Ana səhifə

Dİn küLTÜRÜ sinif üNİte dinler ve evrensel öĞÜtleri


Yüklə 49.29 Kb.
tarix08.05.2016
ölçüsü49.29 Kb.
DİN KÜLTÜRÜ 8.SINIF 6. ÜNİTE

DİNLER ve EVRENSEL ÖĞÜTLERİ

1- DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR


Konuyla ilgili sözler:
1- "Dünyayı dolaşınız; duvarsız, edebiyatsız, yasasız, servetsiz kentler bulacaksınız. Fakat mabutsuz ve mabetsiz kent bulamayacaksınız."  Plutharkos
2- "Din ihtiyacı insanlıkla kardeştir. Mağaralarda yaşayan insanlarda bile bu gereksinim vardır. Geriye doğru ne kadar gidersek gidelim, dinsiz bir ulusun yaşadığına tanık olamıyoruz. Gezdiğimiz yerlerde bir mabede veya bir mabet kalıntısına rastlamamak imkansız." Max Müller
3- "Ben niçin dindarım diye kendime sorduğumda şu cevabı alıyorum: Dindarım, çünkü başka türlü olmam imkansız. Dindar olmak varlığım ve benliğim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır." Aguste Sabatier
     - Yapılan arkeolojik çalışmalar ve dinler tarihi araştırmaları, dinin insanlık tarihi boyunca var olan evrensel bir kurum olduğunu ortaya koyar. Yüce Allah, ilk insandan itibaren insanlara kitaplar ve peygamberler göndermiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'dir.
     - Tarihin her döneminde insan, doğası gereği inanma ihtiyacı duymuş ve bu ihtiyacını çeşitli şekillerde karşılamıştır. Bazı insanlar Allah'ın varlığına, birliğine ve diğer iman esaslarına inanmışlar, bazıları ise başka varlıklara tapmışlardır.

2- GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLERİ TANIYALIM
   Hinduizm 
Hindistan'da yaygındır.
- M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır.
- Bilinen bir kurucusu, inanç sistemi, ibadet şekli yoktur.
Vedalar: Hinduizm'in kutsal metinleri. Dört bölümden oluşur. Vedalarda ilahiler, yakarışlar, dualar, kurallar, büyüler gibi konular yer alır. Vedaların "RİŞİ" denilen, doğaüstü güçlerle ilişkiye geçtiği kabul edilen kişilere verildiğine inanılır.
Kast sistemi: Hinduizm'in en belirgin yönü toplumun kastlara ayrılmasıdır. Kast; aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik demektir. Bu sistemde yer alan sınıflar;
          Brahmanlar (Rahipler ve bilginler)
          Kşatriyalar (Hükümdar ailesi, prensler, askerler, sanatçılar)
          Vaisyalar (Esnaf, tüccar ve çiftçiler)
          Sudralar (İşçiler ve köleler)
          Paryalar (Kast sistemine dahil değildirler, toplum dışı sayılırlar)
- Hinduizm'de çok sayıda Tanrının varlığına inanılır. Bunlardan en önemli üç tanesi;
           Brahma - Yaratıcı Tanrı
           Vişnu - Koruyucu Tanrı
           Şiva - Yok edici Tanrı
- Hinduizm'de ibadet bireyseldir, belli bir şekli yoktur. Tapınaklarda (mandir) ibadet edilebildiği gibi başka yerlerde de ibadet edilebilir. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam yapılır. Hindular günlük ibadetlerini doğuya dönerek dua, yakarış, Tanrıya armağan sunma şeklinde yaparlar. Ganj nehrinde yıkanmak ibadet sayılır. 
İnek Hinduizm'de kutsal kabul edilir. Çünkü Hindular ineğin hava, yer ve gök aleminin anası olduğuna inanırlar. Bu yüzden kesmezler ve etini yemezler.
Karma, Hinduizm'de neden-sonuç yasasıdır. Buna göre insan geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir.
Reenkarnasyon, Tenasüh veya Ruh göçü, Hinduizm'de ruhun ölümsüz olup bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli ölümsüz olduğu inancıdır. Reenkarnasyon inancında, ölen kişi yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre insan, hayvan veya bitki şeklinde yeniden dünyaya gelir. 
- Hindular ruhun ölümsüz olduğuna inandıkları için ölen kişinin cesedini gömmeyip yakarlar ve küllerini Ganj nehrine atarlar.
 

   Budizm


Hindistan'da yaygındır. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve İngiltere'de yaygındır.
- M.Ö. 6. yy'da Hindistan'da ortaya çıkmıştır.
- Kurucusu Buda'dır. Buda'nın asıl adı Siddharta Gauatama'dır. "Buda" O'nun lakabıdır ve anlamı "ilhama kavuşan" demektir. M.Ö. 563-483 yılları arasında yaşamış, 29 yaşındayken insanlardan uzaklaşıp yalnız bir hayat sürmeye başlamış, 35 yaşında kendisine ilham geldiği söylenerek Buda olmuştur.

- Buda'nın öğretileri kendisinden sonra yazıya geçirilmiş ve böylece Budizm'in kutsal metinleri oluşmuştur. Budizm'in kutsal metinlerine Tipitaka (üç sepet) denir. 


          1- Doktrin ve disiplin sepeti
          2- Buda'nın konuşmaları
          3- Buda'nın insan ve evrenle ilgili düşünceleri
- Budizm inancının temeli; Buda'ya sığınırım, Dhamma'ya sığınırım, Sangha'ya sığınırım.
- Budizm'de yaratıcı bir Tanrı hakkında konuşulmaz. Budistler evreni kimin yarattığı konusuna ilgisizdir. Ancak Buda'nın heykelini yapmışlar.

Budizm'de belli bir ibadet ve dua şekli yoktur. Budistler tapınakları Pagoda'ya giderek burada bulunan Buda heykeline saygı gösterirler. Evlerde de Buda heykeli olan bir köşe vardır. Ayrıca kutsal metinlerin okunması, meditasyon yapmak ve belli günlerde oruç tutmak ibadet sayılır.


- Budizm'de, Buda'nın altında oturduğuna inanılan incir ağacına (Bodi) önem verilir.
- Budizm'de Reenkarnasyon inancı vardır ve bu yüzden ölüler yakılır.
- Budizm'de Nirvana anlayışı önemlidir. Nirvana, insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstırapların bittiği, saf, temiz bir duruma kavuşmaktır. Mutlu olabilmek için nirvanaya ulaşmak gerekmektedir.
- Budizm'de sekiz dilimli yol denilen ahlak ve düşünmeyle ilgili ilkeler vardır. Bunlar; doğru inanış, doğru niyet, doğru davranış, doğru söz, doğru meslek, doğru düşünce ve odaklanma.
Her Budistin uyması gereken beş temel ilke: 
          1- Öldürmemek ve zarar vermemek
          2- Çalmamak
          3- Duyu organlarını yanlış yolda kullanmamak
          4- Yalan söylememek
          5- İçki ve uyuşturucu kullanmamak

     Yahudilik


- Yahudilik İlahî bir dindir ve yeryüzünde yaşayan en eski dinlerdendir. İlahî din; Allah tarafından Peygamberler aracılığıyla gönderilen, vahye dayalı dinlere verilen addır.
Musevîlik, Yahudiliğin diğer adıdır. (Hz. Musa'ya bağlı oldukları)
Peygamberi Hz. Musa'dır. Hz. Musa Mısır'da doğmuş ve İsrailoğullarına Peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an'da en çok söz edilen Peygamberlerden biridir. Yahudiler ayrıca Hz. Davut ve Hz. Süleyman dönemlerini en görkemli zamanları olarak anarlar.
Yehova, Yahudilikte Tanrının adıdır. Yahudiler, Tanrının var ve bir olduğuna, herşeyi yarattığına inanırlar. Ayrıca Yahudi toplumunu seçilmiş millet olarak yarattığına inanırlar. Yehovanın adını gereksiz yere ağza almaz, resmini veya heykelini yapmazlar.
Tanah, Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Eski Ahit (Ahd-i Atik) olarak da bilinir. Tanah üç bölümden oluşur:
          1- Tevrat: Beş bölümdür; Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye.
          2- Neviim: Peygamberlerden söz eder.
          3- Ketuvim: Belgesel, şiirsel ve tarihsel bölümlerden oluşur. 
İbadet yerleri, Sinagog veya Havra,
Din adamları, Haham,
Cumartesi, kutsal günleridir. O gün hiçbir iş yapılmaz, sadece ibadet edilir.
Yedi kollu şamdan(menora) ve altı köşeli yıldız, Yahudilerin dini ve ulusal sembollerindendir.
Ahiret, cennet ve cehennem inancı vardır.
- Yahudilikte İbadet, günlük ve haftalıktır.
          Günlük ibadet; sabah, öğle ve akşam olarak üç vakitte yapılır.
          Haftalık ibadet; cumartesi günü Sinagog'a gidilerek topluca yapılır.
          İbadet esnasında erkekler başlarına kipa adı verilen bir takke giyerler. 
Ağlama duvarı Kudüs'te bulunur ve Yahudiler için çok önemli bir mekandır.
- Yahudiliğin temelini oluşturan On Emir'in ilkeleri:
           1- Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah benim. Karşımda başka Tanrıların olmayacaktır.
          2- Kendin için oyma put yapmayacaksın ve bunlara tapmayacaksın.
          3- Benim adımı boş yere ağzına almayacaksın.
          4- Cumartesi gününü daima anımsayıp onu kutsal sayacaksın.
          5- Babana ve annene saygı göstereceksin.
          6- Öldürmeyeceksin.
          7- Zina etmeyeceksin.
          8- Çalmayacaksın.
          9- Yalancı tanıklıkta bulunmayacaksın.
         10- Hiç kimsenin evine, barkına, malına kısaca sana ait olmayan bir şeye göz dikmeyeceksin. 

     Hıristiyanlık


- Hıristiyanlık ilahî dindir ve dünyada en çok mensubu olan dinlerdendir.
- Filistin bölgesinde doğmuş, İsrailoğullarına gönderilmiştir.
-Peygamberi Hz. İsa'dır. Hz. İsa (a.s.) Filistin'in Nasıra köyünde doğmuştur. Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya geldi. Annesinin adı Meryem'dir. Otuz yaşına geldiğinde Allah tarafından Peygamberlik vazifesiyle görevlendirildi. O da insanları Allah yoluna çağırmaya başladı. Başlangıçta kendisine on iki kişi inandı. Bunlara Havari denir. Hz. İsa'nın mucizelerinden bazıları; hastaları iyileştirme, ölüleri diriltme.
Teslis inancı, Hıristiyanlık'taki inanç esaslarının temelini oluşturur. "Üçlü Tanrı inancı" demektir. Yani "Baba, oğul, kutsal ruh" Teslis inancının unsurlarıdır. 
    Baba; herşeyin yaratıcısı, evrenin sahibi olan Tanrı'yı ifade eder.
    Oğul; Hz. İsa'yı ifade eder. Tanrı Hz. İsa'nın kişiliğinde bedenleşmiş, sevgisi ve merhametiyle insanlar arasında yaşamıştır. İsa, Tanrı ile insanlar arasında tek arabulucu kabul edilir ve Tanrılaştırılmıştır.
   Kutsal ruh; Tanrının vahyini kiliseye iletmekle görevli, seçilmiş kişileri yönlendiren Tanrı nefesidir.

İncil, Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır. Diğer adı Yeni Ahit'tir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incilleri en meşhur olanlardır. İncil'de Hz. İsa'nın yaşamından, Hıristiyanlığın inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahsedilir.


- Hıristiyanlıkta melek, kader ve ölümden sonra diriliş inancı vardır. Ayrıca Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dışındaki Peygamberlerin peygamberliklerini kabul ederler.
İbadet yerleri, kilise,
Din adamları, papaz veya rahip olarak adlandırılır.
Haç, Hıristiyanlığın ve kilisenin sembolüdür.
- Hıristiyanlıkta ibadet günlük, haftalık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılır. İbadet vakitleri çan çalınarak ilan edilir. Günlük ibadet papaz gözetiminde sabah ve akşam; haftalık ibadet pazar günü kilisede; yıllık ibadet ise noel veya paskalya gibi dini bayramlarda yapılır.
Vaftiz, Hıristiyanlıktaki önemli ayinlerden biridir. Bu dine göre Hz. Adem ve Hz. Havva yasak meyveyi yeyip cennetten çıkarıldıkları için bütün insanlar günahkar olarak doğar. Bu yüzden, doğan çocuklar vaftiz edilir, yani kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır.
Günah itirafı, Hıristiyanlıktaki diğer bir önemli ayindir. Buna göre günah işleyen kişi, günahlarını papaza itiraf eder. Papaz da kilise adına onun bağışlanması için dua eder ve böylece tövbe sonucu günahlarının bağışlandığına inanılır.
Hıristiyanlık mezhepleri üç tanedir. Katolik mezhebi; dini lideri papa, merkezi Vatikan'dır. Ortodoks mezhebinin dini lideri İstanbul'daki patriktir. Protestan mezhebi diğer iki mezhebe tepki olarak doğmuş, Martin Luther'in görüşleri çerçevesinde oluşmuştur.
     
İslamiyet
- Son ilahi dindir.
- İslam kelimesinin anlamı; Allah'a teslim olmak demektir.
- İslam dininin temel inanç esasları; Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmaktır. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam dininin peygamberi ve son peygamberdir. Mekke kentinde 40 yaşında iken Peygamber olmuş, bu kutsal görevi 23 yıl sürmüştür.
Kur'an-ı Kerim İslam dininin kutsal kitabıdır. M.S. 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış, indirilişi 23 yılda tamamlanmıştır. Kur'an'ın ana konusu tevhid inancı (Allah'ın varlığı ve birliği) dır. Kur'an'da genel olarak iman, ibadet ve ahlak başlıklarında üç ana konudan bahsedilir. Ayrıca geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin hayatlarından örnekler, sosyal hayatı düzenleyen yasalar, evren hakkında bilgiler vardır.
- İslam'da başlıca ibadetler; namaz, oruç, zekat ve hac'dır. Günlük ibadet olan namaz temiz olan her yerde bireysel veya topluca kılınabilir. Ancak cuma günleri öğle vaktinde kılınan cuma namazı camide topluca kılınır.
İbadet yeri, cami ve mescit,
Din adamı, imam ve müezzindir.
- İslam dininde güzel ahlaka büyük önem verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmuştur.

Din Kültürü 8. Sınıf 6. Ünite Test-1


1- Hinduizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaşayan ilahî dinlerden birisidir
b) Daha çok Hindistan'da yaygın olan bir dindir
c) Bilinen bir kurucusu, belirli bir ibadet şekli yoktur
d) M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır

2- "Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik" anlamına gelir. Hinduizm'in en belirgin yönü olup Hindistan'daki dinsel inançlara dayanır, insanları sınıflara ayırır. Bu sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köle sistem b) Kast sistemi c) Teslis sistemi d) Tipitaka sistemi

3- Hinduizm'de kast sistemine dahil edilmeyen ve toplum dışı sayılan gruba ne ad verilir?
a) Brahmanlar b) Kşatriyalar c) Surdalar d) Paryalar
4- Hinduizm inancında Kast sisteminin en tepesindeki Brahmanlar'ı oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esnaflar ve çiftçiler b) Prensler ve askerler c) Rahipler ve bilginler d) İşçiler ve köleler

5- Hinduizm inancında "yok edici Tanrı" aşağıdakilerden hangisidir?
a) Brahma b) Şiva c) Vişnu d) Yehova

6- Hinduizm'deki ibadetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ganj nehrinde yıkanmak ibadet sayılır
b) İbadetler belirli bir şekil ve sistem çerçevesinde topluca yapılır
c) İbadetler tapınaklarda yapılabildiği gibi başka yerlerde de yapılabilir
d) Günlük ibadetler sabah, öğle ve akşam yapılır
7- Hinduizm'in kutsal metinleridir. Dört bölümden oluşur. Bu bölümlerde ilahiler, yakarışlar, dualar, kurallar, büyüler gibi konular yer alır. Bu metinlerin adı nedir?
a) Vedalar b) Tanah c) Tipitaka d) İncil

8- Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm inancında ineğin kutsal sayılmasının sebebidir?
a) İneklerin ölümsüz olduklarına inanılması
b) İneklerin Brahma olduklarına inanılması
c) İneklerin cennet varlığı olduklarına inanılması
d) İneklerin hava, yer ve gök aleminin anası olduklarına inanılması

9- Hinduizm'de ruhun ölümsüz olup bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır. Bu inanca göre ölen kişi yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre hayvan veya bitki şeklinde yeniden dünyaya gelir. 
Paragrafta hakkında bilgi verilen Hindu inancının adı nedir?
a) Reenkarnasyon b) Nirvana c) Teslis d) Bodi

10- Aşağıdakilerden hangisi Budizm'in yaygın olduğu ülke veya bölgelerden değildir?

a) Hindistan b) Güneydoğu Asya c) Avrupa d) Afrika         

11- "Buda" hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Asıl adı "Siddharta Gauatama"dır
b) "Buda", onun ailesinin ve akrabalarının genel adıdır
c) M.Ö. 563-483 yılları arasında yaşamıştır
d) 35 yaşında kendisine ilham geldiği söylenir

12- Buda'nın öğretileri kendisinden sonra yazıya geçirilmiş ve böylece Budizm'in kutsal metinleri oluşmuştur. Bu metinlere ne ad verilir?
a) Tipitaka b) Vedalar c) Markos d) On emir

13- Budist tapınaklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinagog b) Havra c) Pagoda d) Kilise

14- Budizm'de Buda'nın altında oturduğuna ve kendisine ilham geldiğine inanılan "bodi" ağacına çok önem verilir. Bu ağacın dilimizdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ceviz b) İncir c) Elma d) Hurma

15- Budizm inancında insanın bütün istek ve hırslarının yok olması, ıstıraplarının bitmesi, saf, temiz bir duruma kavuşması ve mutlu olabilmek için ulaşması gereken hedef aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nirvana b) Karma c) Brahma d) Vaisya

16- Budizm'de "sekiz dilimli yol" denilen ilkeler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
a) İbadet b) Ticaret c) Ahlak d) Meditasyon
17- Allah tarafından Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen dinlerin genel adı nedir?
a) İlahi din b) İnsani din c) Eski din d) Evrensel din

18- Yahudiliğin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsevilik b) Hıristiyanlık c) Budizm d) Musevilik

19- Hz. Musa (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'da en çok söz edilen peygamberlerden birisidir
b) Hıristiyanlık dininin peygamberidir
c) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir
d) Mısır'da doğmuştur

20- Yahudilik dininde Tanrı inancı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tanrı'nın adı Yehova'dır
b) Tanrı'nın var ve bir olduğuna, her şeyi yarattığına inanırlar
c) Tanrı'yı kutsamak için resmini ve heykelini yaparlar
d) Yehova'nın adını gereksiz yere ağızlarına almazlar


21- Yahudiliğin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangidir?
a) İncil b) Tevrat c) Yeni Ahit d) Sinagog

22- Yahudilerin ibadet yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Sinagog-Havra b) Sinagog-Kilise c) Pagoda-Havra d) Sinagog-Mandir

23- Yahudilerin kutsal günü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pazar b) Salı c) Çarşamba d) Cumartesi

24- Yahudilere ait dini ve ulusal semboller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Haç-Altı köşeli yıldız
b) Yedi kollu şamdan-Ganj nehri
c) Altı köşeli yıldız-Bodi ağacı
d) Altı köşeli yıldız-Yedi kollu şamdan

25- Yahudiliğin temelini oluşturan "On emir"de aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) Tanrı Yehova'nın adını boş yere ağza almamak
b) Cumartesi gününü kutsal saymak
c) İneklere zarar vermemek, etini yememek
d) Putlara tapmamak

26- Hıristiyanlık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlahi dinlerden birisidir
b) Avrupalılara gönderilmiştir
c) Temel inanç esası, Teslis inancıdır
d) Peygamberi Hz. İsa'dır (a.s.)

27- Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil'in diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni ahit b) Eski ahit c) Tanah d) Vedalar

28- Hıristiyanların ibadet yerlerine ne ad verilir?
a) Sinagog b) Havra c) Kilise d) Pagoda

29- Hıristiyanlık dinine ait mezhepler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
a) Mecusi-Katolik-Ortodoks b) Katolik-Ortodoks-Protestan
c) Putperest-Mecusi-Ortodoks d) Süryani-Protestan-Yahudi

30- Hıristiyanlık inancına göre her insan günahkar olarak doğar. Bu yüzden Hıristiyanlar yeni doğan çocuklarını kutsal su ile yıkarlar ve böylelikle günahlarından arındığına inanırlar. Ayrıca yetişkinlik döneminde günah işleyen bir Hıristiyan, ibadet yerleri olan Kilise'ye giderek işlediği günahı din adamı olan papaza itiraf eder. Papaz da onun bağışlanması için dua eder. 
Yukarıdaki paragrafta Hıristiyanlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bir bilgi yoktur?
a) Günah itirafı b) Vaftiz
c) Hıristiyanlığın ibadet yeri d) Teslis inancı

31- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinini Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan ayıran bir özelliktir?
a) Kutsal kitabının olması b) Allah'tan vahiy yoluyla gelmesi
c) Son ilahi din olması d) İbadet yapılması

32- Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 630 yılı Ramazan ayında, Mirac gecesinde indirilmeye başlanmıştır
b) 610 yılı Ramazan ayında, Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır
c) 571 yılı Muharrem ayında, Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır
d) 610 yılı Muharrem ayında, Regaip gecesinde indirilmeye başlanmıştır

33- İslam dininde yer alan ibadetlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Temel ibadetler; namaz, oruç, hac ve zekattır
b) Cuma namazı camide topluca kılınır
c) İslam dininde ibadet yerleri; cami, mescit ve temiz olan her yerdir
d) Günlük beş defa yapılan ibadetin adı zekattır


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət