Ana səhifə

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Yüklə 14.37 Kb.
tarix08.05.2016
ölçüsü14.37 Kb.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez BD Center Spółka z o.o.

w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając , na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-18-170/14-00

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
ODWOŁANIE

OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU
INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ ODWOŁANIE


Numer odwołania
Data i miejsca złożenia odwołaniaPodpis osoby przyjmującej odwołanie


INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU


Imię i nazwisko Uczestnika projektu
AdresTelefon/ FaxNumer wniosku

WF/…../ON/2015/POKLDane Partnera Projektu:

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając,

ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów,

tel. 17 852-56-46

email: www.zacznijodnowa.rze.pl
Uwagi Uczestnika projektu (Beneficjenta Ostatecznego) w odniesieniu do kryteriów oceny biznesplanu wraz
z uzasadnieniem:

……..…………………………………………………Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika projektu


Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” numer projektu: POKL.08.01.02-18-170/14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət