Ana səhifə

Consiliul Consultativ al dgets


Yüklə 50.46 Kb.
tarix12.05.2016
ölçüsü50.46 Kb.
Consiliul Consultativ al DGETS

Probleme și eventuale soluții la înmatricularea elevilor în clasa I în anul de studii 2015-2016

În temeiul Planului complex de activitate a DGETS și ordinului DGETS nr.1080 din 21.09.2015 „Cu privire la organizarea și desfășurarea unei evaluări tematice planice” în perioada 22.09-06.10.2015 s-a realizat controlul tematic „Identificarea problemelor în aplicarea metodologiei de înscriere a copiilor în clasa întii” în anul de studii 2015-2016 în următoarele instituții: Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, Liceul Teoretic „Nicolai Gogol”, Liceul Internat Municipal Sportiv, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Liceul Teoretic „Waldorf”, Liceul Teoretic „Mihai Kogălniceanu”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Elena Alistar”, Liceul Teoretic „Academia Copiilor”, Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, Liceul Teoretic „Vasile Lupu”, Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”, Liceul Teoretic „Minerva”, Liceul Teoretic „Titu Maiorescu”, Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru”, Liceul Teoretic „Alecu Russo”, Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu”, Liceul Teoretic „Matei Basarab”, Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”, Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi”, Liceul Teoretic „Ginta Latină”, Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Liceul Teoretic „Petru Movilă”, Liceul Teoretic „Mihai Grecu”, Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Gloria”, Liceul Tehnologic Resurse Educaţionale şi Trayning Tehnologic (ORT) „Beniamin Zeev Herţli”, Liceul Teoretic „Natalia Gheorghiu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Doina și Ion Aldea Teodorovici”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Gimnaziul - internat nr. 3, Gimnaziul „Galata”, Școala Primară nr. 12 „Anatol Popovici”, Școala Primară nr. 83 „Grigore Vieru”, Școala Primară nr. 90, Școala Primară nr. 95, Școala Primară nr. 101, Școala Primară Grădiniță „Ilie Fulga”.

În cadrul controlului au fost evaluate următoarele aspecte. 1. Prezenţa actelor normative ale organelor ierarhic superioare cu privire la înmatricularea

copiilor în clasa întîi.

 1. Corectitudinea elaborării ordinului intern privind înmatricularea copiilor în clasa întîi şi

privind crearea comisiei de testare a aptitudinilor.

 1. Panoul informaţional cu districtul de școlarizare.

 2. Activitatea comisiei de înmatriculare.

 3. Completarea registrului de depunere a actelor, respectarea recomandărilor.

 4. Respectarea graficului desfăşurării probelor de aptitudini.

 5. Completarea documentaţiei ce ţine de evidenţa contingentului de elevi din instituţie:

 • registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;

 • dosarele personale ale elevilor;

 • registrul alfabetic de evidenţă a elevilor;

 • completarea registrelor de clasă.

 1. Validitatea prognozei prezentate referitor la completarea instituţiei cu elevi pentru anul

2015-2016.

 1. Corectitudinea datelor statistice privind contingentul de elevi prezentat la 05.09.2015,

reţeaua de clase şi numărul de copii înmatriculaţi.

 1. Corectitudinea completării registrului de evidenţă a frecvenţei elevilor.

 2. Apeluri înregistrate la linia fierbinte a DGETS, la telefon în instituţie ori sesizări scrise

din partea părinţilor pentru soluţionarea înscrierii elevilor în clasa I din instituţia dată.

 1. Corectitudinea completării registrelor de clasă, inclusiv corespunderea listelor nominale

ale elevilor înscrise în registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor, dosarele personale ale elevilor, registrul alfabetic de evidenţă a elevilor (matricola şcolară) şi cataloagele şcolare.

În rezultatul controlului s-au constatat următoarele.

Documentaţia ce ţine de evidenţa contingentului de elevi din instituţie (registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor, dosarele personale ale elevilor, registrul alfabetic de evidenţă a elevilor (matricola şcolară)) se completează conform cerințelor în toate instituțiile de învățămînt general supuse evaluării.

Tabelul din anexa atestă: a) s-a mărit numărul de clase întîi comparativ cu cele planificate: în 4 licee (Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Liceul Teoretic ,,M.Eminescu”, Liceul Teoretic „Nicolai Gogol”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”) s-au înscris cu cîte o clasă întîi mai mult decît s-a planificat; în Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” numărul de clase întîii planificate s-a mărit cu două). Directorii instituțiilor au declarat că aceste clase suplimentar deschise la cele planificate sunt aprobate la nivel de rețea de instituție și sunt validate la nivel de DGETS; b) s-a micșorat numărul de clase întîi comparativ cu cele planificate: la sfîrşitul anului de studii în Gimnaziul ,,N.Costin” s-au prognozat 3 clase cu un număr total de 75 elevi, situaţia determinată de amplasarea în vecinătate a Liceelor Teoretice ,,Iu.Haşdeu”, ,,Pro Succes” , IPLT „Tudor Vladimirescu”, „Elena Alistar” . O asemenea situație s-a atestat și la Școala primară nr. 95. Au fost programate 3 clase întîi, dar s-au deschis numai 2 ele.

Datele prezentate de conducătorii instituțiilor de învățămînt în rețeaua de clase atestă: în clasa întîi în toate instituțiile de învățămînt general sunt înmatriculați 9116 copii, din ei 8609 în clasele sunt în instituțiile de învățămînt general de stat, iar 507 copii în instituțiile de învățămînt general private.

În tabelul de mai jos s-a specificat numărul de clase întîi înscrise și numărul de copii în ele.
Nr.o.

Nr de clase în instituție -n

Numărul de instituții cu n clase

Numărul total de clase întîî în aceste instituții

Numărul de elevi în n clase în toate instituțiile.

1

Instituții care nu au deschis nici o clasă întîi

1, Gimnaziul nr.65

0

0

2

Cu o clasă întîi

31

31

616

3

Cu două clase întîi

38

76

1931

4

Cu trei clase întîi

21

63

1792

5

Cu patru clase întîi

20

80

232

6

Cu cinci clase întîi

8

40

1182

7

Cu șase clase întîi

2

12

340

8

Cu șapte clase întîi

2

14

425

Unele instituții de învățămînt secundar general nu au ciclul primar (LT ,,Gaudeamus”, LT ,,V.Alecsandri”, LTS nr.1, LTS nr.2, IPLT ,,S.Haret”, LT ,,Petru Zadnipru”).

În anul curent de studii din cei 9115 copii înscriși în clasa întîi 1202 de copii au fost evaluați de către comisia de şcolarizare pentru determinarea gradului de maturitate şcolară.

În realitate au fost înmatriculați 1313 copii născuţi în perioada 01.01.2009 – 31.08.2009, lucru ce demonstrează că nu toți conducătorii unităților școlare au respectat prevederile actelor normative și anume prevederile ordinului Ministerului Educației nr. 204, adică 111 copii cu vîrstă sub 7 ani au fost înscriși fără avizul CPSP.


Localitatea

Numărul de copii planificați pentru înscriere în clasa întîi

Numărul total de copii înmatriculați după prima etapă la data de 23.06.2015

Numărul de copii evaluaţi de comisia de şcolarizare pentru determinarea gradului de maturitate şcolară

Numărul de copii înscrişi în clasa întîi născuţi în perioada

Numărul total de elevi înmatriculați în clasa I la 01.09.2015

01.01.2009 – 31.08.2009

01.01.2008 – 31.12.2008
DGETS a Consiliului municipal Chișinău

8053

5530

1202

1313

2631

9115

Datele statistice privind contingentul de elevi prezentat la 05.09.2015 din reţeaua de clase şi numărul de copii înmatriculaţi și înscriși în registrul de ordine pentru elevi sunt corect prezentate în toate instituții de învățămînt general supuse evaluării.

Registrului de evidenţă a frecvenţei elevilor există în toate instituțiile evaluate și se perfectează conform cerințelor.

În perioada de referință au existat sesizări, scrisori, apeluri telefonice, vizite, de la părinții copiilor, care doreau să învețe la Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Liceul Teoretic „Waldorf”.

Pentru a evita aceste sesizări în Liceul Teoretic „Nicolai Gogol” se practică discuții a copiilor (candidați la clasa întîi) cu psihologul și cu logopedul în prezența părinților (cîte cinci în fiecare zi în timp comod părinților, după un grafic special prestabilit), apoi o discuție a directorului cu toți părinții elevilor către începutul înmatriculării în care se aduce la cunoștință oferta educațională a liceului, pentru ca părinții să decidă, dacă vor opta pentru înscrierea copilului lor în Liceu ori nu.

Problema majoră atestată vizează reconfigurarea districtului de școlarizare a unor instituții unde sunt puține școli la populația de vîrstă școlară compactă în rezultatul construcțiilor noi (IPLT „Ștefan cel Mare”, ,,P.Movilă”, ,,D.Cantemir”, LT „Ion Creangă”, „Mihai Kogălniceanu”, „Mihai Eminescu”, „Natalia Gheorghiu”, Gimnaziul „Ion Luca Caragiale”).

Alte probleme: a) în Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” nu s-a perfectat registru de

evidenţă a cererilor depuse de către părinţi pentru înscrierea copiilor în clasa I-a în etapa a II-a, respectiv, nu a fost posibil a verifica dacă au fost părinţii informaţi despre locuri vacante-accesibile, ceea ce a creat şi probleme la înmatriculare, 4 părinţi au fost cu probleme la orele de primire la Directorul general. Problemele au fost soluţionate în rezultatul discuţiilor cu directorul. Toate cererile depuse în dosare sînt înregistrate cu o singură dată - 26.08.2015. 1. În unele instituții registrul special reprezintă doar niște foi pe care erau consemnate

listele elevilor înscriși în clasa I sau un caiet simplu neînregistrat și nevalidat.

 1. S-au atestat situații cînd instituția de învățămînt nu face diferență între districtul de

școlarizare și cel de evidență, prezentînd date cu privire la numărul de copii cu/fără viză de reședință în districtul de școlarizare neavînd district de școlarizare (LT „Academia Copiilor”).

 1. Procesul de desfășurare a probelor de aptitudini în LTPA „N.Sulac” și IPLTPS nr.2

este reflectat în procese verbale.

 1. Nu toți părinții au acceptat necesitatea determinării gradului de maturitate școlară a

copiilor născuți în perioada 01.01.2009 -31.08.2009 și de aceea unele instituții nu dețin toate certificatele respective.

 1. Lipsa mai multor elemente structurale a ordinelor emise: prevederi ce reflectă temeiul

ordinului emis (pentru unii directori temeiul reprezintă doar ,,În temeiul ordinului DGETS”), responsabilizarea nominală a cadrelor didactice și de conducere pentru realizarea prevederilor ordinului emis și exercitarea controlului.

Pentru îmbunătățirea procedurilor de înscriere a elevilor în clasa I, pornind de la rezultatele evaluării cu genericul „Identificarea problemelor în aplicarea metodologiei de înscriere a copiilor în clasa întîi, anul de studii 2015-2016”, din perioada 22.09-06.10.2015 se propun următoarele: 1. Organizarea unor ședințe de lucru cu directorii instituțiilor unde au fost atestate probleme

la înscrierea copiilor în clasa I (octombrie 2015).

 1. Sintetizarea propunerilor de îmbunătățire a metodologiei de înscriere a elevilor în clasa I

în adresa Ministerului Educației (01-16/3494 din 17.11.2015).

 1. Implicarea în analiza și dezbaterea propunerilor de îmbunătățire a metodologiei de

înscriere a elevilor în clasa I organizată de Ministerului Educației (20.11.2015).

 1. Admiterea în clasele întîi cu profil să fie realizată într-o perioadă unică, anticipînd sau concomitent cu înscrierea copiilor în clasele obișnuite.

 2. În perioada 15.01.2016 pînă la 08.04.2016 instituțiile să ofere părinților oportunități de cunoaștere a ofertei educaționale.

 3. Între 11.04.2016 - 13.05.2016 părinții să depună cereri de înscriere în clasa întîi, inclusiv și copiii din alte districte doritori să participe la probele de aptitudini pentru clasele cu profil.

 4. Probele de aptitudini să fie organizate între 16.05-30.05.2015.

 5. Directorii instituțiilor să elaboreze și să prezinte un ghid/îndrumar pentru părinții, care își înscriu copiii în clasa întîi.

 6. De reorganizat Gimnaziul „Ion Luca Caragiale” ca școală primară a Liceului Teoretic „Ion Creangă”.

 7. Gimnaziul nr. 8 să fie comasat cu Liceul Teoretic „Matei Basarab”.

 8. În liceele suprasolicitate să fie delegat un membru al comisiei externe, care să deţină

informaţia deplină despre cererile depuse şi acceptate.

 1. Organizarea în cadrul instituţiei de învăţămînt a testării psihologice prin care se va

determina gradul de maturitate şcolară cu scopul de a cunoaşte cît mai bine elevii pentru a-i plasa omogen în clase.

 1. Amenajarea panourilor informaționale, care ar conține inclusiv granițele districtului de

școlarizare, și alte informații utile părinților viitorilor elevi și asigurarea accesului liber la aceste panouri pe parcursul întregului an de studii.

 1. Instituirea unui registru special, conform cerințelor metodologiei, în care s-ar nota datele

personale ale doritorilor de a fi înscriși în clasa I a instituției date, indiferent de districtul de școlarizare.

 1. Delegarea de responsabilități fiecărui din cadrele de conducere prin stipulările ordinului

DGETS emis întru asigurarea înscrierii regulamentare a elevilor în clasa I.

 1. Reexaminarea districtelor de școlarizare în municipiu cu adresarea către ME a unui

demers pentru precizarea districtelor de școlarizare pentru instituțiile cu statut de alternativă educațională..


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət