Ana səhifə

İstanbul limani demir yerleri kullanim esaslari talimati biRİNCİ BÖLÜm amaç, Tanımlar Amaç: Madde–1


Yüklə 23.59 Kb.
tarix13.05.2016
ölçüsü23.59 Kb.
İSTANBUL LİMANI DEMİR YERLERİ

KULLANIM ESASLARI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar
Amaç:

Madde–1
Bu Talimatın amacı İstanbul Limanı İdari sınırları içerisinde yer alan, Güney Girişi 1 Nolu (A Bölgesi) demir yeri dışında kalan demir yerlerinin kullanım esasları ve demir yerlerine demirleyen, demirden kalkan gemilere yönelik uygulamaların belirlenmesidir.
Tanımlar:

Madde–2
Bu Talimatta geçen;
İdare :T.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nı

Liman Başkanlığı : İstanbul Liman Başkanlığı’nı

TBDTDT : Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü

TBGTH : Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi : IMO’nun IMDG Kodu sınıf 3 yükleri taşıyan tankerler ile

IMO’nun IMDG Kodu kurallarına göre 1-2-5.1-5.2-6.2-7

sınıflarında tanımlanan yükleri taşıyan veya tehlikeli gazlardan

arındırılmamış tüm gemileri

IMDG Kod : Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu’nu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar, Demirleme Yerleri

Genel Kurallar

Madde–3

Bu Talimatında belirtilen demir yerlerine demirleyecek ve demirden kalkacak tüm gemiler Uluslararası kurallarla birlikte, Kanun, TBDTDT, İstanbul Liman Tüzüğü, Yönetmelik ve diğer talimatlar uyarınca belirlenen Milli Mevzuat Kurallarına uymakla yükümlüdürler. Gerektiğinde, İdare tarafından verilecek talimatla, demir yerlerinde geçici düzenlemeler yapılabilecektir.


Demirleme Yerleri

Madde–4


  1. Limandan Kalkan ve Uzun Süreli Kalacak Gemilerin Serbest Demir Yeri; (B Bölgesi)

41 00 15 N – 028 56 50 E

40 58 15 N – 028 56 50 E

40 56 82 N – 028 53 50 E

40 58 92 N – 028 53 50 E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, tehlikeli yük taşımayan gemilere tahsis edilmiştir. Bu alana demirlemek isteyen tehlikeli yük taşımayan gemiler TBGTH’ne gerekli bildirimleri yapmak suretiyle demirleyecek, demirden kalkacaklardır.

Bu bölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48 saatten fazla demirde kalmaları halinde limana gelen gemi olarak işleme tabi olacaklardır. Bu durumdaki gemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izin almakla mükelleftir.


  1. Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Serbest Demir Yeri; (C Bölgesi)

40 58 92 N – 028 53 50 E

40 56 82 N – 028 53 50 E

40 56 12 N – 028 51 95 E

40 55 88 N – 028 50 00 E

40 57 48 N – 028 50 00 E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, tehlikeli yük taşıyan gemilere tahsis edilmiştir.

Bu alana demirlemek isteyen, tehlikeli yük taşıyan gemiler TBGTH’ne gerekli bildirimleri yapmak suretiyle demirleyecek, demirden kalkacaklardır.

Bu bölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48 saatten fazla demirde kalmaları halinde limana gelen gemi olarak işleme tabi olacaklardır. Bu durumdaki gemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izin almakla mükelleftir.


  1. Karantina Demir Yeri;

40 57 54 N – 028 48 70 E

40 56 10 N – 028 48 70 E

40 56 40 N – 028 47 40 E

40 58 23 N – 028 47 40 E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, bu demir yerinde; tüm gemilerin karantina işlemleri Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılır.
  1. Küçükçekmece Demir Yeri;

40 58 32 N – 028 43 50 E

40 56 90 N – 028 43 50 E

40 56 40 N – 028 47 40 E

40 58 23 N – 028 47 40 E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, tehlikeli yük taşıyan gemilere tahsis edilmiştir.

Bu alana demirlemek isteyen, tehlikeli yük taşıyan gemiler TBGTH’ne gerekli bildirimleri yapmak suretiyle demirleyecek, demirden kalkacaklardır.

Bu bölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48 saatten fazla demirde kalmaları halinde limana gelen gemi olarak işleme tabi olacaklardır. Bu durumdaki gemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izin almakla mükelleftir.

Liman Başkanlığından izin almak koşuluyla bu bölgede limbo işlemleri gerçekleştirilebilir.


  1. Kartal Demir Yeri;

40 53 20 N – 029 11 10 E

40 52 55 N – 029 09 55 E

40 51 00 N – 029 10 30 E

40 51 40 N – 029 12 00 E

40 52 60 N – 029 13 40 E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, Marmara Denizi ve İzmit Körfezi Limanlarından kalkıp, İstanbul Boğazından geçecek olan tehlikeli yük taşımayan gemiler ile Kabotaj hattında çalışan tehlikeli yük taşımayan gemiler TBGTH’nin izni dahilinde bu alana demirleyebilirler.

Bu bölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48 saatten fazla demirde kalmaları halinde, limana gelen gemi olarak işleme tabi olacaktır. Bu durumdaki gemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izin almakla mükelleftir.  1. Liman Kuzey Girişi Demir Yerleri;

1- Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Demir Yeri:


41 15 40 N – 028 57 45 E

41 17 50 N – 028 57 45 E

41 17 50 N – 029 00 00 E

41 14 90 N – 029 0000 E

Koordinatları ile belirlenen deniz sahası olup, bu bölgede tehlikeli yük taşıyan gemiler demirleyecektir. Acil durumlarda, Liman Başkanlığı, TBGTH ve diğer Kurum/Kuruluşların izni dahilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmali yapılabilecektir.
2- Yolcu ve Kuru Yük Gemileri Demir Yeri:
41 14 90 N – 029 00 00 E

41 17 50 N – 029 00 00 E

41 17 50 N – 029 02 37 E

41 15 90 N – 029 05 00 E

41 15 00 N – 029 05 00 E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, bu bölgede yolcu gemileri ile tehlikeli madde taşımayan kuru yük gemileri demirleyecektir. Acil durumlarda, Liman Başkanlığı, TBGTH ve diğer Kurum/Kuruluşların izni dahilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmali yapılabilecektir.


Madde–5 Yukarıdaki demir alanları içerisinde sahilden itibaren 2,5 gomina içine demirlemek yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Madde–6 Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde–7 Bu Talimat hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət