Ana səhifə

Hörmətli oxucalar! kitabxananın İncəsənət şöbəsindən Klassik musiqi əsərlərinə dair informasiya əldə edə bilərsiniz


Yüklə 17.95 Kb.
tarix02.05.2016
ölçüsü17.95 Kb.
Hörmətli oxucalar! kitabxananın İncəsənət şöbəsindən Klassik musiqi əsərlərinə dair informasiya əldə edə bilərsiniz.
Ü. Hacıbəyov – ariya, romans və mahnıları; “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad” (o olmasın, bu olsun) – musiqili komediyaları,”Leyli və Məcnun” operası və “Gülşən” baletinin librettosu.

F. Əmirov – “Два романса» для голоса с фортепиано; “Secilmiş pyeslər” – skripka və fortepiano ücün; “Sevil” operası; “Məhəbbət mahnıları” – fortepiano ilə oxumaq üçün;”Sevdiyim yardır mənim” – fortepiano ilə oxumaq ücün; “Sevil” operasında Balaşın mahnı və ariyaları.

E.Nəzirova ilə birgə yazdığı “Ərəb mövzuları əsasında konsert”- fortepiano ilə orkestr üçün;

Q.Qarayev- “ 24 prelüt” – fortepiano üçün; “ İldırımlı yollar” baletindən pyeslər və “Don Kixot” simfonik qravürlərindən fraqmentlər.

«Семъ красавиц» - балет; «Соната»-для скрипки с фортепиано; «Таней Аиши из балета «Семъ красавиц»;

S.Ələsgərov-“Azərbaycan”- kontatası; “ İkiqat konsert”-violoncel, fortepiano və orkestr üçün klavir; “Vətənimdir” fortepiano ilə oxumaq üçün romans.

H.Xanməmmədov-“Sənin gözlərin”-fortepiano ilə oxumaq üçün.

A.Zeynallı-“Uşaq süitası”

C.Cahangirov – “Bulud”- mahnı və romanslar fortepianoda oxumaq üçün;

“Üç rəqs” – simfonik orkestr üçün partitura; “Füzuli”- xor, solistlər və simfonik orkestr üçün kontata;

S.Rüstəmov- “Tar məktəbi”; “Mahnı və romanslar” – fortepiano ilə oxumaq üçün;

A.Меликов – «Алъбом пъес для фортепиано»; «Пъесы из балета «Легенда о любви»- обработка для скрипки и фортепиано; «Соната для скрипки и фортепиано»; «Романсы на стихи Н.Хикмета для голоса и фортепиано»;

Т.Кулиев – «15 Азербайджанских народных танцев»-обработка для фортепиано; «Алъбом Джамили»; «Двенадцатъ пъес для фортепиано»; «Песни сердца» - для голоса в сопровождении фортепиано»; “Mahnılar” – fortepiano ilə oxumaq üçün.

İncəsənət şöbəsində dünya klassik bəstəkarlarının əsərlərindən də nümunələr var .

Məsələn:

Бах И.С.- «Концерт ля минор» для скрипки с оркестром; «Концерт №3 ре минор» для фортепиано с оркестром; «Маленъкие прелюдии и фуги»- для фортепиано; «Токкада» для фортепиано; «французские сюиты» - для клавира;

Bethoven Л. – sonataları.

Bize K. – “Karmen” operası.

Verdi D. – “Otello”, “Riqoletto”, “Traviada”, “Trubadur”, “Auda” operaları.

Qlinka M.- «Руслан и Людмила», operası, ariya və romansları.

Григ Э.- «Избранные произведения для фортепиано»;

Лист Ф.- «Избранные фортепианные произведения»; «Второй концерт»- для фортепиано и оркестром; «Ноктюрн №3»- для фортепиано;

Прокофяев С.- «Сочинения для фортепиано в пяти томах»; «Девятая соната»- для фортепиано; «Золушка» - балет в трех Партитура; «Ромео и Джулъетта»; «Десятъ пъес»- для фортепиано; «Токката.ф»- для фортепиано.

Рахманинов С.- «Арии и сцены из опер»- для пения в сопров.фортепиано;

«Вариации на тему Шопена»- для фортепиано; «24 прелюдии» - для фортепиано;

«Концерт № 1»- для фортепиано с оркестром; « Концерт № 2»-для фортепиано с оркестром.

Чайковски П.- «Евгений Онегин»- Избранные романсы- для низкого голоса в сопроваждении фортепиано; «Иоланта»- лирическая опера; «Италъянское коприччио» - для симфонического оркестра; «Лебединое озеро»- Избранные отрывки; «Пиковая дама»- опера в трехдействиях; «Симфонии №5 и №6» - Преложение для фортепиано; «Шелкунчик – Избранные открывки. Преложение для фортепиано;

Моцарт В.- «Дон – Жуан»- комическая опера; «Избранные симфонии»;«Реквием»- для солистов хора и оркестра;

Паганини Н.- «Избранные сонаты»- для скрипки и гитары; «Концерт №1»- для скрипки с оркестром; «60 Этюдов в форме вариации»- для скрипки.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət