Ana səhifə

Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002


Yüklə 2.07 Mb.
səhifə2/13
tarix08.05.2016
ölçüsü2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

74. Хуманно отношение към животните

България вече представи на Конференцията по присъединяване (CONF-BG 1/02) подробности по въведеното законодателство, свързано с хуманното отношение към животните за защита на свине, телета, животни по време на транспорт, за защита на животни по време на клане, както и за защита на животните при използване на интензивни тихнологии и защита на кокошки-носачки, отглеждани в клетки.

През 2002г. бяха актуализирани следните наредби:


 • Наредба № 13 въвеждаща минимални стандарти за защита на кокошки-носачки(ДВ бр. 48/ 2002г.) - изцяло хармонизирана с Директива на Европейския Съвет 99/74/EEC;

 • Наредба № 20 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане (ДВ бр.55/2002г.) напълно хамонизирана с Директива на Европейския Съвет 93/119/EEC;

 • Наредба № 35 въвеждаща минимални стандарти за защита на свине (ДВ бр.90/ 2002г.) напълно в съответствие с Директива на Съвета 91/630/EEC, Директива на Съвета 2001/88 и Директива на Съвета 2001/93

Подробна информация по прилагането на законодателството, свързано с хуманно отношение към животните бе предоставена на Конференцията с документ CONF-BG 44/02.

Що се отнася до хуманното отношение към животните по отношение на кокошките-носачки, общият капацитет за отглеждане на интензивните ферми за кокошки-носачки в България е 3,600,000 бройки, докато действителният брой на кокошките носачки, отглеждани в тези ферми в неуголемени клетки е 2,200,000.

Всички видове неуголемени клетки, използвани понастоящем в България, отговарят на изискванията на Директива 99/74:

А/ Клетки с три пода, произведени под лиценз на Salmet със следните параметри:


 • Ширина – 49, 5 cм.

 • Дължина – 45 cм.

 • Височина отпред – 45 cм.

 • Височина отзад – 38 cм.

 • Наклон на пода – 8°

 • Брой на носачките в една клетка – 4

 • Брой на местата за водопой в една клетка - 2.

 • Дължина на хранилката в клетката – 49,5 cм.

65% от кокошките носачки в България са отглеждани по гореописаната система.

Б/ Клетки тип “BIG—DUTCHMAN” със следните параметри: • Ширина - 40 cм.

 • Дължина - 45 cм.

 • Височина отпред - 46 cм.

 • Височина отзад - 41 cм.

 • Наклон на пода - 6°

 • Брой на носачките в една клетка - 2 до 3.

 • Брой на местата за водопой в една клетка - 2.

 • Дължина на хранилката в една клетка - 40 cм.

25% oт кокошките носачки в страната са отглеждани в клетки от типа BIG—DUTCHMAN.

В/ Клетки FACCO – Италия със следните параметри: • Ширина - 50 cм.

 • Дължина - 50 м.

 • Височина – 50 cм.

 • Без наклон на пода.

 • Брой на носачките в една клетка – 4.

 • Брой на местата за водопой в една клетка – 2.

 • Дължина на хранилката в една клетка – 50 cм.

10% oт кокошките носачки в страната понастоящем са отглеждани в клетки тип FACCO.

77. Опазване здравето на растенията (вредни организми)


Що се отнася до понятието “внос” трябва да се подчертае че това е често срещан проблем, който съществува в цялото законодателство на Република България, което се отнася до вноса. Проблемът произтича от факта че понастоящем страните-членки от ЕС се разглеждат като трети страни от Република България. Този проблем ще бъде разрешен с промени в Закона за защита на растенията преди присъединяването, където изрично ще се посочи че условията за внос ще се прилагат за трети страни, които не са членки на ЕС.
Във връзка със списъка на вредните организми, трябва да се посочи че според българското законодателство тези списъци са определени, а не са отворени. Това е записано в член 7, 8, 9, 11, 12 на Наредба №1 от 27 май 1998 за фитосанитарния контрол, публикувано в ДВ от 17.07.1998. Гореспоменатите членове напълно въвеждат в българското законодателство чл. 3 (1), (2), (5); чл.4(1), (2);чл. 5(1), (2) на Директива на Съвета 2000/29.

.


ГОДИШЕН МАКСИМАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ I
КЪМ 1.09.2002

Група

Максимален индустриален производствен капацитет

Максимален нисък производствен капацитет01-Чеврено месо

Директива 64/433
К- говеда 475485 броя

К- свине 2 569 648 броя

К- овце/кози 2 975 900 броя

МП 143 748 т.

MM 226 204 т.


К < 1000 единици на години 140 000 броя

МП/ MM< 240 т. На година 20 000 т.


02-Бяло месо

Директива 71/118

К 110 135 000 броя птици

МП/ MM 88 719 т.


К < 150 000 птици на година- 140 000 птици

Т 4 992 т.

МП/ MM< 240 т. на година 2 880 т.

03-Хладилници

Директива 64/433
1 110 849 м3

04-Месопреработвателни предприятия

Директива 77/99


111 005 т.42 000 т05-Мляно месо

Директива 94/65

26 464 т.06 Дивеч отглеждан във ферми

Директива 91/495/EEC1440 т.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət