

1991 c.1/k.4Tarih İçinde Afyonkarahisar'da Kaybolan Eserlerimiz / Haz.Y.İlgar.

AKÜ Merkez

KütüphaneNA 5871 .

T67 2007 k.5Tarihi Ve Günümüz Afyonkarahisar Camileri / Ahmet Topbaş, Mevlüt Üyümez, Fevzi Kaya ; Edit. Mehmet Sarlık

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741.S49

T37 1992 k.1Tarihi, Kültürü, Turizmi Ve Folklorü İle Seyitgazi / Yay.M.Yardımcı.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .T37

T37 1998 k.3Tarsus Alan Araştırmaları / Halil Atılgan, [Halil Atılgan... V.B.]

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .T37 T37 1998 k.5

Tarsus alan araştırmaları / Halil Atılgan, [Halil Atılgan... v.b.]

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .A78

1992 k.1


Tekirdağ Halk Oyunları Araştırması. / Erman Artun

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1472 2009 k.1Tevrat’ta Geçen Kavim Adları Ve Bunların Eskiçağ Tarihindeki Rolleri.

/ Özlem Deniz, Ekrem MemişAKÜ Merkez

KütüphaneHD 38 .R2

1961 k.1


The Folklore Of Management. / Clarence B. Randall

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1288 2008 k.1Toplumsal Değişme Ve Kentlileşme: Afyonkarahisar Örneği. / Osman Metin, Celalettin Vatandaş

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1453 2009 k.1TRT Repertuvarındaki Türkü Sözlerinin Konu Tür Ve Biçim Açısından İncelenmesi. / Uğraş Önal Burç, Şuayıp Özdemir

AKÜ Merkez

KütüphaneDS 26 .G862 [t.y] k.1

Türk budun bilimi araştırmaları / Harun Güngör

AKÜ Merkez

KütüphanePL 115 .T87

2006 k.2

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət