Ana səhifə

Bursa büYÜKŞEHİr belediye başkanliği küLTÜr ve sosyal iŞler dairesi başkanliği hizmet standartlari tablosu


Yüklə 269.55 Kb.
tarix09.05.2016
ölçüsü269.55 Kb.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Salon Tahsisi için Başvuru


ÖN BAŞVURU: Evrakların tamamlanması

Dilekçe ile başvuru;(Tiyatro, Konser)

- Oyunun özeti, oyuncuların biyografileri, repertuar, referanslar.

-Konferans, panel, eğitim için konuşmacının biyografisi, referanslar17 gün


SALON TAHSİSİ:

Başvuruların KSK ( Kültür Sanat Kurulu)da değerlendirilmesi, olumlu veya olumsuz cevap yazılması. Ücretli ise ücret takibi
2

Sanat Galerileri tahsisi için Başvuru
ÖN BAŞVURU: Evrakların tamamlanması dilekçe ile başvuru, (Sergi talep sahibi veya sahiplerinin biyografileri, sergilenecek eserlerden fotoğraf ve/ veya CD örneği, daha önce sergi açılmış ise referanslar)

17 günSANAT GALERİSİ TAHSİSİ: Başvuruların Sanat Galerileri Seçici Kurulunda değerlendirilmesi, çıkan sonuçların KSK (Kültür Sanat Kurulu) dan geçirilmesi. Olumlu veya olumsuz cevap yazılması. Ücret takibi.


3

Kütüphane Üyelik İşlemleri

 1. Fotoğraf

 2. Nüfus Cüzdanı

 3. Öğrenci Belgesi

 4. Öğrenci 10 TL, Tam 20 TL

8 dk.


4

Ödünç kitap verme

 1. Üyelik Kartı

3 dk.5

Kültürel etkinlik için başvuru
Ön başvuru: Dilekçe ile başvuru, Etkinliğinin içeriği, referanslar, Etkinlik sahibinin özgeçmişi


17 gün


Salon tahsisi: Başvuruların Kültür Sanat Kurulunda değerlendirilmesi, olumlu veya olumsuz cevap yazılması. Ücretli ise ücret takibinin yapılması.


6

Sergi için başvuru

Ön başvuru: Dilekçe ile başvuru, Sergi sahibinin özgeçmişi, sergilenecek eserlerden fotoğraf örnekleri, referanslar.


17 gün


Sergi salonu tahsisi: Başvuruların Sanat Galerileri Seçici Kurulunda değerlendirilmesi, sonuçların Kültür Sanat Kurulunda değerlendirilmesi, olumlu veya olumsuz cevap yazılması. Ücretli ise ücret takibinin yapılması.


7

Eğitsel ve sanatsal faaliyetler

1.Sağlık Raporu ( Dispanser )

2.İkametgâh

3.Nüfus Cüzdanı Örneği

4.Sabıka Kaydı

5.6 Adet Resim

6.30 TL Ücret


7 gün

8

Busmek (Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları ) Kurslarına Kayıt İşlemi

Ön kayıt: Ön Kayıt Formunun Online olarak doldurulması (www.busmek.bursa.bel.tr adresinden)

20 dk.


Kesin kayıt: T.C. Kimlik Fotokopisi.

(Müracaat Yeri: Busmek Merinos Yönetim Merkezi )
9

BUMEP (Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Eğitim Projesi) Kurslarına Kayıt İşlemi

Ön kayıt: Ön Kayıt Formunun Online olarak doldurulması ( www.bumep.org adresinden) ya da ikamet edilen Mahalle Muhtarlıklarından edinilerek doldurulması.


20 dk.

Kesin kayıt: T.C. Kimlik Fotokopisi.

(Müracaat Yeri: Busmek Merinos Yönetim Merkezi )
10

Bursa Kent Rehberi Görevlendirilmesi

İşlemi


Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları: Antetli A4 kâğıt ile hazırlanmış resmi dilekçe.


15 Gün

Vatandaş Başvuruları: T.C. Kimlik numarası ve en az iki irtibat numarasının yer aldığı dilekçe.BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

11

Yaş Sebze ve Meyve İmhası

Dilekçe

1 gün

12

Tadilat Talepleri

Dilekçe

30 Gün

13

Fiyat ve İstatistiki Bilgi

Dilekçe

7 Gün

14

Tahsis ve Tahsis Devri İşlemleri

1. Devretmek isteyen Dilekçesi

2. Devralmak isteyen dilekçesi

3. İkametgah Senedi

4. Nüfuz Cüzdan Örneği

5. Sağlık Raporu

6. Adli Sicil Kaydı

7. Ticaret Odası Üye Sicil Belgesi.

8. Taahhütname

9. Teminat

10. İflas ve Konkordato belgesi

11. Şirket Ana Sözleşmesi

12. İmza Sirküleri

13. Feragatname

14. Muvafakatname

15. Veraset İlamı

16. Yılda en az 100 ton sebze ve meyve üretimi yapıldığını gösterir belge.(Üretici için)

17. Tapu örneği veya kira sözleşmesi. (Üretici için)

18. Birlik Ana Sözleşmesi(Üretici Birliği için)

19. Yıllık en az 500 ton sebze ve meyve üretimi yapıldığını gösterir belge (Üretici Birliği için)

20. Birlik Yönetim Kurulunca Temsilci Atanmasına İlişkin Karar. (Üretici Birliği için)

21. Birlik ortaklarından enaz 7 ortağın arazi tapu örneği veya kira sözleşmesi(Üretici Birliği için)

22. Birlik ana sözleşmesi örneği (Üretici Birliği için)
30 İş Günü

15

Şikayet Öneri Katkı (ŞÖK)

Standart Form

2 İş Günü

16

Yer Kiralama Talebi

Talep dilekçesi

20 gün

17

Yer Kullanma Talebi

1.Talep dilekçesi

2.Sağlık raporu

3.Muhtaçlık belgesi20 gün

18

İşyeri Devir Talebi

1.Talep dilekçesi

2.Ticaret sicil gazetesi (şirketler için)

3.Vekalet

4.İmza sirküsü


30 gün

19

Tadilat Talebi

-Talep dilekçesi

30 gün

20

Reklam elamanlarının uygunluk belgesi

-Yapılmak istenen tabelanın ölçülerini, kullanılan malzemeyi ve nereye monte edileceğini gösteren çizim,

-Karayolu üzerindeki kentsel çalışma alanlarında bulunan tesislere ait ayaklı reklam tabelaları için onaylı aydınlatma, taşıyıcı sistem ve statik projesi,

-Tabela asılmak istenen yerin fotoğrafı,

-Tabela üzerindeki yazı metin,

-Yapılmak istenen her türlü reklam için, reklamı yaptıran veya yapandan her türlü kazaya dair taahhütname,

-Özel mülkiyet ise tapu fotokopisi ve sözleşme
30 günBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

21

Cenaze defin işlemleri

1.Ölüm belgesi

2. Yakının kimliği
30 dakika

22

Mezar yeri onarım belgesi verilmesi işlemleri

1.Ölüm belgesi veya ölüm tarihi

2.1. derece yakının kimlik bilgileri

3.Harç ve ücretler


20 dakika

23

Mezar yeri tahsis belgesi verilmesi işlemleri

1.Kimlik bilgileri

2.2 adet fotoğraf

3.Harç ve ücretler


1 gün

24

Sosyal Yardım hizmeti

Dilekçe


30 gün

25

Huzurevine yaşlı kabul hizmeti

1.Dilekçe

2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ile yerleşim yeri ve diğer adres belgesi

3. Gelir durumunu gösterir belge örnekleri, ücretli kalacak olan yaşlı yakınlarından noter’den alınacak kefalet senedi

4.Ücretsiz kalacak olup 2022 sayılı yasadan faydalanmayanların mahalle muhtarlarından alacakları yoksulluk belgesi,

5.Sağlık Kurulu Raporu,

6.12 adet vesikalık fotoğraf,(Son 6 ay çekilmiş)

7.Sabıka kaydı


7 gün


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

26

Çevre sağlığı ilaçlama hizmetleri

1.Telefon numarası

2.E.mail adresi

3.T.C. Kimlik Numarası


2 gün

27

Hayvan sahiplendirme

1.Müracaat

2.T.C. Kimlik Numarası1 saat

28

Sokak hayvanlarının rehabilitasyon hizmeti

1.Müracaat

2.T.C. Kimlik Numarası3-10 gün

29

Belediye hizmetlerine yönelik vatandaş başvuruların kayda alınması ve sonuçlandırılması, bilgi edinme başvuruları1.Telefon numarası

2.E.mail adresi

3.Dilekçe

4.T.C. Kimlik Numarası2-30 gün

30

Gıda laboratuvarı hizmetleri

1.Dilekçe

2. Ödeme Makbuzu

3.T.C. Kimlik Numarası


1-5 gün

31

Eğitim

1. Ödeme Makbuzu

2.Dilekçe

3. Telefon

4.T.C. Kimlik Numarası2 gün

32

Tedavi edici sağlık hizmeti

Kimlik veya T.C. Kimlik Numarası

1 gün

33

Hasta nakil hizmetleri

1.Dilekçe

2.Kimlik veya T.C. Kimlik Numarası

3. İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesinden alınmış hasta sevk kağıdı,

4.Telefon numarası1-15 gün

34

Evde hasta bakım hizmetleri

1.Kimlik veya T.C. Kimlik Numarası

2.Ev adresi

3.Telefon numarası


1-15 gün

35

Hayvanat Bahçesi Gösteri Merkezinin Tahsisi

1- Dilekçe / Resmi Yazı

2 İş Günü

36

Vahşi Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyonu

1- Teslim Tutanağı

Tedavi süresine göre değişebilir

37

Hayvan Satışı

1- Ödeme Makbuzu

1 İş Günü


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

38

Yangın ve doğal afetlerde mağdur olanların yangın raporu talepleri

Dilekçe, T.C. Kimlik Numarası

3 gün

39

Vatandaşların yangın güvenliği talepleri (Cemiyet vs)

Dilekçe, T.C. Kimlik Numarası, Ücretini ödediğine dair belge

2 gün

40

Yangın söndürme hizmeti

Telefon, telsiz, bizzat gelerek müracaat

Ortalama varış süresi 5 dak. tamamlama süresi en geç 2 saat

Not: Yangının muhteviyatına göre süre kısa veya uzun sürebilmektedir.41

Arama ve kurtarma hizmeti

Telefon, telsiz, bizzat gelerek müracaat

Ortalama varış süresi 5 dakika, tamamlama süresi en geç 2 saat

Not: Arama ve kurtarma hizmetinin muhteviyatına göre süre kısa veya uzun sürebilir.42

Su baskınlarına müdahale hizmeti

Telefon, telsiz, bizzat gelerek müracaat

Ortalama varış süresi 5 dakika, tamamlama süresi en geç 2 saat

Not: Su baskınının muhteviyatına göre süre kısa veya uzun sürebilir.43

İtfaiye olayları sonrasında, yangın raporu, arama kurtarma raporu ve su baskınları hasar raporlarının hazırlanması

Dilekçe, T.C. Kimlik Numarası

3 gün


44

Ücretli hizmetler (araç kiralama, su verme, motopomp ve dalgıç pompa ile su tahliyesi, tüp dolumu, baca temizleme)

Dilekçe, TC. Kimlik Numarası

Ücretin ödendiğine dair belge


1 gün


45

Temel yangın eğitimleri hizmeti

Dilekçe, TC. Kimlik Numarası

Ücretin ödendiğine dair belgeDilekçe başvuru tarihinden sonra -2- iş günü içerisinde ilgilisi aranır ve eğitim günü belirlenir. 30 iş günü içerisinde evrak sonuçlandırılır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

46

Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı

1.Başvuru/ beyan formu

2.Kira sözleşmesi/tapu sureti

3. İmar durumu

4. 1/5000 ölçekli onaylı plan örneği

5. 1/1000 ölçekli onaylı plan örneği

6. Yapı kullanma izin belgesi

7. Vaziyet planı

8.Onaylı mimari proje

9. Geçiş yolu izin belgesi

10. Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

11.TSE 12820 Asgari Emniyet Mesafeleri uygunluğu(Akaryakıt satış istasyonu ise)

12. TSE 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG istasyonu ise)

13.Sorumlu müdür sözleşmesi, sorumlu müdürlük belgesi (LPG istasyonu ise)

14. Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi

15. İşletme Belgesi

16. Ticaret odası kaydı ve ticaret sicili gazetesi

17. Asgari mesafe tespit tutanağı


10 gün

47

1. sınıf GSM’ye ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı

1.Başvuru/ beyan formu

2. İmar durumu

3. 1/25000 ölçekli onaylı plan örneği

4. 1/1000 ölçekli onaylı plan örneği

5. Yapı kullanma izin belgesi

6. Onaylı mimari proje

7. Yapı ruhsatı

8. Sağlık koruma bandının işaretlendiği onaylı vaziyet planı örneği

9. ÇED yönetmeliği kapsamında değerlendirme

10. Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi

11. Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

12.Geçiş yolu izin belgesi

13.Kapasite raporu

14.İşletme Belgesi

15.Sorumlu müdür sözleşmesi, sorumlu müdürlük belgesi, diploma sureti/oda sicil kaydı

16. Ticaret odası kaydı ve ticaret sicili gazetesi

17. Kira sözleşmesi/ tapu sureti

18.İş akım şeması/imza sirküleri10 gün

48

Canlı müzik yayını izni için görüş yazısı

1.Dilekçe

2. Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporu30 gün

49

Gürültü ölçüm raporu

1.Dilekçe

2.Ölçüm raporu30 gün


50

Kent Katı Atık Depolama Alanına gelen evsel ve tehlikeli olmayan sanayi atıkların bertaraf edilmesi

1.Depolama alanında bertaraf edilmesi istenen atık cinslerini ve miktarlarını belirten başvuru dilekçesi,

2.Gerekli olması ve istenmesi halinde akredite bir laboratuarda yapılmış atık analiz raporu

3.Müracaatın olumlu olarak değerlendirilmesinden sonra her atık sevkiyatında gönderilmek üzere refakat belgesi formu.


15 gün


51

Tıbbi atıkların toplanarak sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesi

1.Sağlık kuruluşlarına ait başvuru dilekçesi

2.Tıbbi atık sözleşmesi 1. gün

Tıbbi atıkların bertarafı: 1 saat

52

Hafriyat Depolama Alanı Ruhsatı Talebi

1.Hafriyat Depolama Alanı Ruhsatı için; 1.İşletmelere ait başvuru dilekçesi

2.Ticaret sicil kaydı, ticaret sicil gazetesi örneği 3.İmza sirküleri

4. Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge

5. Kamu arazileri için ilgili kamu kuruluşundan alınmış muvafakat belgesi

6. Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları

7. Üniversite mezunu teknik personel bildirgesi

8. Depolama sahasında kullanılacak iş makinesi belgesi, rehabilitasyon projesi20 gün


53

Hafriyat taşıma izin belgesi verilmesi

1.Başvuru dilekçesi

2.Ticaret sicil kaydı

3. Faaliyet belgesi

4.İmza sirküleri

5.Vergi levhası

6.Araçların ruhsat fotokopileri7 gün

54

Çevre Eğitimleri

Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü “olur” yazısı

Eğitim sezonu


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

55

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

1.Müracaat formu

2.Kira sözleşmesi

3.Vergi levhası

4.Oda ticaret sicil kaydı,

5.Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

6.Resim (3 adet)

7. İmza sirküleri (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir)

8.Emniyet Müdürlüğü görüş yazısı (umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise istenir)
2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 12. Maddesine göre 1 gün içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilir.

2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. Maddesine göre 1 ay içerisinde kontrol edilir. Eksikleri varsa bir kereye mahsus 15 günlük süre verilir.

Maksimum 45 günde ruhsat işlemleri sonuçlandırılır.


56

Hafta tatili ruhsatı

Talep formu

1 gün

57

Toplu tasıma aracı devir işlemleri devir eden

Trafik ruhsat fotokopisi, satılamazın kaldırıldığına dair yazı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından borcu yoktur kağıdı

60 gün

58

Toplu taşıma aracı devir işlemleri devir alan (şirket ise)

Ticari plaka tahsis belgesi, ticaret ve Sanayi odası faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, kapaklı dosya

60 gün

59

Toplu taşıma aracı devir işlemleri devir alan (şahıs ise)

Ticari plaka tahsis belgesi, nüfus cüzdan ve sürücü belgesi fotokopisi, ticari faaliyeti olmadığına dair belge, kapaklı dosya

60 gün

60

C tipi güzergah izin belgesi verilmesi

Dilekçe, trafik ruhsat fotokopisi, güzergah ve saatlerin listesi, SSK gov. tr. ‘den per.listesi, vergi levhası fot.

7 gün

61

Kamyonet izin belgesi

Dilekçe, trafik ruhsat fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

7 gün

62

Kamyon izin belgesi

Dilekçe, trafik ruhsat fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

7 gün

63

Model değişikliği (şahıs)

Dilekçe, yeni araç ruhsat fotokopisi, eski araç trafikten çekme belgesi veya noter satışı fotokopisi, eski belediye çalışma ruhsatı, T.C. kimlik numarası

7 gün

Özel halk otobüsü ise 15 gün64

Model değişikliği (şirket ise)

Dilekçe, yeni araç ruhsat fotokopisi, eski araç trafikten çekme belgesi veya noter satışı fotokopisi, eski belediye çalışma ruhsatı, vergi levhası fotokopisi

7 gün

Özel halk otobüsü ise 15 gün65

Kayıp zayi dolmuşlar

Dilekçe, eski belediye çalışma ruhsatı, 1 adet tırnak resim

7 gün

66

Kayıp zayi taksiler

Dilekçe, eski belediye çalışma ruhsatı, 1 adet tırnak resim

7 gün

67

Kayıp zayi servisler-minibüs-ö.

Dilekçe, eski belediye çalışma ruhsatı, 1 adet tırnak resim veya vergi levhası fotokopisi,

7 gün

68

Kayıp zayi minibüs

Dilekçe, eski belediye çalışma ruhsatı, 1 adet tırnak resim veya vergi levhası fotokopisi,

7 Gün

69

Kayıp zayi özel toplu taşıma araçları

Dilekçe, eski belediye çalışma ruhsatı, 1 adet tırnak resim veya vergi levhası fotokopisi,

7 Gün


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

70

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, vatandaştan gelen taleplerin ilgili dairelere gönderilmesi

Vatandaş başvurusunda,

1.TC kimlik numarası, imzası, adresi telefonu1 gün

71

Dilekçelere cevap verilmesi

Vatandaş başvurusunda,

1.TC kimlik numarası, imzası, adresi telefonu(Bilgi edinme 15 gün)

30 günBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

72

Staj Talepleri

Meslek Lisesi Öğrencileri Dönem/Yaz Stajı

1.Başvuru Formu

2.Öğrenci Belgesi (Okul Onaylı)

3. Nüfus cüzdan fotokopisi

4.2 adet resim

5.Okul Onaylı Staj Sözleşmesi (Dönem stajı için)2 gün


Üniversite Öğrencileri Yaz/Dönem Stajı

1.Başvuru Formu

2.Öğrenci Belgesi (Okul Onaylı)

3. Nüfus cüzdan fotokopisi

4.2 adet resim

5. Staj Sözleşmesi

5.Okul Onaylı Sigorta Giriş Bildirgesi
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

73

İş Deneyim Belgesi (Hizmet ve Mal Alım İhalelerine Ait)

1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.

2.Kabul Tutanağı 3. Fatura Fotokopisi5 İş Günü

74

Hizmet ve Yapım İşleri Kesin Teminat İadesi

1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.

2. Geçici Kabul Tutanağı (Teminatın Yarısı İçin) 3. Kesin Kabul Tutanağı (Teminatın Tamamı İçin) 4. SGK İlişiksiz Belgesi3 İş Günü

75

Mal Alımları Kesin Teminat İadesi

1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.

2. Mal Alımları Kabul Tutanağı 3. Fatura3 İş Günü

76

Geçici Teminat İadesi

3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. (Yetki Belgesi)

2 İş Günü

77

İhale Dokümanı Satış


Alıcıya Ait bilgiler (Gerektiğinde Yetki Belgesi)

10 Dakika

78

İhale İçin Bilgi İstenmesi

3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.

İhale Süreci Tamamlandıktan Sonra

79

İhale Dokümanına Yönelik İtiraz

Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikayetlerin en geç;a) İhale veya son başvuru tarihi Pazartesi günü olan ihalelerde, bir önceki Salı günü,
b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü,
c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan ihalelerde, bir önceki Perşembe günü,
ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü,
d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, bir önceki Pazartesi günü,
mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir.

10 İş Günü

80

İhale Kararına Yönelik İtiraz

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ eki olan dilekçe örneği ve ekleri

10 İş GünüBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

81

Ticari araç tahsis belgesi

(Şahıslar için) 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıl ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Yerleşim Yeri Adres Belgesi ve Nüfus Cüzdan sureti.

 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir; Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı.

 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine, Ticari Tahsis Belgesini aldıktan sonra, 2 (iki) ay içinde Oda Kayıt Belgesini Ulaşım Dairesi Başkanlığına getireceğimi kabul ve taahhüt ederim diye Noterden taahhütname

 4. Aracı kullanmaya yetecek sürücü belgesi fotokopisi.

 5. SGK’dan kaydımın bulunmadığına dair yazı.

 6. Ülke sınırları içerisinde ticari faaliyeti olmadığına dair Vergi dairesinden alınacak yazı.(Ortaklarda aranmaz)

 7. Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi.

 8. 1 Adet mavi kapaklı dosya.

 9. “B” sınıfı ehliyet sahibi olup “S” plaka alacak kişiler için , “E” sınıfı Ehliyet sahibi şoför çalışacağına dair Noter tasdikli taahhütname

 10. 2. “S” plaka alacaklar için, Oda faaliyet belgesi ve mevcut araç ruhsat fotokopisi

1 Ay

82

Ticari araç tahsis belgesi

(Şirketler için)1. Ticaret ve Sanayi Odasından Sicil Kayıt Belgesi

2. İmza Sirküleri

3. Türkiye Ticaret Odası Gazetesinden Şirketin Faaliyet Konusu (Servis Taşımacılık Olduğu)

4. Vergi levhası fotokopisi

5. Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğime kabul ve taahhüt ederim diye Noterden taahhütname.

6. Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi.

7. 1 Adet mavi kapaklı dosya


1 Ay

83

Geçiş yolu izin belgesi

(Akaryakıt ve LPG tesisleri için)
Akaryakıt ve/veya LPG istasyonlarına Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlenmesi için;
1.Parsele ait tapu veya kiralık ise kira kontratı,

2.1/5000 ölçekli imar durumu (BBB İmar ve Şehircilik Dai. Başkanlığı onaylı)

3.1/1000 ölçekli imar durum belgesi (ilçe belediyesi onaylı),

4.Harita plan örneği veya aplikasyon krokisi,

5.1/200 ölçekli vaziyet planı (5 adet basılı kopya)
Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi talep edilen tesisler için;

1.Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi

2.Tesis yerleşimi ve araç giriş-çıkışlarını gösterir harita mühendisi onaylı halihazır harita

Başvuru yapılması için gerekli olan belgeler (tapu hariç) son 6 ay içinde alınmış olacak, evrakların aslı ile başvuruda bulunulacak, dosyanın incelenmesinden sonra Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce evrakların kopyaları tasdik edilerek alınacak ve asılları başvuru sahibine imza karşılığında geri verilecektir.


1 Ay


84

Yol dışı açık otopark

1. Açık otopark yapılacak yerin tapusu

2. Çaplı tasarruf belgesi

3. Kiralık ise kira kontratının aslı veya noterden tasdikli bir örneği

4. Vaziyet planı: Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış açık otoparkın arazi üzerindeki konumunu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki halihazır durumun işlenmiş olduğu vaziyet planlarından üç (3) adet1 Ay

85

Altyapı çalışması trafik izinleri


1. 30 Günden Az Sürede Yapılacak Kazı Çalışması İse,

a. Aykome ‘den alınacak Kazı Ruhsatı

b. Çalışma Bölgesi Krokisi

2. Hafriyat Çalışması Yapılacak İse,

a. Başvuru Dilekçesi – Yazısı

b. Zabıta Dairesi Başkanlığından Alınacak Araç Güzergah İzin Belgesi

c. İnşaat Çalışma İzin Belgesi

d. Hafriyat Döküm Alanı Belgesi

3. Beton Döküm Çalışması Yapılacak İse;

a. Başvuru Dilekçesi-Yazısı

b. Bina Yapı Ruhsatı

c. Çalışma Bölgesi Krokisi

d. Zabıta Dairesi Başkanlığından Alınacak Araç Güzergah İzin Belgesi


2 Gün
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NOVATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ )

86


Zemin ve temel etüdü raporu

(Jeolojik-Jeofizik-Geoteknik)
1-Dilekçe,

2-Tapu,


3-İmar Durumu,

4-Kotlu kroki,

5-Vaziyet planı,

6-Mimari kesitler,

7-İlgili parselin mevcut durumunu gösteren fotoğraflar,

8-Statik- mimari proje bilgi föyü,

9-Aplikasyon krokisi,

10-Sondaj teslim tutanağı,

11-Sondaj loğları – araştırma çukuru föyü

12-Gözlem kuyusu föyleri,

13-Laboratuvar föyleri,

14-Zemin numunesi ve/veya gözlem kuyusu fotoğrafları,

15-Jeolojik enine kesitler,

16-Jeofizik ve sismik etüt çıktıları,

17-Sıvılaşma, şev stabilitesi, yapı-zemin etkileşimi analizleri vb,

18-Proje müellif taahhütnameleri.15 gün

87Serbest mühendis, mimar ve şehir plancısı yeni kayıtlar

1-Dilekçe,

2-Yıllık büro tescil belgesi fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla),

3-Diploma fotokopisi (Aslı gösterilmek şartıyla )

4-İmza sirküleri fotokopisi (Aslı gösterilmek şartıyla)

5-Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)

6-Kayıt Belgesine Fenni Mesuliyet Taahhütnamesi işletmek isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere; yapının kanuna, plana, mevzuata, fen ve sağlık kurallarına, projelerine uygun yaptırılacağına dair noter Taahhütnamesi fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla)1 gün

88

Serbest mühendis, mimar ve şehir plancısı yenilenen kayıtlar

1-Dilekçe,

2-Yıllık büro tescil belgesi fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla),

3-Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)


1 gün


89

Sürveyan yeni kayıtlar

1-Dilekçe,

2-Diploma fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla),

Teknisyen tekniker ve teknik öğretmen olmayanlar için İnşaat sürveyan ve kalfa derneklerinden alınacak belge,

3-Kişi adına imza sirküleri fotokopisi.(aslı gösterilmek şartıyla)

4-Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)


1 gün

90

Sürveyan yenilenen kayıtlar

1-Dilekçe

2-Süresi dolan kayıt belgesi (aslı veya fotokopi)

3-Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)
1 gün

91

Kurum veya vatandaştan gelen kaçak ve ruhsatsız yapıya ait şikayetlerin değerlendirilmesi

1.Kurum veya vatandaş tarafından şikayet edilen yapıya ait durum ve adres bildiren talep dilekçesi veya e-mail

2.Varsa söz konusu yeri gösterir kroki

3.Resim veya uygunsuzluğa ait bilgi ve belgeler
25 gün

92

İlgililerin Nazım İmar Plan Talepleri,


 1. Hazırlanan öneri plana konu olan alanın çevresiyle birlikte onaya ilişkin Büyükşehir Belediye Meclis karar sayı ve tarihinin belirtildiği mevcut onaylı plandaki durumu

 2. Hazırlanan öneri plana konu olan alanın çevresiyle birlikte onaya ilişkin Büyükşehir Belediye Meclis karar sayı ve tarihinin belirtildiği üst ölçek plandaki durumu

 3. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan, inceleme ve araştırmaları içeren Plan Açıklama Raporu- 6 adet (plan müellifi tarafından imzalı)

 4. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen lejant ve plan çizim normlarına uygun, onaylı halihazır üzerine çizilmiş plan adının belirtildiği plan değişikliği- 6 adet renkli örnek (plan müellifi tarafından imzalı)

 5. Dağıtım aşamasında kullanılmak üzere yapılması gereken Çoğaltmalar;

● Mevcut onaylı plandaki durumu- 16 adet fotokopi

● Üst ölçek plandaki durumu- 16 adet fotokopi

● Öneri plan değişikliği- 16 adet fotokopi

● Plan açıklama raporu- 16 adet fotokopi 1. Parsel sahibinin veya vekilin plan değişiklik talep dilekçesi (eğer vekil dilekçesi ile başvuru yapılmış ise noter tasdikli vekalet örneği)

 2. Öneri plan değişikliğine konu olan parsele ait çap- kadastro bilgisi ve en fazla 1 yıl önce alınmış tapu senedi, tapu tescil belgesi veya bu belgeler yerine geçecek noter tasdikli belge

 3. Hazırlanan öneri plan değişikliğinde konu ile ilgili kurum görüşleri (Milli Eğitim Müdürlüğü, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü vb. )

 4. Hazırlanan plan değişikliği başka parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanmış ise ilgili parsel sahiplerinin muvafakatı

 5. Öneri planı hazırlayan “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nde belirtilen plan yapım alanına göre yeterli karne grubuna sahip plan müellifinin imzası

 6. Öneri planı hazırlayan “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nde belirtilen plan yapım alanına göre yeterli karne grubuna sahip plan müellifinin güncel karne fotokopisi

 7. Şehir plancıları odası büro tescil belgesi

 8. Onaylı nazım imar planı lejantına uygun renk, çizgi ve tabaka tipi kullanılarak hazırlanan öneri plan değişikliğinin DGN formatında, plan açıklama raporunun word formatında sayısal verisi

Teklif plan ve plan raporu haricindeki belge ve dokümanlar A4, A3, A2, A0 formatlarda katlanarak dosya içerisinde dilekçe ekinde sunulacaktır.

5216 sayılı Kanunun 7. ve 14 maddeleri uyarınca; her ölçekteki nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak sonuçlandırılır.93

İlçe Belediye Başkanlıklarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Onaylanmak Üzere Gönderilen Uygulama İmar Plan Talepleri,

 1. İlçe belediye meclis kararı (onaylı- mühürlü)

 2. İmar Komisyonu raporu

 3. Hazırlanan öneri planın mevcut onaylı plandaki durumu- 3 adet aslı gibidir mühürlü

 4. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan, inceleme ve araştırmaları içeren Plan Açıklama Raporu- 6 adet (plan müellifi imzalı)

 5. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen lejant ve plan çizim normlarına uygun, halihazır üzerine çizilmiş öneri plan değişikliği- 6 adet (plan müellifi imzalı)

 6. Dağıtım aşamasında kullanılmak üzere yapılması gereken Çoğaltmalar;

●Mevcut onaylı plandaki durumu- 16 adet fotokopi

●Hazırlanan plan değişikliği- 16 adet fotokopi

●Plan açıklama raporu- 16 adet fotokopi


 1. Öneri plan değişikliğine konu olan parsele ait kadastro- çap bilgisi ve en fazla 1 yıl önce alınmış tapu senedi, tapu tescil belgesi veya bu belgeler yerine geçecek noter tasdikli belge

 2. Parsel sahibinin veya vekilin plan değişiklik talep dilekçesi (eğer vekil dilekçesi ile başvuru yapılmış ise noter tasdikli vekalet örneği)

 3. Hazırlanan plan değişikliğinde konu ile ilgili kurum görüşleri (Milli Eğitim Müdürlüğü, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü vb. )

 4. Hazırlanan plan değişikliği başka parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanmış ise ilgili parsel sahiplerinin muvafakatı

 5. Plan değişikliğine konu parsele ilişkin güncel fotoğraf

 6. Plan değişikliğine ilişkin dosyasında bulunan tüm bilgi ve belgeler

Yazı ekinde sunulacaktır.

5216 sayılı Kanunun 7. ve 14 maddeleri uyarınca; uygulama imar planları İlçe Belediye Meclisinin uygun kararı üzerine

Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak sonuçlandırılır.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

94

Vatandaştan gelen, asfalt, bordür tretuvar, oto korkuluk, köprü menfez, aydınlatma, Belediye binaları kavşak, köprü, tarihi yapılar ve yol yapım, bakım ve onarım talepleri,

Talep dilekçesi, (varsa) talebi gösterir kroki, (varsa) ekli projesi,

30 gün


95

İş denetleme talepleri

Talep dilekçesi, fotoğraf ve TC Kimlik Numarası,

(Kesin Hesabı Yapılmış Olması Şartıyla)


25 gün


96

Yükleniciden gelen teminat çözüm talepleri

Talep dilekçesi, sigortadan borcu yoktur yazısı

(Kesin Hesabı Yapılmış Olması Şartıyla)25 gün

97


İş durum belgesi talepleri

Talep dilekçesi

25 gün

98


İş bitirme belgesi talepleri

Talep dilekçesi, kişiler için fotoğraf ve TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilikler için Vergi No,

(Kesin Hesabı Yapılmış Olması Şartıyla)25 gün

99

Kurum ve vatandaştan gelen ruhsat talepleri

Talep dilekçesi (varsa) talebi gösterir kroki, cadde ve sokak listesi (kurumdan)

15 gün

100

23. Madde talepleri

Talep dilekçesi, Tapu fotokopisi, ebatlı kroki, imar durumu fotokopisi

15 gün

101

Teminat iade talepleri

Talep dilekçesi, tahsilat makbuzunun aslı

15 gün


İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Cavit ÇALI İsim : Büyükşehir Belediyesi İlgili Birimi

Unvan : Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Unvan :

Adres Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı Adres :

No:6/21 Ablok 1. Kat Osmangazi/Bursa Tel :

Tel : (+90 224) 234 40 00/1210 Faks :

Faks : (+90 224) 233 95 89 E-Posta : www.bursa.bel.tr

E-Posta : cavit.cali@ bursa.bel.tr
İsim : Esra ENDER

Unvan : Strateji Geliştirme Şube Müdür V.

Adres Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı

No:6/21 Ablok 3. Kat Osmangazi/Bursa

Tel : (+90 224) 234 40 00 / 1612

Faks : (+90 224) 233 95 89

E-Posta : esra.ender@ bursa.bel.tr

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət