Ana səhifə

Mühazirə otağı/Cədvəl IV gün 9: 00, 10: 30 və V 12: 00, 13: 40 Məsləhət saatları


Yüklə 57.93 Kb.
tarix12.05.2016
ölçüsü57.93 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Persian-3 (A. B) Pers 301, 3 kredit

Departament

Humanitar və sosial elmlər fakültəsi

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013-2014 payız

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Zivər Hüseynli, Nahid Şəfiyev

E-mail:

zevarus@khazar.org

Telefon:

(+994) 55 5730877

Mühazirə otağı/Cədvəl

IV gün 9:00, 10:30 və V 12:00, 13:40

Məsləhət saatları

II gün 15:00. IVgün 15:00 və V gün

Prerekvizitlər

Persian-2 Pers 202

Tədris dili

2013-2014 payız

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005

A. Pazargadi. Farsiye-asan. 2009

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Qrammatikanın izahı

Qrup müzakirəsi
Praktiki tapşırıqlar

Tapşırıqlar üzərində işləmək

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

-

25

Praktiki məsələ

20.01.14

20

Fəallıq

20.01.14

5

Tapşırıq və testlər

20.01.14

5

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı

20.01.14

45

DigərYekun

20.01.14

100

Kursun təsviri

Fars dilinin qrammatikasının tam öyrədilməsi,tərcümə bacarıqlarının formalaşdırılması nəzərdə tutulur.

Kursun məqsədləri

Fars dilinin öyrədilməsi

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Fars danışıq dili bacarığını səviyyəyə uyğun əldə edəcək,

Fars dilindən Azərbaycan dilinə səviyyəyə uyğun tərcümə edəcək,

Azərbaycan dilindən Fars dilinə səviyyəyə uyğun tərcümə edəcək

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərsə hazırlıq


Dərsdə keçirilən mövzu ilə əlaqədar hissələri izah etmək, verilən ədəbiyyatı oxumaq, movzu ilə əlaqədar suallara cavab vermək lazımdır.

Grup içi müzakirələrdə fəal iştirak etmək , verilen tapşırıqları yerinə yetirmək əsasdır.

Quizlərdə və final imtahanında köçürmək qadağandır. Köçürən tələbələrin nəticələri ləğv olunur.

Tələbələrin sinifdə etik olmayan müzakirə və davranışları qadağandırCədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar19.09.13
20.09.13

Təkrar

Təkrar

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
26.09.13
27.09.13

27.09.13

Enklitik əvəzliklər

Tam fellər, və qiyasi fellər

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
03.10.13
04.10.13

04.10.13

Mətn, tərcümə.

Keçmiş zamanın davam forması.

Danışıq

A. Pazargadi. Farsiye-asan. 2009

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
10.10.13
11.10.13

11.10.13

Felin əmr şəkli

Şeir, tərcümə.

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
17.10.13

18.10.13

18.10.13

İndiki zamanın davam forması

Mozare-ye eltezami

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
24.10.13

03.10.13

03.10.13

Mozare-ye eltezaminin işlənmə yerləri

Mətn, tərcümə, tapşırıqlar

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005

A. Pazargadi. Farsiye-asan. 200931.10.13

01.11.13

01.11.13

Təkrar

Aralıq imtahan

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
07.11.13
08.11.13
08.11.13

Sifət. Nisbi sifətlər

Sifətin dərəcələri

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005

A. Pazargadi. Farsiye-asan. 200914.11.13
15.11.13

15.11.13

Müraciət qaydaları

Şeir, tərcümə

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005

A. Pazargadi. Farsiye-asan. 200921.11.13
22.11.13

22.11.13

Qəti gələcək zamanın təsdiq və inkarı

Mücərrəd isim bildirən “i” (ye) şəkilçisi

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
28.11.13

29.11.13

29.11.13

Mətn, tərcümə

Qeyri qəti gələcək zamanın təsdiq və inkarı

Danışıq

A. Pazargadi. Farsiye-asan. 2009

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
05.12.13

06.12.13

06.12.13

Felin vacib şəkli

Felin bacarıq şəkli

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
12.12.13

13.12.13

13.12.13

Mətn, tərcümə, tapşırıqlar

Mürəkkəb və düzəltmə isimlər

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
19.12.13
20.12.13

20.12.13

Felin arzu şəkli və onun zamanlara görə dəyişməsi

Düzəltmə sifətlər

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005

A. Pazargadi. Farsiye-asan. 200926.12.13

27.12.13
27.12.13

Mətn, tərcümə

Təkrar

Danışıq

T. Rüstəmova. Fars dili. 2005
Final imtahan

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət