Ana səhifə

Ödevle iLGİLİ AÇiklamalar ve Örnek uygulama makaleler üzerinde yapılacak incelemede asgari yer alması gereken unsurlar


Yüklə 0.78 Mb.
səhifə1/6
tarix07.05.2016
ölçüsü0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ÖDEVLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ve

ÖRNEK UYGULAMA

Makaleler üzerinde yapılacak incelemede asgari yer alması gereken unsurlar:


  1. Makalenin Özeti: Makale, hazırlayanın kendi cümleleri ile bir sayfada özetlenecektir.

  2. Makalenin Önemi: Makalenin yazar tarafından ortaya konulan önemi belirtildikten sonra bu değerlendirilecek ve inceleyen tarafından varsa ilave açıklama yapılacaktır.

  3. Makalenin amacı: Makale okunarak makalenin amacı tespit edilecek. Makalede yazarın belirttiği amaç ile uyumluluğu değerlendirilecek.

  4. Makalenin konuyu inceleme yöntemi: Konunun literatür taraması, anket vd. hangi şekilde incelendiği belirtilecek.

  5. Makalede çıkarılan sonuçlar: Çıkarılan sonuçlar makalede yapılan incelemelerden çıkarılan sonuçlar mı? Yoksa makaleden çıkarılabilecek sonuçlar ile, yazarın makalede çıkarttığı sonuçlar farklı mı?

  6. Makalenin adı ile içeriğinin uyumu: Makalenin adı ile içerik uyumlu mu?. Neden uyumlu değil. Makale içerisinde başlıkta belirtilen konu ile doğrudan ilgili olan ve olmayan yerlerin miktarı ve yerleri (sayfalar olarak)

  7. Makalenin kaynak gösterme yöntemi: kaynak gösterme yöntemi kendi içinde tutarlı mı? Hangi sıralama içerisinde kaynak ve dipnot gösterilmiş.

  8. Makalenin fotokopisi Makale incelemesinin değerlendirilmesi için yapılan incelemeye makalenin tamamının Fotokopisi Eklenecek. (internetten alınan makalelerde makalenin çıktısı eklenecek)tir.
  1. 1. makalenin içinde yer aldığı dergi ya da kitabın tam adı,

2. makalenin alındığı derginin tarihi (Ay ve yıl olarak)

3. makalenin yer aldığı derginin sayısı, cildi ve Yılı

4.yukarıdaki 1, 2 ve 3. maddelerinde geçen bilgilerin yer aldığı derginin ilgili sayfasının fotokopisi çekilecek ve bu bilgiler makale üzerine yazılacak (genellikle kapak sayfası ya da ilk sayfa)

5.makalenin içinden alındığı derginin, alınan makalenin adının geçtiği İçindekiler sayfasının fotokopisi.


Ödev değerlendirmesi: ŞEKİL: 25 puan
İÇERİK, ÖZ: 75 puan üzerinden yapılacaktır.
NOT: Ödev, bir ödevde yer alması gereken nitelikleri taşıyacak biçimde temiz ve düzgün hazırlanmalıdır. Yukarıda puanı belirtildiği üzere ŞEKİL ödevde önemlidir. (Çeşitli yiyecek ve içeceklerle kirletilmiş ve kokulandırılmış ve/ya da çeşitli biçimler ve hareketlerle çiğnenerek ya da ezilerek buruşturulmuş, kırıştırılmış, çeşitli biçimlere dönüştürülmüş yazılı kağıtlar topluluğu ödev adı altında sunulmamalıdır. )
Ödevin teslim zamanı:
İŞLETME BÖLÜMÜ: 25 NİSAN 2007
ÇEKO BÖLÜMÜ: 30 NİSAN 2007
Ali Fuat MYO: 26 NİSAN 2007

Kapak Örneği

T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

……………..……..BÖLÜMÜ


Makale İnceleme Ödevi

Hazırlayan : ahmet Ahmetoğlu

sınıfı : Maliye 3. Sınıf 1./ 2. Öğretim

Numarası : g03030000

Ödev Başlığı : “Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”

ödevin alındığı yer :…………….. Dergisi

derginin sayısı : 213. Sayı

yılı : 2005

Ödev Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. ………………..

MAYIS 2006

Makaleyi inceleme örneği
Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”

Makalenin Özeti:

Son yıllarda kamu harcamalarının ve vergilerin artması, kamu yönetiminden (siyasi ve mali fonksiyonu açısından) kaynaklanan ekonomik krizlerin peş peşe yaşanması, kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması ve kamu harcama yönetiminde hesap verebilirlik ile saydamlığın olmaması yönündeki tartışmalar kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmaktadır. Kamu mali yönetim anlayışındaki bu aksaklıkların giderilmesi için kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanımında verimliliğin, etkinliğin ve tutumluluğun sağlanması ve hesap verebilirlik ile şeffaflığın (saydamlığın) geliştirilmesine yönelik reform çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Devletin her alanda kaliteli ve etkin bir hizmet sunabilmesi ancak kaynakların etkin kullanılmasını esas alan şeffaf ve hesap verebilir bir kamu mali yönetiminin ve kamu mali yönetiminin omurgası olan bir bütçe sisteminin oluşturulması ile mümkündür. Dolayısıyla bu reform çalışmalarının odağında devlet bütçeleri yer almakta, siyasi karar alma sürecinin mali açıdan disipline edilmesi gibi önemli bir misyona sahip olan bütçelerde reform çalışmaları yapılmaktadır. Reform çalışmaları neticesinde kamu harcama yönetimlerinin hem siyasi hem de mali açıdan daha etkin, verimli, tutumlu, hesap verebilir ve seffaf bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla birçok ülkede farklı ad ve biçimlerde anılan çıktı ve/veya sonuca dayalı, performansı ön plana alan, Performans Esaslı Bütçeleme anlayışı önerilmektedir. …………………………………………..


Makalenin Önemi:

Bu çalışma ile dünyada uygulaması ön plana çıkan ve Türkiye’de uygulanma aşamasında olan Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin, unsurlarının ve amaçlarının ortaya konulması ve dünya uygulamalarıyla karşılaştırılması ile sistemin tam olarak anlaşılması ve özellikle Türkiye’deki literatüre katkı sağlanması açısından önemlidir……………………………….


Makalenin amacı:

Bu çalışmanın amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kanuni altyapısı oluşturulan ve ülkemizde uygulanması öngörülen Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin unsurlarını, amaçlarını ortaya koymak ve OECD ülkelerinden bazılarının Performans Esaslı Bütçeleme’ye geçiş çabalarını ve Performans Esaslı Bütçeleme anlayışlarını genel hatlarıyla inceleyerek, Türkiye’de uygulanması öngörülen bu sistemin dünyadaki uygulamalar ve Program Bütçe Uygulama sonuçları açısından uygulanabilirliğinin analiz edilmesidir.


Makalenin konuyu inceleme yöntemi

Konu anket çalışması / literatür taraması / ekonometrik çalışma yapılarak incelenmiş ve bulgular değerlendirilmiştir. Bu kapsamda …………………………………………………………………………..


Makalenin adı ile içeriğinin uyumu:

Makalenin adı ile içeriği birbiriyle uyumludur/uyumsuzdur. Çünkü makalenin başlığı her ne kadar Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliğiolsa da yazar tarafından yapılan inceleme bu başlığın dışına çıkılarak/bu başlığa sadık kalınarak…………………………………………………………….


Makalenin kaynak gösterme yöntemi:

Kaynak gösterme yöntemi kendi içinde tutarlıdır/tutarsızdır ve kaynak gösterme yöntemi olarak dipnot/bağlama vs kullanılmıştır.


Makalede çıkarılan sonuçlar:

Performans esaslı bütçeleme ile ilgili yapılan bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar………………………………………………………………..…olarak sıralanabilir


NOT: Ödevin tamamı yukarıdaki örneğe sadık kalınarak yapılmak zorundadır.

İşletme Vergi Hukuku (A)

I. Öğr.


Afyon Kocatepe Üniversitesi

İİBF Dergisi

http://www.student.aku.edu.tr/%7Eiibf/dergi/index.html

VERGİ AFLARI: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI ( “VERGİ BARIŞI” UYGULAMA SONUÇLARI )
Yrd. Doç. Dr. Fatih SAVAŞAN
http://student.aku.edu.tr/%7Eiibf/pdf/81-02.pdf


0103.00029 Can CengizTÜRKİYE’DE DEVLET BÜTÇELERİNİN DEĞİŞEN HEDEFİ: FAİZ DIŞI FAZLA KAVRAMI
Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ
http://student.aku.edu.tr/%7Eiibf/pdf/81-04.pdf

0103.00039 Ali Alper göktaşYOLSUZLUK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Doç. Dr. İsmail AYDOĞUŞ, Doç. Dr. Erol KUTLU, Arş. Grv. Selim YILDIRIM
http://student.aku.edu.tr/~iibf/pdf/7-2-01.pdf

0203.00009

Muhammet özadalı

2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ
http://student.aku.edu.tr/~iibf/pdf/7-2-05.pdf

0203.00015 Ceyhun çabukİLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN VERGİLERİ ALGILAMASI: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ
Doç.Dr.İsa SAĞBAŞ, Adem BAŞOĞLU
http://student.aku.edu.tr/~iibf/pdf/7-2-07.pdf

0203.00037 Hacer orak
Adem Kara Osmanlı Devleti - A.B.D. Ticari İlişkileri

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/dergi/e-dergi2/3-ademkara.zip

0203.00041 salih ayar
Hüseyin AKYILDIZ

Freud’çu, Liberal ve Marksist Kişilik Kuramlarının Türevi Olarak Toplum, İktisat ve Siyaset Teorileri

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi11/index11.htm

0203.00059 serhat yılmaz
Kerem GÖKTEN

İktisatta Evrim Düşüncesi ve Evrimci İktisatın Teknolojiye Yaklaşımı

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi11/index11.htm

0203.00073serkan taçyıldızMircan YILDIZ TOKATLIOĞLU

Türkiye’de Dış Ticaretin Vergilendirilmesi ve Avrupa Birliği

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi10/index10.htm

0203.00079merve türkölmez
Zeliha GÖKER

Kamu Borç Stoğunun Azaltılmasında Maliye Politikalarının Rolü

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi10/index10.htm

0203.00085 şeref ayvazUfuk SELEN

Dış Ticaret Yardım Unsuru Olarak Dahilde İşleme Rejimi: Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi10/index10.htm

0203.00125 Neslihan bakiÖzgür BOR

Doğrudan Gelir Desteği Sistemi Sonrasına Bir Bakış

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi09/index09.htm

0303.00001 Fatma Betül konuk
Filiz GİRAY

Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutları

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi09/index09.htm

0303.00013 Hatice YaltırakBirsen NACAR

Yerel Yönetimlerin Mali Krizi Üzerine Kuramsal Açıklamalar: Nedenler, Öneriler ve Bir Değerlendirme

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi09/index09.htm

0303.00017 asiye yeşilözÖzhan ÇETİNKAYA, Tolga DEMİRBAŞ

Türkiye’de Belediyelere İlişkin Borçlanma Mevzuatı, Borçlanma Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının İncelenmesi

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi08/index08.htm

0303.00019 Zekiye Mine gündoğanKoray DUMAN

Finansal Krizlere Karşı Politika Tercihleri

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi08/index08.htm

0303.00031 Seçil dursunMuhsin KAR, Ebru ZORKİRİŞÇİ, Metin YILDIRIM

Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi08/index08.htm

0303.00033 Özge özgünHatice KARAÇAY ÇAKMAK

Stratejik Dış Ticaret Politikaları

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi07/index07.htm

0303.00035 Saime onaranÖ. Selçuk EMSEN, M. Kemal DEĞER

Turizm Üzerine Terörizmin Etkileri: 1984-2001 Türkiye Deneyimi

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi07/index07.htm

0303.00043 Sevil göksuLütfü ÖZTÜRK

Serbest Bölgelerdeki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Dünyadaki Uygulamalara Teoriler Işığında Bir Bakış

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi07/index07.htm

0303.00047 Onur cengizAli ÇIMAT, Ozan BAHAR

Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi06/index06.htm

0303.00065 Sibel demirkazıkErhan DOĞAN

Sendikalar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Siyaseti

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi06/index06.htm

0303.00069 Özge önalFulya SARVAN, Eren DURMUŞ ARICI, Janset ÖZEN, Bahattin ÖZDEMİR, Ebru TARCAN İÇİGEN

On Stratejik Yönetim Okulu: Biçimleşme Okulunun Bütünleştirici Çerçevesi

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi06/index06.htm

0303.00077 Hülya ayvazÖzhan ÇETİNKAYA

Konsolide Bütçenin Başlangıç Değerlerinin Uygulama Sonuçları İle Birlikte Değerlendirilmesi

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi05/index05.htm

0303.00085 Turgay günenMehmet KARAGÜL

Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi05/index05.htm

0303.00087 Abdullah fatih aktaşOkan ŞAFAKLI

KKTC’de Kamu Kesimi Dengesi ve Kamu Finansmanı Sorunları

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi05/index05.htm

0303.00089 Berker kayacıM. Umur TOSUN

Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi05/index05.htm

0303.00091 emin duranA. Niyazi ÖZKER

Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapı ve Denetime Özgü Beklentiler

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi04/index04.htm

0303.00095 Lale günelBinhan Elif YILMAZ

Osmanlı İmparatorluğu’nu Dış Borçlanmaya İten Nedenler ve İlk Dış Borç

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi04/index04.htm

0303.00099 Esra savaşMehmet Cahit GÜRAN, Selçuk CİNGİ

Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi03/index03.htm

0303.00103 Saliha şentürkAdem Anbar

E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi02/index02.htm

0303.00111 Ersin gültekinDoğan Bıçkı

Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi02/index02.htm

0303.00113 Merve baydarSüleyman Ulutürk

Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi01/index01.htm

0303.00115 Ahmet murat altınsoyuCeren Uysal

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi01/index01.htm

0303.00117 Şura göknur berberİsmail Sarıca

Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Projeleri

http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi01/index01.htm

0303.00119 Haluk kalafat
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

http://www.politics.ankara.edu.tr/sbfdergisi.php#Türkiye’de Kamu Yönetimi Başarısızlığına Teorik Bir Yaklaşım 
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=2&yazar_adi=Hasan+H%FCseyin&yazar_soyadi=%C7evik&cilt=59&sayi=3&yil=2004&makale_sira=51

0303.00121 Turgay hüseyinoğullarıMerkez Bankasi Bağimsizliği, Makroekonomik Etkileri Ve 2001 Tarihli TCMB Kanununun Yansimalari 
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=3&yazar_adi=Salih&yazar_soyadi=Bar%FD%FE%FDk&cilt=59&sayi=3&yil=2004&makale_sira=49

0303.00123 Semih bilginİktisat Düşüncesinde Felsefi Yaklaşimin Önemi 
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=4&yazar_adi=A.+Din%E7&yazar_soyadi=Alada&cilt=59&sayi=2&yil=2004&makale_sira=41

0303.00127 Serhat aşanSavunma Harcamalarini Belirleyen Faktörler Ve Ekonomik Büyümeye Etkileri 
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=4&yazar_adi=Halit&yazar_soyadi=Yan%FDkkaya&cilt=59&sayi=1&yil=2004&makale_sira=38

0303.00129 Yasemin başSiyasal Ekonomi Açısından Büyüme, Enflasyon ve Bütçe Açıkları: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=5&yazar_adi=Funda&yazar_soyadi=Yurdakul&cilt=59&sayi=1&yil=2004&makale_sira=32

G0103.00029 Aytek gülerayKamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri 
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=6&yazar_adi=Sami&yazar_soyadi=Taban&cilt=58&sayi=3&yil=2003&makale_sira=19

G0203.00007 Fatma esra alağaşGelir Dağılımında Eğitim Faktörü: Kentsel Bazda Bir Örnek 
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=7&yazar_adi=Ramazan&yazar_soyadi=Sar%FD&cilt=58&sayi=2&yil=2003&makale_sira=11

G0203.00047 Erhan duranVarlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk Söylentileri 
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=8&yazar_adi=Nevin&yazar_soyadi=Co%FEar&cilt=58&sayi=2&yil=2003&makale_sira=3

G0203.00057 Gürol şengül
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi

http://www.bayar.edu.tr/%7Esosyal/dergi/Cevdet KAYALI- Nilgün KAYALI- Burak KARTAL
“Veri Zarflama Analizinin Türk Sağlık Sektöründe Bir Uygulaması”

http://www.bayar.edu.tr/%7Esosyal/dergi/dergi4/2004-2.htm

G0203.00083 Ahmet kartalDr. Ahmet UÇAR
“Belediye Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Hizmette Yerellik(Subsidiarite) İlkesi İle Yönetişim(Governance) Kavramı Üzerine Bir İnceleme”

http://www.bayar.edu.tr/%7Esosyal/dergi/dergi3/2004-1.htm

G0203.00087 Semih çatalbaşProf. Dr. Naci B. MUTER, Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÖKBUNAR
“Devletin Etkinliği İle İlgili Ekonomik, Politik, Kültürel Teoriler”

http://www.bayar.edu.tr/%7Esosyal/dergi/dergi1/2003-1.htm

G0203.00091 Fatma dursun
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/index2.php?name1=iibffakultesiGecis Ekonomilerinde Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari ve Ekomik Büyüme Iliskileri: Panel Veri Analizleri (1990-2002) = Foreign Direct Investments and Economics Growth Relationships In Transition Economies : Panel Data Analysis

M. Kemal DEĞER, Ö. Selçuk EMSENhttp://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/dergi.php?name1=iibffakultesi&yil=2006&cilt=7&sayi=2

G0303.00003 turan turanTeori Ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma = Regional Sutainable Development In Theory And Practice

Murat ÇETİNhttp://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/dergi.php?name1=iibffakultesi&yil=2006&cilt=7&sayi=1

G0303.00043 Musa SandıkçıTürkiye’ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları Ve Aday Ülkelerle Karşılaştırılması = The European Union Fiscal Assistments to Turkey and Comparation With The Candidate Countries

Habib YILDIZ, Fatih YARDIMCIOĞLUhttp://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/dergi.php?name1=iibffakultesi&yil=2005&cilt=6&sayi=2

G0303.00045 Koray barış taşTürkiye’deki Bütçe Açıklarının Ulusal Tasarruflara Etkileri

Muammer ŞİMŞEKhttp://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/dergi.php?name1=iibffakultesi&yil=2005&cilt=6&sayi=2

G0303.00085 Ümit çalışkanG-7 Ülkelerinde Yeni Ekonomi Ve Büyüme

Dominick SALVATOREhttp://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/dergi.php?name1=iibffakultesi&yil=2005&cilt=6&sayi=1

0103.00032

İŞLETME (B) (I. Öğr)Cem Tekin

Kurumların İştiraklerinden Elde Ettikleri Kazançlardan Kar Payı Elde Eden Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
Yaklaşım Dergisi, Yıl:12, Ağustos 2004

0103.00032

ABDULLAH KAPLAN

Erdoğan Öcal

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:166, Ekim 2006

0203.00004

CEYHUN DIKER

Şükrü Kızılot

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:165, Eylül 2006

0203.00020

KEMAL NALÇIN

M. Tahir Ufuk

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından AR-GE Vergi Ertelemesi
Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:119, Kasım 2002

0203.00038

HÜSEYİN UĞUR SAYGIN ER

M. Emin Akyol

Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Son Vergi Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler
Yaklaşım Dergisi, Yıl:11, Sayı:125, Mayıs 2003

0203.00068

KENAN ÖZTÜRK

A. Murat Yıldız

Kurumlar Vergisinde İstisna Kazançlar Üzerinden Yapılacak Stopaj
Yaklaşım Dergisi, Yıl:9, Sayı:101, Mayıs 2001

0303.00002

MELTEM YALÇIN

Sakıp Şeker

Kurumlardan Elde Edilen Kar paylarının Vergilendirilmesi ve Alternatif Çözüm Önerileri
Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:113, Mayıs 2002

0303.00004

MELİKE ÖZBAY

Halil Söyler

Dernek ve Vakıflar ile İktisadi İşletmelerinin Vergilendirilmesi
Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:114, Haziran 2002

0303.00006

TÜLAYTÜRK

Rıfat Engin

Kurumlarda Zarar Mahsubu ve İndirimler
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:159, Mart 2006

0303.00008

TUBA SAY

Şaban Erdikler

Kurumlar Vergisi Kanun Tasarısı Çerçevesinde İstisna Kazancına İlişkin Gider ve Zararlar
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:162, Haziran 2006

0303.00010

MERTCAN TAŞÇIOGLU

Metin Taş

Vakıflarda Vergi Muafiyeti ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri
Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Ağustos 1998

0303.00014

MELİS ÖZGEN

Mehmet Timur

Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu
Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Sayı:64, Nisan 1998

0303.00018

VELİ TIN KAZ

Niyazi Çangır

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Çifte Mukimlik Sorunu
Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Sayı:67, Temmuz 1998

0303.00024

MUSA EMRE TEVER

Cemali Özkan

Vakıflara Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanınması Uygulamasında Son Durum
Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:115, Temmuz 2002

0303.00028

ZAHİDE TÜYSÜZ

Emre Kartaloğlu

Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Kabul Edilmeyişi
Yaklaşım Dergisi, Yıl:12, Sayı:144, Aralık 2004

0303.00040

ELİF ÖZER

Yafes Pehlivan

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlar
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:158, Şubat 2006

(E-YAKLAŞIM)0303.00042

SALİH ZEKİ IPEKDAL

N. Semih Öz

AB Kurumlar Vergisi Oranlarında Değişim-I
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:158, Şubat 2006

0303.00048

SÜLEYMAN METİN

A. Murat Yıldız

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyetinin Kapsamı Daralıyor
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:158, Şubat 2006

0303.00050

EROL DEMIRHAN

Abdullah Çelik

Kurum Kazancının Tespitinde İndirime Konu Edilebilecek Bağış ve yardımlar
Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:112, Nisan 2002

0303.00052

EBUBEKIR ŞAHIN

Selahattin Tuncer

Yeni 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:164, Ağustos 2006

0303.00064

MEHMET M ÇOLAK

Şükrü Kızılot

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye
Yaklaşım Dergisi, Yıl:14, Sayı:164, Ağustos 2006

0303.00066

MERVE ŞENER

Soner Ülgen

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda İstisna Kazançlar
Yaklaşım Dergisi, Yıl:15, Sayı:170, Şubat 2007

0303.00068

ZEYNEP KÜBRA OKTA

Altar Ömer Arpacı

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyet ve İstisnası-I
Yaklaşım Dergisi, Yıl:12, Sayı:134, Şubat 2004

0303.00072

MÜRŞİDE HALE ÇATALCA

Nurettin Bilici

Türkiye-AB İlişkileri
Seçkin Yayınları, Ankara

0303.00076

EMEL BAŞ
Enflasyon Hedeflemesi ve Alternatif Para Politikası Hedeflemelerine Göre Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Harun UÇAKhttp://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?sirano=23

0303.00078

GÜLAY DİLEK
Türk Vergi İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Geçirdiği Aşamaların Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Keramettin TEZCANhttp://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?sirano=19

0303.00082

GÜLSÜM SULU
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği

Arş. Gör. Fatih YÜCELhttp://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?sirano=19

0303.00086

YASEMİN YILMAZTürkiye’de İhracat, İthalat ve Büyüme: TODA-YAMAMOTO Yöntemiyle Granger Nedensellik Analizleri (1980-2000)

İsmail TUNCERhttp://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?sirano=17

0303.00090

MİRAY ESGİN
Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması

Arş.Gör. Ahmet Yılmaz ATA, Arş.Gör. Fatih YÜCELhttp://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?q=bütçe&dosya=8

0303.00094

TUĞBA AY
Türkiye’de Enflasyon Vergisi Üzerine Bir Deneme

Yrd. Doç. Dr. Z. Refia YILDIRIMhttp://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?q=vergi&dosya=182

0303.00096

HİLAL KOLİP

Doğuş Üniversitesi Dergisi
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/

Erdal KARAGÖL, Erman ERBAYKAL, H. Murat ERTUĞRUL
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ile Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı / Economic Growth and Electricity Consumption in Turkey: A Bound Test Approach
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_8_sayi_1/M00173.pdf

0303.00102

NEŞE ŞENYURT
Zeki Atıl BULUT, Burçin ÖNGÖREN, Kemal ENGİN
Kobilerde Elektronik Ticaretin Kullanımı : İstanbul Örneği / The Use of Electronic Commerce in the Small and Medium Scale Organisations : Istanbul Example
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_7_sayi_2/M00158.pdf

0303.00106

AYŞE ECE BATUK
Nilgün ÇİL YAVUZ
Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi : Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi / Test for the Effect of Tourism Receipts on Economic Growth in Turkey : Structural Break and Causality Analysis
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_7_sayi_2/M00159.pdf

0303.00108

MUSA AYDIN
Davut ATEŞ
Küreselleşme : Ne Kadar Tek Boyutlu? / Globalization : How Much it is One-Sided?
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_7_sayi_1/M00148.pdf

0303.00114

DİDEM TOPRAKMAN
Umran Anlayışı Perspektifinden Günümüz Türkiye'sinde Yaşanan Krizlerin Analizi / The Analysis of Crises Prevailing in Contemporary Turkey From the Standpoint of Umranian Understanding
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_6_sayi_2/M00141.pdf

0303.00116

MUSTAFA KALIN
İhsan GÜNAYDIN
Vergi-Harcama Tartışması : Türkiye Örneği / The Tax-Spend Debate : The Case Of Turkey
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_5_sayi_2/M00115.PDF

0303.00120

DENİZ ERAY
Mehmet Fuat BEYAZIT
Türkiye Ekonomisi ve Büyüme Oranının Sürdürülebilirliği / Turkish Economy and Sustainabilty of Growth Rate
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_5_sayi_1/M00108.PDF

0303.00122

ELİF ÇAKICI
Halil SEYİDOĞLU
Uluslararası Mali Krizler, IMF Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm Ekonomileri / International Financial Crises, IMF-Crise Policies, Developing Countries, Turkey and the Transition Economies

http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_4_sayi_2/M00091.pdf

0303.00132

ŞEYDA FIRAT
Alkan SOYAK
Türkiye'de İktisadi Planlama : DPT'ye İhtiyaç Var mı? / Economic Planning in Turkey : Is There a Need for the State Planning Organization?
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_4_sayi_2/M00093.pdf

G0203.00116

MURAT SEFA
Hakan ÇETİNTAŞ, Hasan VERGİL
Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini / Estimation Of Underground Economy In Turkey,
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/cilt_4_sayi_1/M00082.pdf

G0303.00002

BURAK OZDEMIR
Esat Çelebi
Atatürk'ün Ekonomik Reformları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri (1923-2002)
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/sayi_5/m00059.pdf

G0303.00016

DENİZ BAL
Tamer İşgüden, Aylin Çiğdem Köne
Ortadoks İktisat Üzerine Notlar
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/sayi_5/m00063.pdf

G0303.00018

AHMET ERDARAT
Esat Çelebi
Türkiye’de Devalüasyon Uygulamaları (1923-2000)
http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/sayi_3/m00041.pdf

G0303.00026

OZNURTAŞYONSUL
Türkiye Açısından Wagner Kanunu’nun Geçerliliğinin Analizi
Aydanur GACENER
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=39

G0303.00034

FATİH KEFELİ
Optimal Dış Borçlanma Açısından Cari İşlemler Dengesinin Analitik Bir İncelemesi Ve 1995 Sonrası Türkiye Uygulaması
A.Niyazi ÖZKER
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=35

G0303.00056

HAKAN ARABACI
Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz Mi?
Utku UTKULU
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=35

G0303.00068

SELİM ÖZKAYA
Avrupa Birliği İle Türkiye Arasında Gerçekleştirilen Gümrük Birliğinin Kaynak Dağılımı Üzerine Etkileri
Ahmet Can BAKKALCI
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=34

G0303.00080

YUNUS EMRE ARSLAN
Türk Gelir Vergisindeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi
Ersan ÖZ
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=33

G0303.00118

NURİ KURUBACAK
Katma Değer Vergisi'nde Varış Ülkesinde veya Menşe Ülkesinde Vergilendirme ve İhracat İstisnası
Fatih SARÇOĞLU - Haydar EJDER
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=33

G0303.00120

SERDAR YEN ER
Türkiye’deki Kamu Açıkları ve Artış Sebepleri
Osman Demir
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=32

G0403.00064

BUKET BORA


ÇALIŞMA EKONOMİSİ 2. Öğr.


Türkiye’de Dış Açıkların Belirleyicileri:Ekonometrik Bir İnceleme
Utku Utkulu
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=32

G0103.06018

EMRE KATURMAN
Belediyelerde Bütçe Talebinin Kamu Tercihi Kuramı Çerçevesinde Ampirik Analizi
Muhlis Bağdigen
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=31

G0103.06022

ÖZKAN ÇERLEK
Türkiye’deki Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik Bir Yaklaşım: (1984) (4)-2000 (2)
Aziz Kutlar, Muammer Şimşek
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=31

G0103.06028

BARIŞ KAYA
Türkiye’de İktisadi Dönüşümlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları Üzerine Bir Deneme
N.Oğuzhan Altay
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=30

G0103.06035

ALPER DEMİR
Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ’ler ve Rekabet Gücü (Otomotiv Yan Sanayi Örneği)
Murat Çetin
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=30

G0103.06042

ERBİL KAHRAMAN
Kamu Harcamaları Üzerinde Bürokratik Gücün Belirleyici Unsurlarının Etkisi
İbrahim BAKIRTAŞ
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=27

G0203.06010

FATMA BURCU ERDOĞAN
Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanması : Son Yıllara İlişkin Bir Değerlendirme*
Mustafa SAKAL
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=27

G0203.06015

ESRA HUN
Politik-Ekonomik Dalgalanmalar Kuramı Kapsamında Türkiye’deki Politik Yapının Ekonomi Üzerindeki Etkisi
İbrahim BAKIRTAŞ
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=26

G0203.06020

SERKAN FATİH KÜÇÜK
Döviz Kurlarına Moneter Yaklaşım Ve Türkiye İçin Alternatif Bir Uygulama (Johansen Çok Denklemli Koentegresyon Analizi)
Deniz Balak DEMİRAY
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=26

G0203.06038

ÜMRAN AŞLAMACI
Vergi Hukukunun Kaynaklarından
Zeynep ARIKAN
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=26

G0203.06047

ELÇİN KURU
1980 Sonrası Dönemde Kamu Kesiminin Özel Kesimi Dışlama Etkisi:Bir Model Analizi
Cüneyt Yenal KESBİÇ
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=26

G0203.06052

GÜL YAVUZ
Bütçe Yöntemleri Ve Kurumlarinin Bütçe Sonuçlarina Etkisi(*)
Kamil GÜNGÖR
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=25

G0303.06013

AHMET ARIMAN
Türkiye’ De Yükseköğretimde Finansman Sorunu
Metin MERİÇ
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=25

G0303.06019

YAĞMUR EMIROGLU
Döviz Kuru İstikrarının Ekonomik İstikrar
Aylin ABUK DUYGULU
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=25

G0303.06020

SERHAN TUĞRUL ÖZKURT
Nobel Ekonomi Ödülü Alan Ekonomistler Ve Azgelişmiş Ülkeler
Mustafa ÖZATEŞLER M.Faysal GÖKALP
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=25

G0303.06028

RASİM SAZALAN
Müdahalecilikten Liberalizme: Devletin Küçülmesi Sorunu
İsmail MAZGİT
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=15

G0303.06036

MURAT TOPAL
Kamu Ekonomisi Analizinde Metod Sorunu
A. Kemal Çelebi
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=15

G0303.06037

TOLGA ABACILAR
Osmanlı Bütçe Sistemi
Metin MERİÇ
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=15

G0403.06002

İBRAHİM GEZEN
Vergi Oranları İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki ve Laffer Etkisinin Belirsizlikleri
Coşkun Can AKTAN
http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?no=15

G0403.06005

HULKI VARLI

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi

Kurumsal Yapı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi M. Faysal GÖKALP, Ercan BALDEMİR
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2006/Cilt%208%20Sayi%201%202006/SBECilt%208%20Sayi%201%202006.htm

G0403.06006

SÜHEYLA AFRA ÖZEN
Türkiye’de IMF Programları Ahlaki Tehlike Yaratıyor Mu?: Bir Tartışma

Yaprak GÜLCAN, Yeşim KUŞTEPELİ
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2006/Cilt%208%20Sayi%201%202006/SBECilt%208%20Sayi%201%202006.htm

G0403.06011

BARIŞ KURTOĞLU
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası”, “Primsiz Ödemeler” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu” Kanun Tasarılarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme

Coşkun SARAÇ
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2006/Cilt%208%20Sayi%201%202006/SBECilt%208%20Sayi%201%202006.htm

G0403.06018

MERVE GÜLTEPE
Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye’deki Sınır Ticaretinin Değerlendirilmesi

Mehmet KARA

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2006/Cilt%207%20Sayi%203%202005/Dokuz%20Eylul%20Universitesi%20Sosyal%20Bilimler%20Enstitusu%20Dergisi%20Cilt%207%20Sayi%203%202005.htm

G0403.06033

RÜYA SEVİNDİK
Dış Ticaret-Çevre İlişkilerinin Dengelenmesi: Sürdürülebilir Ticaret, Teori ve Türkiye Değerlendirmesi

Dilek SEYMEN

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2006/Cilt%207%20Sayi%203%202005/Dokuz%20Eylul%20Universitesi%20Sosyal%20Bilimler%20Enstitusu%20Dergisi%20Cilt%207%20Sayi%203%202005.htm

G0403.06034

DERYA AYAZ
Türkiye’de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi

Yeşim KUŞTEPELİ-Umut HALAÇ

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi/2004sayi4/2004S4.htm

G0503.06001

ÖMERÖZCAN
Çok Yıllı (Orta Vadeli) Bütçeleme Sistemi ve Uygulamaları

Kamil TÜĞEN-Ahmet ÖZEN

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi/2004sayi3/SBE%20Cilt%206%20Sayi%203%202004.htm

G0503.06003

GÜNSELİ G GÜRHAN
  Bütçe Açıkları Enflasyonist Midir? Türkiye Üzerine Bir İnceleme

İhsan GÜNAYDIN

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi/2004sayi1/2004S1.htm

G0503.06004

ILYAS YILMAZ
2001 Mahalli İdareler Tasarısı ve 2003 Taslağında Belediye Yönetimleri : Katılımcı Demokrasi ve Açıklık Açısından İncelenmesi

Şerif ÖNER – Uğur YILDIRIM

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi/2004sayi1/2004S1.htm

G0503.06005

ONUR ÇAKMAK
Pazar Ekonomisi Uygulayan Ülkelerin Yeni Ürün Geliştirme ve AR-GE Harcamaları(gelişmiş Batı Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması)

Tülin DURUKAN

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2003sayi2PDF/index20032.htm

G0503.06006

SERHAN MERIÇOZ
Türkiye'de Geriye Doğru Vergileme ve Verginin Hukukiliği İlkesinin İhlali

Çoşkun Can AKTAN & Ufuk GENCEL

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2002sayi3PDF/index20023.htm

G0503.06007

BERÇİM ÖZGÜR
Türkiye'de transfer Harcamalarının Gelişimi ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ahmet ÖZEN

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2002sayi3PDF/index20023.htm

G0503.06008

ÖNDER KANDİL
Denk Bütçe Kuralları Üzerine Amerikan Yaklaşımları Karşısında Avrupa Yaklaşımları

Haluk EGELİ
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2002sayi3PDF/index20023.htm

G0503.06010

BİRCAN ŞAHİN  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət