Ana səhifə

Informacija za studente I plan rada


Yüklə 38.8 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü38.8 Kb.

INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA

Naziv predmeta:

ENGLESKA KNJIŽEVNOST I

Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

obavezni

I


3

1+1

Studijski programi za koje se organizuje : Osnovni primijenjeni studij stranih jezika – prevodilastvo Instituta za strane jezike (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetom.

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa počecima pismenosti na engleskom tlu i osnovnim djelima i autorima srednjevjekovne književnosti na engleskom jeziku. Srednjevjekovna engleska književnost pokriva period od 4. do kraja 15. vijeka.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Janko Andrijašević, saradnik mr Vesna Bratić

Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe,domaći zadaci, čitanje lektire, konsultacije

PLAN RADA


Nedjelja

i datum
Pripremna nedjelja
10.9.09.
Uvod u predmet. Istorija Velike Britanije do 1066. godine.

17.9.09.
Opšte odlike anglosaksonske književnosti. Beowulf. Junačka poezija.

24.9.09.
Beovulf - analiza.

1.10.09.
Anglosaksonska hrišćanska poezija. Elegije, zagonetke i bajalice. Proza.

8.10.09
Hrišćanska poezija, elegije, zagonetke i bajalice, proza – analiza.

15.10.09.
Kolokvijum

22.10.09.
SLOBODNA NEDJELJA

29.10.09.
Književnost anglonormanskog doba. Književnost 14. i 15. vijeka. William Langland.

5.11.09.
Snoviđenje Petra Orača – analiza.

12.11.09.
Pjesnik Biserke.

19.11.09.
Viteški spjev Ser Gavejn i Zeleni vitez. – analiza.

26.11.09.
Život i djelo Geoffreyja Chaucera.

3.12.09.
Kenterberijske priče – analiza.

10.11.09.
Engleske i škotske narodne balade. Proza 14. i 15. vijeka. Srednjevjekovna drama.

17.11.09.
Balade, proza, drama – analiza.

24.12.09.
Završni ispit

XVII

Ovjera semestra

28.1.10.

Popravni ispit

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju domaće zadatke, prisustvuju vježbama i rade kolokvijum i završni ispit

Opterećenje studenta u časovima:

Nedjeljno
3 kredita x 40/30 = 4 sata
Struktura:

2 sata predavanja

2 sata vjezbi

4 sata samostalnog rada

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 4 = 8 sati

Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati

Dopunski rad: 18 sati

Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 6 sati (Priprema)

+ 18 sati (Dopunski rad)Literatura:

Veselin Kostić, ur, Engleska književnost I, Sarajevo: Svjetlost, 1990.

Ivanka Kovačević, ur, Iz stare engleske književnosti, Beograd: Naučna knjiga: 1992.

Ivanka Kovačević, ur, Iz engleske srednjevekovne književnosti, Beograd: Naučna knjiga: 1988.Janko Andrijašević, ur, Engleska srednjevjekovna književnost, neobjavljena skripta, Nikšić, 2003.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

  • 1 domaći zadatak se ocjenjuje sa ukupno 6 poena,

  • Prisustvo vježbama i predavanjima se ocjenjuje sa ukupno 4 poena,

  • Jedan kolokvijum se ocjenjuje sa ukupno 40 poena,

  • Završni ispit se ocjenjuje sa 50 poena.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.


Posebne naznake za predmet: Nastava se izvodi na srpskom/crnogorskom i engleskom jeziku.
Napomena:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət