Ana səhifə

I. raporu hazirlayanlar


Yüklə 376.5 Kb.
səhifə1/17
tarix05.05.2016
ölçüsü376.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 57. Oturumu

4-15 Mart 2013


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU

57.DÖNEM TOPLANTISI 4-15 Mart 2013

GÖREV RAPORU

(Yurtdışı)
I.RAPORU HAZIRLAYANLAR :

  • Mehmet ERDOĞAN, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı

  • Ekin BOZKURT ŞENER, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı

  • Mustafa ÇADIR, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı

  • Onur DİNÇER, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı


II. PROGRAMIN (ZİYARETİN) :

a) Adı : Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 57. Dönem Toplantısı

b) Konusu : “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Her Türlü Şiddetin Yok Edilmesi ve Önlenmesi”

c) Amacı : Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele, kadının statüsünün yükseltilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyon.

d) Süresi : 4-15 Mart 2013 (12 Gün)

e) Düzenlendiği Ülke, Şehir, Kuruluş : ABD, NEW YORK, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
III. PROGRAMIN HANGİ KURULUŞ TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ :

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) tarafından New York/ABD’de düzenlenmiştir.


IV. TÜRK HEYET ÜYELERİNE KARŞI İLGİLİ ÜLKE VE KURULUŞ TEMSİLCİLERİNİN TUTUMU :

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu dönem toplantısında Türk heyetine karşı diğer ülke temsilcilerinin herhangi bir olumsuz tutumu ile karşılaşılmamıştır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği yetkilileri görevlendirme süresince Türk Heyetine gerekli desteği sunmuşlardır.V. KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER :

Görevlendirme süresince herhangi bir güçlükle karşılaşılmamıştır.VI. DAHA SONRA GİDECEKLERE ÖNERİLER :

Söz konusu görevlendirmeye ilişkin olarak ileriye dönük herhangi bir öneri bulunmamaktadır.VII. PROGRAM SONUCUNDA ALINAN BELGE :

BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katılıma ilişkin herhangi bir belge verilmemiştir.VIII. PROGRAM:

21 Haziran 1946 yılında 11(II) sayılı EKOSOK kararıyla, Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde cinsiyet eşitliğini teşvik eden ve EKOSOK'un işlevsel komisyonlarından biri olarak kurulan ve her yıl Şubat-Mart aylarında toplantı düzenleyen Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına ülkemizden katılım sağlanmaktadır. 1995 Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’ndan bu yana her yıl diğer gündem maddeleri yanında Pekin Eylem Platformu kritik alanlarını da gözden geçiren Komisyon 2008 yılında, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi”; 2009 yılında “Kadınlar ve erkekler arasında HIV/AIDS konusunda özen gösterilmesi de dahil eşit sorumluluk paylaşımı”, 2011 yılında, “Tam istihdam ve iyi işe eşit erişimlerinin teşvik edilmesi de dahil, kadınların ve kız çocuklarının eğitim, öğretim, bilim ve teknolojiye erişim ve katılımları”, 2012 yılında, Kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesi, yoksulluk ve açlığın sonlandırılması, kalkınma ve güncel sorunlarda bu kadınların rolü gündemleri ile toplanmıştır. 2010 yılında ise, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun gözden geçirilmesi gündemiyle toplanılmıştır.

2013 yılında 4-15 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonunun 57. Dönem toplantısı “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Her Türlü Şiddetin Yok Edilmesi ve Önlenmesi” ile toplanmıştır.

BM Kadının Statüsü Komisyonu’na katılım sağlayan heyet listesi EK-1’de yer almaktadır

BM Kadının Statüsü Komisyonu’na ilişkin “Detaylı Rapor” EK 2’de yer almaktadır.

EKLER :

EK 1 Heyet Listesi

EK 2 BM KSK 57. Dönem Toplantısı Raporu

EK-2

Birleşmiş Milletler (BM)

Kadının Statüsü Komisyonu (KSK)

57. Dönem Toplantısı Raporu

TARİH : 4-15 Mart 2013

YER : Birleşmiş Milletler

New York, ABD


İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER i

1. TÜRKİYE DELEGASYONU: 1

2. İZLENEN YÖNTEM VE ÇALIŞMA PROGRAMI 5

3. AÇILIŞ 5

4. ÜST DÜZEY YUVARLAK MASA TOPLANTISI 10

5. GENEL GÖRÜŞME 11

6. PANELLER 13

6.1. Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 13

6.2. Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetle İlgili Çok-Sektörlü Hizmetler ve Müdahaleler 16

6.3. Toplumsal Cinsiyet Normları, Sosyalleşme ve Eşitsiz Güç İlişkileri; İş-Günlük Hayat Sorumluluklarının Paylaşımı ve Dengelenmesi 20

6.4. HIV/AIDS Bakımı; Ücretsiz Bakım Hizmetinin Tanınması ve Değer Kazanması 23

6.5. Kadınlara ve Kız Çocuklarına İlişkin Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler ve Elde Edilen Başarılar 25

7. YAN ETKİNLİKLER 277.1. “Yasal Reformlar ve İyi Uygulamalar” Yan Etkinliği 27

7.2. Türkiye-Belçika işbirliğinde “Kadınların ve Kızların Zararlı Uygulamalara Karşı Korunması: En İyi Deneyimlerin Paylaşılması” Konulu Çalışma Kahvaltısı 30

7.3. Kadınların Teknolojiyle Güçlendirilmesi konulu Yan Etkinlik 31

7.4. Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi ve Kadınların Cinsel Haklarının ve Üreme Sağlığı Haklarının Tesis Edilmesi (Üst Düzey Yuvarlak Masa) 33

7.5. Sürdürülebilir Kadın Hakları konulu Yan Etkinlik 35

7.6. Kadına Yönelik Şiddet: Bizim Sorunumuz, Bizim Yanıtımız Yan Etkinliği 37

7.7. UNDP, UNFPA, UNWOMEN ve UN Volunteers tarafından düzenelen “Erkekler neden şiddet uygular ve erkek şiddeti ni nasıl durdurabiliriz?” konulu yan etkinlik 39

7.8. Kadına Yönelik Şiddet Eylem Planlarının (UEP) Uygulanması Konusunda Deneyimler 40

8. KARAR TASARILARI 42

9. SONUÇ BELGESİ 42

10. BM KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU GELECEK OTURUMLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 43

11. İKİLİ GÖRÜŞMELER 43

11.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Norveç Çocuk, Eşitlik ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Inga Marte Thorkildsen ile görüşmesi 43

11.2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in İtalya Çalışma, Sosyal Politikalar ve Eşit Fırsatlar Bakanı Elsa Fornero ile görüşmesi 45

11.3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in İspanya Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanı Ana Mato ile görüşmesi 46

11.4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in Fransa Kadın Hakları Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Najat Vallaud-Belkacem ile görüşmesi 47

11.5. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Jet Bussemaker ile görüşmesi 48

11.6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Liberya Cinsiyet ve Kalkınma Bakanı Julia Duncan-Cassell ile görüşmesi 49

11.7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in İngiltere Uluslararası Kalkınma Parlamento Müsteşarı Lynne Featherstone ile görüşmesi 50

11.8. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in Pakistan İnsan Hakları Federal Sekreteri Shaigan Shareef ve Ulusal Kadının Statüsü Komisyonu Başkanı Khawar Mumtaz ile görüşmesi 51

11.9. ASPB Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Sayın Bakan Fatma Şahin’in Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Battani-Dragoni görüşmesi 52

11.10. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Belçika Başbakan Yardımcısı / İçişleri ve Fırsat Eşitliği Bakanı Joelle Milquet ile görüşmesi 54

11.11. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Maryan Mojtahedzadeh Larijani ile ikili görüşme 55

11.12. ASPB Bakan Yardımcısı Sayın AŞAN’ın Yunanistan İçişleri Bakanlığı Cinsiyet Eşitliği Genel Sekreteri Zetta MAKRI ile görüşmesi 56

11.13. ASPB Bakan Yardımcısı Sayın Aşkın Asan’ın ABD KSK Heyet Başkanı Sharon Wiener ile görüşmesi 57

EK 1: KSK 57. Dönem Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı Konuşma Metni 58

EK 2: KSK 57. Dönem Genel Görüşme Konuşma Metni 62

EK 3: “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Ortadan Kaldırılması ve Önlenmesi” Karar Metni 66
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət