Ana səhifə

Göygöl rayon mks yeni daxil olmuş ƏDƏBİyyatin məlumat


Yüklə 25.7 Kb.
tarix05.05.2016
ölçüsü25.7 Kb.
Hörmətli oxucu!


Bu bülletendə Göygöl rayon MKS-nin fonduna daxil olan latın qrafikalı yeni ədəbiyyatın siyahısı şöbələr üzrə qruplaşdırılmış şəkildə sizə təqdim olunur.






Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi

Göygöl rayon MKS


YENİ DAXİL OLMUŞ ƏDƏBİYYATIN MƏLUMAT

B Ü L L E T E N İ



Göygöl – 2012


TƏRTIB EDƏNLƏR:
Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin baş biblioqrafı

Məmmədova Sürayyə Əhməd qızı

İnaformasiya-resurs şöbəsinin proqramçısı



Qasımov Allahşükür Mirməhəmməd oğlu

Kitab təfəkkürün yorulmayan qanadlarıdır.

Aybek

Ünvan: AZ-2500

Göygöl rayon MKS. Hummel küç., 5


BİBLİOQRAFİK VƏSAİTLƏR
91.985

C 16

Cahangir Cahangirov: biblioqrafiya / tərt. ed. T. Məm-mədova; burax. məs. və ixtis. red. N. Şahbazova; M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2011.-169 s.



91.9:78

M 51

Xəqani Məmmədov: biblioqrafiya / tərt. ed. Ə. Nəcəfov; burax. məs. və ixtis.red. K. Tahirov; rəyçi A. Xələfov; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2010.-132 s.


91.9:78

M 96

Müslüm Maqomayev: biblioqrafiya / tərt. ed. L. Şirinova; burax. məs. və ixtis. red. K. Tahirov, red. M. Vəliyeva; M.F. Axundov adina Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2011.-168 s.



91.9:83

Y 24

Zəlimxan Yaqub : biblioqrafiya / tərt.-müəl.: Ş.İ. Nağı-yeva, X. İ. İsmayılova, red. M. Ə. Vəliyeva, ön sözün müəl. M. N. Çobanov. - Bakı : Gənclik, 2011. - 388 s.



-4-
SƏHİYYƏ
56.7

K 58

Kərimov, Kərəm Təbriz oğlu.

Zülmət və işıq dünyası : göz nurunu niyə itirir? / K. T. Kərimov ; red. A. S. Bayramova. - Bakı : Nafta-Press, 2010. - 156 s.

TARİX-TARİX ELİMLƏRİ
63.3(24)

А 46

Александр, Шекистан (Мурат Байкал).

Еврейский Мир Кавказа : традиции и ценности / Ш. Александр ; ред. : А. Н. Гаджиев. - Баку : Qanun, 2005. - 336 с.
HÜQUQ. HÜQUQ ELMLƏRİ
67.401(5Aze)

Q 47

Qəndilov, Seyfəddin Mirtağı oğlu.

Dövlətçilik təfəkkürü, idarəçilik məharəti : dərs vəsaiti / S.

M. Qəndilov ; red. Ə. M. Həsənov ; Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 2009. - 432 s.
-1-

KİTABXANA İŞİ-KİTABXANAŞÜNASLIQ
78.34(5Aze)

A 99

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında : rəqəmlər və faktlar / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt.: S.Y. Məmmədəliyeva, L.A. Məmmədova ; elmi red.

S.Y. Məmmədəliyeva ; bur. məsul F. Babayev ; red. heyəti: S. Abbasov, Ə. Əhmədov.

III cild. - Bakı : M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2010. - 372 s.


DİN.MİSTİKA.AZAD.DÜŞÜNCƏ
86.38(5Aze)-8

C 48

Cəbiyeva, Təranə Kommuna qızı.

İçərişəhərin əbədi sakini / T. K. Cəbiyeva ; red. M. Borçalı. - Bakı : Yeni Poliqrafist MMC, 2011. - 108 s. ; [4] s.
BƏDİİ ƏDƏBİYYAT
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli.

Daş yağan gün / Ə. İldırımoğlu ; red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2011. - 240 s.
84(5Aze)

Y 24

Zəlimxan Yaqub: Peyğəmbər/ (poema). Bakı: Pedaqogika nəşriyyatı, 2009.-320 s.



-2-

İNCƏSƏNƏT
85.37(5Aze)

K-32

Aydın Kazımzadə. Kinooperator Kənan Məmmədov.-Bakı: Mütərcim, 2010.- 272 s.


85.33(5Aze)

R-52

İlham Rəhimli. Zahiri sakitliyin daxili çılgınlığı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.-208 s.


85.31 (5Aze)

M-62

Milli Kitabxananın Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsinin fon-dunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklər (C D) Köçürülmüş əsərlər; I hissə tərt.ed. M. İbrahimov; ixt. red. və burax: K. Tahirov; red. N. Şahbazova; M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanas. Bakı. 2011.-150 s.


85.12(5Aze)

M 84

Muradov, Vidadi Aydın oğlu.



Azərbaycan xalçaları : Qarabağ qrupu = Azerbaijani Carpets : Garabagh Group / V. A. Muradov ; tərc. Y. Səlimov; elmi red. K. M. Əliyeva ; Heydər Əliyev Fondu. - Bakı : Elm, 2010. - 272 s.

-3-


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət