Ana səhifə

Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər


Yüklə 61.71 Kb.
tarix09.05.2016
ölçüsü61.71 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Dinlər tarixi, REL 202, 3 kredit

Departament

Şərq dilləri və din araşdırmaları

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013,payız

Fənni tədris edən müəllim (lər)

i.f.d. Elnurə Əzizova

E-mail:

eazizova@khazar.org

Telefon:

(012) 72179 27 (215)

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
PrerekvizitlərTədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Tarixi Ensiklopediyası

Müqayisəli Dinlər Tarixi

Kursun vebsaytıTədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili

+

Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

03.04.13

30

Praktiki məsələ

25.05.2013

5

Fəallıq

25.05.2013

5

Tapşırıq və testlər

20.05.2013

5

Kurs işi (Layihə)

20.05.2013

10

Prezentasiya/Qrup müzakirə

20.05.2013

5

Final imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri

Dinlər tarixinin metodologiyasına əsaslanaraq, dinlərin yaranma və inkişaf tarixinin öyrənilməsi

Dinlərdə inanc, ibadət, ritual və mərasimlərin öyərnilməsi

Dinlərin dünya mədəniyyətlərinin formalaşmasındakı rolunun təhlil edilməsi

Dinlərin qurtuluş, həqiqət və birlikdə yaşamaq haqqında nəzəri və praktiki əsaslarının təhlil edilməsiTədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tələbələrin böyük dünya dinləri başda olmaqla yaşayan və mövcud olmayan dinlər haqqında məlumata sahib olması

Tələbələrdə böyük dünya dinlərinin yaranması və inkişafı haqqında tarixi məlumatların mənimsənilməsi

Tələbələrdə dünya dinlərinin dünya mədəniyyətlərinin formalaşmasındakı rolu haqqında təhlil etmə qabiliyyətinin yaranması

Tələbələrdə dinlərarası münasibətlərin tənzimlənməsindəki əsas yanaşmalar haqqında təhlil qabiliyyətinin formalaşmasıQaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə müəyyən üzürlü səbəblərdən (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak edə bilmirsə, o zaman bu haqda fakültə dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. Fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 20 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır.

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə gecikən tələbə auditoriyaya buraxılmır. O, yalnız növbəti dərsdə iştirak edə bilər.

İmtahanlar

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl verilir. Aralıq imtahanının sualları yeukn imtahanında təkrarlanmır.

Fənni bitirmək qaydası

Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60 % və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.

İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişinin pozulması, imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə vəsaitlərdən (kitab, konspekt-dəftər, mövzunun yazıldığı vərəq, telefon, diktafon, mikro-dinləyici qurğu və s.) istifadə edilməsi və köçürmə qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan zalından çıxarılır, onun imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymətlə imtahandan kənarlaşdırılır.

Tələbənin davranış qaydalarıDərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və radiodan istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, şəkil çəkmək və s.) məşğul olmaq qadağandır

Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar13.02.13

15.02.13

1. Dinlər tarixi fənninə giriş

2. Dinlərin təsnifatı və qruplaşdırılması

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası20.02.13

22.02.13

3. İbtidai dinlər

4. Qədim dinlər

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası27.02.13

01.03.13

5. Hinduizmin tarixi inkişafı

6. Hinduizmin əsas təlim və ritualları

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası06.03.13

13.03.13

7. Buddizmin yaranması və inkişafı

8. Buddizmin əsas təlimləri və məzhəbləri

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası15.03.13

27.03.13

9. Caynizm

10. Sihizm

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası29.03.13

03.04.13

11. Konfusizm

12. Taoizm

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası05.04.13

10.04.13

13. Sintoizm

14. Aralıq imtahan

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası12.04.13

17.04.13

15. Qədim İran dinləri

16. Zərdüştlük

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası19.04.13

24.04.13

17. Yəhudiliyin yaranması və inkişafı

18. Yəhudilikdə əhd və seçilmişlik

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası26.04.13

01.05.13

19. Əsas Yəhudi məzhəbləri

20. Yəhudi mistisizmi - Kabalizm

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası03.05.13

08.05.13

21. Xristianlığın yaranması və tarixi inkişafı

22. Xristianlığın əsas inanc və sakramentləri

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası10.05.13

15.05.13

23. Əsas Xristian məzhəbləri

24. Müasir Xristian cərəyanları

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası17.05.13

22.05.13

25. İslamaqədərki dövrdə ərəblərdə din

26. İslamın yaranması və tarixi inkişafı

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər Ensiklopediyası24.05.13

29.05.13

27. İslamda əsas inanc və ibadətlər

28. Əsas İslam məzhəbləri

Kembric İslam Tarixi, I

İslam Ensiklopediyası,

Mühazirə materialları31.05.13

05.06.13

29. Dinlərarası münasibətlər və dialoq

30. Qlobal əxlaq

Böyük Dünya Dinləri

Dinlər EnsiklopediyasıFinal imtahan

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət