Ana səhifə

Regio capitis: Baş bölgesi Regio facialis: Yüz bölgesi Regio pectoralis


Yüklə 327.28 Kb.
səhifə1/4
tarix08.05.2016
ölçüsü327.28 Kb.
  1   2   3   4

Regio capitis: Baş bölgesi

Regio facialis: Yüz bölgesi

Regio pectoralis: Pektoral bölge, göğüs ön yüz bölgesi.

Regio abdominalis: Karın bölgesi, daha çok karın ön duvar bölgesi anlaşılır.

Regio epigastrica: Epigastrik bölge, karın boşluğunun en üst kısmı. Göğüs kemiğinin alt kısmı.

Regio hypogastrica: Hipogastrik bölge, göbeğin alt kısmı.

Regio hypochondriaca: Hipokondrik bölge, karının sağ ve sol yanlarındaki kısım.

Regio umbilicalis: Umblikal bölge, göbek bölgesi

Regio pubica: Pubik bölge, çatı kemiğinin üstündeki kısım.

Regio inguinalis: İnguinal bölge, kasık bölgesi

Regio perinealis: Perinal bölge

Regio dorsalis: Karın ve göğüs boşluklarının arka duvar bölgesi. Üst kısımlarına sırt denir.

Regio glutealis: Gluteal bölge, kalça bölgesi

Regio deltoidea: Omuz bölgesi

Canalis inguinalis: Kasık kanalı, inguinal kanal

Thorax: Göğüs boşluğu

Abdomen: Karın boşluğu

Axilla: Koltuk altı çukurluğu

Brachium: Kol

Antebrachium: Ön kol.

Cubitus: Dirsek.

Olecranon, ancon: Dirsek.

Fossa cubiti: Dirsek ekleminin önündeki sığ çukurluk.

Manus: El

Carpus: El bileği.

Metacarpus: El taraği.

Digitus: Parmak

Dactylus: Parmak

Pelvis: İki kalça kemiği ile sağrı arasındaki boşluk. Karın boşluğunun devamıdır.

Femur: Uyluk. Femoral bölge, kalça ile diz arasındaki kısım.

Genus: Diz.

Fossa poplitea: Diz ardı çukurluğu.

Crus: Bacak.

Pes, pedis: Ayak.

Podos: Ayak.

Tarsus: Ayak bileği.

Metatarsus: Ayak tarağı.
Bebekler: 0-3

 Çocuklar: 4-12

 Gençler: 13-18

 Yetişkinler:19-64

 Yaşlılar: 65-+
Neuron: (Sinir hücresi) Beyin, beyincik, omurilik ve ganglionlarda bulunur.

Neuroglia: Merkezi sinir organlarında nöronlar arasını dolduran ve sinir dokuya özgü bağ doku.

Substantia grisea:(Gri katman) Boz katman Omurilikte dışta, beyin ve beyincikte içte

bulunur. Sinir hücreleri bu katmanda olur.Substantia alba: (Ak katman) Omurilikte dışta, beyin ve beyincikte içte bulunur. Burada glia hücreleri ve sinir hücrelerinin uzantıları görülür.

Dendritum: Sinir hücresinde hücreye ağaç görünümü veren kısa kalın uzantılar. Bunların sayıları birden çok olur ve dallanır.

Synapsis: Uyartıların; bir sinir hücresinden bir sinir hücresine ya da sinir hücresinden bir vücut hücresine geçirilmesini sağlayan bağlantılardır.
Cerebrum: Beyin

Cerebellum: Beyincik.

Encephalon: Beyin ve beyincik. İkisine birden verilen isim. Tüm beyin.

Cortex: Beyin ve beyincikte dış katman. Sinir hücreleri bu katmanda bulunur.

Medulla: Beyin ve beyinciğin iç katmanı.

Meninx: Beyin, beyincik ve omuriliğin çevresini saran, koruma amaçlı üç zara verilen isim.

Dura mater: Beyin, beyincik ve omuriliği saran zarlardan en dışta olanıdır. Serttir.

Beyin ve beyincikte kafatası kemiklerine yapışık, omurilikte omurlara yapışık değildir.Arachnoidea: (Örümcek zar) Beyin, beyincik ve omuriliği saran zarlardan ortada

bulunan zardır.Piamater: Beyin, beyincik ve omurilik dokularını saran en iç zardır. Oldukça yumuşaktır.

Medulla spinalis: (Omurilik) Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içindeki bölümü.

Myelon: Omurilik.

Canalis centralis: Omuriliğin ortasında, boyuna uzanan kanal. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunur.

Medulla oblangata, bulbus: (Omurilik soğanı) Beyinin omurilikten önceki soğan şeklinde bölümü.

Pons: Omurilik soğanı ile beyin gövdesi arasında kalan bölüm.

Ventriculus: (Karıncık) Beyinde bulunan boşluklar. Dört tanedir. İçlerinde BOS

bulunur.


Hemispherium: Beyin yarım küresi.
Periferik Sinir Sistemi.

Nervus. Sinir.

Epineurium: Bir sinirde epinöryumdan içeriye doğru sokulan ve siniri sinir teli demetlerine ayıran bağ dokudan bölmeler.

Endoneurium: Bir sinirde her sinir teli çevresini saran çok ince bağ dokudan kılıf.

Neurofibra: (Sinir teli) Sinir hücresine ait akson ve bunu saran kılıflardan oluşur.

Sinir telleri bir araya gelerek sinirleri yaparlar.Ganglion: Merkezi sinir sistemi organları dışında sinir hücresi içeren düğüm şeklindeki oluşumlar. Vücudun belli bölgelerinde bulunur. Sinir hücresi içerir. Sinir hücreleri arasında nöroglia değil doku bulunur.

Semptom Terimleri

Cephalgia: Baş ağrısı.

Vertigo: Baş dönmesi.

Aphasia: Fiziksel yeteneğin olmasına ve kişinin istemesine rağmen, öğrenilmiş amaçlı

motor eylemleri yapamama. Merkezi konuşamama hali.Syncope: Kısa süreli bilinç kaybı, bayılma.

Stupor: Hastanın, ancak şiddetli uyaranlarla kısa bir süre için uyanık duruma getirilebildiği tepkisizlik durumu.

Coma: Uyandırılmanın mümkün olmadığı tepkisizlik durumu.

Confusion: Bilinç kaybı ile seyreden nöbet.

Convulsion: Anormal beyin uyartıları sebebiyle kasların istem dışı kasılmaları.

İllusion: (Yanılsama) Çevreden gelen uyarımların yanlış algılanması sonucu oluşan psikotik ve organik ruhsal rahatsızlıklarda görülen belirti.

Hallucination: Olmayan bir çevre uyarımının sanki varmış gibi yaşanması, örneğin kulağa gerçekte olmayan sesler gelmesi gibi, psikotik bir belirti (varsan).

Delirium: İrritabilite, korku, görsel hallusinasyonlar ve bazen de çevreyle ilişkilerin tam anlamıyla kopması gibi özellikler gösteren bir rahatsızlık.

Anksiyete nevrozu: Birdenbire ortaya çıkan, zaman zaman yineleyen, çoğunlukla bedensel, fizyolojik belirtilerle birlikte olan aşırı kaygı durumudur.

Fobik nevroz: Anlamsızlığı, gereksizliği, mantıksızlığı, yersizliği hasta tarafından kabul edilen; ancak denetlenemeyen, engellenemeyen bir korku durumudur.
Dementia: (Bunama) Yapısal nöropatolojik değişiklikler nedeniyle oluşan ve

kendisini yetenek kaybıyla belli eden, ilerleyici, düzelmesi olanaksız beyin fonksiyon

bozukluğu sendromudur.

Alzheimer hastalığı: Demansa yol açan dejeneratif bir hastalık.

Creutzfield-jakob hastalığı: Bir virüsün neden olduğu demansa giden hastalık.

Paralysis agitans: (Parkinson hastalığı) Orta yaşta gelişen ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı. Bu hastalığın klinik bulgular
Hydrocephalus: Beyin ventriküllerinde normalin üzerinde sıvı toplanması.

Microcephalus: Başın normalden küçük olması.

Amnesia: Hafıza kaybı, unutkanlık.

Obsesif-kompülsif: Nevroz Düşünce ve mantık düzeyinde ortaya çıkan, anlamsızlığı,

gereksizliği, yersizliği, hasta tarafından kabul edilen, hastanın irade ve isteği dışında inatçı biçimde sürekli olarak yineleyen takıntılı düşünce ve davranışlar.Hysteria. Genellikle benliği olgunlaşmamış olanlarda, çatışmalardan kaynaklanan,

bastırılmış, denetlenmiş, engellenmiş, ertelenmiş duygu ve düşüncelerin bedensel ya da

ruhsal belirtilerle açığa çıkan bir nevrozudur.

Hypochondriasis (Hastalık hastalığı). Kişinin sürekli bir biçimde sağlığı hakkında aşırı kaygılanması, kendinde gerçekle olmayan hastalıklar görmesi ile belirgin ağır bir psikonevroz türüdür.

Conversion: Kişinin iç dünyasındaki bir çatışmayı simgesel bir biçimde dışa vurmasına yol açan, bedeninde ortaya çıkan duygusal veya hareketsel işlevlerinde bozulmadır.

Depression: (Ruhsal çöküntü) Üzüntü ve enerji azalması, yorgunluk ve umutsuzluk

belirtilerinin yanı sıra kişinin benlik saygısının azalması ve suçluluk duygularının görüldüğü, ileri şekilde psikotik düşünce bozukluklarının ve intiharların tabloya eklendiği bir duygu durum bozukluğudur.Mania: Aşırı neşelenme, hareketlerde ve enerjide artış, gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma gibi, belirtilerle seyreden depresyonun karşıtı bir duygu durumu bozukluğudur.

Schizophrenia: Ruhsal işlevlerin hemen tamamının büyük ölçüde hasara uğradığı, kesin nedeni ve tedavisi henüz bulunamamış olan ağır bir psikotik hastalık.

Psychosis: Hastanın gerçeği değerlendirmesinde, düşünce içeriğinde, duygulanım,

algılama ve davranışlarında ileri derecede bozulmalar yapan ağır ruhsal hastalıklara verilen genel addır.Psychoneurosis: Hastaların gerçeği değerlendirmesinin ileri derecede bozulmadığı,

yaşama sınırlı da olsa uyum gösterebildiği anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk ve fobik

bozukluk gibi psikiyatrik rahatsızlıklara verilen genel addır.

Epilepsia: (Sara) Beyin fonksiyonunun kısa süren krizler şeklindeki, tekrarlayan hastalığı. Birdenbire ortaya çıkan ve kısa süren kriz sırasında bilinç değişiklikleri, aşırı hareketlilik, duyusal olaylar ve uygunsuz davranışlar görülür.

İnsomnia. Uykusuzluk.

Narcolepsy: Tekrarlayan uyku nöbetleri. Uyku hastalığı.

Hypertensive encephalopathy: Şiddetli hipertansiyonlu hastalarda kendini baş ağrısı, konfüzyon veya stupor ve konvülsiyonla belli eden akut veya subakut durum.

İntracerebral hemorrhage: Beyin dokusu içine kanama.

Meningitis: Beyin ve omurilik zarlarının iltihabı.

Myelitis: Omurilik iltihabı.

Poliomyelitis: (Çocuk felci) omurilik gri maddesinin iltihabı, daha çok çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma il e aniden başlayıp ağır şekillerde kaslarda atrofi ve felce uzanan virutik hastalık.

Polioencephalitis: Beyin gri maddesinin iltihabı.

Poliomyelencephalitis: Beyin ve omurilik gri maddelerinin iltihabı, poliomiyelit ve

polioensefalitin birlikte oluşu.


Encephalitis: Beyin iltihabı.

Encephalomyelitis: Beyin ve omuriliğin iltihabı.

Cerebral abscessus: Beyin absesi, beyin dokusu içerisinde kapsüllü bir irin birikimi.

Neuritis: Sinir İltihabı.

Encephalopathy:Beyin dokusunda dejeneratif değişikliklerle belirgin herhangi bir hastalık.

Disc hernia: Bel fıtığı
Multiple sclerosis: Beyinde ve omurilikte yaygın demiyelinizasyon plaklarının

bulunmasıyla özellik kazanan ve yavaş yavaş ilerleyen bir merkezi sinir sistemi hastalığı.Tremor: (İstem dışı titreme) Vücudun bir veya birkaç bölümünde görülen ve fonksiyonları birbirinin karşıtı olan kasların sırayla ve ardı ardına kasılmaları nedeniyle

meydana gelen istem dışı hareketler.Cerebral parsy: Beyin felci.

Plegia: Felç.

Monoplegia: Bir ekstremitenin felç olması.

Hemiplegia: Vücudun bir yarısını etkileyen felç.

Paraplegia: İki bacağı tutan felç.

Quadriplegia: Dört ekstremitede görülen felç.

Syringomyelia: Omurilik veya beyin sapında içi sıvı dolu bir nöroglia boşluğunun bulunması.

Tabes dorsalis: Omuriliğin arka kordonunun ve buradaki duyu yollarının yavaş fakat ilerleyici dejenerasyonu.

Trigeminal neuralgia: Nervus trigeminusun dağıldığı alanlarda birdenbire ortaya çıkan kısa süreli, çok şiddetli, batma tarzında ağrı.

Bell’s paralysis: Birdenbire ortaya çıkan tek yanlı, idiopatik yüz felci.

Peripheric neuropathy: Çevresel sinirlerde fonksiyon bozukluğu yapan patolojiler.

Muscular dystrophy: Sinir dokularının bozulmasına ait herhangi bir kanıt olmaksızın yalnızca kas liflerinin ilerleyici bir şekilde dejenerasyonu ve dermansızlıkla özellik kazanan bir grup kalıtsal hastalık.
Myasthenia gravis: Daha çok, sinirlerini kafa çiftlerinden alan kaslarda görülen kas

yorgunluğu ve güçsüzlüğü ile özellik kazanan sinir-kas kavşağı hastalığı


Craniotomy: Kafatasının açılması.

Ganlionectomy: Ganlionun ameliyatla alınması.

Neurectomy: Sinirin ameliyatla alınması.

Neurotomy: Sinirin kesilmesi.

Neurorrhaphy: Kesik sinirin dikilmesi.

Neurolysis: Travma ya da iltihabi nedenle çevre dokulara yapışan bir sinirin cerrahi girişimle serbest duruma getirilmesi.

Neuroanastomosis: Sinir lifleri arasında cerrahi olarak birleşme sağlama.

Cerrahi dekompresyon: Sinire baskı yapan oluşumun çıkarılması veya uzaklaştırılması.
Gl. Throidea: (Tiroit bezi) Boyunda, soluk borusuna yapışık olarak bulunan bez.

Kalkana benzediği için kalkan bezi de denir.Capsula fibrosa: Fibröz kapsül. Tiroiti saran bağ dokudan kapsül.

Stroma: Tiroit bezi dokusu içindeki bağ doku kısmı.

Parenchyma: Tiroit bezinde salgı yapan hücrelerin oluşturduğu bölüm. Bezin işlevsel

kısmı.


Gll. Parathyroidea: (Paratiroit bezleri) Tiroit bezinin arkasında bulunan dört küçük bez.

Hypophysis: Kafatası içinde beynin alt yüzünde, hipotalamusa bağlı bez.
Adenohypophysis: Hipofiz bezinin arka lobu.

Follikülleri stimule eden (uyaran) hormon: Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır.

Ovaryumda follikül hücrelerini etkileyen hormon. Erkekte testisteki spermiyum ana

hücrelerini etkiler.

Lüteinleştirici hormon: Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Kadında ovaryumdaki korpus luteum hücrelerini etkiler ve progesteron hormonu salgılamalarını sağlar. Erkekte testis bağ dokusu içindeki Leydig hücrelerini etkiler ve testosteron hormonu salgılamasını sağlar.

Adrenokortikotrop hormon: Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Böbrek üstü

bezinin korteks katmanı hücrelerini etkiler.Laktojenink hormon: Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Süt salgılamasını hızlandırır.

Oksitosin: Hipofiz bezinin arka lobundan salgılanır. Uterusun düz kas hücrelerini etkiler.

Antidiüretik hormon: Vaspressin. Hipofiz bezinin arka lobundan salgılanır. Kan damarlarındaki düz kas hücrelerini etkileyerek kan basıncını yükseltir.

Epiphysis: Korpus pinealis. Beyinde arka tarafta küçük kabartı hâlinde bulunan bezdir.

Melanositleri stimule eden hormon: Memelilerde etkili olmayan bir hormondur.

Gl. Suprarenalis: Böbrek üstü bezi. Adrenal bez. Suprarenal bez.

Kalsitonin: Tiroit bezinde parafolliküller hücrelerin salgıladığı hormon. Kalsiyum düzeyini ayarlar.

Tiroksin: Tiroit bezinde folliküller hücrelerin salgıladığı hormon. Bazal metabolizmaya etki eder. İyottan zengindir.

İnsula pancreaticae: Langerhans adacığı. Pankreas bezi içinde iç salgı yapan hücre topluluğudur.

Testosteron: Testisle Leydig hücrelerinin salgıladığı hormon. İkincil erkek karakterini belirler.
Semptom Terimleri

Galactorrhea: Gebelik ve emzirme durumu olmaksızın süt salgısının olmasıdır.

Exophtalmia, exophtalmos: Gözün öne itilmesi, göz küresinin dışarı doğru çıkması.

Hypernatremia: Kanda sodyum oranının artması.

Hyperglicemia: Kandaki şeker oranının yükselmesi.

Hypoglicemia: Kandaki şeker oranının düşmesi.

Tetania: Paratiroit bezlerinin az çalışması ve kalsiyum yetersizliğine bağlı olarak kaslarda gelişen spazm (kasılma).

Virilism: Androjen yükselmesine bağlı erkek tipi kıllanma, klitoris büyümesi, kas

kütlesinin artması ile belirlenen bozukluk. Kadında erkeklik özelliklerinin oluşması.Hirsutism: Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı

kıllılık. Gynecomastia: Erkeklerde göğüslerin büyümesi ile karakterize bir semptom.


Hypopituitarism: Hipofizin yetersiz hormon salgılaması durumu.

Hypothyroidism: Tiroid bezinin yetersiz salgı yapması durumu.

Addison hastalığı: Primer adrenal yetmezliği.

Hipofizer cücelik: Hipofizin yeterli büyüme hormonu salgılamamasına bağlı gelişen cücelik. Acromegalia: Yetişkinlerde büyüme hormonu fazlalığına bağlı olarak gelişen bir hastalık.

Gigantism: Çocuklarda büyüme hormonu fazlalığına bağlı olarak gelişen bir hastalık.

Congenitale adrenal hyperplasia: Bir enzim defekti nedeniyle adrenal korteksin aşırı fonksiyonu ile açığa çıkan tablodur.

Adrenogenital syndrome: Aşırı miktarda adrenal androgenlerin salgılaması nedeniyle virilizasyona yol açan doğuştan ya da sonradan oluşan herhangi bir sendrom.

Cushing’s syndrome: Aşırı miktarda hidrokortizon veya ilgili kortikosteroidlerin uzun zaman etkisinde kalma sonucunda gelişen klinik anomaliler grubu.

Hyperaldosteronism: Aldosteron fazlalığına bağlı olarak gelişen tablodur.

Feokromositoma: Genellikle adrenal medulladan kaynaklanan adrenalin veya noradrenalin salgılayarak hipertansiyona neden olan bir tümör.

Graves hastalığı: Hipertiroidizm, guatr, eksoftalmi ve pretibial miksödem görülen hastalık tablosu.

Thyroiditis: Tiroit bezinin iltihabı.

Hashimoto tiroiditi: Kronik lenfositer tiroidittir. Otoimmun bir hastalıktır.
Goiter: Tiroit bezinin büyümesi.

Endemik guatr: Tiroit bezinin, tiroid hormonu yapımının azalması nedeniyle klinik

olarak hipotiroidizm görülmeksizin büyümesi.Papiller karsinom: Tiroidin en sık görülen kötü huylu tümörü.

Anaplastic carcinoma: En kötü huylu tiroid tümörüdür. Tanıdan sonraki bir yıl

içerisinde bütün hastalar ölür.Medullar tiroid karsinom: Parafolliküler C hücrelerinden kaynaklanan bir tiroid tümörüdür.

Parathyroid adenoma: Paratiroid bezinin benign tümörü.

Diabetes insipidus: Hipofiz arka lobu hormonu olan antidiüretik hormon yetersizliğine bağlı gelişen bir hastalık, “şekersiz şeker hastalığı” da denir.

Diabetes mellitus: Şeker hastalığı.
Periosteum: Kemiklerin dış yüzlerini sıkıca saran ve sıkı bağ dokudan yapılmış

zardır. Kemiği korur ve kemik kırıklarında onarımı sağlar.Endosteum: Kemik içindeki boşluklarda yüzeyi örten bağ dokudan zardır. Kemiğe sıkıca yapışmıştır. Kemik iliği ile komşudur.

Substantia copmacta: “Sıkı” olarak adlandırılan kemik yapısıdır. Bu kemik sıkı bir yapı gösterir. İçerisinde boşluk ya da kovuk yoktur. Kemiğin beslenmesini sağlayan kanalcıklar içerir. Dıştan peryosteumla içten endosteumla sarılıdır. Sıkı kemik uzun kemiklerin gövdelerinde görülür.

Substantia spongiosa: Spongyos kemik. Kemiğin içinde süngerlerde görüldüğü gibi küçük ya da büyük boşluklar bulunur. Spongyos kemik (süngersi kemik) denmesinin nedeni budur. Bu tür kemik yapısı uzun kemiklerin uçları ile, kısa ve küçük kemiklerde görülürler. Bu kemiklerin dış yüzleri kompakt (sıkı) kemik yapısıyla örtülüdür. Bunun da dışında

peryosteum bulunur.Os longum: Uzun kemik. Femur, humerus vb.

Os breve: Kısa kemik. El bileği ve ayak bileği kemikleri.

Os planum: Yassı kemik. Kafada bulunan yassı kemikler.

Os irregulare: Düzensiz kemik. Belli bir şekli olmayan kemik. Sakrum, koksa ve mandibula bu gruba girer.
Facies articularis: Uzun kemiklerde ,iki uçta, kemiğin ekleme katılan yüzüdür. Eklem yüzü. Artikular yüz.

Cavitas medullaris: Kemiklerin ortasında bulunan boşluk. İlik boşluğu anlamına gelir. İçinde sarı ya da kırmızı kemik iliği bulunur. Kısaca medulla olarak da söylenir.

Medulla ossium flava: Sarı kemik iliği. Medulla boşluğunda yağ doku bakımından

zengin kemik iliği. Erişkin kemiklerinde görülür.Medulla ossium rubra: Kırmızı kemik iliği. Medullada ve spongiyos boşluklarda bulunan kemik iliği.

Foramen nutriens: Kemiklerin yüzeyinde görülen ince delikler. Beslenme deliği anlamındadır. Damar ve sinirler bu deliklerden içeriye girer.

Osteoblastocytus: Kemik yapan hücrelerdir. Kemik yapımı sırasında ortaya çıkar.

Osteocytus: Kemik hücresidir. Kemik içindeki lakuna denen boşluklarda yerleşiktir.

Osteoclastocytus: Kemik yiyen hücre. Kemik onarımı sırasında ortaya çıkarlar. Çok

çekirdekli büyük hücrelerdir.Vücuttaki Önemli Kemikler

Parietale: Kafanın iki yan duvarını yapar. İki kemiktir. Yan kafa kemiği.

Os occipitale: Kafanın en arkasında bulunan ve birinci vertebra ile eklem yapan

kemik. Art kafa kemiği.Os frontale: Kafanın önünde, göz boşluklarının olduğu kemik. İçinde iki sinus frontalis bulunur. Alın kemiği.

Os temporale: Kafanın yan-alt kısmında bulunur. Kulak deliği buradadır. Şakak

kemiği.Os sphenoidale: Kafanın orta-taban bölümünde bulunur. Cisim kısmının içinde sinüs

stenoidalis denilen paranazal boşluk vardır. Hipofiz bezi bu kemiğin çukurluğuna yerleşmiştir. Temel ya da taban kemik.

Os nasale: Üst çene kemiği. İki tanedir. Ortasında sinüs maksillarus bulunur. Alt kenarında üst dişler dizilidir.

Os mandibula: Alt çene kemiği. Temporal kemikle çene eklemini yapar. Başın hareketli olan tek eklemidir.

Calivaria: Kafa tavanı.

Cavitas nasi: Burun boşluğu.

Cavitas oris: Ağız boşluğu.

Orbita: Gözlerin bulunduğu boşluk.

Fonticulus: Bıngıldak. Fontanella.

Paranazal sinüsler: Maksilla, etmoid, sfenoid ve frontal kemiklerin içindeki boşluklar. İçlerinde hava bulunur. Duvarlarını döşeyen bağ dokusunun iltihabına sinüzit

denir.


Colomna vertebralis: Omurga.

Rachis: Omurga.

Cervical vertebra: Boyun omuru. C olarak kısaltılır.

Thoracal vertebra: Göğüs omuru. T olarak kısaltılır.

Lumbal vertebra: Bel omuru. L olarak kısaltılır.

Sacral vertebra: Sağrı omuru. S olarak kısaltılır.
Humerus: Kol kemiği.

Radius: Ön kolda döner kemik.

Ulna: Ön kolda dirsek kemiği.

Coxa: Kalça.

Pelvis: İki kaça kemiği ile sakrumun ortasında oluşan vücut boşluğu.

Femur: Uyluk kemiği.

Crus: Bacak.

Pes, pedis: Ayak.

Podos: Ayak.

Fibula: İki bacak kemiğinden arka dış yanda, ince olanı. Kamış kemik.

Tibia: İki bacak kemiğinden kalın olanı. Kaval kemiği.

  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət