Ana səhifə

Evyapan ortaokulu


Yüklə 1.28 Mb.
səhifə1/15
tarix06.05.2016
ölçüsü1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


PLANT.C.

BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI

BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EVYAPAN ORTAOKULU
İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!


Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,


Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.


Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:


Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?


Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:


Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,


Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır  ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!


Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY


Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

M.Kemal ATATÜRKEğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

M.Kemal ATATÜRKNE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

M.KEMAL ATATÜRK

ÖNSÖZ

Eğitim sistemimiz yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Gerek Dünyada, gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden ihtiyaçlara karşılık verebilecek bir eğitim-öğretim ortamı hazırlamak eğitim sürecini paylaşan tüm okul toplumunun asli ve vazgeçilmez görevi hâline gelmiştir. Bu anlamda eğitim yöneticilerinin ve sürecin en önemli aktörleri olan öğretmenlerin payına büyük işler düşmektedir. Bu süreç, kendini tanımakla, tanımlamakla başlayıp öğrenciyi merkeze alarak köklü bir değişim-dönüşüm sürecini yönetip yönlendirmekle pratikte değer kazanabilecektir.

Bizler, EVYAPAN ORTAOKULU’nun yönetici, öğretmen, destek personeli, öğrencileri ve velileri olarak bu değişim sürecinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi ülkemizin ve toplumumuzun geleceği açısından bir fırsat ve topluma karşı bir borç olarak algılamaktayız. Bu borcun ödenme yeri de eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek için kurumsallaşmış olan okul ortamıdır. Okulu çağın gereklerine uygun olarak eğitim-öğretime hazırlamak, okulda Milli Eğitimin amaçlarına uygun olarak bir öğrenme ve eğitim ortamı oluşturmak, bu ortamı tüm paydaşlar için çekici hâle getirmek de görevlerimiz arasındadır.

Tüm bu görevlerimizin altında yatan hedefimiz, bilim çağında milli değerlerini muhafaza edebilen, bilgisini referans kabul ettirip kendisine saygı ve güven duyulan, özgür, demokrasiyi özümsemiş, girişimci, genç ve dinamik nesiller yetiştirmektir.

Bu umudumuzu gerçekleştirmenin iyi bir planlama ile olacağı bilincindeyiz.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Okul Gelişim Yönetim Ekibi’ne, okulumuzun tüm çalışanlarına, velilerimize ve bizlere her zaman yardımcı olacağına inandığımız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim.TÜRKÇEM BENİM SES BAYRAĞIM

Ahmet BALVAR

Okul Müdürü

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ 12

2. KAPSAM 12

3. YASAL DAYANAK 12

2.1. TARİHSEL GELİŞİM 18

Okulun Tarihçesi 18


      18

2.2 MEVZUAT ANALİZİ 19

2.2. Okulun Personel Yapısı: 22

2.3. Yönetim Organizasyon Şeması 23

Bölüm 0.1 2.4. Öğrenci Durumu 24

2.5. Şube ve Öğrenci Sayısı 25

2.6. Öğretmenlerin Mesleki Seminer Durumu 26

2.7. Öğrenci Başarı İstatistikleri 27

2.8. Okulun Son 5 Yıllık Öğrenci Başarıları Bilgileri 27

2.9. Öğrenci Disiplin Durumu 28

2.10. Ulusal ve İl Düzeyinde Elde Edilen Akademik, Sportif, Sosyal ve Kültürel Başarıları 28

OKULUN FİZİKİ İMKANLARI ve MALİ DURUMU 30

3.1. Okulun Fiziki İmkânları 30

3.2. Mali Durum 31

3.3. Teknolojik Alt Yapı 32

ÇEVRE ANALİZİ 34

4.1. Veli Profili 34

4.2. İç Paydaşlar 35

4.3. Dış Paydaşlar 35

4.4. Paydaş Hizmet Matrisi 36

37


4.5. Çevre Analizi Etki Değerlendirmesi 37

MİSYON ve VİZYON 39

39

40


GZFT (SWOT) Analiz Raporu 40

5.2. Okulun Misyonu ve Vizyonu 42


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət