Ana səhifə

Ova köyleri sulama biRLİĞİ meclis karar kağidi


Yüklə 61.29 Kb.
tarix10.05.2016
ölçüsü61.29 Kb.
OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,

Karar 1 – İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

2012 yılı senelik faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN


OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,


Karar 2 – Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 6. Maddesi gereğince yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

Ova Köyleri Sulama Birliği 2012 Yılı İdare ve Kesin Hesabı Ova Köyleri Sulama Birliği Encümenince tetkik edilerek kabul edilen gerekçe raporları ve ilgili evrakları 2012 yılı Bütçe İdare ve Kesin Hesabı oybirliği ile kabul edilerek, Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

Kanunlar ile tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödemenin yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı görülmüştür. Yapılan harcamalar 6172 Sayılı Kanunun 11.Maddesinde sayılan giderleri kapsadığı, bütçede tertibi bulunan kalemlerden harcama yapıldığı anlaşılmıştır.

BÜTÇE YILI HARCAMALARI: 2012 Yılı Bütçe İdare ve Kesin Hesabı devresi sonunda;
2012 Bütçe yılı giderleri bağlı cetvelinin gösterildiği üzere toplam 2.354.258,22 TL’dir.

2012 yılı içinde tahakkuk edipte ödenmeyen 39.659,36 TL emanet hesabına alınmıştır.

Bütçede verilen 2.900.000.00.TL. Net ödenek bulunmakla beraber 2.354.258,22.TL,Toplam harcama yapılmış olup, ödenek üstü harcama olmamıştır. 545.741,78.TL harcanmayan ödenek imha edilmiş dır.


a)Personel Giderleri…..…………………………………………..638.889,53 TL.

b)Sosyal Güvenlik Primleri Giderleri ……………………..…...116.465,92 TL.

c)Mal ve Hizmet Alımları Giderleri…..…….…………………1.528.820,74 TL.

d)Faiz Gideri……………...……………………………………….....7.354,03 TL.

e)Sermaye Giderleri….…………………………………………….62.728,00 TL.

Olmak üzere toplam 2.354.258,22 TL sarfiyat yapıldığı görülmüştür.BÜTÇE YILI GELİRLERİ: 2012 Yılı Bütçe İdare ve Kesin Hesabı devresi sonunda;
2012 Bütçe Yılı Tahsilâtı cetvelde gösterildiği üzere toplam 2.264.193,30 TL’dir.

a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Tarımsal Sulama Geliri) 2.076.009,81 TL.

b)Diğer Gelirler ve Alınan Bağış ve Yardımlar .……………...188.183,49 TL.
Toplam 2.264.193,30 TL gelir temin edildiği görülmüştür.

2012 yılında toplam tahakkuk 3.433.114,97 TL olup 2012 yılı tahsilâtı 2.264.193,30 TL gerçekleşmiştir. 2013 yılına devreden tahakkuk artığı 1.168.921,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Birlik gelirlerinin tahakkuk, tahsilât, terkin, bakaya gelir cetvelleri ilgili sütunlarına işlenmiştir.

2012 hesap dönemi içinde banka hesaplarımıza 2.264.193,30 TL gelir, 2.354.258,22 TL gider kaydedilmiş olup, T.C. Ziraat Bankası hesabımızda 917,02 TL ve T.C. Halk Bankası hesabımızda 562.040.36, TL para mevcuttur.

EMANET HESAPLARI
Emanetten Ödenmesi Emanete Alınan 2013 Yılına Devir

392.006,27.TL. 352.346,91.TL. 39.659,36.TL.
Emanetler Bakiye Tutarı……………………. 39.659,36.TL.

Birlik İznik Ziraat Bankası Hesabı….…… 917,02.TL.

Birlik İznik Ziraat Bankası Fon Hesabı…. 562.040,36.TL.

Birliğimizin Ziraat ve Halk Bankası Hesaplarında Toplam 562.957,38 TL mevcuttur.

Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN

OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,


Karar 3 – İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

2012 yılı Denetim Kurulu Raporu okundu ve Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.


Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN
OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,


Karar 4 – İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği madde madde okunarak oy birliği ile kabul edildi.


Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN
OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,


Karar 5 – İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Disiplin Yönetmeliği madde madde okunarak oy birliği ile kabul edildi.


Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN
OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,


Karar 6 – İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Tarife, Ceza ve Tahsilat Yönetmeliği madde madde okunarak oy birliği ile kabul edildi.


Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN
OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,


Karar 7 – İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Harcama Esasları ve Kullanılacak Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde madde okunarak oy birliği ile kabul edildi.


Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN

OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi
24.04.2013

Toplantı Numarası
01

Birlik Meclisine Katılan Meclis Üyeleri
Başkan : Hasan AYDEMİR

Üyeler : Ali Çil, İsmail ALPTEKİN, Ayhan SARGIN, Mustafa ERSOY, Hüseyin CANDAR, Şaban OKKALI, Şakir YILDIZ, Halil İbrahim ŞAHİN, Esin KIRAÇ, Hakan TEKİN, Ahmet DEĞİRMENCİ, Mustafa ÇETİN, Suat ATEŞ, Hayrettin TOKTAŞ, Ali DEMİR, Hüseyin Duman, Ali AKIN, Hüseyin ÇETİN, Ali Zekeriya UĞUR, İrfan GÜROL, Ali KARABIYIK, Sait KOÇLU, Yusuf KAYA, Recep DURGUT

Katılmayan Üyeler:Mustafa KANLI, Ersoy KAYNAK, Emin AKIN, Ferudun SARGIN, Necati MESTAN, İsmail PENCİK,


Karar 8 – İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Meclisi yukarıda isimleri yazılı üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri hariç diğer Meclis Üyelerine her meclis oturumu başına 75 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.


Başkan Katip Katip

Hasan AYDEMİR Ali DEMİR Hakan TEKİN


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət