Ana səhifə

Jamyo iKİNCİ AŞama seçme sinavlarina çAĞrilacak adaylarin dikkatiNE! 1


Yüklə 48.32 Kb.
tarix02.05.2016
ölçüsü48.32 Kb.
JAMYO İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. ÖSYM Başkanlığının 14 Haziran 2009 tarihinde yapmış olduğu 2009 ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, J.Okll.K.lığınca, lise bölüm-kol- alan ile Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı dikkate alınmaksızın Eşit Ağırlık-1 puanına göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilerek, İkinci Aşama Seçme Sınavlarına ( Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) ve Mülakat) çağrılacaktır.
2. ÖSYM Başkanlığının yapmış olduğu 2009 ÖSS’de, 1 nci maddede açıklandığı şekilde tespit edilen taban puanın en az %90’ını alan şehit, malûl gazi, muharip gazi çocukları (Özel Durumlu Adaylar) başarılı kabul edilerek İkinci Aşama Seçme Sınavlarına çağrılacaktır.
3. İkinci Aşama Seçme Sınavlarına çağrılan veya çağrılma hakkını kazanamayan hiçbir adaya posta yolu ile sonuç bildirimi yapılmayacak, belge, evrak vb. gönderilmeyecektir.

4. İkinci aşama sınavlarına katılma hakkı kazanan adayların sınavlara gelirken getirecekleri belgelerin neler olduğu aşağıda anlatılmıştır. Adaylar, doldurulup onaylatılması gereken Öğrenim Durum Belgesi ve Şehit/Malül Gazi/Muharip Gazi Çocuklarına Ait Belgeyi bilgisayardan çıktı olarak temin edeceklerdir.

5. İkinci aşama sınavlarına çağrılacak tüm adaylar, internette belirtilen tarih ve saatte, Jandarma Eğitim / Okullar Komutanlığı Beytepe/ANKARA adresinde 1 Nu.lı Nizamiyede (İncek Bulvarı üzerinde) hazır bulunacaklardır. Adaylar belirtilen saatlerden önce nizamiyelerden içeri alınmayacaklarından bu süreye uymaları menfaatlerinedir.

6. Sınavlar 2 gün içinde tamamlanacak olup, Birinci gün; adayların 2’nci aşama Seçme Sınavlarına gelirken getirmesi gereken belgeler incelenerek kontrol edilecek, Başvurma ve Giriş Koşullarını taşımayan adaylar sınavın diğer aşamalarına alınmayacak, okula kabulleri yapılmış olsa bile durumu sonradan tespit edilenlerin okulla ilişiği kesilecektir. Bu nedenle adayların www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde bulunan 2009 JAMYO Başvuru ve Seçme Sınavları Kılavuzundan, Başvurma ve Giriş Koşulları ile 2’nci aşama Seçme Sınavları bölümlerini tekrar okumaları yararlarına olacaktır.

7. Belge İncelemesi yapılan adaylara, Ön Sağlık Muayene ve FKDT uygulanacaktır.

8. Ön Sağlık Muayene işlemlerinde adayların Fiziksel görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü ve görme kusurları, ağız-çene yapısı kusurları yönünden gerekli koşullar ile sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir.

9. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT), dört aşamalı olarak yapılacaktır;

a ) Barfikste kol çekme : En az 3 ve daha fazla çeken,

b ) Mekik : 1 dakikada yardımlı 25 ve daha fazla çeken,

c ) Durarak Uzun Atlama : 190 cm. ve daha fazla atlayan,

ç ) Koşu : 400 metre mesafeyi 75 saniye ve daha kısa sürede koşan adaylar başarılı sayılacak, diğer adaylar elenecektir.

10. Ön Sağlık Muayene ve FKDT’de başarılı olan adaylara aynı gün Kişilik Testi uygulanarak birinci gün sınavları tamamlanacaktır.

11. Ön Sağlık Muayene ve FKDT’de başarılı olan adaylar, ikinci gün sınavları için FKDT’lere çağrıldıkları sınav saatinden 1 saat önce FKDT’ye geldikleri aynı nizamiyede hazır olacak ve Mülakat Komisyonunca, Mülakat Sınavlarına alınarak ikinci aşama Seçme Sınavları tamamlanacaktır.

12. İkinci aşama sınav sonuçları ile başarılı olarak asıl ve yedek listede yer alan adayların yapacağı işlemler muhtemelen 06 Ağustos 2009 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr. İnternet adresinde yayınlanacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SINAVLARINA GELİRKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ VEYA TESLİM ETMENİZ GEREKEN BELGELER:İkinci aşama sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, FKDT ve Mülâkat) çağrılan adaylar, diplomanın aslı /okul / noter onaylı sureti ve nüfus cüzdanının aslı yanlarında olacak şekilde, fotokopilerini ise diğer belgeler ile birlikte telli plastik bir dosya içine, aşağıdaki sıraya göre, İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı Belgesi en üstte olacak ve tek tek çevrilebilecek şekilde delinip dosyaya takılarak getirilecektir. Belgeler cep föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.

a) İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı Belgesi


İkinci aşama seçme sınavlarına çağrı belgesi, seçme sınavlarına katılmaya hak kazanıldığını gösteren internet sayfasının çıktısıdır. Bu belgenin mutlaka çıktısı (sağ üst köşesine son 3 ay içinde çekilmiş renkli fotoğrafını yapıştıracaktır) alınacaktır. Belge üzerinde, adayın sınavlara gireceği gün ve saat ile sınav komisyonunun numarası yazılıdır.

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrı belgesinde belirtilen gün ve saatte gelmeyen bir aday, ileri süreceği mazeret ne olursa olsun, ön sağlık muayene, FKDT ve mülâkat sınavına alınmayacaktır.

b) Öğrenim Durum Belgesi ( Onaylatılacak belge örneği 4’ncü sayfadadır)

Formun bilgisayardan çıktısını alarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurunuz.

Adaya ait kimlik bilgilerinin bulunduğu bölüm, aday tarafından dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak, adayın; kendisinin, babasının ve annesinin fotoğraflarının arkasına adayın adı ve soyadı ile T.C.Kimlik Numarası yazıldıktan sonra belgeye yapıştırılacaktır. Anne veya babanın vefat etmiş olması halinde fotoğraf yerine büyük harflerle “VEFAT” yazılacaktır.

İlköğretim ve lise öğrenim bilgileri bölümü, tüm adaylar için adayın en son mezun olduğu veya olacağı lise müdürlüğü tarafından, belge üzerindeki açıklamalar doğrultusunda dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak ve mühürlenerek onaylanacaktır. İlköğretim altıncı sınıftan itibaren lise son sınıf dahil, adayın öğrenim gördüğü bütün yıllara ait alanlar tek tek doldurulacak, boş bırakılmayacaktır.

Adayın lise öğrenimine ilişkin disiplin notu, not sistemine uygun olarak yazılacak ve aday ceza almış ise ceza türü açık şekilde yazılacaktır.

Öğrenim Durum Belgesindeki tüm bilgilerin, ilgili okul müdürlüklerince tam ve doğru yazıldığının kontrol edilmesinden aday bizzat sorumludur.

NOT: İkametgâhının bulunduğu yer haricinde başka bir yerde bulunan okuldan mezun olan adaylar, faksla bu belgeyi isteyebilirler. Belgenin ve mühürlerin okunaklı ve açık olmasına dikkat edilecektir.

* En geç Haziran 2009 döneminde mezun olmayan/olamayan adayların okula kesin kayıt ve kabullerinin yapılması (okula kabulde diploma aslı istenecektir) mümkün değildir.

c) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (Fotoğraflı)

Sınavlara girebilmeniz için seçme sınavına giriş belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanınızın aslını yanınızda getirmeniz ve fotokopisini de dosyaya koymanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yoksa veya T.C. kimlik numarası yazılı değilse Nüfus Müdürlüğüne başvurarak, yeni nüfus cüzdanı çıkartmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanındaki fotoğraf adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son durumunu gösterir özellikte olması zorunludur.

NÜFUS CÜZDANINI YANINDA GETİRMEYEN ADAYLAR SINAVLARA ALINMAYACAKTIR.

ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesi

Mezun olan adaylar; diploma aslı veya noterden onaylı suretini, başvuru sırasında son sınıfta okuduğunu beyan eden adaylardan mezun olmalarına rağmen diplomasını henüz alamamış olan adaylar ise okul onaylı mezun olduğunu belirtir belgenin aslını seçme sınavına gelirken yanında getirmek zorundadır. Adaylar ayrıca aslını getirmiş olduğu belgenin fotokopisini de sınava gelirken getirdiği plastik dosyaya sırasına takacaktır.

d) Vukuatlı Nüfus Kayıt ÖrneğiBelge; kendinizin, öz veya üvey baba, anne ve kardeşlerinizin nüfus kayıtlarına ilişkin bilgilerini içerecek ve TEMMUZ 2009 ayı içerisinde nüfus müdürlüklerinden alınacak ve onaylanmış olacaktır.

e) Adlî Sicil Belgesi

Kendiniz, vukuatlı nüfus kayıt örneğinde yer alan öz veya üvey anne, baba ve kardeşleriniz için ayrı ayrı olmak üzere (18 yaşından küçük kardeşler ile ölenler hariç) adlî sicil belgeleri Temmuz 2009 ayı itibariyle Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacaktır. Vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki sıraya göre dizilerek plastik dosyaya takılacaktır. (Adlî sicil kaydında haber özeti bulunanlar, haber özetleri ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarını ilgili adli sicil belgesine tel zımba ile tutturacaklar ve dosya içinde sıraya takacaklardır.)

Evli olan kız kardeşler için açık kimliği hanesinin “SOYADI” bölümüne; kız kardeşinizin öncelikle evlenmeden önceki soyadı, sonra evlendikten sonraki soyadı, parantez içerisinde yazılacaktır.

f) Şehit / Malûl Gazi / Muharip Gazi Çocuğu Belgesi ( Onaylatılacak belge örneği 5’nci sayfadadır)Özel durumu bulunan adaylar tarafından Formun bilgisayardan çıktısı alınarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurulacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehit, malûl gazi, muharip gazi çocukları belgeyi, kuvvet komutanlıkları / J.Gn.K.lığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Daire Başkanlığına doldurtup onaylatmaya müteakip getireceklerdir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları dışındaki sadece şehit çocuğu olduğunu beyan eden adaylar, bu belgeyi babasının veya annesinin mensup olduğu bakanlığın personel daire başkanlığına doldurtup onaylatacaklardır.

Babası veya annesi geçici veya gönüllü köy korucusu iken şehit veya gazi olan adaylar, bu belgeyi il valiliklerine onaylatacak ve il jandarma komutanlıklarından olayla ilgili evrakın onaylı fotokopilerini de alarak ekleyeceklerdir. (Olay tutanağı, otopsi raporu vs.)

Ayrıca özel durumları ile ilgili şehit/gazi kimlik belgesinin fotokopisi ile Sosyal Güvenlik Kuruluşundan maaş aldıklarına dair belge aslını özel durum belgesine ekleyeceklerdir.

DİKKAT! İlk başvuruda “Özel Durumu” bölümünü özel durumlu olarak işaretlediği halde, şehit / malûl gazi/muharip gazi çocuğu belgesini ilgili birimlere onaylatmadan ve ilgili belgeleri eklemeden gelen veya Seçme Sınavlarında yapılan incelemede durumu bu kapsama girmediği anlaşılanlar; kendilerine avantaj sağlayacak olan bu haktan faydalandırılmayacak, ancak adayın ÖSS Eşit Ağırlık-1 ham puanı (AOBP dahil edilmemiş), J.Okll.K.lığınca ilan edilen taban puanın üzerinde ise normal aday kapsamında sınavlara alınacaktır.Başvuruların sona erdiği 05 Haziran 2009 tarihinden sonra; şehit, malûl gazi veya muharip gazi çocuğu olma durumu ortaya çıkanlar, bu kılavuzda açıklandığı şekilde belgeleri hazırlayacak ve 2’nci aşama Seçme Sınavlarına gelindiğinde, bir suretini İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine elden teslim edecektir.

g) Vesikalık Fotoğraf: (İki Adet)

Adaya ait iki adet, cepheden ve son 6 ay içinde; başı açık, gözlüksüz, sakalsız, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafların arkasına, TC. Kimlik Numarası, ad ve soyad yazılacaktır. Fotoğraflar bir zarf içerisine konularak, diğer belgeler için hazırlanmış olan dosyaya takılacaktır.

Ayrıca aday kendisine, anne ve babasına ait birer adet fotoğrafı da yanında bulunduracaktır.

ğ) Yukarıda belirtilen belgeler dışında;

Spor ayakkabısı, şort, siyah tükenmez kalem, siyah kurşunkalem, kalemtraş ve silgi getirmeniz gerekmektedir.
DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgeleri tam olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, Ön Sağlık Muayene, FKDT ve mülâkat sınavlarına alınmayacaktır.
Aşağıdaki belge örneklerinde ve içeriğinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
İkinci aşama seçme sınavlarında başarılı olamayan adayların belgeleri posta ile iade edilmeyerek, elden alınmayanların (90) gün süre sonra imha edileceğinden, açıklamalara göre işlem yapılmasına (plastik dosyaya diploma/mezuniyet belgesi fotokopisinin takılması vb.), asıllarının kontrol için yanında bulundurulmasına dikkat edilmelidir.ŞEHİT/ MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ ÇOCUKLARINA AİT BELGE1. ADAY ÖĞRENCİNİN
Buraya yeni çekilmiş bir fotoğrafınızı yapıştırınız.
TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ
T.C. KİMLİK NUMARASI :
............................................

ADI SOYADI (Tüm adlarınızı açık olarak yazınız) : ............................................

BABA ADI (Tüm adlarını açık olarak yazınız) : ............................................

DOĞUM TARİHİ (Gün/Ay/Yıl olarak belirtiniz) : ............................................

DOĞUM YERİ (İlçe ve il olarak belirtiniz) : ............................................

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE VE İL : ............................................

Yukarıda bilgileri yazılı aday öğrencinin şehit / malûl gazi / muharip gazi olan annesi / babasına ait bilgiler aşağıda olduğu gibidir.2. ŞEHİT / MALÜL GAZİ / MUHARİP GAZİ’NİN

ADI SOYADI : ...........................................................................

YAKINLIK DERECESİ : BABASI ANNESİ

SINIFI VE RÜTBESİ : ...........................................................................

SİCİL NUMARASI : ...........................................................................

SON GÖREVİ : ...........................................................................

...........................................................................EMEKLİ İSE EMEKLİ SİCİL NO : ...........................................................................

BAĞLI BULUNDUĞU BAKANLIK/KUVVET VEYA J.GN.K.LIĞI :.............................................................

Yukarıda açık kimliği yazılı adayın; Şehit / Malûl Gazi/ Muharip Gazi olan Babası / Annesi ............................................. Birlik / Kurumunda görev yaparken ……/……/........... tarihinde görev başında ŞEHİT / MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ olmuştur.


EKLER :

EK-A (1 Adet Şehit/ Malûl Gazi/Muharip Gaziye

Ait kimlik kartı fotokopisi)

EK-B (1 Adet Şehit/ Malûl Gazi/Muharip Gazinin

Maaş aldığına dair belge)
O N A Y

........./......./2009İMZA VE MÜHÜR
ADI SOYADI :

SINIFI VE RÜTBESİ :

ÜNVANI :

BELGENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Bu belge, şehit/muharip gazi/malül gazi TSK mensubu subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve erbaş/er çocukları ile sivil şehit çocukları için düzenlenir.

2. Bu belge, TSK mensupları için Kuvvet Komutanlıkları/Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulup onaylanır.

3. Bu belge, TSK dışında sadece şehit çocuğu olanlar için babası/annesinin bağlı bulunduğu Bakanlığın Personel Daire Başkanlığınca, Gönüllü ve Geçici Köy Korucu çocukları için ise olayın olduğu İl Valiliğince doldurulup onaylanır.

4. Belgedeki boş yerleri, kısaltma yapmadan doldurunuz ve seçeneklerdeki uygun olmayan bilgilerin üstünü çiziniz.

5. Bu belge, Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına gelirken aday tarafından getirilecektir.6. Bu belge boş örneğinden fotokopi çekilerek de çoğaltılabilir.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət