Ana səhifə

O'zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi respublikata’lim markazi


Yüklə 0.92 Mb.
səhifə3/7
tarix02.05.2016
ölçüsü0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

INFORMATIKA (7-SINF)

TUSHTNTIRISH XATI

0‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta ta’lim maktablarining

 1. sinflarida Informatika fanidan o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash maqsadida bosqichli nazorat imtihoni yozma shaklda o‘tkaziladi. Yozma ishlarni bajarish uchun har bir o‘quvchiga bittadan bilet beriladi. Har bir biletda uchtadan topshiriq keltirilgan.

Nazorat ishlari zamonaviy kompyuter bilan ta’minlanmagan va ta’minlangan maktablar uchun alohida mo‘ljallangan

.Topshiriqlar Davlat ta’lim standartlariga hamda 7-sinf informa­tika fanining modemizatsiyalangan o‘quv dasturiga toia mos holda tuzilgan.

0‘quvchilar yozma ishni dafiarda bajaradilar. Yozma ish topshiriq- larini bajarish uchun 1 astronomik soat (60 minut) vaqt ajratiladi.

Informatika fani chuqurlashtirib o‘tiladigan maktab (sinf) ma’muriyati informatika fani o‘qituvchilarining metodik birlash- masi qarori bilan 7-sinf o‘quv dasturiga mos ravishda har bir bilet- ga bittadan qo‘shimcha amaliy topshiriq kiritishi lozim. Shu sababli o'quvchilarga yechimlami izohlash uchun qo‘shimcha ravishda ya- rim astronomik soat (30 daqiqa) vaqt beriladi.

Yozma ish topshiriqlari o‘quvchilarning quyidagi bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlashni ko‘zda tutadi.

Nazorat ishidagi yozma ish topshiriqlarini baholash mezonlari

Topshiriqni yoritilishiga qo‘yiladigan talablar

Ballar

Topshiriq to‘liq bajarilgan, ya’ni quyidagi bandlar to‘liq bajarilgan bo‘lsa:

 1. topshiriq bajarilishi to‘g‘ri mantiqiy ketma-ketlikda bayon etilgan;

 2. har bir qadam xato va kamchiliklardan xoli;

 3. topshiriq asoslab izoh bilan bayon etilgan;

 4. topshiriqqa mos ilovalar (rasmlar, jadvallar va hokazo) keltirilgan;

 5. xulosa (javoo) chiqarilgan.

5

Topshiriq bajarilgan, lekin quyidagi bandlardan bittasida kamchilik bo‘lsa:

 1. topshiriq bajarilishi to‘g‘ri mantiqiy ketma-ketlikda bayon etilgan;

 2. har bir qadam xato va kamchiliklardan xoli;

 3. topshiriq asoslab izoh bilan bayon etilgan;

 4. topshiriqqa mos ilovalar (rasmlar, jadvallar va hokazo) keltirilgan,

 5. xulosa (javob) chiqarilgan.

4

Topshiriq bajarilgan, lekin quyidagi bandlardan uchtasida kamchilik bo‘lsa:

 1. topshiriq bajarilishi to‘g‘ri mantiqiy ketma-ketlikda bayon etilgan;

 2. har bir qadam xato va kamchiliklardan xoli;

 3. topshiriq asoslab izoh bilan bayon etilgan;

 4. topshiriqqa mos ilovalar (rasmlarjadvallar va hokazo) keltirilgan;

 5. xulosa (javob) chiqarilgan.

3
Topshiriq o'quvchi tomonidan tushunilgan, lekin uni hal etishda kerak bo‘ladigan ma’lumotlardan to‘g‘ri foydalana olmagan. Topshiriqni ye- chishda kamchiliklar ko‘pligidan to‘g‘ri yechimga erisholmagan, lekin topshiriqni yechishda keltirilgan ayrim to‘g‘ri mulohazalar yuritgan.

2

Topshiriq 0‘quvchi tomonidan tushunilgan, bajarishga harakat qilin- gan, lekin bajarilmagan.

1
 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 110102 + (1-26 +1-24 +1-23 +1-2°)

 2. 0‘tkazishni bajaring: CA7BE)6 —» X,

 1. Internet tarmog‘idan web-sahifani yuklang va MS Wordga ko‘chiring. Web-sahifa nomi davomiga familiyangiz va shu kun sana- sini qo‘shib “Mening hujjatlarim” papkasida saqlang.

 2. Informatika fani va axborot haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 11010112 -(1- 25+l-23+l-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: C6B9|6 —» X2

 1. www.ziyonet.uz saytidan biror rasmni yuklab D diskda “Inter- netdan olindi” va familiyangizni nom sifatida yozib JPEG va BMP formatda saqlang.

 2. Axborot ko‘rinishlari va xususiyatlari haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1010112-(l-25+l-23+ 1-2'+ 1-2°)

 2. 0‘tkazishni bajaring: D01016 —> X2

 1. Intemetdan biror ma’lumotni oling. Uni “Hajmga oid” nomi bilan saqlang. Shu ma’lumot hajmini bayt va bitlarda ifodalang.

 2. Axborotli jarayonlar va axborot ustida bajariladigan amallar ha­qida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid lopshiriqni bajaring.

 1. 10101102 + (1-24 +1-23 + 1-22 +1-2°)

 2. 0‘tkazishni bajaring: F0DA16 —» X2

 1. Bir kitobda 200 ta sahifa boiib, har bir sahifa 30 ta satrdan va har bir satr 75 ta belgidan iborat bo'lsa, kitobdagi axborot hajmini kilobaytlarda hisoblang.

 2. Axborotni qayta ishlash va uzatish haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 11011,012— (1-23+1-22+1-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: D6C7|6 —» X2

 1. 0‘quvchi 3,5 MB axborot o‘qidi. Agar kitob hajmi 280 KB bo‘lsa, u nechta kitobni to'liq o'qigan?

 2. Axborotlarni qadimda kodlash va kodlashdan maqsad haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 111 o2b-(l-24+l-23+l-22+l -2')

 2. O'tkazishni bajaring: AF02B|6 —> X2

 1. 6,2 MB axborotni KB va baytlarda ifodalang.

 2. Axborotlarni kodlash usullari haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. llllll2 + (l-26+l-25+l-2l +1-2°)

 2. O'tkazishni bajaring: 9EC0|6 —► X2

 1. Print Screen klavishi va Paint dasturi yordamida Internet Explorer dasturi interfeysidan uskunalar paneli rasmini “qirqib” oling va “IE uskunalari” nomi bilan saqlang.

 2. Sanoq sistemalari tarixi haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 10000112-(l-24+l-2'+l-2°)

 2. O'tkazishni bajaring: 6EB4D|6 —> X2

 1. Print Screen klavishi va Paint dasturi yordamida Internet Ex­plorer dasturi interfeysidan Fayl yoki Tahrir menyusi rasmini “qirqib” oling va “IE menyulari” nomi bilan saqlang.

 2. Sanoq sistemalari turlari haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1000012- (1 -25+l-22+l-24-1 -2-')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 4BED|6 —► X2

 1. 1024 MB axborot 32 sekundda uzatildi. Agar kitobdagi axborot 640 KB bo‘lsa, nechta kitob toiiq uzatilgan?

 2. Pozitsiyali sanoq sistemalari haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1011010, + (1 -25 +1 -24 +1 -22 +1 -2°)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 93A7]6 —» X2

 1. 20 soatda 1 GB axborot uzatildi. Uzatish tezligini KB/soat da aniqlang.

 2. Bilish va sanoq sistemasiga hissa qo‘shgan ajdodlarimiz haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1110010, + (l-26+l-23+l-22 +1-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 554034|0 —> Xg

 1. arxiv.uz referat saytidan 0‘zbekiston tarixiga oid referat oling va “Mening hujjatlarim” papkasida saqlang.

 2. Axborotni ikkita belgi yordamida kodlash haqida ma’lumot be­ring.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1001010, lll-(l-24+l-22+l-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 92410,0 —*■ Xg

 1. www.uz milliy qidiruv tizimi yordamida tariximizga oid ma’lumotlar oling va “Mening hujjatlarim” papkasida saqlang.

 2. Grafik axborotni ikkita belgi yordamida kodlash haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1011012-( 1 -23+1 -22+1 -2°+1 -2-')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 59820|0 —> X8

 1. 4529520 bayt axborotni KB, MB larda ifodalang.

 2. Axborot miqdori va uzatish tezligi haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 101,01012 + (1-25 + 1-22 +1-2-1 +1-2"3)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 20891|( Xg

 1. Disketa hajmi 1,38 MB bo‘lsa, 40 GB ma’lumotni saqlash uchun nechta disketa kerak bo‘ladi?

 2. Triada va tetrada jadvallari haqida ma lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1000011,012-(l-24+l-24-1-2-2)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 21151 ]Q — > X8

 1. www.ziyonet.uz saytidan informatikaga oid ma’lumotlar oling va “Mening hujjatlarim” papkasida saqlang.

 2. Ikkilik sanoq sistemasidagi sonlami o'nlik sanoq sistemasida tasvirlash haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 101012-(l-23+l-2'+l-2°+l-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 5420510 —> Xg

 1. referatlar.uz saytidan “kompyuter” va “dastur” kalit so’zlari yordamida topilgan sahifalar sonini aniqlang.

 2. 0‘nlik sanoq sistemasidagi sonlarni ikkilik sanoq sistemasida tasvirlash haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1 1001012 + (1 -26 +1 -22 +1 -21 +1-2-2)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 9B1816 —> X2

 1. 4 GB axborot 64 sekundda uzatilgan boisa, axborot uzatish tezligini aniqlang.

 2. Axborot texnologiyalari haqida maiumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 10011112-(l-2s+l-23+l-2-')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 6AC4|f —► X,

 1. www.uz qidiruv tizimining Bosh sahifasidagi qidiruv satrida “компьютер” va “программа” kalit so‘zlarini birgalikda qo‘llab to- pilgan web-sahifalar sonini aniqlang.

 2. Kompyuter tarmoqlari haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1110012- (1 -24-t-1 -22+1 -21)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 101110111,—» X|0

 1. 4 GB axborot 128 KB/minut tezlikda qancha sekundda uzati- ladi?

 2. Internet haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 11 1100012-(l-26+l-22+l-2'2)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 11100100, —» X,0

 1. Magnitli disk sig‘imi 360 KB bo‘lsa, unga “Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur” iborasini necha marta yozish mumkin (qo‘shtimoqlar hisobga olinmasin)?

 2. WWW tarkibi haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1001,01, + (l-25+l-22 +1-21)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 1010101, —> X]0

 1. Gulnoza daftar sahifasiga har biri 45 ta belgidan iborat bo‘lgan 20 ta satr yozdi. Gulnozaning daftari to‘lganda undagi axborot 21 KBdan iboratligi ma’lum bo‘lsa, daftar necha varaqdan iborat va oxir- gi sahifa to‘lganmi?

 2. Web-brauzerlar haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 101010101(l-25+l-24+l-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 101000111, —> X)0

 1. Bir kitobda 500 ta sahifa bo‘lib, har bir sahifada 35 ta satr va har bir satrda 60 ta belgi bo‘lsa, kitobda necha bayt axborot bor?

 2. Internet Explorer dasturi haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1101012-(l-25+l-23+l-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 110001112 —* X|0

 1. Gorizontaliga 1280 ta nuqtali vertikaliga 1024 ta nuqtali ekran- dagi rasmni kodlash uchun necha bit kerak boiadi?

 2. Qidiruv tizimlari haqida maiumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 101111112 + (1-27 +1-23 +1-21)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 10001012 —► X|0

 1. Intemetdan 40 sekundda 2 GB axborot olindi. Agar shu tezlikda axborot olinsa, 1 minutda qancha axborot olinadi?

 2. Qidiruv tizimlarida ishlash haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1100110,112 - (1 -25+1 -24+l -2-1)

 2. O'tkazishni bajaring: DA8C16 —> X2

 1. Shoxsanam monitor ekranidagi nuqtalarini kodlashi uchun 18 bit kerak bo‘ldi. Agar ekran gorizontaliga 512 nuqtadan iborat bo‘lsa vertikaliga nechta nuqta bor?

 2. Elektron pochta haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1011002- (l-25+l-23+l-2l)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 1011012 — > X10

 1. Maktabda joylashgan kompyuter tarmoq orqali 1 MB axbo­rotni 32 minutda qabul qilib olgan. Ushbu axborotni olish tezligini КВ/sekundda aniqlang.

 2. Axborotlarni himoyalash haqida maiumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1 ООО 111112 + (1-23 +1-22 +1-2')

 2. 0‘tkazishni bajaring: 10110012 —► Х]0

 1. 10 minut davomida 25 bayt/sekund tezlikda xabar uzatilgan. Agar jo‘natilgan axborot alifbosi 16 belgidan tashkil topgan bo‘lsa, qanday miqdordagi ma’lumot yuborilgan?

 2. Viruslar haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1000011,011,-- (1-2S+1 -23+l-2‘)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 1101100011000, —> Xg

 1. Kichik bola alifboning 32 ta harfini biladi va minutiga 30 ta harfdan iborat jumlalar tuzib gapiradi. Shu bolaning ma’lumotlar be- rish tezligini bit/sekundda aniqlang.

 2. Viruslardan himoyalash haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1001101,- (l-25+l-24+l-2°)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 10001010101012 —» Xg

 1. umail.uz sayti yordamida ro‘yxatdan o‘ting va elektron pochta oching. Pochtangizdan ustozingiz pochtasiga “Informatika 2015” ha­mda familiyangizni qo‘shib xabar jo‘nating.

 2. Axborot va bilish haqida ma’lumot bering.

 1. BILET

 1. Sanoq sistemalariga oid topshiriqni bajaring.

 1. 1011011102 + (1-27 +1-22 +1-21 +1-2°)

 2. 0‘tkazishni bajaring: 100010001101,—» X8

 1. inbox.uz sayti yordamida ro‘yxatdan o‘ting va elektron pochta oching. Pochtangizdan ustozingiz pochtasiga “Informatika 2015” hamda familiyangizni qo‘shib xabar jo‘nating.

 2. Axborot tushunchasini yorituvchi ma’lumot bering.

CHET (INGLIZ, NEMIS VA FRANSUZ) TILI

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinf o‘quvchilari uchun chet tillardan bosqichli nazorat imtihonlari og‘zaki tarzda o'tkaziladi. Bosqichli nazorat imtihonlarini o‘tkazishdan maqsad o‘quvchilaming chet tili ta’limi bo'yicha olgan bilim, ko'nikma va malakalarini ani- qlashdan iborat. Bosqichli nazorat imtihonlarini o'tkazishda o'quv dasturlari asosida 25 ta bilet tuzilib har bir biletda 2 tadan savol beri­ladi. Chet tillar chuqurlashtirib o'qitiladigan sinflar va maktablar uchun qo'shimcha uchinchi topshiriq beriladi. Birinchi savol biletlarda beril­gan mavzu bo'yicha matnni o'qish va mazmunini gapirib berish. Bunda o'quvchi matnni o'qib uning mazmunini chet tilda tushuntirib berishi kerak. Ikkita savolga tayyorgarlik uchun 20 daqiqa vaqt beriladi. Matn hajmi 250-300 so‘zdan iborat bo'ishi lozim. Biletlarda berilgan mav- zular bo'yicha matnlami darsliklar va qo'shimcha adabiyotlardan olish mumkin. Masalan matn quyidagicha boiishi mumkin:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət