Ana səhifə

Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1984-1990) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1984 Monografie Piotrowski Bernard


Yüklə 105.47 Kb.
tarix12.05.2016
ölçüsü105.47 Kb.
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY SKANDYNAWISTYKI UAM (1984-1990)

(opracował: Eugeniusz Rajnik)
1984

1. Monografie
Piotrowski Bernard, W służbie rasizmu i bezprawia. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu 1941-1945, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984, ss. 174
2. Artykuły
Awedyk Sława, Phonemic interpretation of loan-words from North Germanic languages in Polish, Studia Germanica Posnaniensia XIII (1984), s. 125-128

Gussmann Edmund, Abstract Phonology and Contrastive Analysis, w: J. Fisiak (red.), Contrastive Linguistics: Prospects and Problems, The Hague: Mouton, 1984, s. 171-186.

Gussmann Edmund, Język, języki, perspektywy dwujęzyczności. Wisełka 1984.

Gussmann Edmund, Naturalness, Morphonology, and the Icelandic Velar Palatalisation. The Nordic Journal of Linguistics, 7, 1984, s. 145-163.

Gussmann Edmund, Contrastive Analysis, Substantive Evidence and the Abstractness Issue, w: S. Eliasson (red.), Theoretical Issues in Contrastive Phonology, Groos, Heidelberg, 1984, s. 27-36

Lange Tadeusz Wojciech, Jak to było naprawdę z Wangiem, "Spotkania z Zabytkami" nr 2 (16) 1984, s. 47-48.

Maciejewski Witold, Femtonhundratalet - den polska kulturens gyllene ålder, w: A. Rosen (red.), The History of the Polska II, Uppsala-Stockholm 1984 (tekst również w jęz. ang. i niem.), s.

Mrozewicz Bolesław, Edith Södergran - prekursorka fińskiego modernizmu, ‘Nurt’ 2/1984, s. 27-30

Niewiarowska Ewa, Sandro Key-Åberg, Rozmowa ósma, Nurt 8/1984, s. 31

Piotrowski Bernard, Mniejszość niemiecka w północnym Szlezwiku i belgijskim Eupen-Malmedy w polityce Niemiec 1918-1940, w: Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań 1984, s. 213-242.

Piotrowski Bernard, Rzesza Niemiecka a Niemcy z tzw. Baltikum. Uwagi dyskusyjne, w: Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań 1984, s. 301-310.

Piotrowski Bernard, Die Rolle der Reichsuniversitäten in der Politik und Wissenschaft des hitlerfaschistischen Deutschlands, w: Universities during World War II. Materials of the International Symposium held at the Jagiellonian University on the 40 Anniversary of `Sonderaktion Krakau`, Cracow, October 22-24.1979. Ed. by Józef Buszko and Irena Paczyńska, Warszawa - Kraków 1984, s. 467-486.

Piotrowski Bernard, Badania nad Polską na Uniwersytecie Królewieckim w III Rzeszy, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 36-37, 1984/1985, s. 53-76

Piotrowski Bernard, W kręgu powstańczej tradycji. 80-lecie urodzin prof. dr hab. Zdzisława Grota, w: Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z V Ogólnopolskiego seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan, 3 kwietnia 1984. Red. naukowa: Bogusław Polak, Kościan 1984, s. 8-14

Piotrowski Bernard, Propaganda i nauka niemiecka w III Rzeszy o Polsce i Europie Wschodniej na przykładzie berlińskiej Publikationsstelle, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIII, 1984 (zostało wydane w 1986 r.), s. 129-162

Rajnik Eugeniusz, 'Falsche Freunde' unter den dänischen und polnischen Personenbezeichnungen, w: K. Ringgaard & V. Sørensen (eds. ): 'The Nordic Languages and Modern Linguistics' 5, Århus 1984, s. 355-360

Rajnik Eugeniusz, Semantische Differenzen zwischen den dänischen und polnischen formengleichen Personenbezeichnungen, w: Ole Togeby (ed.): 'Papers from the Eighth Skandinavian Conference of Linguistics' I, Copenhagen 30/8 - 1/9.1984, Københavns Universitet 1984, s. 178-188

Skommer Grzegorz, Norsk og polsk - språklige forbindelser, 'Polsk Kultur' 7/1984, s.

Skommer Grzegorz, Some Terminological Inconsistencies in Norwegian Syntax, 'Studia Germanica Posnaniensia' XIII (1984), s. 129-132

Wasilewski Andrzej, Skandynawskie spotkania, Nurt 12/1984, s. 38.
3. Recenzje
Fisiak Jadwiga, Rec. W. Littiewood: Foreign and Second Language Learning CUP, Cambridge 1984, Studia Anglica Posnaniensia vol. IV (l 984), s. 170-171

Piotrowski Bernard, Rec. Nordiska Samarbetsorgan 1981-82. Stockholm 1981, ss. XVIII+243, Zapiski Historyczne, z. 3, 1984, s. 167-168

Piotrowski Bernard, Rec. Dzieje literatur europejskich. Pod red. Władysława Floryana, t. II. Część druga, PWN Warszawa 1982, ss. 559, Nurt, nr 4/1984, s. 38

Piotrowski Bernard, Rec. A. Czubiński, Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski, Poznań 1983, Koszalińskie Studia i Materiały, nr 1, 1984, s. 162-165

Piotrowski Bernard, Rec. Geschichte der Sorben. Von 1945 bis zur Gegenwart. Hrsg. von K. J. Schiller i M. Thiemann, Bd. IV, Bautzen 1979, Slavia Occidentalis, t. 41, 1984, s. 145-147

Piotrowski Bernard, Rec. Z. Boras: Książęta piastowscy Wielkopolski, Poznań 1983, Przegląd Zachodni, nr 5/6, 1984, s.

Piotrowski Bernard, Rec. Bernd Faulenbach: Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, München 1980, ss. 516, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIII, 1984, (wydane w 1986), s. 263-265

Wojciechowska Elżbieta, Rec. Podróż Kolbego (Å. Rønning: Kolbes reise), Polska 8/1984, s.
4. Prace edytorskie
Gussmann Edmund (red.), Phono-Morphology. Studies in the Interaction of Phonology and Morphology, KUL, Lublin, 1985, ss. 229
5. Tłumaczenia

Krysztofiak Maria, Tłum. Klaus Rifbjerg: Miłośnik opery. Czytelnik, Warszawa 1984, ss. 229.

Mrozewicz Bolesław, Tłum. Edith Södergran (Wiersze): "Dzień chłodnieje"; "Vierge moderne"; Ostatni kwiat jesieni"; "Ma dusza"; "Jesień"; "Gwiazdy"; "Słowa"; "Wiosna Północy"; "Obce kraje"; "Brzask"; "Odkrycie". Przekład z języka fińskiego. ‘Nurt’ 2/222 (1984), s. 27-28

Niewiarowska Ewa, Tłum. Märta Tikkanen, Tak strasznie, W stanie, Zatrzymaj róże, Każdego dnia, Dopiero, Nurt 8/1984, s. 32
6. Varia
Lange Tadeusz Wojciech, Joannici (kawalerowie maltańscy) i ich związki z Poznaniem, "Nurt" 4/1984, s. 1, 6-7.

Lange Tadeusz Wojciech, Komandoria i komandorowie," Nurt" 5/1986, s. 8-11.
1985

1. Monografie

Krysztofiak Maria, Stefan H. Kaszyński, Dzieje literatury duńskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985, ss. 300.

Krysztofiak Maria, Die Thematisierung der Okkupationszeit im dänischen Gegenwartsroman, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985, ss. 202. Seria Filologia Skandynawska nr 5.
2. Artykuły
Awedyk Sława, Some problems of nasalisation, Lingua Posnaniensia XXVIII (1985), s. 151-157

Gussmann Edmund, The Morphology of a Phonological Rule. Icelandic Vowel Length, w: E. Gussmann (red.), Phono-Morphology. Studies in the Interaction of Phonology and Morphology, KUL, Lublin 1985, s. 75-94.

Gussmann Edmund, Uwagi o opozycji palatalny-welarny w fonologii współczesnego języka irlandzkiego, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, 27.2, 1985, s. 37-43.

Hasiuk Michał, Die Erforschung der Sprache der Jatvinger, Tarptautinė baltistų konferencija,

1985 m. spalio 9-12 d., Pranešimų tezės, Vilnius 1985, s. 41-42Krysztofiak Maria, Zur Thematisierung des Widerstandskampfs im dänischen Roman. W: Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität zur Nordeuropa-Forschung, Greifswald 1985, S. 11-14.

Krysztofiak Maria, Sprache als Weltbild betrachtet. Zur semantischen Vielfältigkeit der dargestellten Welt der Romane von Klaus Rifbjerg. W: Arbeiten zur Skandinavistik. Hrsg. von Heinrich Beck. Bd.11. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main/Bern 1985, S. 93-104.

Maciejewski Witold, Religia w Szwecji, Katedra Skandynawistyki UAM. Poznań 1985, ss. 34.

Piotrowski Bernard, Polska myśl zachodnia w szeregach wielkopolskich powstańców ostatnich lat II Rzeczypospolitej, Prace Instytutu Nauk Społecznych. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, z. V, 1985, s. 50-65

Piotrowski Bernard, La pensée occidentale a l`université de Poznań (1919-1939), Polish Western Affairs - La Pologne et les affaires occidentales nr 1, 1985, s. 105-131

Piotrowski Bernard, Die Westidee an der Posnaner Universität, Polnische Weststudien, Bd. IV, H. 1, 1985, s. 117-145

Piotrowski Bernard, V Ogólnopolskie seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego, Prace Instytutu Nauk Społecznych, z. V, WSI w Koszalinie 1985, s. 274-279

Piotrowski Bernard, Rola Uniwersytetu Poznańskiego w naukowym zagospodarowaniu ziem odzyskanych (1945-1949), Przegląd Zachodni, nr 3, 1985, s. 76-86

Piotrowski Bernard, Kultura fizyczna i sport w III Rzeszy. Cele, założenia ideowe, praktyczna realizacja, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych, nr 10. Materiały z I Konferencji Naukowej Udział Sportowców i Działaczy Kultury Fizycznej w Wojnie Wyzwoleńczej Narodu Polskiego 1939-1945, 1985, s. 7-18

Piotrowski Bernard, Fińskiego reżysera teatralnego E. A. Kalimy związki z Polską, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Skandinavica, nr 8, 1985, s. 73-88

Piotrowski Bernard, Wizja Polski rdzennej Eugeniusza Romera, Przegląd Zachodni, nr 2, 1985, s. 140-169

Piotrowski Bernard, V Ogólnopolskie seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, R. XXX, z. 4, 1985, s. 261-263

Piotrowski Bernard, Wolnomularskie przygody generała Władysława Sikorskiego, Nurt 7/1985, s. 15-18, 42

Piotrowski Bernard, Niektóre problemy i dylematy rozwoju skandynawistyki w Republice Federalnej Niemiec, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Scandinavica, nr 9, 1985, s. 57-66.

Piotrowski Bernard, Zachodnia granica Polski w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Sesja naukowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu 11-12 X 1986, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XIV, 1985 (wydano w 1987), s. 546-549

Wojciechowska Elżbieta, Czy literacka posucha? Literatura norweska lat siedemdziesiątych, Nurt 8/1985, s. 38-41

Wojciechowska Elżbieta, Dom lalki Ibsena - antyspołeczny dramat społeczny, Nurt 10/1985, s. 22-23

Wojciechowska Elżbieta, Die Bedrohung des Menschen durch die Zivilisation in den Werken von T. Vesaas, Wissenschaftliche Beiträge der E. -M. -Arndt-Universität Greifswald. Zur Nordeuropa-Forschung , Greifswald 1985, s. 22-26
3. Recenzje
Fisiak Jadwiga, Rec. P. Hubbard, H Jones, B Thornton, R. Wheeler: A Training Course for TEFL, Oxford: Oksford University Press 1983, Glottodidactica vol. XVII (1985), s. 143-145

Niewiarowska Ewa, Państwo dobrobytu, Rec. P. Ch. Jersild: Dom Babel, Wydawnictwo Poznańskie 1984, Przegląd Tygodniowy nr 14 (158), 1985, s. 6

Piotrowski Bernard, Rec. Istorija Norwiegii. Pod red. A. S. Kana, Moskwa 1980, ‘Zapiski Historyczne’, t. 40, 1985, z. 1, s. 115-119

Piotrowski Bernard, Rec. H.-J. Lutzhöft: Deutsche Militärpolitik und schwedische Neutralität 1939-1942. Neumünster 1981, ss. 255, Zapiski Historyczne, t. 40, 1985, z. 2, s. 137-139

Piotrowski Bernard, Rec. R. Urban: Die sorbische Volksgruppe in der Lausitz 1949-1977. Ein dokumentarischer Bericht. I. G. Herder Institut, Marburg Lahn 1980, ss. 348, Slavia Occidentalis, t. 42, 1985, s. 188-190

Piotrowski Bernard, Rec. W. Drobny: Walka bez oręża. Polskie obozy jenieckie dla internowanych w Szwajcarii w latach 1950-1946, Warszawa - Poznań 1985, Nurt, nr 11/1985, s. 31

Piotrowski Bernard, Rec. Der Nahe Osten. Otto Oberholzer zum 65. Geburtstag. Eine Festschrift. Hrsg. von Wolfgang Butt und Bernhard Glienke, Frankfurt am Main - Bern - New York - Nancy, ss. XIX, 333, Studia Scandinavica, nr 9, 1985, s. 74-75

Wojciechowska Elżbieta, Rec. Dziennik intymny profesora Francka (K. Rifbjerg: „Miłośnik opery”), Nurt, 3/1985, s. 22
5. Tłumaczenia

Krysztofiak Maria, Klaus Rifbjerg: Sobowtór, Czytelnik, Warszawa 1985, ss.152.

Krysztofiak Maria, Hans Christian Andersen: Brzydkie kaczątko, Wyd. Śląsk, Katowice 1985, ss. 32.
5. Wywiady
Niewiarowska Ewa, Spotkanie z P. Ch. Jersildem - autorem Domu Babel, Nurt 4/1985, s. 31-32

Piotrowski Bernard, Brunatny Uniwersytet (wywiad), Wprost, nr 3, 1985, s. 19-22
6. Varia
Maciejewski Witold, Józef Trypućko (1910-1983), Slavia Occidentalis 42, 1985, s. 196-199 (nekrolog naukowy).

Maciejewski Witold, Svenskundervisningen vid Adam Mickiewicz-universitet i Poznań, Svensk-Polsk Revy 3-4, Stockholm 1985, s. 8-9.

Mrozewicz Bolesław, Obraz stosunków społecznych w powieści fińskiej okresu międzywojennego, UAM Poznań 1985, ss. 292 (praca doktorska nie publikowana)

Rajnik Eugeniusz, Alina Wójcik, Mini-rozmówki duńskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, ss. 96
1986

1. Artykuły
Gussmann Edmund, The Unnatural Phonology of Icelandic and Polish Velar Palatalisations, SAP 18, 1986, s. 37-57.

Gussmann Edmund, Autosegments, Linked Matrices, and the Irish Lenition, w: D. Kastovsky & A. Szwedek (red.), Linguistics Across Historical and Geographic Boundaries. In Honour of Jacek Fisiak, vol. 2: Descriptive, Contrastive and Applied Studies, De Gruyter, Berlin, 1986, s. 891-907.

Gussmann Edmund, In Search of a Phonology Textbook, Studium Linguistik, 20, 1986, s. 81-85.

Kobylański Mieczysław, P. C. Jersilds 'Das Haus zu Babel' - eine literarische Sensation, w: Nordische Tangenten, hrsg. v. Maria Krysztofiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 180-190

Krysztofiak Maria, Das neue Geschichtsbewußtsein in der dänischen Prosa der siebziger und achtziger Jahre. W: Nordische Tangenten. Hrsg. von Maria Krysztofiak. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1986, S.29-46.

Krysztofiak Maria, Der dänische Widerstandsroman. W: Skandinavsztikai Füzetek 1986. Budapest Nr 2, S.49-60.

Mrozewicz Bolesław, Der realistische Hintergrund der Gestalt von J. Käkriäinen in J. Lehtonens Roman 'Putkinotko', w: Nordische Tangenten, hrsg. v. M. Krysztofiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 147-163

Niewiarowska Ewa, Schwedische Dokumentarliteratur in den 60er und 70er Jahren, w: Nordische Tangenten, hrsg. v. Maria Krysztofiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 101-120

Piotrowski Bernard, Kształtowanie się legendy pruskiej w republice weimarskiej. Casus Hansa Rothfelsa, w: Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich. Pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 1986, s. 301-317

Piotrowski Bernard, Prof. dr hab. Zdzisław Grot (1903-1984). Życie w służbie nauki i narodu (refleksje i wspomnienia), w: Biografistyka Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z VI Ogólnopolskiego seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan, 19 IV 1985 r. Redakcja naukowa: Bogusław Polak, Koszalin 1986, s. 11-22

Piotrowski Bernard, Pod zaborem, w: Zarys dziejów Nowego Tomyśla, Nowy Tomyśl 1986, s. 39-69, 224-227

Piotrowski Bernard, Przewrót majowy w opinii niemieckiej, 'Życie i Myśl', nr 5/6, 1986, s. 70-76

Piotrowski Bernard, Zdzisław Grot (1903-1984) - życie dla narodu i nauki historycznej, 'Studia Historica Slavo-Germanica', t. XIII, 1986, s. 307-316

Piotrowski Bernard, Polskie duchowieństwo w ocenie historiografii i publicystyki III Rzeszy, 'Życie i Myśl', nr 11-12, 1986, s. 18-35

Piotrowski Bernard, 'Legenda legionowa' w historiografii II Rzeczypospolitej (na przykładzie działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego), w: Wojsko Polskie 1914-1922. Pod red. naukową Bogusława Polaka, Koszalin 1986, t. II, s. 180-201

Piotrowski Bernard, U źródeł polskiej myśli zachodniej w historiografii. IV krajowy zjazd historyków polskich w Poznaniu (grudzień 1925), 'Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie', t. 6 (1986), s. 118-141

Wasilewski Andrzej, Die neue Literatur „von unten“ in Schweden, w: Nordische Tangenten. Hrsg. von Maria Krysztofiak. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1986, s. 191-198.

Wojciechowska Elżbieta, Neue Tendenzen in der norwegischen Prosa Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre - Dag Solstads Auseinandersetzung mit der AKP-Bewegung und der dogmatischen Literaturauffassung, w: Nordische Tangenten, hrsg. von Maria Krysztofiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, s. 136-143
2. Recenzje
Krysztofiak Maria, Synteza literatur skandynawskich. (Fritz Paul Hrsg.: Grundzüge der neueren skandinavischen Literatur), w: Studia Scandinavica 1986. Nr 8. S. 111-116.

Niewiarowska Ewa, Rec. Zenon Ciesielski, Od Fredry do Różewicza. Dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835-1976, Wydawnictwo Morskie 1986, Nurt 6/1988, s. 38

Piotrowski Bernard, Rec. Wojciech Wrzesiński (red.), Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa 1984, ss. 454, 'Przegląd Zachodni', nr 3, 1986, s. 271-289

Piotrowski Bernard, Rec. Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego. Wybór materiałów źródłowych, Poznań, 1985, ss. 548, 'Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie', t. 6 (1986), s. 384-388

Piotrowski Bernard, Rec. Jan Wąsicki, Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815-1848, Poznań 1986, ss. 407, 'Nurt', nr 11/1986, s. 39

Wojciechowska Elżbieta, Rec. Zarys nowszej literatury skandynawskiej (W. P. Nieustrojew, `Litieratura skandinavskich stran 1870-1970`), Studia Scandinavica 8, Gdańsk 1986, s. 116-119

Wojciechowska Elżbieta, Rec. Literatura duńska od run po dzień dzisiejszy (M. Krysztofiak, S. H. Kaszyński, Dzieje literatury duńskiej), Nurt 8/1986, s. 26-27
3. Prace edytorskie
Krysztofiak Maria (Hrsg.), Nordische Tangenten. Überlegungen zur neueren Prosa skandinavischer Autoren. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, ss. 198. Seria Filologia Skandynawska nr 6.
4. Wstępy, posłowia

Krysztofiak Maria, Wstęp do tomu „Nordische Tangenten”, Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1986, s. 5-7.
5. Varia
Hasiuk Michał, Z żałobnej karty. Doc. dr hab. Stanisław Kolbuszewski (13.12. 1933-25.11.1986), Informator UAM, Poznań, dnia 15 grudnia 1986 r., s. 1-2
1987

1. Monografie
Rajnik Eugeniusz, Tautonyme Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen. Eine kontrastive Studie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987, ss. 139
2. Podręczniki
Kobylański Mieczysław, The English Way IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, ss. 126
3. Artykuły
Gussmann Edmund, The Lexicon of English De-Adjectival Verbs, w: E. Gussmann (red.), Rules and the Lexicon. Studies in Word Formation, KUL, Lublin, 1987, s. 79-102.

Krysztofiak Maria, Völkische Ideologeme in Johannes V. Jensens „Himmerlandsgeschichten” W: Traditionen und Traditionssuche des deutschen Faschismus. Hrsg. von Günter Hartung und Hubert Orłowski. Martin Luther Universität Halle(Saale). Halle 1987, S. 157-165.

Piotrowski Bernard, Zachodnia granica Polski w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Sesja naukowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu 11-12. X 1986, 'Studia Historica Slavo-Germanica', t. XIV, 1987, s. 546-549

Piotrowski Bernard, Badania demograficzne i rasowe na Uniwersytecie Królewieckim 1933-1939), w: Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Studia ofiarowane profesorowi Januszowi Pajewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Warszawa 1987, s. 354-370

Piotrowski Bernard, Stereotypy i legendy o Powstaniu Wielkopolskim w niemieckiej historiografii i publicystyce (1919-1939), w: Prawdy i fikcje Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z VII Ogólnopolskiego seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego. Kościan 25 IV 1986 r. Redakcja naukowa: Bogusław Polak, Koszalin 1987, s. 85-109

Piotrowski Bernard, Ks. Stanisław Kozierowski - duchowny, uczony, patriota, 'Życie i Myśl', nr 3-4, 1987, s. 148-159

Piotrowski Bernard, Łucjan Kamieński (1885-1964). Badacz folkloru muzycznego Polski Zachodniej, w: Gniezno. Studia i materiały historyczne. t. II, Warszawa - Poznań 1987, s. 209-222

Piotrowski Bernard, Poznańskie nauki filologiczne dla potrzeb praktycznych regionu wielkopolskiego i kraju, 'Kronika Wielkopolski', nr 2-3, 1987, s. 215-230

Piotrowski Bernard, Kazimierz Tymieniecki. W stulecie urodzin wielkiego uczonego, 'Życie i Myśl', nr 1-2, 1987, s. 28-41

Piotrowski Bernard, O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznańskiego 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987, ss. 438

Rajnik Eugeniusz, Tautonyme Personenbezeichnungen als Problem der deutschen Übersetzung von Klaus Rifbjergs 'Den kroniske uskyld', w: 'Arbeiten zur Skandinavistik'. Frankfurt/M/ Bern/ New York 1987, s. 273 - 280
4. Recenzje
Antoniewicz-Durczak Daria, Rec. Obraz Polski w oczach Szwedów, w: Andrzej Nils Uggla, Den svenska polenbliden och polsk prosa i Sverige 1939 - 1960, Nurt nr 4/1987, s. 31

Piotrowski Bernard, Rec. T. Kotłowski: Niemcy 1919-1923. Organizacje robotnicze w walce o ustrój społeczno-polityczny państwa, Poznań 1986, ss. 402, 'Życie i Myśl', nr 1-2, 1987, s. 85-87

Piotrowski Bernard, Rec. A. Czubiński, J. Strzelczyk: Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej, Poznań 1986, ss. 430, 'Nurt', nr 7/1987, s. 24-25

Piotrowski Bernard, Rec. Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Część druga. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Red. J. Krasuski, G. Labuda, A. W. Walczak, Poznań 1984, ss. 475, 'The Polish Western Affairs - La Pologne et les Affaires Occidentales, vol. XXVIII (1987), s. 115-120

Piotrowski Bernard, Rec. T. S. Wróblewski: Ewolucja 'Ostforschung' w Republice Federalnej Niemiec 1969-1982, Poznań 1986, ss. 293, 'Polish Western Affairs - La Pologne et les Affaires Occidentales', vol. XXVIII (1987), nr 1, s. 283-287

Piotrowski Bernard, Rec. Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Część druga. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Red. J. Krasuski, G. Labuda, A. W. Walczak, Poznań 1984, ss. 475, 'Polnische Weststudien', nr 1, 1987, s. 125-131

Piotrowski Bernard, Rec. T. S. Wróblewski: Ewolucja 'Ostforschung' w Republice Federalnej Niemiec 1969-1982, Poznań 1986, ss. 293, 'Polnische Weststudien', nr 2, 1987, s. 299-303

Piotrowski Bernard, Rec. T. S. Wróblewski: Ewolucja 'Ostforschung' w Republice Federalnej Niemiec 1969-1982, Poznań 1986, ss. 293, 'Przegląd Zachodni', nr 2, 1987, s. 180-183

Piotrowski Bernard, Rec. K. Hovi: Interressensphären im Baltikum. Finnland in Rahmen der Ostpolitik Polens 1919-1922, Helsinki 1984, ss. 180, 'Lituano-Slavica Posnaniensia, Historica', t. II, 1987, s. 273-277
5. Tłumaczenia
Mrozewicz Bolesław, Pentti Haanpää: Pomysł gubernatora. Powieść. Przekład z języka fińskiego, Wyd. Poznańskie, Poznań 1987, ss. 108.
6. Prace edytorskie
Gussmann Edmund (red.), Rules and the Lexicon. Studies in Word Formation, KUL, Lublin, 1987, ss. 230
7. Varia
Wasilewski Andrzej, Polityka kulturalna współczesnej Szwecji, UAM Poznań 1987 (praca doktorska nie publikowana), ss.
1988

1. Artykuły
Krysztofiak Maria, Vom präfaschistischen zum nationalsozialistischen Roman in Dänemark. W: Traditionen und Traditionssuche des deutschen Faschichsmus. Hrsg von Hubert Orłowski und Günter Hartung. Protokollband 2. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1988. S. 265-276.

Krysztofiak Maria, Romantycy skandynawscy o Polsce. W: Nurt 1988. Nr 8. S. 30.

Krysztofiak Maria, Kulturgeschichtliche Nähe, österreichische Literatur in Polen. W: Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Hrsg. von Heinz Kneip und Hubert Orłowski. Deutsches Polen-Institut. Darmstadt 1988. S. 373-386

Piotrowski Bernard, Obraz Polaka i Powstańca Wielkopolskiego w niemieckiej propagandzie na Pograniczu. Rocznik Nadnotecki, t. XV-XVI (1984/85), Piła 1988, s. 25-38

Piotrowski Bernard, Powstanie Wielkopolskie w świadomości społeczno-politycznej i nauce niemieckiej (1919-1939), Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1988, s. 145-169

Piotrowski Bernard, Prof. dr hab. Zdzisław Grot (1903-1984). Refleksje i wspomnienia, Przegląd Wielkopolski, R. II (1988), s. 43-45

Piotrowski Bernard, Powstanie Wielkopolskie w polskiej historiografii powojennej, Życie i Myśl, nr 11, 1988, s. 65-75

Piotrowski Bernard, Emanuel Swedenborg jako polityk i humanista, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Scandinavica 10, Gdańsk 1988, s. 39-49
3. Recenzje

Piotrowski Bernard, Rec. Czesław Łuczak: Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, La Pologne et les Affaires Occidentales, vol. XXIX, 1988, s. 137-140

Piotrowski Bernard, Rec. Czesław Łuczak: Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, Polnische Weststudien, nr 1, 1988, s. 144-147
4. Bibliografie
Hasiuk Michał, Bibliografia prac Stanisława Franciszka Kolbuszewskiego, w: Literatura Ludowa nr 4-6 (XXX), PWN, Warszawa - Wrocław 1988, s. 171-175
5. Tłumaczenia

Niewiarowska Ewa, Tłum. Jacques Werup, Smutek uszyty na miarę, Oczywiście, Nurt 8/1988, s. 31

Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Tarjei Vesaas, Byk Glorius (Stuten Glorius), Koło się toczy, (Hjulet rullar fram), Tuptuś (Vesle-Trask), Maruder (Siste-mann heim), Koń z Hogget (Hesten frÅ Hogget), Japp - w zbiorze opowiadań: Tarjei Vesaas, Koń z Hogget, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988
6. Varia
Hasiuk Michał, Stanisław Franciszek Kolbuszewski (1933-1986), w: Literatura Ludowa nr 4-6 (XXX), PWN, Warszawa - Wrocław 1988, s. 167-170

Hasiuk Michał, Stanisław Kolbuszewski (1933-1986), Sprawozdania PTPN nr 103 za 1986 r.,

Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN, Poznań 1988, s. 94-101Skommer Grzegorz, Morphological and Syntactical Intensifiers of Meaning in Norwegian, UAM Poznań 1988 (praca doktorska nie publikowana), ss.

Wasilewski Andrzej, Polityka kulturalna współczesnej Szwecji, UAM Poznań 1988 (praca doktorska nie publikowana), ss.
1989

1. Słowniki
Fisiak Jadwiga, Michał Jankowski, Tadeusz Wojciech Lange, English Dictionary for Speakers of Polish, SAWW, Poznań 1990, ss, 920
2. Artykuły
Antoniewicz-Durczak Daria, Gunnar Ekelöf poeta-mistyk, Nurt nr 8/1988, s. 27-28

Antoniewicz-Durczak Daria, Marionetki i kuglarze czyli trzy razy Bergman, Nurt nr 8/1989, s. 19-21

Antoniewicz-Durczak Daria, Das Kind bei Ingmar Bergman, Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Zur Nordeuropa-Forschung, Bd. II, Greifswald 1989, s. 246-251

Awedyk Sława, Zum Bestand und Struktur der exozentrischen Konstruktionen im Norwegischen, Studia Germanica Posnaniensia XIV (1989), s. 17-22

Gussmann Edmund, Generatywizm, Encyklopedia katolicka, vol. 5, KUL, Lublin, 1989, s. 948-949.

Gussmann Edmund, Morfologia a składnia w gramatyce generatywnej. Ewolucja poglądów. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 62, 1989, s. 99-108.

Hasiuk Michał, Jotvingių kalbos rekonstrukcijos klausimai, Baltistica III (1), Priedas, Vilnius 1989, s. 84-88

Maciejewski Witold, Elipsa w językach polskim i szwedzkim, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 1989, ss.19.

Mrozewicz Bolesław, Realistische Elemente in J. Ahos Frühwerk, w: Die Literatur des modernen Durchbruchs in Skandinavien, hrsg. v. B. Piotrowski und B. Mrozewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, s. 107-112.

Mrozewicz Bolesław, Antiheld und existentielle Lehre. Zur finnischen Literatur der achtziger Jahre, Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Zur Nordeuropa-Forschung, Bd. II, Greifswald 1989, s. 210-215

Niewiarowska Ewa, Das dichterische Schaffen von August Strindberg, w: Die Literatur des modernen Durchbruchs in Skandinavien, hrsg. v. B. Piotrowski und B. Mrozewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, s. 73-79

Niewiarowska Ewa, Modele szwedzkiej poezji politycznej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w: Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą, pod red. B. Andrzejewskiego, PTPN, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Filozofii, Tom XV, Poznań 1990, s. 89-109

Piotrowski Bernard, Społeczeństwo Szwecji wobec republikańskiej Hiszpanii, w: Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) w polityce międzynarodowej. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań 1989, s. 147-157

Piotrowski Bernard, Roman Dmowski a sprawa polskiej granicy zachodniej w Traktacie Wersalskim, w: Rola Wielkopolski w odbudowie państwa polskiego 1918-1919. IX Ogólnopolskie seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Kościan 9.XII.1988 r. Redakcja naukowa: Bogusław Polak, Koszalin 1989, s. 31-61

Piotrowski Bernard, Roman Dmowski - doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, 'Życie i Myśl', nr 1/2, 1989, s. 25-39

Piotrowski Bernard, Zdzisław Grot 1903-1984, w: Wybitni historycy wielkopolscy. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Strzelczyka, Poznań 1989, s. 381-390

Piotrowski Bernard, Od idei międzynarodowego porozumienia do faszystowskiej propagandy. Działalność berlińskiej 'Deutsche Hochschule für Politik' w latach 1920-1939, 'Studia Historica Slavo-Germanica', t. XV (1989), s. 91-126

Piotrowski Bernard, Traktat wersalski w świadomości Niemców okresu międzywojennego, w: Traktat wersalski z perspektywy 70 lat, Warszawa 1989, s. 109-116

Piotrowski Bernard, Zu den Grundlagen des modernen Durchbruchs in skandinavischen Literaturen. Politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und geistige Prämissen, w: Die Literatur des modernen Durchbruchs in Skandinavien. Hrsg. von Bernard Piotrkowski, Bolesław Mrozewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, s. 7-15 1989, s. 7-15

Rajnik Eugeniusz, Tautonyme præfiksale personbetegnelser i dansk og polsk, w: M. Kunøe og E. V. Larsen (udg.): '2. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog', Aarhus Universitet 13.-14. oktober 1988, Århus 1989, s. 282-286

Rajnik Eugeniusz, Tautonyme präfiksale Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen, 'ÜberBrücken. Festschrift für Ulrich Groenke zum 65.Geburtstag', hrsg. v. K. Brynhildsvoll, Hamburg 1989, s. 57-65

Wojciechowska Elżbieta, Krieg und Faschismus als ethisches Problem in den Romanen von T. Vesaas, Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Zur Nordeuropa-Forschung, Bd. II, Greifswald 1989, s. 270-276

Wojciechowska Elżbieta, Die Frauenfrage bei einigen norwegischen Autoren zur Zeit des modernen Durchbruchs, w: Die Literatur des modernen Durchbruchs in Skandinavien, hrsg. von B. Piotrowski und B. Mrozewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, s. 51-57
3. Recenzje
Fisiak Jadwiga, Rec. R Gairns: S. Redman: Working with Words. CUP, Cambridge, 1986, Zielsprache Englisch l, 1989, s. 30

Fisiak Jadwiga, Rec J M. Valdes: Culture Bound. CUP, Cambridge 1986, Zielsprache Englisch 2, 1989, s. 32-33

Piotrowski Bernard, Rec. Stanisław Mikos: Polacy na Politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939, Warszawa 1987, ss. 363, 'Przegląd Zachodni', nr 1, 1989, s. 197-199

Piotrowski Bernard, Rec. Andrzej Nils Uggla: Polen i svensk press under andra världskriget. En bibliografi, Uppsala 1986, ss. 146, 'Zapiski Historyczne', t. LIV (1989), z. 4, s. 121-122
4. Prace edytorskie
Piotrowski Bernard, Bolesław Mrozewicz (Hrsg.), Die Literatur des modernen Durchbruchs in Skandinavien, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Filologia Skandynawska, nr 8), ss. 113
5. Varia
Hasiuk Michał, Zenon Sobierajski, Henryk Nowak, Tematyka nagrań gwarowych i etnograficznych z lat 1969..., Slavia Occidentalis 46/47, Roczn. 1989/90, Katalog taśmoteki Zakładu Dialektologii Polskiej UAM w Poznaniu, cz. VII

Maciejewski Witold, Polen demokrati, Tiden 10, 1989, s. 562-568

Niewiarowska Ewa, Szwedzka poezja polityczna lat 60-tych i 70-tych, UAM Poznań 1990 (praca doktorska nie publikowana), ss. 194

Niewiarowska Ewa, Szwecja. Rozmówki polsko-szwedzkie. Informacja turystyczna. Mini-słownik. Oficyna Wydawnicza Atena, 1990, ss. 152
1990

1. Słowniki
Fisiak Jadwiga, Michał Jankowski, Tadeusz Wojciech Lange, English Dictionary for Speakers of Polish, SAWW, Poznań 1990, ss, 789
2. Artykuły
Hasiuk Michał, Giedrius Subačius, Dar vienas Juozo Čiuldos gramatikos rankraštis, Gimtoji kalba nr 8-9, 1990, s. 36-39

Hasiuk Michał, Tradycje badań lituanistycznych w Poznaniu, Sprawozdania PTPN nr 105 za 1988 r., Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Poznań 1990, s. 18-23

Hasiuk Michał, Depalatalizacja spółgłosek w języku jaćwieskim, w: Bałto-Słowiańskie związki językowe. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Bałto-Słowiańskiej w Białowieży,

13-17 maja 1987 r., pod red. M. Kondratiuka, Ossolineum, Wrocław - Kraków - Warszawa 1990, s. 149-155Maciejewski Witold, Wczesne zabytki runiczne, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 1990, ss. 42.

Maciejewski Witold, Polsko-szwedzkie paralele romantyczne, w: B. Andrzejewski (red.), Svea, Poznań 1990, s. 41-67.

Maciejewski Witold, Wczesne zabytki runiczne, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 1990, ss. 42.

Piotrowski Bernard, Zur Geschichte der Polnisch-Schwedischen Gesellschaft (1926-1986), w: Relations between Poland and Sweden. Over the Centuries. A Collection of Studies. Ed. by Zenon Ciesielski, Wrocław - Warszawa - Gdańsk - Łódz 1990, s. 9-17

Piotrowski Bernard, Mniejszość litewska w Prusach Wschodnich (do lat osiemdziesiątych XIX w.), Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, t. III, 1990, s. 39-64

Piotrowski Bernard, Roman Dmowski o Wielkopolsce i Wielkopolanach, Przegląd Wielkopolski, nr 5, 1990, s. 27-30

Piotrowski Bernard, Groźba rozbioru Polski w 1920 r. Niemcy a wojna polsko-bolszewicka, Życie i Myśl, nr 7/8, 1990, s. 76-89

Piotrowski Bernard, Dramat Litwy sprzed pół wieku (I), Życie i Myśl, nr 5/6, 1990, s. 5-15

Piotrowski Bernard, Dramat Litwy sprzed pół wieku (II), Życie i Myśl, nr 9/10, 1990, s. 16-30
3. Recenzje
Awedyk Sława, Rec. Arne Vanvik: Norsk Uttaleordbok. A Norwegian Pronouncing Dictionary. Fonetisk Institut, Universitetet i Oslo, 1985, Studia Phonetica Posnaniensia 2 (1990), s. 135-137

Piotrowski Bernard, Rec. Guide to Nordic Bibliography. General editor Erland Munch-Petersen, Křbenhavn 1984, ss. 275, Zapiski Historyczne, t. LV, 1990, z. 1, s. 143-144

Piotrowski Bernard, Rec. Natalia Vasilewna Juchnewa: Etniczeskij sostaw i etnosocjalnaja struktura naselenija Pietierburga, Wtoraja połowina XIX - naczała XX wieka. Statisticzeskij analiz. Pod. red. czl. kor. AN SSSR K. W. Czistowa, Leningrad 1984, ss. 220, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, t. III, 1990, s. 293-294

Piotrowski Bernard, Rec. Edward Serwański: Syn Odzyskanej Ziemi. Wojciech Kętrzyński (1838-1918), wyd. II poprawione i uzupełnione, Warszawa 1989, ss. 284, Życie i Myśl, nr 11/12, 1990, s. 79-82
4. Tłumaczenia
Kalinowski Mariusz, Tłum. Erland Josephson, Biała noc, 'Dialog' nr 6, 1990, s. 59-80,
5. Varia

Hasiuk Michał, Stanisław Franciszek Kolbuszewski (1933-1986), Acta Baltico-Slavica, t. XIX, 1990, s. 9-11

Maciejewski Witold, Polen - osäker omvandling, Tiden 8, 1990, s. 445-452


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət