Ana səhifə

Siniflama eser adi / yazar yeri


Yüklə 285.58 Kb.
səhifə2/4
tarix02.05.2016
ölçüsü285.58 Kb.
1   2   3   4

TEZ. YÜK

1302 2008 k.1Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ Nın Savaş Turizmi İçerisindeki Yeri. / Elif Kanlı, Nusret Koca

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 109.T72

1978 k.1


Batı Trakya Türk Folkloru. / Abdurrahim. Dede

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK.

1280 2008 k.1Bayat Köyleri Ağzı. / Fatih Süleyman Zeybek, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphanePL 76.5 .B4713

1997 k.1


Baykal'dan Balkan'a. / Rahmankul. Berdibay, R. Bedribay.

AKÜ Merkez

KütüphaneML 3557.7 .B65 2008 k.1

Benden selam olsun : Bolu türküleri / haz. Taner Can, Siyami Palazoğlu

AKÜ Merkez

KütüphaneTX 715.A3 E84

2003 c.1/k.1Bir Ağız Ekmek: Eskişehir Geleneksel Yemek Kültürü / Haz. A.Y. Kılıç...[V.B.].

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK 243

2000 k.1


Bolvadin Merkez Folklorundan Derlemeler / Sıddıka Gökay, Ali Torun

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1108 2007 k.1Bolvadin, Çay Ve Çobanlar Ağzı / Erhan Solmaz, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphanePL 237 .T36 1999 k.1

Böyle daha güzel oyun: En akıllı kim masal / Nail Tan

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. DOK

207 2010 k.1Bucak Tarlaları (1550- 1700) / Alper Başer, Mustafa Eravcı

AKÜ Merkez

KütüphanePL 231 .B8 2002 k.1

Bulgaristan Türk çocuk edebiyatından örnekler : (Folklor türleri , şiirler ve düz yazılar) / haz. Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy

AKÜ Merkez

KütüphaneRef DR 53.3 .

A22 1988 k.1Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları Kılavuzu / Haz. M.T. Acaroğlu.

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK 260

2001 k.1


Burdur Ve Yöresi Halkbilim Ürünlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri. / Fuat Naci. Köse, Hayrettin Rayman

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281.B87

2003 k.1


Burdur'dan Damlalar: Folklor (Halk Bilimi). / Hamit. Çine

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110 .B87

2002 k.1


Bursa Dağ Köylerinde Türkmen Kültürü / Mustafa. Cemiloğlu, M. Cemiloğlu.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110.B87

2002 c.2/k.3Bursa Halk Kültürü, Uludağ Üniversitesi 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, 4- 6 Nisan 2002 Bildiri Kitabı / Yayına Haz. Y. Oğuzoğlu, K. Üstünova.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110 .B8 B87 2005 c.3/k.1

Bursa halk kültürü, Uludağ Üniversitesi II. Bursa halk kültürü sempozyumu, (20-22 Ekim 2005) bildiri kitabı / yayına haz. Y. Oğuzoğlu, K. Üstünova.

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 448 .T86

1972 k.1


Büyük Zafer Ve Afyonkarahisar / Bedrettin Tuncel

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1736 2010 k.1Cumhuriyet Dönemi Kütahya Çinisinde Görülen Uygulama Teknikleri Ve Yenilikler / Mustafa Kızıl, İsmail Yardımcı

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

952 2007 k.1Çevre Sorunları Açısından Afyonkarahisar / Hatice Uçar, Mehmet Ali Özdemir

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

860 2006 k.1Diyarbakır İli-Bismil İlçesi Türkmenacı Köyü Halk Kültüründe Müzik Unsurları / Servet Yaşar, F. Reyhan Altınay

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

861 2006 k.1Emirdağ Ağzı / Fatih Örnekkol, Erdoğan Boz

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1122 2007 k.1Emirdağ Havzası Ve Çevresinde Doğal Ortam İle İnsan Arasındaki İlişkiler / Hamide Canlı, Mehmet Ali Özdemir

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. DOK

180 2009 k.1Emirdağ İlçesi Kırsalında Göçün Etkileri, Sorunları Ve Çözüm Önerileri / Mustafa Yakar, Hakkı Yazıcı

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1201 2008 k.1Emirdağ İlçesinden Belçika’ya Olan Göçler / Murat Köktepe, Hakkı Yazıcı

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 592 .N37

2008 k.1


En Büyük Afyonkarahisarlı Ali Çetinkaya / İrfan Ünver Nasrattınoğlu

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. DOK

189 2010 k.1En Eski Çağlardan Persler Dönemine Kadar Afyonkarahisar Ve Çevresi / Pınar Bülbül, Ekrem Memiş

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .E7

1993 k.1


Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma / Haz.R.Kara.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .E795

1993 k.1


Erzincan Manileri / Haz.R.Kara.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .E7956

1993 k.3


Erzincan'da Giyim-Kuşam Halk Oyunları Ve Halk Türküleri / Derl.M.Uçar.

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1679 2010 k.1Eskişehir Ve Yöresi Canimen Havaları / Ferdi Cansız, Mustafa Oner Uzun

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 431.8.F74

T83 1999 k.1Eskişehir-Afyonkarahisar-Kütahya İl Sınırları İçindeki Phryg Kaya Anıtları. / Taciser Tüfekçi Sivas

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110.E84

2000 c.2/k.2Eskişehir'in Halkbilimsel Değerleri-I. / Nesrin. Baraz

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .F57

1989 k.1


Fırat Havzası II. Folklor Ve Etnografya Sempozyumu : 5-7 Kasım, 1987, Elazığ : Bildiriler / Ed.T.Gülensoy.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .F57

1992 k.1


Fırat Havzası Folklor Ve Etnografya Sempozyumu : 24-27 Ekim 1985, Elazığ :[Bildiriler].

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .A93

1999 k.1


Folklor (Halkbilim): Genel Bilgiler, Oyun, Müzik / Göktan Ay

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .O43

[t.y.] c.1/k.1Folklor Defteri-I (1907-1945). / İbrahim. Olcaytu

AKÜ Merkez

KütüphanePL 229 .B645

1991 c.2/k.1Folklor Ve Edebiyat 1982. / Pertev Naili Boratav

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .O93

1994 k.2


Folklor Ve Türkülerimiz. / Mehmet. Özbek

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .A94

1997 k.2


Folklor Yazıları : Seçmeler / Muhtar Avezov, M. Avezov; Haz. A. A. Çınar.

AKÜ Merkez

KütüphaneGT 1260 .F65 1992 k.1

Folklorik Türk kıyafetleri = Turkish folkloric costumes / haz. Mehmet Özel ; fotoğraflar ve grafik düzen Ozan Sagdıç ; arastırma Nail Tan ; cev. Ellen Yazar

AKÜ Merkez

KütüphaneNK 4894 .A2 K69 1997 k.1

Folklorik yapma bebek: ders notları / Haz. Fatma Koyuncu

AKÜ Merkez

KütüphaneNK 4894 .A2 B55 1997 k.5

Folklorik yapma: bebekçilik / Nuran Bilgin

AKÜ Merkez

KütüphanePL 246 .K39

2001 k.1


Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği Ve Türk Halk Şiirinde Beddualar. / Doğan. Kaya

AKÜ Merkez

KütüphanePN 6519 .C45

1977 k.1


Folklorumuzda Ve Edebiyatımızda Göz / Haz. Z.Çıkman.

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK 1379 2008 k.1

Frig Uygarlığı Seramik Sanatı Ve Kişisel Yorumlar. / Hakan Pekyaman, Ayşegül Türedi Özen

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 203.M58

G85 1991 k.3Gagauz Türkleri: Tarih-Dil-Folklor Ve Halk Edebiyetı / Harun. Güngör, H. Güngör Ve M. Argunşah.

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .A77

1962 k.1


Gaziantep Folkloru. / Ferruh. Arsunar

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1413 2009 k.1Geleneksel Dursunbey Evlerinin Malzeme Ve Taşıyıcı Sistemlerinin İncelenmesi. / Erşan Çavdar, Ali Ergün

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1729 2010 k.1Geleneksel İznik Çini Dekorlarında Kullanılan Motifler Ve Kişisel Yorumlar / Aslı Yılmaz, Soner Genç

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1727 2010 k.1Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Uygulanan Ses Eğitimi Yöntemlerinin İncelenmesi / Özge Altıntaş Özcan, Mustafa Apaydın

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1309 2008 k.1Geleneksel Türk Seramik Sanatında Çicek: Bir Tasarım Ögesi Olarak Ele Alınışı Ve Kişisel Yorumlar. / Canan Gürel Ak, Ayşegül Türedi Özen

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

469 2004 k.1Geleneksel Afyonkarahisar Evlerine Ait Kapıların İncelenmesi. / Necmi. Kahraman, Kemal Yıldırım

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .S25

G86 2002 k.1Gümüşhane Ve Bayburt Masalları / Saim Sakaoğlu

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1228 2008 k.1Haber Gazetesi’ne Göre Afyonkarahisar’ın Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Durumu (1938/1948). / Ceren Demirdelen, Ahmet Ali Gazel

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 40 .K76

1996 k.1


Halk Bilimi Yöntemi / Julius. Krohn, J. Krohn Ve K. Krohn; Çev. G. İçöz; Yayına Hazırlayan F. Türkmen.

AKÜ Merkez

KütüphanePL 229.E43

H35 c.1/k.3Halk Edebiyatı Araştırmaları. / Şükrü. Elçin

AKÜ Merkez

KütüphanePL 230 .B673

2000 k.2


Halk Edebiyatı Dersleri. / Pertev Naili. Boratav

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .H129

2008 k.1


Halk Kültürü Ve Köroğlu Bilgi Şöleni Bildirileri (2-4 Kasım 2006, Bolu) [Halk Kültür Ve Köroğlu Bilgi Şöleni (2006 : Bolu)]

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 280 .K39

2002 k.1


Halkbilim Araştırmaları. / Doğan. Kaya

AKÜ Merkez

KütüphanePL 229 .Y37

1993 k.1


Halkbilim Ve Edebiyat Yazıları. / Mehmet. Yardımcı

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 105 .H34

1998 k.3


Halkbilime Genel Bakış / Düzenleyen N.Baraz.

AKÜ Merkez

KütüphanePL 66 .C63

1999 k.1


Halkbilimi Kuramları Ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. / Özkul Çobanoğlu

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 281 .K39

1993 k.2


Hekimhan Folkloru Ve Hekimhanlı Halk Şairleri / Osman. Kazancı; O.Kazancı Ve M.Yardımcı.

AKÜ Merkez

KütüphaneDR 741 .E75

I44 2008 k.2Her Yönüyle Erkmen / Ed. Yusuf İlgar

AKÜ Merkez

KütüphanePL 229 .A47

1999 c.1/k.1Hikaye Araştırmaları 1: Kirmanşah Hikayesi / Ali Berat Alptekin

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

955 2007 k.1Hisarcık İlçesinin Beşeri Ve Ekonomik Coğrafya Özellikleri / Mehmet Karagöz, Yahya Kadıoğlu

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1230 2008 k.1Hitit Sanatı. / Evin Özgül, Ekrem Memiş

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110.M23

B37 1987 k.1I. Battalgazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu: Tebliğler, Malatya, 22-24 Ekim 1986.

AKÜ Merkez

KütüphaneGD 110 .H35

2005 k.1


I. Halk Bilim Sempozyumu Halkbilimi’nde Çocuk: Eskişehir 30 Eylül - 1 Ekim 2004 Bildiriler Kitabı. / Haz. Tekin Koçkar Erkan Erdemir

AKÜ Merkez

KütüphaneGR 110 .T87

1996 c.1/k.1I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri: 22-23 Aralık 1994: Ankara.

AKÜ Merkez

KütüphaneTEZ. YÜK

1119 2007 k.1I.Tbmm Karahisar-I Sahip Mebusu İsmail Şükrü Efendi (Çelikalay) / Barış Çiftçi, Sadık Sarısaman

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət