Ana səhifə

Fasil 21 trans-avrupa ağlari öncelik 21. 1 Tina çalışması kapsamında belirlenen projelere öncelik verilmesi


Yüklə 70.32 Kb.
tarix05.05.2016
ölçüsü70.32 Kb.

FASIL 21 TRANS-AVRUPA AĞLARI
Öncelik 21.1 TINA çalışması kapsamında belirlenen projelere öncelik verilmesi1 Mevzuat uyum takvimi
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi
Tablo 21.1.2

No

İhtiyaçlar

Yıl

(Ulaştırma Bakanlığı)

1

Ulaştırma politikası oluşturulması sürecinde; istatistik, modelleme, değerlendirme ve bilgi alışverişi konularını yürütmek ve kurumlar arası koordinasyon ile planlama sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde istişari “Ulaştırma Koordinasyon Birimi”nin kurulması. Ayrıca söz konusu birimin TINA Çalışmasında öngörüldüğü üzere çekirdek ağ üzerinde yapılacak yatırımların; proje planlamasının desteklenmesi, karar verme ve izlemenin sağlanması fonksiyonlarını da yürütmesi

2009


3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları
Tablo 21.1.3 (Avro)

İhtiyaçlar (Ulaştırma Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım
II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması
- Personel
- Eğitim

2009
90.000
90.000

- Danışmanlık

2009
60.000
60.000

- Tercüme
- Diğer
Toplam150.000
150.000

Öncelik 21.2 Avrupa Topluluğu Trans-Avrupa Ağları Enerji Kılavuz İlkelerinde listelenen ortak çıkar projelerine öncelik verilmesi1 Mevzuat uyum takvimi
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi
Tablo 21.2.2

No

İhtiyaçlar

Yıl

(Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ))

1

Türkiye’de sınır ötesi elektrik ticaretinin en etkin AB uygulamaları ile uyumu için koşulların güçlendirilmesi

2009

2

UCTE ile senkron paralel işletim için Türkiye elektrik sistemi frekans kontrol performansının rehabilitasyonu

2009

(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

3

Doğal gaz iletim hatları teknik esasları ile şebekelerin birlikte işletilebilirliği konusunda idari kapasitenin güçlendirilmesi

2009


3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları
Tablo 21.2.3.1 (Avro)

İhtiyaçlar (TEİAŞ)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım
II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması
- Personel
- Eğitim
- Danışmanlık
- Tercüme
- Diğer
Sınır ötesi elektrik ticareti için koşulların güçlendirilmesi1

2009
1.380.000
1.380.000

Elektrik sistemi frekans kontrol performansının rehabilitasyonu2

2009
2.500.000
2.500.000

Toplam3.880.000
3.880.000


Tablo 21.2.3.3 (Avro)

İhtiyaçlar (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım
II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması
- Personel
- Eğitim
Transit doğal gaz iletim hatlarının tarife metodolojileri ve yatırım programları konusunda eğitim

2009-2010
20.000
20.000

Şebekelerin birlikte işlerliği konusunda eğitim programı

2009-2010
20.000
20.000

- Danışmanlık
- Tercüme
- Diğer
Toplam40.000
40.000
1 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Sınır Ötesi Elektrik Ticaretinin En Etkin AB Uygulamaları ile Uyumu için Koşulların Güçlendirilmesi- TR.06 IB EY 01” konulu projenin eşleştirme bileşeni kapsamında finanse edilmektedir.

2 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programına sunulan “UCTE ile Senkron Paralel İşletme için Türkiye Elektrik Sistemi Frekans Kontrol Performansının Rehabilitasyonu - TR0702.05” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət