Ana səhifə

Darende belediye başkanliği meclis karari


Yüklə 29.7 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü29.7 Kb.
T.C.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI
Tarihi : 05.01.2016

Sayısı : 87800631/1(1-13)
Sayı-1-) Darende Belediye Meclisi Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER’in Başkanlığında , Üyeler Durmuş Doğan, Mehmet inci, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan,Cengiz Özdemir , Hulusi Şahin,Hasan Bozkurt,Bilal Yıldırım, Bekir Kalaycık, Osman Demir, Orhan Ormancı, Hulusi Tokgöz, Muharrem Apan’ın iştirakiyle çoğunlukla toplandı,

Belediye Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin 1.birleşimi Olağan toplantısı yukarıda adları yazılı üyelerin iştiraki ile 05.01.2016 Salı günü saat 10.00 da Belediye Binası Başkanlık Odasında yapıldı.

Çağrı pusulası tetkik edildi.Üyelerin tamamına tebligatın yapıldığı görüldü.

Toplantıya üye Vahap Altundemir ile Durdu Dizdar’ın mezaretleri nedeniyle katılmayacağı hakkındaki dilekçelerinin olduğu ve katılmadıkları görülüp anlaşıldığından mazeretlerinin kabulüne ve bir önceki kararların toplantıda alınan kararlara uygun olarak yazıldığından karar özetinin katılanların oybirliğiyle kabulüne,Sayı-2-) Gündemde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Zaviye mahallesi 137 ada 24 parselde 370,82 m2 taşınmazın satışı konusunun görüşülmesine geçildi. Konu ile ilgili Emlak ve istimlak Müdürlüğünün yazısı okundu ve ekleri incelendi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, Belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Mülkiyeti Belediyemize ait Zaviye mahallesinde şu anda şantiye alanı olarak kullanılan alana Selçuklu mimarisi tarzında içerisinde çok amaçlı kültür salonu bulunan Kongre Merkezi yaptırmayı planlıyoruz, bu bağlamda da istihdamı sağlamış oluruz dedi. Ayrıca gündemde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 137 ada 24 parsel 370,82 m2 lik taşınmazında satışı düşünülmektedir, konunun değerlendirilerek satış kararının alınmasını ve satış işlemlerinin başlatılarak gerçekleşmesi için Encümene yetki verilmesini talep ederim dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde Mülkiyeti Belediyemize ait Zaviye mahallesi 137 ada 24 parselde 370,82 m2 lik taşınmazın satışının yapılmasına, Satış işlemlerinin yapılması için Encümene yetki verilmesine,Oybirliğiyle.

Sayı-3-) Gündemde bulunan Belediyemiz Fen hizmetleri biriminde Teknisyen kadrosunda 2016 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği Belediyemiz Fen Hizmetleri biriminde Teknisyen kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalışmakta olan Aslan Tektaş’ı 2016 yılı içerisinde de çalıştırmak istiyorum.Konunun Mecliste görüşülerek sözleşmeli personel çalıştırılması ve aylık verilecek ücretin tespit edilmesi için karar alınmasını talep ederim dedi.

Gereği düşünüldü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği Belediyemiz Fen Hizmetlerinde Teknisyen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak daha önce çalıştırılan Aslan Tektaş’ın yine 2016 yılı içerisinde Fen Hizmetlerinde 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli Teknisyen kadrosunda çalıştırılmasına, çalıştırılacak personele aylık 2.017,76 TL net ücret ile 717,20 TL ek ödeme ve sosyal haklarının da ödenmesine, çalıştırılacak personelle sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Oybirliğiyle.

Sayı-4-) Gündemde bulunan Belediyemiz Fen hizmetleri biriminde 2016 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği Belediyemiz Fen Hizmetleri biriminde Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalışmakta olan Mehmet Güntürkün’ü 2016 yılı içerisinde de çalıştırmak istiyorum.Konunun Mecliste görüşülmesini ve aylık verilecek ücretin tespit edilmesi için karar alınmasını talep ederim dedi.

Gereği düşünüldü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği Belediyemiz Fen Hizmetlerinde tam zamanlı sözleşmeli olarak daha önce çalıştırılan Mehmet Güntürkün’ün yine 2016 yılı içerisinde Fen Hizmetlerinde 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli Tekniker olarak çalıştırılmasına, çalıştırılacak personele aylık 2.017,76 TL net ücret ile sosyal haklarının ödenmesine, ek ödemenin verilmemesine ,çalıştırılacak personelle sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Oybirliğiyle.

Sayı-5-) Gündemde bulunan Belediyemizin taraf olduğu davaları ve hukuki işlemleri yürütmek üzere Avukatlık hizmetleri yürütmek üzere kısmi zamanlı Avukat çalıştırılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, Belediyemizin mahkemelerde taraf olduğu davaları ve hukuki işlemlerini yürütmek üzere daha önce kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan Av.Mustafa Bakan’ı 2016 yılı içerisinde de çalıştırmak istiyoruz.Bu nedenle 5393 sayılı Belediye kanununun 49.maddesi gereğince konunun Mecliste görüşülmesini ve aylık verilecek ücretin belirlenmesini talep ederim dedi.

Gereği düşünüldü; Belediyemizin Mahkemelerde taraf olduğu davaları ve hukuki işlemlerini yürütmek üzere Avukat Mustafa Bakan’ın 5393 sayılı Belediye kanununun 49.maddesi gereğince aylık 1.183,38 TL Net ücret ödenmek kaydıyla 01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 tarihleri arasında kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılmasına, sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle.

Sayı-6-) Gündemde bulunan Belediyemiz Teknik hizmetler biriminde 2016 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli Mimar çalıştırılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği Belediyemiz Teknik Hizmetler biriminde Mimar kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Mimar çalıştırmak istiyorum.Konunun Mecliste görüşülmesini ve aylık verilecek ücretin tespit edilmesi için karar alınmasını talep ederim dedi.

Gereği düşünüldü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği Belediyemiz Teknik Hizmetler biriminde tam zamanlı sözleşmeli olarak 2016 yılı içerisinde 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli Mimar çalıştırılmasına, çalıştırılacak personele aylık net 2.542,72 TL ücret ile sosyal haklarının ödenmesine, ek ödemenin verilmemesine, çalıştırılacak personelle sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Oybirliğiyle.

Sayı-7-) Gündemde bulunan Hacıderviş mahallesinde Cumhuriyet İlkokulunun Darende Kent Müzesi olarak kurulması ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER konu ile ilgili Meclise bilgi verdi.

Kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek,sosyal, kültürel hayatını canlandırabilmek amacıyla yürüttüğümüz tarihi kültürel mirası yaşatma ve koruma projeleri kapsamında Kent Müzesi kurulması ile ilgili çalışmaların yürütülmektedir.

Bu amaçla Darende Kent Müzesi kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak başvuruda istenen evraklar içerisinde Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4. Ve 5. Maddelerinde “ Müze kurmak isteyen Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerle vakıfların yetkili organlarından alınmış karar veya onayın olması gerekmektedir” şartı aranmaktadır.

Bu nedenle, Belediyemize tahsisli Hacıderviş mahallesi Eski Cumhuriyet İlkokulu binasında, Belediyemizce Darende Kent Tarihi Müzesi ve Arşivi kurulmasına, kurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, yönetilmesi ve hazırlanması için Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER’e yetki verilmesine, Oybirliğiyle.Sayı-8-) Gündemde bulunan Belediyemiz Zabıta personellerine 2016 yılı içerisinde aylık maktuen ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusuna geçildi. Konu ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 16.12.2015 tarih ve 2659 sayılı yazısı okundu.

Üye Bilal Yıldırım söz aldı, Peynir pazarı için düzenleme yapıldı, peynir satıcıları bu düzenlemeye uymuyor, buranın düzeni için kim yetkili dedi.

Üye Durmuş Doğan söz aldı, Zabıta personelimiz yeterli, günlük 8 saat üzerinden mesai yaptıralım, fazla mesaiye gerek yok vardiyalı görevlendirelim dedi.

Üye Orhan Ormancı söz aldı, Çarşı Pazar düzeninde yetersiz kalınıyor, Zabıta personelimi yetersiz kalıyor dedi.

Üye Hulusi Tokgöz söz aldı, Çarşı Pazar düzeninde Zabıta personeli müdahale ettiğinde arkasında durulması gerekir dedi.

Üye Sebahaddin Ateş söz aldı, Zabıta personelinin yanında durulursa görevini tam yapar dedi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, Hafta tatili,bayram tatili ve diğer tatil günlerinde Zabıta personelimiz çalışmak durumunda, değerlendirmemizi bu konuları göz önüne alarak yapalım dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde; Belediyemiz Zabıta Hizmetleri biriminde görev yapan personellere ( 2015 yılında verilen aylık verilen 400 TL fazla mesai ücretinin aynen uygulanarak ) 2016 yılı içinde de aylık maktuen 400,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine, ayrıca Zabıta personellerinin nöbet ve çalışma düzeninin çalışma yapılarak yenilenmesine, oybirliğiyle.Sayı-9-) Gündemde bulunan Denetim komisyonu Üyeliği seçimi konusuna geçildi.

Belediye Başkanı söz aldı, Denetim Komisyonun kaç kişiden teşekkül ettirilmesini ve oluşturulacak komisyonda görev almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Hazır Üyeler söz alarak Denetim komisyonunun 3 kişiden oluşması ve önerilecek isimler üzerinden seçimlerin yapılmasını beyan ettiler.

Belediye Başkanı tekrar söz aldı , Denetim Komisyonunun 3 kişiden teşekkül ettirilmesini, seçimlere geçmeden evvel oy tasnif heyetinin seçilmesini ve komisyonda görev yapmak üzere Mehmet inci, Bilal Yıldırım ve Hasan Bozkurt’un öneriyorum dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Denetim komisyonuna 3 üye seçilmesine, oy tasnif heyetine Üyelerden Muharrem Apan, Cengiz Özdemir ile Sebahaddin Ateş’in seçilmelerine, Oybirliğiyle.

Yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda 14 oy kullanıldığı görüldü ve Üyelerden Mehmet inci 13 oy, Bilal Yıldırım 14 oy, Hasan Bozkurt’un 14 oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildikleri görüldü.

Sayı-10-) Gündemde bulunan Heyiketeği mahallesi 56 ada 24 parseldeki kat artırımı ile ilgili talep ve konu hakkındaki imar komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Mehmet İnci, Vahap Altundemir ve Murat Doğan’dan müteşekkil Belediye imar komisyonunun 04.01.2016 tarihli raporu okundu.

Mevcut imar planında 30L-IVc imar paftası 30700,30900 x koordinatları ile 31400,31600 y koordinatları arasında kalan 56 ada 24 nolu parselin bulunduğu imar adası mevcut imar planında ayrık nizam 4 kat zemin ticari üst katları mesken olarak planlanmış alan içerisinde olup, 12 metrelik yoldan cephe aldığı, Öneri plan teklifi ile 56 ada 24 nolu parsel öneri planında ayrık nizam 7 kat zemin dükkan üst katları mesken olarak yapımı düşünüldüğünden, Komisyonca yapılan incelemede,

-Planlı alanlarda tip imar yönetmeliğinin 29.maddesine istinaden 12 metre ve daha fazla geniş yollarda , bina kat adedi bodrum hariç 5 den fazla olamaz ibaresi bulunduğundan,

-Yapılan tadilat teklifini ilgilendiren alanlardaki emsallere bakıldığında aynı cephe üzerinde 5 kat olması münasebetiyle,

Talep edilen plan tadilatının uygun olmadığı komisyon raporundan anlaşılmıştır.

Üye Orhan Ormancı söz aldı, Her dönemde ayrı ayrı talepler olmaktadır.Kanunun üzerinde niye karar alalım,vatandaş talep ediyor, Meclis kanunlardan üstünse bilelim, idari şekli varsa herkese verelim, Vatandaş İmar durumuna göre hareket eder yatırımını yapar dedi.

Üye Bekir Kalaycık söz aldı, Şahsa özel karar olmasın dedi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, Komple genel olarak karar alınırsa uygun olur , kanunlara uyalım dedi.

Yapılan müzakereler neticesinde , İlçemiz Heyiketeği mahallesi 56 ada 24 nolu parsel için talep edilen kat artırımı talebinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarına göre uygun olmadığı anlaşıldığından , kat artırımı talebinin uygun görülmeyerek reddine, Oybirliğiyle.Sayı-11-) Gündemde bulunan Zaviye mahallesi 589 ada 12 parseldeki kat artırımı ile ilgili talep ve konu hakkındaki imar komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Mehmet İnci, Vahap Altundemir ve Murat Doğan’dan müteşekkil Belediye imar komisyonunun 04.01.2016 tarihli raporu okundu.

Mevcut imar planında K38C20B4C imar paftasında kalan 589 ada 12 nolu parselin mevcut imar planında Emsal :1.8 Hmax: 18.50 dir.15 metrelik yoldan cephe almaktadır.

Öneri plan teklifi ile 589 ada 12 nolu parsel Emsal:1.8 Hmax:36.5 olarak yapımı düşünülmektedir.

Komisyonca yapılan incelemede,

-Planlı alanlarda tip imar yönetmeliğinin 29.maddesine istinaden 15 metre ve daha fazla geniş yollarda , bina kat adedi bodrum hariç 6 dan fazla olamaz ibaresi bulunduğundan,

-Yapılan tadilat teklifini ilgilendiren alanlardaki emsallere bakıldığında aynı cephe üzerinde 6 kat olması münasebetiyle,

Talep edilen plan tadilatının uygun olmadığı komisyon raporundan anlaşılmıştır.

Üye Orhan Ormancı söz aldı, İlçemiz gelişiyor, bunun için daha önce neden önlem almadık dedi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, Ferdi karar yasal olmaz yasal prosedür gereği neyse onu yapalım, kanuna nizama uyalım,bizler birbirimiz için buradayız, hep beraber çözülecek bir konu varsa kanuna uygun çözelim dedi.

Üye Bilal Yıldırım söz aldı, Bakanlar kurulu kararı ile Darende için kat yüksekliği 5 kat,daha önce yapılan uygulamalarda 2 kat fazla verilen yerler var dedi.

Üye Orhan Ormancı söz aldı, Şuyulandırma biterse tüm bu sorunlar biter mi dedi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, İmar planı çalışmalarında bölge bölge kat yüksekliği verilirse iyi olur, kanun ve yasalara uygun olarak hareket edelim dedi.

Yapılan müzakereler neticesinde , İlçemiz Zaviye mahallesi 589 ada 12 nolu parsel için talep edilen kat artırımı talebinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre uygun olmadığı anlaşıldığından , kat artırımı talebinin uygun görülmeyerek reddine, Oybirliğiyle.Sayı-12-) Gündemde bulunan 2016 yılı içerisinde Belediye Meclisinin yapacak olduğu toplantıların her ayın hangi gün ve saattin de yapılacağının belirlenmesi konusuna geçildi.

Belediye Başkanı Dr.Süleyman ESER söz aldı, Meclis toplantılarının yine her ayın ilk haftası Salı günleri saat 10.00 yapılmasını talep ederim dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde , 2016 yılı içerisinde Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası Salı günleri saat 10.00 da yapılmasına, Oybirliğiyle.

Sayı-13-) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından oturuma burada son verilmesine,Oybirliğiyle.

Karar verildi. 05.01.2016


Dr.Süleyman ESER Cengiz ÖZDEMİR Osman DEMİRBelediye Başkanı Katip Üye Katip üye


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət