Ana səhifə

Prof Dr Cezmi Akkın (yayın listesi ) A) Uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler


Yüklə 79.44 Kb.
tarix12.05.2016
ölçüsü79.44 Kb.Prof Dr Cezmi Akkın (yayın listesi )
A) Uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler
1. Yağcı A, Karcıoğlu ZA, Akkın C, Andaç K, Çımrın D, Onat T. Serum and aqueous humor sialic acid levels in Behçet's disease. Ophthalmology 1990, 97: 1153- 1155

2. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Erbakan G. Effect of intraocular lens malposition on posterior capsular opacification Experientia Ophthalmologica 1993, 19: 17-22

3. Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Kocaoğlu H. Effect of bimedial rectus recession with a loop on the deviation in essential infantile esotropia. Strabismus 1994, 2: 79-85

4. Akkın C, Cengiz H, Köse S, Pamukçu K. Effects of intraocular lens malposition on binocular single vision in bilaterally pseudophakic patients. Strabismus 1994, 2: 23-28

5. Akkın C, Özler SA, Menteş J. Tilt and decentration of bag-fixated intraocular lenses; a comparative study between capsulorhexis and envelope technique. Documenta Ophthalmologica, 1994, 87: 199-209

6. Köse S, Menteş J, Akkın C, Pamukçu K, Haznedaroğlu G,. Predictive value of visual evoked potentials in indirect optic nerve injury. Experientia Ophthalmologica 1994, 20:15-18

7. Köse S, Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, Yağcı A, Başdemir G. Coexisting of intraocular eyelashes and anterior chamber cyst after penetrating eye injury: a case presentation. International Ophthalmology 1995, 18: 309-311

8. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö. Using the cap of intraocular lens container as a device for intraoperative qualitative keratometry. J Cataract Refract Surg 1995; 21: 114

9. Cengiz H, Köse S, Akkın C, Pamukçu K. The results of surgery in a series of partially accommodative esotropic patients. Strabismus 1996, 4: 77-82

10. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, Ateş H. Determining fluid level in a translucent eyedrop bottle: transillumination by penlight. International Ophthalmology 1996, 20: 229-230

11. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C. Alcohol liberates dye of syringes. International Ophthalmology 1997, 20: 291-292

12. Kayıkçıoğlu Ö, Yağcı C, Akkın C. Hypotony: an unusual consequence of intraocular lens malposition J Cataract Refract Surg 1997, 23:1-3

13. Erakgün T, Ateş H, Akkin C, Kaşkaloğlu M: A simple “Lasso” for intraocular foreign bodies Ophthalmic Surg Lasers 1999; 30(1): 63-6

14. Ateş H, Üretmen Ö, Killi R, Akkin C, Andaç K: Color Doppler Imaging in glaucoma patients with asymmetric visual field loss. Ann Ophthalmol 2000; 32(2): 123-126

15. Erakgun T, Kayikcioglu O, Akkin C MVR knife with a hole at the tip for secondary IOL implantation. J Cataract Refract Surg 2000 Dec; 26(12):1700-1

16. Akkın C, Üretmen Ö, Emre S, Ateş H: Argon laser photocoagulation for recurrent hyphema due to rupture of Schlemm’s canal, Ophthalmic Surg Lasers 2001, 32:1-2

17. Akkin C, Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T. A novel suturation technique in stellate corneal lacerations. Ophthalmic Surg Lasers 2001: 32:436-7

18. Erakgun T, Akkin C: Fiberoptic illuminator assisted conventional retinal detachment surgery. Retina 2001; 21(1):97


19. Ates H, Uretmen O, Killi R, Akkin C, Andac K: Relationship between ocular perfusion pressure and retrobulbar blood flow in patients with glaucoma with progressive damage (letter). Am J Ophthalmol 2001: 132: 599

20. Emre S, Akkın C, Afrashi F, Yağcı A: The effects of corneal wetting solutions on corneal thickness during ophthalmic surgeries, J Cataract Refract Surg 2002; 28: 149-151

21. Üretmen Ö, Akkın C, Erakgün T, Killi R: Color Doppler imaging of choroidal circulation in patients with asymmetric age related macular degeneration. Ophthalmologica 2003, 217(2):137-142

22. Akkın C, Erakgün T: Marked MVR knife for vitreoretinal surgery. Retina 2003, 23(2) 270: 1, PMID: 12707621

23. Erakgün T, Akkın C, Mentes J: Management of posterior segment foreign bodies with a simple snare, Retina 2003, 23 (6); 858-60

24. Akkın C, Erakgün T: An alternative technique in determining the placement of scleral buckles in retinal detachment surgery, Int Ophthalmol 2003;24(4):185-6

25. Üretmen Ö, Egrilmez S, Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Palamar M: Negative social bias against children with strabismus, Acta Ophthalmol Scand 2003 Apr;81(2):138-42

26. Afrashi F, Erakgün T, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Conventional buckling surgery or primary vitrectomy with silicone oil in rhegmatogenous retinal detachment with multiple breaks Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004 242(4): 295-300

27. Afrashi F, Erakgun T, Uzunel D, Mentes J, Kose S, Akkin C. Comparison of achromatic and blue-on-yellow perimetry in patients with resolved central serous chorioretinopathy, Ophthalmologica, 2005, 219:202-205.

28. Erakgun T, Akkin C, Illuminated endochopper in the management of posteriorly dislocated lens nucleus, J Cataract Refract Surg. 2005 Sep;31(9):1697-8

29. Afrashi F, Akkin C, Egrilmez S, Erakgun T, Mentes J. Anatomic outcome of scleral buckling surgery in primary rhegmatogenous retinal detachment Int Ophthalmol 2005, 26: 77-81
B) Ulusal hakemli dergilerde yer alan yayınlar
1. Yağcı A, Andaç K, Akkın C. Kliniğimizde 1981-1986 yılları arasında izlenen Behçet hastalarının değerlendirilmesi. Ege Üniv.Tıp Fakültesi Dergisi 1988, 27: 1221-1225

2. Yağcı A, Akkın C, Andaç K, Güneri T, Kırılmaz L. Primer açık açılı glokomlu hastalarda b bloker ilaçlar ile indometazin etkileşiminin araştırılması. T. Oft. Gaz. 1989, 19: 585-590

3. Yağcı A, Akkın C, Andaç K, Kocaoğlu H. İntrakanaliküler kollajen implantların timolol maleat'ın hipotansif etkisi üzerine katkısının araştırılması. T. Oft. Gaz. 1991, 21: 284-286

4. Akkın C, Menteş J, Pamukçu K, Andaç K. İntraoküler lenslerin kantitatif desantralizasyon ve tilt ölçümü. T. Oft. Gaz. 1993, 23: 216-219

5. Akkın C, Kaşkaloğlu M, Uğurlu K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Andaç K, Menteş J. Psödofakik gözlerde retina dekolmanı sıklığı. Türkiye Klinikleri "Oftalmoloji" 1993, 2: 204-206

6. Akkın C. Anterior chamber maintainer, sirküler kapsüloreksis ve self-sealing skleral insizyon ile kapsül içi lens implantasyonu sonuçlarımız. T. Oft. Gaz. 1993, 23: 179-182

7. Köse S, Akkın C, Yağcı A, Ateş H, Haznedaroğlu G. Klorokin retinopatisinin saptanması ve izlenmesinde kullanılan yöntemlerin etkinliği. Türkiye Klinikleri "Oftalmoloji " 1993, 2: 299-301

8. Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Yağcı A, Tümbay E. Fungal keratitlerde sistemik fluconazole tedavisinin etkinliği. T. Oft. Gaz. 1993, 23: 380-383

9. Kaşkaloğlu M, Akkın C, Uğurlu K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Andaç K, Menteş J. Neodymium-YAG laser posterior kapsülotomi sonrasında regmatogenez retina dekolmanı T. Oft. Gaz. 1993, 23, 438-441

10. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Erbakan G. İntraoküler lens desantralizasyonunda cerrahi repozisyon ve sonuçları. Türkiye Klinikleri " Oftalmoloji " 1994, 3: 53-57

11. Akkın C, Cengiz H, Köse S, Ateş Y, Haznedaroğlu G. İntraoküler lens tilt ve desantralizasyonunun otomatik perimetre sonuçlarına etkisi. Türkiye Klinikleri

" Oftalmoloji ", 1994, 3: 237-241

12. Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Erbakan G, Köse S. İntrakameral streptokinaz enjeksiyonunun psödofakik fibrinoid membranlı gözdeki terapötik etkisi. T. Oft. Gaz. 1994, 24: 347-352

13. Köse S, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Cengiz H. İntraoküler lens gücünün saptanmasında SRK-II, SRK-T ve Holladay formüllerinin karşılaştırılması. T Oft Gaz 1994, 24: 526-530

14. Köse S, Akkın C, Andaç K, Haznedaroğlu G, Kayıkçıoğlu Ö. Behçet hastalığında optik sinir patolojisinin VEP ile değerlendirilmesi T. Oft. Gaz. 1995, 25, 48-51

15. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C. Kullanılmış göz damlası şişelerindeki artık damla miktarı. Medical Network “ Oftalmoloji” 1997, 4: 188-189

16. Avşar R, Kaşkaloğlu M, Erakgün T, Akkın C: Staar TM AA4203 V Plate haptik ve Staar TM AQ2010 üç parçalı silikon lensleri ile klinik sonuçlarımız T Oft Gaz 27: 238, 1997

17. Fece M, Akkın C, Eğrilmez S, Erbakan G. Kataraktlı hastada Heine Retinometre ile postoperatif görsel prognoz tahmini. Medical Network “ Oftalmoloji” 1997, 4: 316-319

18. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, Yağcı A, Haznedaroğlu G. Çocuklarda uçan oyuncak pervanelerin neden olduğu iki ciddi göz travması, Medical Network " Oftalmoloji"

1997: 4; 136-137

19. Köse S, Eğrilmez S, Akkın C, Haznedaroğlu G. Metalik intraoküler yabancı cisimlerde erken ve geç elektrofizyolojik değişiklikler. T Oft Gaz 27, 407-412, 1997

20. Kurt E, Öztürk F, Akkın C, İlker SS. Retina ven dal tıkanıklığında arteriovenöz çaprazlaşmanın önemi. T Oft Gaz 27, 339-341, 1997

21. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C. Göz damlası sulandırıcılarının yanlış kullanımı

( editöre mektup) Medical Network “ Oftalmoloji” 1997, 4: 5

22. Akkın C, Uçak EA, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J: İdyopatik tam kat makula deliği olgularında göz içi basıncı, MN Oftalmoloji 2000; 7: 323-326

23. Akkın C, Erakgün T: Afak gözlerde sekonder katlanabilir intraoküler lens implantasyonu MN Oftalmoloji 2000; 7: 333-337

24. Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T, Eğrilmez S, Akkın C: Göz damlası kullanımının el dominansı ile ilişkisinin değerlendirilmesi. TOG 2000; 30; 645-648

25. Erakgün T, Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Eğrilmez S: Fakoemülsifikasyon cerrahisinde trapezoidal saydam kornea kesisi Medikal Network Oftalmoloji 2001: 8: 202-204

26. Erakgün T, Üretmen Ö, Emre S, Akkın C: Argon laser fotokoagulasyonda refraksiyona bağlı spot genişliği hataları, Türkiye Klinikleri “Oftalmoloji” 2001, 10; 25-29

27. Akkın C, Emre S, Erakgün T, Keci G: Temel göz muayeneleri ve uygulamaları için pratik bir model, T Oft Gaz 31, 441-446, 2001

28. Akkın C, Emre S, Akalın T, Erakgün T, Kandiloğlu G: Endolaser ile internal sklerostomi: tavşan modelinde deneysel çalışma, T Oft Gaz 31, 173-177, 2001

29. Uyar M, Akkın C: Sildenafil citrate (Viagra) kullanımı sonrası retinal arter dal tıkanıklığı, T Oft Gaz. 32, 251-255, 2002

30. Eğrilmez S, Akkın C: Görme keskinliğinin değerlendirilmesinde standardizasyon ve kapsamlı bir denklik tablosu, T Oft Gaz . 32, 132-136, 2002

31. Emre S, Akkın, Barış N, Yağcı A, Menteş J, Akın M: Katarakt ameliyatında cerrahın monitorizasyonu ve kalp atım hızındaki değişiklikler. MN Medikal Network Oftalmoloji 2002: 9; 126-128

32. Akkın C, Üretmen Ö, Erakgün T, Emre S: Fakoemülsifikasyon sırasında vitreusa disloke olan nukleus parçalarında tedavi sonuçları, Retina-Vitreus 2002, 10:127-134

33. Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Afrashi F: Submakuler hemorajide vitreus içi gaz tamponadı ile yer değiştirme, Retina-Vitreus 2002: 10(3); 240-248

34. Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Ardıç K: Semptomatik retina yırtıklarında laser fotokoagulasyon başarısını etkileyen faktörler, Retina-Vitreus 2002, 10: 156-163

35. Emre S, Üretmen Ö, Tuğlu İ, Akkın C: Oftalmik viskoelastik maddelerin kültür ortamındaki insan lens epitel hücrelerinin davranışları üzerine etkisi T Oft Gaz, 32: 838-844, 2002

36. Kerci SG, Köse S, Akkın C. Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası arka kapsül kesafeti gelişimine intraoküler lens biyomateryalinin etkisi, T Oft Gaz 32: 824-827, 2002

37. Erakgün T, Ünsal E, Egrilmez S, Menteş J, Akkın C. Topikal anestezi altında vitreus içine gaz uygulaması sırasında oluşan okülokardiyak refleks, T Oft Gaz 32: 791-795, 2002

38. Yalaz M, Arslanoğlu S, Erakgün T, Yurtsever SN, Akisu M, Akkın C, Menteş J, Kültürsay N: Prematüre retinopatisi risk faktörleri ve koruyucu önlemler. T Klinikleri Pediatri, 2003, 12: 1-8

39. Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Menteş J. Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonrasında gelişen oküler hareket bozuklukları ve binoküler görme. T Oft Gaz 33, 291-296, 2003

40. Üretmen Ö, Emre S, Akkın C, Köse S, Pamukçu K: VF- 14 (Visual Function- 14) testinin katarakt olgularımızda kullanımı MN Oftalmoloji, 2003: 10(2); 107-111

41. Akkın C, Emre S, Erakgün T, Kerci G,: Laser uygulamaları ile psödofak gözde refraksiyon ve lens pozisyonu değişimi: model gözde deneysel çalışma, T Oft Gaz 33, 341-345,2003

42. Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Akkın C, Pamukçu K: Şaşılık ameliyatından sonra saptanan korioretinal değişiklikler T Klinikleri Oftalmoloji, 2003, 12: 128-132

43. Erakgün T, Emre S, Menteş J, Egrilmez S, Akkın C: Santral seröz koriyoretinopati: demografik, klinik, anjiografik özellikleri ve prognozu etkileyen faktörler, T Oft Gaz 33, 386-393, 2003

44. Erakgün T, Nalçacı S, Menteş J, Özmen D, Turgan N, Akkın C: Eksüdatif tip yaşa bağlı makula dejeneresansında antioksidan indeks ve aterosklerotik risk faktör tayini, T Oft Gaz 33-278-284, 2003

45. Erakgün T, Afrashi F, Akkın C, Menteş J: Arka segment yerleşimli göziçi yabancı cisimlerinde pars plana vitrektomi: erken sonuçlarımız, T Oft Gaz 33, 554-560, 2003

46. Akkın C, Erakgün T. Konvansiyonel retina dekolman cerrahisinde iki ayrı radial plomb yerleştirilmiş olgular, Retina-Vitreus 2003, 11 (özel sayı): 26-27

47. Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Makula tutulumlu yırtıklı retina dekolmanı olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi, MN Oftalmoloji 2004; 11: 54-57

48. Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C. Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi. T Oft Gaz 33, 233-239, 2003

49. Üretmen Ö, Uzunel D, Akkın C, Pamukçu K Köse S, Yağcı A: Monoküler olgulardaki fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız, T Oft Gaz, 33, 450-455, 2003

50. Erakgün T, Emre S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Endoftalmide vitreoretinal cerrahi girişim sonçlarımız, T. Oft. Gaz. 33, 655-662, 2003

51. Erakgün T, Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö. Yüksek basınçlı su hortumu ile oluşan göz yaralanması, MN Oftalmoloji 2004, 11: 174-176

52. Afrashi F, Menteş, J, Akkın C. Tek taraflı akut posterior multifokal plakoid pigment epiteliopati. Retina- Vitreus 2004, 12: 130-132

53. Menteş J, Afrashi F,Azarsız S, Erakgün T, Akkın C. Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve floresein anjiografik bulgular, Retina-Vitreus 2004, 12: 37-41, ISSN: 1300-1256

54. Akkın C, Eğrilmez S, Afrashi F. Renklerin insan davranış ve fizyolojisine etkileri, Türk Oft Gaz 2004; 34(4):274-282

55. Eğrilmez S, Eğrilmez ED, Akkın C, Kaşkaloğlu M, Yağcı A. Uluslararası standartlara uygun bir Türkçe yakın görme eşeli, Türk Oft Gaz 2004; 34(6):404-412

56. Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Prematüre bebeklerde prematür retinopatisi tarama sonuçları T Oft Gaz 2005; 35(2): 150-154

57. Kırıkkaya E, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Akkın C. Geçirilmiş santral seröz korioretinopatide psikofizik ve elektrofizyolojik değişiklikler. Medikal Network Oftalmoloji 2008, 15 (1); 19-22
C) Uluslararası toplantı ve kongrelerde sunulan bildiriler
1. Andaç K, Ateş H, Akkın C. Evaluation of the effects of Betoxolol Hydrochloride on intraocular pressure and cardiovascular and respiratory systems in a long-term study. 4th Congress and the Glaucoma Course of the European Glaucoma Society, 1992, May 20-24, Amsterdam, Holland, Abstracts book p: 176

2. Akkın C, Menteş J, Pamukçu K, Andaç K, Kocaoğlu H. Evaluation of the role of anterior capsulotomy techniques on malposition of bag-fixated implantlenses. IXth Congress of " Societas Ophthalmologica Europea", 1992, May 23-28 Brussels, Belgium, Abstracts book p: 220

3. Akkin C, Ates Y, Kose S, Haznedaroglu G. Do intraocular lens tilt and decentration affect the automated perimetry results? XI. Congress of the European Society of Cataract and Refractive surgeons, 1993, Inssbruck, Austria, abstract boo p: 53

4. Akkin C, Kose S, Kayıkçıoğlu Ö, Erbakan G. Effect of intraocular lens malposition on posterior capsular opacification. XI. Congress of the European Society of Cataract and Refractive surgeons, 1993, Inssbruck, Austria, abstract boo p: 53

5. Erbakan G, Akkın C. Neodymium-YAG laser posterior capsulotomy with minimal energy; Benefits of considering the fibrotic tractions on posterior capsula. XXVII th International Congress of Ophthalmology, 1994, June 26-30 Toronto, Canada, Abstract's book p: 138

6. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Erbakan G. Positional changes of intraocular lenses after neodymium-YAG laser posterior capsulotomy. XXVII th International Congress of Ophthalmology, 1994, June 26-30 Toronto, Canada, Abstract's book p: 175

7. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, Erbakan G. The effect of suturation techniques for stellate corneal lacerations; An experimental study. XXVII th International Congress of Ophthalmology, 1994, June 26-30 Toronto, Canada, Abstract's book p: 62

8. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C: Intraoperative fibrinoid reaction: Report of three cases, XI th Congress European Society of Ophthalmology, June 25-29, 1995, Milano, Italy

9. Menteş, J., G. Erbakan, F. Afrashi, C. Akkin, Argon laser grid photocoagulation in the treatment of pseudophakic cystoid macular edema, XIII. Congress of the ESCRS,Abstract book, Amsterdam, 102, 1995.

10. Akkın C, Fece M, Kayıkçıoğlu Ö, Ates H, Erbakan G. A model eye for neodymium YAG laser posterior capsulotomy. XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Prague, 7-10 September 1997, Abstract book, p. 71

11. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C. Two ophthalmic device model for phaco surgery: a marked blade and a screw type IOL loader ( Video Library) XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Prague, 7-10 September 1997, Abstract book, p. 193

12. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Avşar R. Retrospective study of clinical performance and decentration: Staar AA 4203 plate haptic and Staar AQ 2010 V three piece foldable IOL. XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Prague, 7-10 September 1997, Abstract book, p. 92

13. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Avşar R. Clinical performance and safety of the CeeOn model 920 IOL. XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Prague, 7-10 September 1997, Abstract book, p. 92

14. Eğrilmez S, Akkın C. A new contrast sensitivity testing software for personal computers. XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Prague, 7-10 September 1997, Abstract book, p. 91

15. Erakgün T, Ateş H, Erbakan G, Akkin C: A simple “Lasso” for intraocular foreign bodies XXVIII. International Congress of Ophthalmology, 21-21 June 1998, Amsterdam, Abstract Boo p: 213

16. Akkın C, Erakgün T: Secondary foldable intraocular lens implantation in aphakic eyes XII. Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), June 27-July 1 1999, Stockholm, Sweden

17. Üretmen Ö, Akkin C, Killi R, Erakgün T: Color Doppler Imaging in patients with asymmetric age-related macular degeneration XII. Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), June 27-July 1 1999, Stockholm, Sweden

18. Emre S, Akkın C, Afrashi F, Yağcı A: The effects of corneal wetting solutions on corneal thickness during ophthalmic surgeries, XVIII Congress of the ESCRS 2000, Brussels, poster

19. Kerci SG, Köse S, Akkın C. Effect of intraocular lens biomaterials on posterior capsule opacity after phacoemulsification. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), June 2001 Istanbul, Turkey, Abstract Book, P: 86

20. Kayıkçıoğlu Ö, Güler C, Emre S, Akkın C: Experimental eye-model for phacoemulsification (Video), XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), June 2001 Istanbul, Turkey, Abstract Book, P: 423

21. Üretmen Ö, Uzunel D, Akkın C, Pamukçu K Köse S, Yağcı A: The results of phacoemulsification surgery in monocular patients, XX th Congress of ESCRS, Nice, France, 2002
D) Ulusal toplantı ve kongrelerde sunulan bildiriler
1. Akkın C, Menteş J, Erbakan G, Andaç K, Farhang J. Primer kapalı açılı glokomda cerrahi ve argon laser iridektomi sonuçlarının provokasyon testi ile karşılaştırılması. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark ( Editörler) TOD XXIV. Ulusal Kongresi bülteni, 1990, Cilt I, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, s: 433-435

2. Köse S, Pamukçu K, Haznedaroğlu H, Akkın C. Santral fiksasyonlu strabismik ambliyopide pattern VEP. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark ( Editörler) TOD XXIV. Ulusal Kongresi bülteni, 1990, Cilt II, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, s: 231-233

3. Boztok Y, Andaç K, Yağcı A, Akkın C. Romatoid artritisli hastalarda göz bulgularının değerlendirilmesi. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark ( Editörler) TOD XXIV. Ulusal Kongresi bülteni, 1990, Cilt II, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, s: 297-299

4. Akkın C, Haznedaroğlu G. Kapsül içi lens implantasyonunda sirküler kapsüloreksis. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, ve ark ( Editörler) TOD İzmir Yaz Sempozyumları bülteni 1985-1991, s: 63-67

5. Akkın C. Peroperatuar kalitatif astigmatizma ölçümünde korneal disk kullanımı. Özçetin H, Ertürk H, Avcı R ( Editörler) TOD XXVI. Ulusal Kongresi bülteni, 1992, Bursa, Cilt II, s: 477-480

6. Kaşkaloğlu M, Oğuztöreli M, Köse S, Akkın C. Venöz staz retinopati ve hemorajik retinopatinin ayırıcı tanısında elektroretinografinin değeri. Özçetin H, Ertürk H, Avcı R

( Editörler) TOD XXVI. Ulusal Kongresi bülteni, 1992, Bursa, Cilt II, s: 750-753

7. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Menteş J. Peroperatuar fibrinoid reaksiyon. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark ( editörler) TOD XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, 1993, Yeniyol Matbaası, cilt I, s: 861-864

8. Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Afrashi F. Strabismik ambliyopinin bilgisayarda kare ve çizgi uyarımları ile tedavi sonuçları. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark ( editörler) TOD XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, 1993, Yeniyol Matbaası, cilt I, s: 83-87

9. Akkın C, Ateş Y, Andaç K, Karcı B, Ege Y. Unilateral nostril solunumu ve burun pasajının göziçi basıncına etkisi. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark ( editörler) TOD XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, 1993, Yeniyol Matbaası, cilt II, s: 1191-1194

10. Ateş H, Akkın C, Andaç K. Primer açık açılı glokom tedavisinde betablokerler ve serbest radikal gidericilerin etkisi. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (editörler) TOD XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, 1993, Yeniyol Matbaası, cilt I, s: 350-354

11. Akkın C, Afrashi F, Köse S, Erbakan G. Hifema cerrahisinde anterior chamber maintainer kullanımı. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark ( editörler) TOD XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, 1993, Yeniyol Matbaası, cilt III, s: 1485-1488

12. Akkın C, Kaşkaloğlu M, Cengiz H. İntraoküler lens ön yüz presipitat ve membranlarının neodymium: YAG laserle temizlenmesi. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark ( editörler) TOD XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, 1993, Yeniyol Matbaası, cilt II, s: 1297-1302

13. Afrashi F, Menteş J, Erbakan G, Akkın C. Psödofakik kistoid maküler ödemin tedavisinde argon laser fotokoagulasyon. TOD XXVIII Ulusal Kongre Bülteni, Doğan ÖK, Aydın RÇ ( editörler) 1994, cilt II, s. 389-392

14. Yağcı A, Akkın C, Menteş J. Keratoplastide kontinü sütür ayarlamasının astigmatizma üzerine etkisi. TOD XXVIII Ulusal Kongre Bülteni, Doğan ÖK, Aydın RÇ ( editörler) 1994, cilt III, s. 803-805

15. Köse S, Akkın C, Eğrilmez S, Pamukçu K. Konkomitan esotropyalı olgularda cerrahi başarıyı etkileyen faktörler. TOD XXVIII Ulusal Kongre Bülteni, Doğan ÖK, Aydın RÇ ( ed) 1994, cilt II, s. 528-530

16. Köse S, Küsbeci T, Akkın C, Haznedaroğlu G. Yırtıklı retina dekolmanında operasyon öncesi ve sonrası flaş ERG ve görme alanı değişiklikleri. Kural G, Duman S (editörler) TOD XXX Ulusal Kongre Bülteni, 1996, cilt II, s: 736-743

17. Akkın C, Fece M, Kayıkçıoğlu Ö, Erbakan G. Neodymium-YAG laser arka kapsülotomi için model göz. Kural G, Duman S (editörler) TOD XXX Ulusal Kongre Bülteni, 1996, cilt II, s: 357-360

18. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö: Kullanılmış göz damlalarındaki artık damla miktarının saptanması ve önemi, TOD XXX: Ulusal Kongresi, Eylül 1996 Antalya

19. Fece M, Akkın C, Eğrilmez S, Erbakan G. Kataraktlı hastada Heine Retinometre ile postoperatif görsel prognoz tahmini. TOD XXX: Ulusal Kongresi, Eylül 1996 Antalya

20. Eğrilmez S, Ateş H, Akkın C, Akyıldız S. Çok birimli oftalmoloji kliniklerinde bilgisayar ağı ve görüntü işlemeli hasta takip sistemi. Kural G, Duman S (editörler) TOD XXX Ulusal Kongre Bülteni, 1996, cilt II, s: 977-979

21. Eğrilmez S, Akkın C, Menteş J, Uçak E. Retinopatisiz diabetik hastalarda kontrast duyarlık fonksiyonu. TOD X. Yaz Sempozyumu 27-29 Haziran 1997 Kuşadası, özet kitabı sayfa: 14

22. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Ateş H, Akkın C. Topikal anestezi ile fakoemülsifikasyonda ilk sonuçlarımız. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-29 Eylül 1997 İstanbul, özet kitabı s: 31

23. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C. Vida tipli silikon göziçi lens katlayıcısı modeli TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-29 Eylül 1997 İstanbul, özet kitabı sayfa: 112

24. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C. Göziçi cerrahisinde kullanılabilecek iki yeni alet modeli; video gösterisi. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-29 Eylül 1997 İstanbul, özet kitabı sayfa: 174

25. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Avşar R. Staar AA 4203 V Plate Haptik ve Staar AQ 2010 üç parçalı silikon lensleri ile klinik sonuçlarımız. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-29 Eylül 1997 İstanbul, özet kitabı sayfa: 108

26. Eğrilmez S, Akkın C. Kişisel bilgisayarlarda kullanılabilen bir kontrast duyarlık testi yazılımı. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-29 Eylül 1997 İstanbul, özet kitabı sayfa: 148

27. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Kaşkaloğlu M, Erbakan G. Travmatik stellat kornea kesilerinde yeni bir sütür tekniği. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-29 Eylül 1997 İstanbul, özet kitabı sayfa: 39

28.Eğrilmez S, Akkın C. Kişisel bilgisayarlarda kullanılabilen standart bir görme keskinliği testi. TOD XXXII. Ulusal Kongresi, Eylül 1998, Bursa, Özet Kitabı

29. Akkın C, Emre S, Akalın T, Erakgün T, Gülşen Kandiloğlu: Endolaser ile internal sklerostomi: tavşan modelinde deneysel çalışma TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 1999 İzmir, , özet kitabı sayfa: 110

30. Akkın C, Kerci G, Emre S, Erakgün T: Laser uygulamaları ile psödofak gözde refraksiyon ve lens pozisyonu değişimi: model gözde deneysel çalışma, TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir, özet kitabı sayfa: 120

31. Akkın C, Emre S, Kerci G, Erakgün T: Temel göz muayeneleri ve uygulamaları için pratik bir model göz TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir, özet kitabı sayfa: 185

32. Akkın C, Erakgün T: Afak gözlerde sekonder foldable intraoküler lens implantasyonu TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir, özet kitabı s: 150

33. Akkın C, Emre S, Ateş H: Travmatik Schlemm kanalı rüptürüne bağlı rekürrent hifemanın tedavisinde argon laser fotokoagulasyon: Olgu sunumu TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir, özet kitabı sayfa: 206

34. Akkın C, Uçak EA, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J: İdyopatik tam kat makula deliği olgularında göz içi basıncı TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir, özet kitabı sayfa: 157-158

35. Uyar M, Akkın C, Kaşkaloğlu M, Menteş J, Erbakan G: 8 yıllık konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonuçları, TOD XXXIV. Ulusal Kongresi 2000, Özet Kitabı s:147-148, Antalya

36. Uyar M, Akkın C: Sildenafil citrate (Viagra) kullanımı sonrası retinal arter dal tıkanıklığı, TOD XXXIV. Ulusal Kongresi 2000, Özet Kitabı s:172, Antalya

37. Emre S, Akkın C, Afrashi F, Yağcı A: Göz ameliyatlarında kornea ıslatma solüsyonlarının kornea kalınlığına etkisi TOD XXXIV. Ulusal Kongresi 2000, Özet Kitabı s:91, Antalya

38. Erakgün T, Üretmen Ö, Emre S, Akkın C: Argon laser fotokoagulasyonda refraksiyona bağlı spot genişliği hataları, TOD XXXIV. Ulusal Kongresi 2000, Özet Kitabı s:131, Antalya

39. Kerci G, Menteş J, Akkın C: Fakoemülsifikasyon sonrası kistoid maküler ödem insidansı, TOD XXXIV. Ulusal Kongresi 2000, Özet Kitabı s:119-120, Antalya

40. Akkın C, Erakgün T, Emre S: Makula rotasyonu yapılan gözlerde görüntü distorsiyonunu önlemek için pratik bir model, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 148

41. Akkın C, Üretmen Ö, Erakgün T, Emre S: Fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında vitreusa düşen nukleus olgularında tedavi sonuçları, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 165

42. Emre S, Akkın C, Barış N, Yağcı A, Menteş J, Akın M: Katarakt ameliyatında cerrahın monitorizasyonu ve kalp atım hızındaki değişiklikler, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 107

43. Emre S, Tuğlu İ, Üretmen Ö Akkın C: Kültür ortamında lens epitel hücrelerinin çoğalma, yapışma ve yer değiştirme özellikleri üzerine viskoelastiklerin rolü, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 47

44. Erakgün T, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Retinal yabancı cisimlerde vitrektomi: cerrahi teknik ve kısa dönem sonuçlarımız, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 164

45. Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Submakular hemoraji olgularında gaz tamponadı ile yer değiştirme: ilk sonuçlarımız, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 69-70

46. Ardıç K, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Semptomatik retina yırtıklarında laser fotokoagulasyon başarısını etkileyen faktörler, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 152-153

47. Ünsal E, Erakgün T, Kayıkçıoğlu M, Menteş J, Akkın C. Topikal anestezi altında vitre içine SF6 gazı uygulaması sırasında oluşan okülokardiyak refleks, TOD XXXV. Ulusal Kongresi 2001, Özet Kitabı Sayfa: 160-161

48. Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Makula tutulumlu regmatojen retina dekolmanında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi, TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

49. Emre S, Üretmen Ö, Akkın C, Pamukçu K, Köse S: Fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi geçiren olguların görsel kazanımlarının VF 14 (Visual Function 14) testi ile değerlendirilmesi TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

50. Üretmen Ö, Erakgün T, Pamukçu K, Köse S, Akkın C: Şaşılık operasyonu geçirmiş olgularda koryoretinal değişiklikler, TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

51. Palamar M, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Pamukçu K, Köse S, Akkın C: Şaşılığı olan çocuklara eğitim kurumlarında önyargılı yaklaşım, TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

52. Uzunel D, Üretmen Ö, Akkın C, Köse S, Pamukçu K: Monoküler olgulardaki fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız, TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

53. Erakgün T, Emre S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Endoftalmide vitreoretinal cerrahi girişim sonçlarımız, TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

54. Erakgün T, Afrashi F, Egrilmez S, Menteş J, Akkın C: Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi, TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

55. Menteş J, Akkın C, Afrashi F, Kaşkaloğlu M, Erakgün T: Fotodinamik tedavi erken sonuçlarımız, TOD XXXII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003

56. Afrashi F, Menteş J, Azarsız S, Akkın C, Erakgün T: Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve floresein anjiografik bulgular, TOD XXXII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003

57. Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Kaşkaloğlu M; Komplike retina dekolmanında sirkumferansiyel retinotomi uygulaması: erken sonuçlarımız, TOD XXXII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003

58. Akkın C, Erakgün T, Afrashi F, Nalçacı S, Menteş J, Kaşkaloğlu M; Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi ile anatomik başarı sağlanamayan yırtıklı retina dekolmanı olgularında pars plana vitrektomi sonuçları, TOD XXXII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003

59. Uzunel DU, Akkın C, Afrashi F, Aslan F, Erakgün T; Katarakt cerrahisi sırasında fundus muayenesi ve önemi, poster, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya

60. Şahin S, Eğrilmez S, Yağcı A, Akkın C; Penetran keratoplastili hastalarda arka segment problemleri, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya

61. Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Erakgün T; Subfoveal okkült tip koroid neovaskülarizasyonlarında fotodinamik tedavi sonuçları, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya

62. Civan BB, Afrashi F, Akkın C, Menteş J; Fotodinamik tedaviye bağlı olarak gelişen submaküler hemoraji, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya


63. Uzunel D, Akkın C, Afrashi F: Okzaloziste arka segment bulguları; Olgu sunumu, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

64. Yüce B, Akkın C, Uzunel D, Eğrilmez S: Olası iatrojenik intralentiküler triamsinolon enjeksiyonu: olgu sunumu, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

65. Aydoğan S, Menteş J, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Kaşkaloğlu M: Konvansiyonel retina dekolmanı cerrahisi sonrasında retinanın floresein anjiografi ile incelenmesi, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

66. Palamar M, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J: Yaşa bağlı makula dejeneresansında doğal seyrinde gelişen skar ile fotodinamik tedavi uygulamaları sonrası gelişen skarların boyutları ve yakın-uzak görme keskinliği üzerine etkisinin karşılaştırılması, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

67. Erakgün T, Demirkılınç E, Afrashi F, Akkın C, Menteş J: Skleral valv kesi ile sütürsüz silikon ekstraksiyonu: erken sonuçlarımız, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

68. Küçükceran E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C: Fakik komplike retina dekolman cerrahisinde vitrektomi ile vitrektomi+serklaj bandı uygulamasının karşılaştırılması, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

69. Küçükceran E, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C; Epiretinal membran nedeniyle pars plana vitrektomi ve membran soyulması uygulanan hastalarda görsel sonuçlar, TOD 40.Ulusal Kongresi 28 Ekim 1 Kasım 2006 Antalya

70. Kırıkkaya E, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Akkın C. Geçirilmiş santral seröz korioretinopatide psikofizik ve elektrofizyolojik değişiklikler. TOD 40.Ulusal Kongresi 28 Ekim 1 Kasım 2006 Antalya

71. Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C; Arka segment yabancı cisimlerinde pars plana vitrektomi; Prognostik faktörler, TOD 40.Ulusal Kongresi 28 Ekim 1 Kasım 2006 Antalya

72. Kırıkkaya E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C; Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı zemininde gelişen koroid neovaskülarizasyonunda tek başına Bevacizumab ile Fotodinamik Tedavi ile kombine Bevacizumab sonuçlarının karşılaştırılması TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007 Antalya

73. Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Silikon yağı kullanımlı transkonjonktival 23 G pars plana vitrektomi sonuçlarımız TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007 Antalya

74. Helin Yaldız, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi, Jale Menteş, Tansu Erakgün; Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Hastalarında Katarakt Cerrahisinin Mevcut Lezyonun Progresyonuna ve Yaşam Kalitesine Etkileri TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya

75. Matilda Masaroğulları, Melis Palamar, Cezmi Akkın, Ayşe Yağcı; Koroid melanomunu taklit eden sınırlı retina dekolmanı TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya

76. Emre Hayırcı, Önder Üretmen, Cezmi Akkın; Peripapiller stafilom olgusu TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya

77. Esin Kırıkkaya, Tansu Erakgün, Jale Menteş, Filiz Afrashi, Cezmi Akkın; Bevacizumab ve PDT+Bevacizumab tedavilerinin karşılaştırılması TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya

E) Panel konuşması, konferans, davetli konuşmacı

1. Akkın C. Makula anatomi ve vasküler histolojisi, TOD VIII. Yaz Sempozyumu, 8-11 Haziran 1995, Çeşme, İzmir

2. Akkın C. Katarakt: etyoloji-patogenez-klinik, Türk Oftalmoloji Derneği XXX Ulusal Kongresi, IOL refraktif birimi teorik kursu, 14-18 Eylül 1996, Antalya

3. Akkın C. Diabette lens ve refraksiyon etkileşimleri (panel) TOD X. Yaz Sempozyumu 27-29 Haziran 1997 Kuşadası

4. Akkın C, Ven Dal Tıkanıklıkları, panel konuşması, TOD İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı; Nisan 1998 Konu: Retinanın Vazookluziv Hastalıkları

5. Akkın C. Konjenital katarakt-endikasyon-cerrahi teknik ve rehabilitasyon, yuvarlak masa tartışması, satellit sempozyum, TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir

6. Akkın C. İOL tipleri, implantasyon teknikleri (Panel Konuşması), TOD Katarakt Birimi Gaziantep Toplantısı, Katarakt Cerrahisi Kursu, 19-21 Kasım 1999, Gaziantep

7. Akkın C. Göz içi ilaç uygulamalarında kontrollu salınım sistemler; implantlar (panel konuşması), XX. Ulusal Oftalmoloji Kursu " İnternal Tamponatlar ve Göz İçi İlaç Uygulamaları" 7-9 Nisan 2000 Ankara, özet kitabı s:174

8. Akkın C. Göz içi lenslerde yenilikler ve uygulama yöntemleri (panel konuşması), TOD İstanbul Şubesi, XXIII. Bahar Sempozyumu "Son Yılda Oftalmolojideki Yenilikler", 26-28 Mayıs 2000, İstanbul

9. Akkın C: Postoperatif endoftalmilerde klinik (Panel: Postoperatif endoftalmiler): TOD İzmir Şubesi, aylık bilimsel toplantıları, 15 Aralık 2000, İzmir

10. Akkın C: Katarakt cerrahisinin vitreoretinal komplikasyonları (Konferans), Hacettepe Üniv Tıp Fak, Göz Hastalıkları ABD Akademik Eğitim Programları, Nisan 2001

11. Renklerin insan davranış ve fizyolojisine etkisi, TOD İzmir Şubesi, aylık bilimsel toplantıları, (Panel: Oftalmolojide Renkli Görme) Ekim 2001, İzmir

12. Akkın C: Diabetik retinopatili hastada kataraktın değerlendirilmesi ve cerrahi zamanlama, (Panel: Diabetli hastada katarakt cerrahisi) 22-23 Haziran 2002, Kuşadası

13. Akkın C; Renklerin insan davranış ve fizyolojisine etkisi, (Panel: Oftalmolojide Renkli Görme) TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

14. Akkın C; Katarakt cerrahisinde endikasyon, preoperatif hazırlık ve anestezi ( kurs konuşması) TOD XXXVI. Kongresi, Ankara, 4-7 Ekim 2002

15. Akkın C; Katarakt cerrahisinde viskoelastiklerin kullanımı (kurs konuşması) TOD XXXII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003

16. Akkın C. Oftalmik, non-oftalmik travmalarda vitreus ve retina hemorajisi, (Panel: Arka segment yaralanmaları), TOD XVII. Yaz Sempozyumu, 11-13 Haziran 2004, Adana

17. Akkın C. Epinukleus-korteks temizliği, GİL konulması, kurs konuşması (Kurs: Temel fako-2004) TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya

18. Akkın C. Vitreoretinal cerrahide enstrümentasyon, kurs konuşması (Kurs: Temel pars plana vitrektomi teknikleri) TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya

19. Akkın C. Travmatik kataraktlar; göziçi yabancı cisim mevcudiyetinde katarakt cerrahisi; Özellikli durumlarda katarakt cerrahisi paneli, TOD İzmir Şubesi aylık bilimsel toplantıları, Kasım 2004, İzmir

20. Akkın C; Diabetik hastanın gözleri ile ilgili sorunlar, “Obez hasta, osteoporozlu hasta, diabetle yaşamı kolaylaştırma derneği” 3. Halk Kongresi, 9-11 Aralık 2004, İzmir

21. Akkın C; Afakik ve psödofakik kistoid makula ödemi, Panel: Makula Ödemi, TOD 18. Yaz Sempozyumu, 2005, Çeşme-İzmir

22. Akkın C, Didaktik katarakt kursu, kesi ve kapsüler cerrahi, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

23. Akkın C, Epinukleus-korteks temizliği ve Göz içi lens konulması, kurs konuşması (Kurs: Fako cerrahisinde temel prensipler), TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya


24. Akkın C; Diabetiklerde göz sorunları, “Obez hasta, osteoporozlu hasta, diabetle yaşamı kolaylaştırma derneği” 4. Halk Kongresi, 8-10 Şubat 2006, İzmir

25. Akkın C; Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (Sarı Leke Hastalığı) Türk Amerikan Derneği aylık toplantıları, 25 Mayıs 2006

26. Akkın C, Dekolman hastasına yaklaşım ve tedavi seçenekleri, TOD İzmir Şubesi Ay sonu bilisel toplantısı, Ocak 2007 İzmir

27. Akkın C, Olgularla retina, KNVM, Yuvarlak Masa Toplantısı, 28. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 11-13 Nisan 2008, Ankara


28. Akkın C, Makula Deliği Cerrahisi, Vitreoretinal Cerrahi Kursu, TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya


F) Kitaplar

1. Akkın C (editör). Göz hastalıkları ders notları, Ege Üniversitesi Basımevi, 1998, 2000, 2007 basımları (http://www.med.ege.edu.tr/~ophthal/kitap.html) Yazarlar: Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Yağcı A, Akkın C, Köse S. 137 sayfa, 16 bölüm


1.A. Gözün anatomi ve fizyolojisi, Akkın C, sayfa:1-7


1.B. Sistemik hastalıklarda göz dibi bulguları, Akkın C, sayfa: 115-123

2. Akkın C, Diabet ve Göz, kitap bölümü, sayfa 167-174, Pusulanız Sağlık Olsun kitabı, Ege Obez Hasta Derneği Yayını no:4, ed; Prof Dr Candeğer Yılmaz, Şubat 2007, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir,

3. Akkın C; Vitrektomi sırasında göziçi kanama kontrolu (orjinalinin yazarı Famin Chou-Peter J Kertes) Vitreoretinal Cerrahi Teknikler Eds; Peyman GA, Meffert SA, Conway MD

Çeviri editörleri; Karaçorlu M, Karaçorlu SA, Özdemir H, Şentürk F, Hayat Tıp Kitapevi Sayfa 212-215


G) Diğer yayınlar

1. Ateş H, Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C. Propionibacterium acnes endophthalmitis in a patient with progressive systemic sclerosis. First International Congress of the Internet Ophthalmology Society, 16-30 Sep 1996

2. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, Ateş H. Determining fluid level in a translucent eyedrop bottle: transillumination by penlight. First International Congress of the Internet Ophthalmology Society, 16-30 Sep 1996

3. Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, Ateş H, Kayıkçıoğlu M. Influence of religious fasting on intraocular pressure. First International Congress of the Internet Ophthalmology Society, 16-30 Sep 1996

4. Akkın C, Fece M, Kayıkçıoğlu Ö, Erbakan G. An eye model for Neodymium-YAG laser posterior capsulotomy training, First International Congress of the Internet Ophthalmology Society, 16-30 Sep 1996

5. Eğrilmez S, Ateş H, Akkın C, Akyıldız S. Patient database system with image process utility for multisectional ophthalmology clinics in network, First International Congress of the Internet Ophthalmology Society, 16-30 Sep 19967. Menteş J, Erakgün T, Akkın C. Sealed marks on silicone intraocular lens due to folding forceps: a case report. Second International Congress of Internet Ophthalmology Society, 14-21 September 1997


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət