Ana səhifə

Recomandări în caz de incendiu în construcţii administrative


Yüklə 126.2 Kb.
tarix10.05.2016
ölçüsü126.2 Kb.


RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

ÎN CONSTRUCŢII administrative
Păstraţi-vă calmul

Urmaţi întocmai instrucţiunile transmise prin sistemul de anunţare a publicului în caz de urgenţă. Nu luaţi nici un fel de iniţiative pe cont propriu. Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile.În caz de evacuare, urmaţi marcajele de pe căile de evacuare şi instrucţiunile personalului.

Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a pune la adăpost documente de valoare. Viaţa dumneavoastră are o valoare mult mai mare.
Atenţie ! 

În caz de incendiu este interzisă utilizarea lifturilor pentru evacuare.

981

112

Numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă
Construcţii administrative
Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor:
a.-Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se va face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.
b.-Se recomandă prevederea unui sistem de anunţare a publicului în cazul producerii unui incendiu cu mesaj preînregistrat sau direct prin megafon.
c.-Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare împotriva incendiilor.
d.-Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se menţin libere.
d.Activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
e.-Se interzice utilizarea instalaţiilor şi aparatelor electrice cu defecţiuni ori improvizaţii.
f.-.Instalaţiile electrice şi de încălzire se verifică periodic doar de către personal autorizat.
g.-Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.
h.-Coşurile de fum se verifică periodic, fiind interzisă utilizarea lor în cazul în care prezintă fisuri, defecţiuni ori nu sunt curăţate.
i.-La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor.
j.-Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
k.-Fumatul în incinta construcţiilor administrative este interzis.
l.-Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi certificate în condiţiile legii.
m.-Personalul propriu se instruieşte periodic privind evacuarea persoanelor în caz de urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
n.-Parcarea maşinilor private şi ale instituţiei se face doar în locurile special amenajate.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii administrative se afişează pe căile de evacuare şi se pun, după caz, pe măsuţele din holurile de aşteptare/intrare.


ATENŢIE ! Această pagină se va completa şi cu alte reguli şi măsuri corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei.


RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

PENTRU CONSTRUCŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNTPăstraţi-vă calmul


Anunţaţi incendiul


Telefon serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă nr._______________

sauCINE anunţă?

CE s-a întâmplat?

UNDE s-a întâmplat?

Salvaţi persoanele aflate în pericol


Urmaţi căile de evacuare marcate. Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a pune la adăpost documente de valoare. Viaţa dumneavoastră are o valoare mult mai mare.


ATENŢIE !

Nu folosiţi ascensorul

Îndreptaţi-vă spre locul de adunare marcat corespunzător
981

112

Numărul de telefon al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă
Construcţii de învăţământ
Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:
a.-Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin libere.
b.-Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se vor executa cu personal atestat.
c.-Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.
d.-În laboratoare, ateliere etc. se introduc numai materialele didactice (substanţe, reactivi…) necesare pentru ziua respectivă.
e.-La încheierea activităţilor didactice, dintr-un schimb sau din ziua respectivă, se evacuează reziduurile din coşurile de gunoi în locuri destinate special, situate în afara construcţiilor.
f.-La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.
g.-Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.
h.-In incinta construcţiilor de învăţământ fumatul este interzis.
i.-Se prevede un sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale (şcoli pentru copii cu afecţiuni speciale).
j.-Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
l.-Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic.
m.-Periodic se execută exerciţii de alarmare-evacuare. În şcolile pentru copii cu afecţiuni speciale se recomandă organizarea exerciţiilor de alarmare-evacuare în prezenţa unui pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de intervenţie.
n.-Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare, educaţia elevilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat în şcoli conform unei programe de învăţământ.
Pentru informaţii suplimentare privind reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor în unităţi de învăţământ consultaţi lucrările Teme de pregătire a elevilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi Instrucţiuni privind evacuarea din unităţi de învăţământ în condiţii de siguranţă în caz de urgenţă. Indicaţii privind planul de alarmare, alarmarea în caz de incendiu şi instruirea elevilor, elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Lucrările pot fi obţinute gratuit la solicitare.
Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii de învăţământ se afişează pe căile de evacuare şi în fiecare sală de curs, atelier, laborator etc.
ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei.RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

PENTRU CONSTRUCŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT (preşcolari)


Păstraţi-vă calmul
Nu vă ascundeţi


Ascultaţi sfaturile educatoarelor. Urmaţi educatoarele ţinându-vă de mânuţe. Nu daţi drumul la mână. Dacă un coleg a dat drumul la mână anunţaţi educatoarele.
Urmaţi aceste semne până în ajungeţi în curte. Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a pune la adăpost documente de valoare. Viaţa voastră are o valoare mult mai mare.


Când aţi ajuns în curte îndreptaţi-vă spre locul de adunare marcat corespunzător. Aici educatoarele fac prezenţa.Aşteptaţi în linişte serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

Deoarece copii preşcolari nu ştiu să citească, educatoarele le prezintă şi explică fiecare imagine. Explicaţiile sunt însoţite de exerciţii demonstrative. Se recomandă ca la această lecţie să fie prezent şi un pompier cu echipamentul de intervenţie (inclusiv aparatul de protecţie respiratorie).


Construcţii de învăţământ
Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:
a.-Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin libere.
b.-Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se vor executa cu personal atestat.
c.-Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.
d.-În laboratoare, ateliere etc. se introduc numai materialele didactice (substanţe, reactivi…) necesare pentru ziua respectivă.
e.-La încheierea activităţilor didactice, dintr-un schimb sau din ziua respectivă, se evacuează reziduurile din coşurile de gunoi în locuri destinate special, situate în afara construcţiilor.
f.-La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.
g.-Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.
h.-In incinta construcţiilor de învăţământ fumatul este interzis.
i.-Se prevede un sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale (şcoli pentru copii cu afecţiuni speciale).
j.-Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
l.-Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic.
m.-Periodic se execută exerciţii de alarmare-evacuare. În şcolile pentru copii cu afecţiuni speciale se recomandă organizarea exerciţiilor de alarmare-evacuare în prezenţa unui pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de intervenţie.
n.-Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare, educaţia elevilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat în şcoli conform unei programe de învăţământ.
Pentru informaţii suplimentare privind reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor în unităţi de învăţământ consultaţi lucrările Teme de pregătire a elevilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi Instrucţiuni privind evacuarea din unităţi de învăţământ în condiţii de siguranţă în caz de urgenţă. Indicaţii privind planul de alarmare, alarmarea în caz de incendiu şi instruirea elevilor, elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Lucrările pot fi obţinute gratuit la solicitare.
Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii de învăţământ se afişează pe căile de evacuare şi în fiecare sală de curs, atelier, laborator etc.
ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei.RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

ÎN CONSTRUCŢII DE SĂNĂTATE


Păstraţi-vă calmul
Preveniţi rapid un membru al personalului spitalului, pentru a putea da alarma
Urmaţi întocmai instrucţiunile date de personalul spitalului. Nu luaţi nici un fel de iniţiative pe cont propriu. Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile.
Îndreptaţi-vă spre destinaţiile indicate fără a lua obiecte personale. Acestea vă pot îngreuna evacuarea
Mergeţi la locul prestabilit de adunare în situaţii de urgenţă, marcat corespunzător.Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua un obiect personal considerat de dumneavoastră de valoare. Viaţa dumneavoastră este mult mai de preţ.
ATENŢIE ! 

În caz de incendiu este interzisă la evacuare utilizarea lifturilor

981

112Numărul de telefon pentru situaţii de urgenţăConstrucţii de sănătate
Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:
Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se va face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.
Nu se depozitează dulapuri, cărucioare, butelii de oxigen ori alte materiale pe traseul căilor de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu.
Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat.
Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.
Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează conform normelor specifice şi se verifică periodic.
Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.
Fumatul este interzis în construcţiile de sănătate indiferent de destinaţia lor.
Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare.
Este obligatorie asigurarea permanentă a celei de a doua surse de alimentare cu energie electrică.
Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare împotriva incendiilor.
Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
Cel puţin o dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu, în baza planurilor de evacuare stabilite.
Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi avizate/certificate în condiţiile legii.
Parcarea maşinilor private şi ale spitalului se face doar în locurile special amenajate.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii de sănătate se afişează pe căile de evacuare şi se pun pe măsuţele din spaţiile comune de odihnă şi pe noptierele pacienţilor.


ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei.
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

ÎN CONSTRUCŢII COMERCIALEPăstraţi-vă calmul


Urmaţi întocmai instrucţiunile transmise prin sistemul de anunţare a publicului în caz de urgenţă şi marcajele corespunzătoare. Nu luaţi nici un fel de iniţiative pe cont propriu. Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile.Indreptaţi-vă spre destinaţiile indicate fără a lua căruciorul sau coşul cu mărfuri şi fără a trece pe la casa de marcaj.


Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă căuta rudele. Personalul specializat al magazinului are atribuţii în evacuarea tuturor clienţilor.ATENŢIE ! 

În caz de incendiu este interzisă la evacuare utilizarea lifturilor

981

112

Numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă

Construcţii comerciale
Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:
Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.
Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat.
Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.
În construcţiile comerciale se interzice fumatul.
Depozitarea materialelor se organizează în stive, grupe, secţii sau sectoare, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.
Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu, a hidranţilor precum şi a celorlalte mijloace de primă intervenţie.
Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează respectându-se normele specifice şi se verifică periodic prin personal atestat.
Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare împotriva incendiilor.
Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametri optimi.
Se asigură permanent rezerva de apă/substanţe de stingere necesară intervenţiei la incendiu, precum şi funcţionarea instalaţiilor de stingere.
Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi avizate în condiţiile legii.
Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
Cel puţin o dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu, în baza concepţiei de evacuare stabilite.
Parcarea maşinilor private şi care transportă marfă se face doar în locuri special amenajate.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii comerciale se afişează pe căile de evacuare.


ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei

RECOMANDĂRI PENTRU STAŢII DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
PE TIMPUL ALIMENTĂRII CU CARBURANŢINu fumaţi
Închideţi telefonul mobilNu intraţi în vehicul

ÎN CAZ DE INCENDIUPăstraţi-vă calmul


Anunţaţi incendiul


Telefon serviciu public pentru situaţii de urgenţă nr._______________

sauCINE anunţă?
CE s-a întâmplat?
UNDE s-a întâmplat?Salvaţi persoanele aflate în pericol

981

112

Numărul de telefon al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă
Staţii de distribuţie a carburanţilor

Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:
a.Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor în caz de incendiu se menţin libere.
b.Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.
c.Instalaţiile utilitare se verifică periodic şi se întreţin numai de personal autorizat.
d.Se interzice fumatul şi folosirea focului deschis în perimetrul benzinăriei.
e.Este obligatorie oprirea motorului pe timpul alimentării autovehiculului cu carburant.
f.Se interzice utilizarea telefonului mobil pe timpul alimentării cu carburanţi (se va închide sau se va ţine în interiorul autovehiculului).
g.Nu se urcă în maşină pe timpul alimentării cu carburanţi, existând risc de incendiu ca urmare a producerii sarcinilor electrostatice.
h.Vegetaţia uscată şi reziduurile din perimetrul benzinăriei se înlătură permanent.
i.Instalaţiile de apărare împotriva incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic.
j.În perimetrul benzinăriei şi în zona de acces se montează indicatoare de restricţie şi avertizare privind viteza maximă admisă, interzicerea fumatului şi focului deschis, locurile permise pentru staţionarea autovehiculelor, sensul fluxurilor de circulaţie.
k.Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc, certificate şi avizate în condiţiile legii.
l.Personalul propriu se instruieşte periodic privind asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.

Instrucţiunile în caz de incendiu şi Regulile privind apărarea împotriva incendiilor specifice staţiilor de distribuţie a carburanţilor se afişează în perimetrul de alimentare cu carburanţi şi în spaţiul de comercializare.


ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei.RECOMANDĂRI în caz de incendiu ÎN CONSTRUCŢII DE TURISM

fire instructions in hotels

instructions en cas d’incendie
Păstraţi-vă calmul
Be calm

Gardez votre calm


Dacă dumneavoastră descoperti incendiul / IF YOU DISCOVER A FIRE /

SI VOUS DECOUVREZ UN INCENDIE
Preveniţi rapid recepţia, Sunaţi la recepţie la numărul___________şi daţi date despre locul unde s-a produs incendiul ori anclanşaţi butonul manual de alarmare cel mai apropiat.

Raise the alarm by dialing at___________ and going the operatior the location of the fire, or by breaking the glass of the nearest fire alarm buton.

Donnez l’alarme immediatement, en telephonant au no.____________ou en brisant le verre du poste avertisseur dincendie le plus proche.


dacă auziţi semnalul de alarmă de incendiu / if you hear the fire alarm /

des que vous entendez l’avertiseur d’incendie
Urmaţi întocmai instrucţiunile date de personalul obiectivului. Nu luaţi nici un fel de iniţiative pe cont propriu. Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile.

Follow the instructions of the hotel personel. Do not take initiatives. Do you risk dangers.

Suivez les instructions du personel de l’hotel tout de suite. Vouz ne devez pas prendre des initiatives. Vous risquez des dangers inutilement.
Îndreptaţi-vă spre destinaţiile indicate fără a lua obiecte personale. Acestea vă pot îngreuna evacuarea. Viaţa dumneavoastră este mult mai de preţ.

Hie to the indicated places stopping to collect personal belongings. This cumber your evacuation. Your life is more preciouse.

Prenez les voies indiquées sans en rassemblant vos effets personnels. Ceux-là peuvent vous gener pendant l’evacuation. Votre vie est plus precieuse.
Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua un obiect personal considerat de dumneavoastră de valoare.

Do not return to the fire place to take a personal belongings.

Ne vous retournez dans le site d’incendie pour rassembler vos effets personnels.Atenţie ! 

În caz de incendiu este interzisă la evacuare utilizarea lifturilor

Attention

Do not use the lifts in case of fire

Attention

Il est interdit de prendre l’ascenseur en cas d’incendie.
Mergeţi la locul prestabilit de adunare în situaţii de urgenţă, marcat corespunzător.

Go to the assembly place, appropriately marked.

Allez à la place de rassemblement, marquées.
Fumatul este interzis.

Do not smoke.

Il est interdit de fumer.

Nu utilizaţi în cameră aparate electrocasnice (fier de călcat, fierbătoare, reşouri) sau alte aparate de gătit cu gaz etc.

Do not use in room hardwears (iron, hot plate) or gaz cooking stoves.

Il est interdit d’utiliser dans la chambre des appareils electrocasniques (fer à repasser, bouilleur, chauffe-plat) ou d’autres rechauds à gas.
Construcţii de turism
Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:
Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i..
Se interzice încuierea uşilor pe căile de evacuare ori amplasarea de uşi false, oglinzi, draperii care să deruteze persoanele la evacuare.
Nu se depozitează dulapuri ori alte materiale pe traseul căilor de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu.
Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat.
Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.
Se interzice fumatul sau utilizarea de aparate electrocasnice în camerele de cazare.
Instalaţiile utilitare, instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează conform normelor specifice şi se verifică periodic de personal atestat.
Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi avizate în condiţiile legii.
Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare împotriva incendiilor.
Căile de evacuare se marchează cu indicatoare corespunzătoare.

Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
O dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu, în baza planurilor de evacuare stabilite.
Parcarea maşinilor private şi ale turiştilor se face doar în locurile special amenajate, fără a împiedica accesul la sursele de apă.

Instrucţiunile în caz de incendiu în instituţii cu caracter turistic se afişează pe căile de evacuare, la recepţie şi în fiecare cameră.


ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei.


RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

PENTRU CONSTRUCŢII DE CULTURĂ


Păstraţi-vă calmul


Anunţaţi incendiul


Telefon serviciu public pentru situaţii de urgenţă nr._______________

sauCINE anunţă?
CE s-a întâmplat?
UNDE s-a întâmplat?
Salvaţi persoanele aflate în pericol


Urmaţi căile de evacuare marcate
ATENŢIE !

Nu folosiţi ascensorul


981

112

Numărul de telefon al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă
Construcţii de cultură
Reguli generale privind apărarea împotriva incendiilor:
Dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor existente precum şi punerea în funcţiune a acestora se efectuează doar în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.
Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat.
Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.
În ateliere, laboratoare, studiouri de creaţie etc. se introduc numai materialele necesare zilei respective.
La ieşirea dintr-un schimb sau la sfârşitul zilei de lucru se evacuează reziduurile din coşurile de gunoi sau containerele de depozitare.
La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de expoziţie, birouri, laboratoare, ateliere etc.
Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.
În interiorul construcţiilor de cultură fumatul este interzis.
Se prevede sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu.
Este strict interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se lucrează sau se depozitează substanţe combustibile şi/sau inflamabile.
Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
Periodic, se execută exerciţii de alarmare-evacuare în caz de incendiu, în baza concepţiei de evacuare stabilite, care cuprinde, inclusiv, ordinea şi prioritatea de evacuare a exponatelor, locurile de depozitare, supravegherea acestora, precum şi protecţia obiectelor voluminoase ce nu se pot evacua.
Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin în permanenţă libere şi practicabile.
Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi avizate/certificate în condiţiile legii.
Parcarea maşinilor private şi ale instituţiei se face doar în locurile special amenajate pentru a nu afecta negativ activitatea forţelor de intervenţie în caz de urgenţă.
Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţiile de cultură se afişează pe căile de evacuare sau pot fi înmânate vizitatorilor o dată cu cumpărarea biletului de intrare.
ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesar a fi transmise spre informare proprietarului construcţiei.


RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

PENTRU CONSTRUCŢII DE CULTPăstraţi-vă calmul


Anunţaţi incendiul


Telefon serviciu public pentru situaţii de urgenţă nr._______________

sauCINE anunţă?
CE s-a întâmplat?
UNDE s-a întâmplat?


Evacuarea în siguranţă
Salvaţi persoanele aflate în pericol. Permiteţi evacuarea persoanelor făcând posibil accesul acestora prin toate căile de evacuare existente (inclusiv prin altar). Viaţa oamenilor este importantă.

981

112

Numărul de telefon al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţăConstrucţii de cult
Reguli generale privind apărarea împotriva incendiilor:
Dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor existente precum şi punerea în funcţiune a acestora se efectuează doar în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.
Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat, utilizând produse/sisteme certificate şi avizate p.s.i., în condiţiile legii.
Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se montează şi utilizează conform reglementărilor tehnice şi se verifică periodic doar de către personal autorizat.
În ateliere se introduc numai materialele necesare zilei respective.
Reziduurile din coşurile de gunoi sau containerele de depozitare, se evacuează zilnic.
Se interzice lăsarea lumânărilor sau candelelor aprinse în lăcaşuri de cult, inclusiv în chilii, fără a fi supravegheate.
Aprinderea lumânărilor de către enoriaşi se face în afara bisericilor, în locuri special amenajate şi prevăzute cu mijloace de primă intervenţie.
Este strict interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se lucrează sau se depozitează substanţe combustibile şi/sau inflamabile.
Se prevede sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale.
Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin în permanenţă libere şi practicabile.
Mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic de personal atestat.
În cazul lăcaşurilor de cult aflate în zone izolate sau greu accesibile se prevede rezervă de apă pentru incendiu.
Parcarea maşinilor private se face doar în locurile special amenajate pentru a nu afecta negativ activitatea forţelor de intervenţie în caz de urgenţă.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţiile de cult se afişează la intrarea în biserică.


ATENŢIE ! Această pagină se va completa corespunzător situaţiei statistice din zona de competenţă precum şi cu alte date specifice considerate necesare.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət