Ana səhifə

Komunikat z posiedzenia Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 29 maja 2008 r


Yüklə 17.97 Kb.
tarix09.05.2016
ölçüsü17.97 Kb.

Komunikat

z posiedzenia Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

w dniu 29 maja 2008 r.

W dniu 29 maja 2008 r. odbyło się drugie plenarne posiedzenie Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.


Otwierając posiedzenie Koalicji, Prezes Związku Banków Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, podkreślił wagę prac Koalicji oraz fakt, że realizacja misji Koalicji- wykorzystanie najlepszych doświadczeń i wiedzy w celu rozszerzenia zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych, przyspieszenia elektronizacji gospodarki, zwiększenia satysfakcji klientów oraz obniżenia kosztów jednostkowych operacji elektronicznych- oraz jej wizji wymaga ogromnego zaangażowania tak sektora bankowego, jak i instytucji publicznych oraz firm infrastrukturalnych, a celem są korzyści całego społeczeństwa oraz gospodarki krajowej.
Posiedzeniu Koalicji przewodniczył Pan Adam Tochmański, Przewodniczący Prezydium Koalicji, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim.
Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego zapoznała się z:


 • Diagnozą stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej;

 • Prezentacją nt. znaczenia Programu SEPA dla rozwoju obrotu bezgotówkowego;

 • Informacją na temat projektów związanych z gospodarką elektroniczną w zakresie m.in. finansów i budżetu;

 • Prezentacją usługi Elektronicznej prezentacji i płatności rachunków- bilix.pl;

 • Opisem założeń oraz funkcjonowania Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP);

 • Analizą wdrażania Wrocławskiej Karty Miejskiej;

 • Analizą wdrażania Śląskiej Karty Usług Płatniczych;

 • Koncepcją strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Członkowie Koalicji przyjęli następujące stanowisko:


Obrót bezgotówkowy w Polsce rozwija się z roku na rok coraz bardziej dynamicznie, a Polacy coraz chętniej korzystają z instrumentów płatności bezgotówkowych, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze oraz przyczyniając się do rozwoju całej gospodarki krajowej. Z sukcesem wdrażane są programy bankowości elektronicznej w sektorze bankowym. Proces ten możliwy był dzięki wsparciu i zaangażowaniu NBP i firm infrastrukturalnych, w szczególności Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. Dynamicznie rozwija się również, dzięki działaniom międzynarodowych systemów kartowych, banków-wydawców oraz agentów rozliczeniowych obrót kartami płatniczymi w Polsce. Ze szczególną satysfakcją Członkowie Koalicji odnotowują również zaangażowanie administracji samorządowej w innowacyjne projekty, wykorzystujące możliwości bezgotówkowych form płatności w budowaniu rozwiązań dla usprawniania funkcjonowania metropolii, zwiększania efektywności oraz komunikacji i relacji z obywatelami. Przykładem tego typu rozwiązań są m.in. karty miejskie łączące w sobie zarówno funkcję płatniczą, jak również np. funkcję biletu wstępu, biletu komunikacyjnego, legitymacji studenckiej, NFZ, itp.
Pomimo wzrostu stopnia rozwoju obrotu bezgotówkowego, Członkowie Koalicji dostrzegają wiele obszarów wymagających podjęcia bardziej radykalnych działań- obszarów, w których obrót bezgotówkowy jest niezadowalający lub praktycznie nie istnieje, a co za tym idzie: generują duże koszty, wysokie ryzyko dla całego systemu oraz cechują się niską efektywnością.
Takie obszary wymagają intensywnej pracy, m.in. w zakresie edukacji społeczeństwa oraz promocji obrotu bezgotówkowego.
Członkowie Koalicji w pełni wspierają idee obrotu bezgotówkowego, jako jednego z najważniejszych elementów nowoczesnej, efektywnej i bezpiecznej gospodarki.
Członkowie Koalicji przyjmują, przedstawioną na posiedzeniu plenarnym, koncepcję przygotowania wieloletniej strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, jej główne założenia i harmonogram.
Założenia Strategii:


 1. koordynacja działań NBP, sektora bankowego i przedsiębiorców, zmierzających do rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz realizacji wizji i misji Koalicji;

 2. zainteresowanie Rządu RP Strategią i zaproponowanie przyjęcia projektu Strategii przez Radę Ministrów RP.

 • potencjał – NBP oraz Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, w szczególności Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego,

 • odniesienie – do innych strategii rządowych.

Wzorem innych strategii rządowych, przygotowywana Strategia powinna zawierać w szczególności:
 • diagnozę obecnego stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce,

 • porównanie stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce z innymi krajami UE,

 • analizę SWOT obrotu bezgotówkowego,

 • sformułowanie celu głównego oraz szczegółowych strategii, a także ich mierników i wartości docelowych

 • propozycja działań operacyjnych do podjęcia przez poszczególne instytucje i podmioty


Harmonogram prac:

 • do września br. – opracowanie szczegółowych założeń Strategii, przedstawienie ich i zaakceptowanie przez Radę ds. Systemu Płatniczego przy NBP,

 • do grudnia br. - przygotowanie i przyjęcie projektu strategii przez Koalicję na rzecz Obrotu bezgotówkowego i Mikropłatności i Związek Banków Polskich, a następnie przez Radę ds. Systemu Płatniczego i NBP,

 • w styczniu 2009 r. – przekazanie projektu strategii do zaakceptowania i przyjęcia przez Radę Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów i Radę Ministrów.

Członkowie Koalicji deklarują zaangażowanie w prace nad wypracowaniem Strategii oraz zobowiązują Prezydium oraz funkcjonujące w ramach Koalicji grupy robocze do podjęcia lub kontynuacji aktywnych prac nad nią.


Członkowie Koalicji apelują do Administracji, Rządu i Parlamentu o poparcie dla Strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz zintensyfikowanie prac zmierzających do rozwoju obrotu bezgotówkowego poprzez:

 • wdrażanie systemów i instrumentów płatności bezgotówkowych w administracji centralnej i samorządowej;

 • poparcie dla inicjowanych przez środowisko bankowe projektów mających na celu rozwój i promocję obrotu bezgotówkowego oraz zaangażowanie te projekty;

 • poparcie koniecznych dla rozwoju obrotu bezgotówkowego zmian w prawie.

Koalicja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w IV kwartale 2008 r.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət