Ana səhifə

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır


Yüklə 2.72 Mb.
səhifə4/17
tarix05.05.2016
ölçüsü2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.3. EĞİTİM- ÖĞRETİM HİZMETLERİ


Program Geliştirme Hizmetleri

Programların Tanıtılması

İle İlgili İşlemler

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (18/01/1995 22175 R.G.)
Kültür

Hizmetleri

Sosyal Etkinliklerle İlgili

İşlemler


MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (ŞUBAT 2005/2569 T.D)

Okul Öncesi Eğitimi Hizmetleri

Okul Öncesi Eğitimin Geliştirilmesi İle İlgili İşlemler

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (18/01/1995 22175 R.G.)


Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri

Merkezi Sistem Sınavları İl e İlgili İşlemler

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

(ŞUBAT 2002/ 2533 T.D.)Bilgisayar Teknoloji

Sınıfları İle İlgili İşlemlerBakanlığın yaptığı planlama doğrultusunda
TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.3. EĞİTİM- ÖĞRETİM HİZMETLERİ


OBSİ

Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Hizmetleri

Sporcu Öğrencilerle İlgili

İşlemler


Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği

(01.04.1991/ 20832 R.G.)


İzcilik ile İlgili İşlemler


MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliği (31.8.1992/2365 T.D)


Engelli Öğrencilerin Spor Faaliyetleri İle İlgili İşlemlerOkul Spor Kolları Yönetmeliği

(13/05/1991‐2336 T.D.)

Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği

(01.04.1991/ 20832 R.G.)Ders Dışı Eğitim Faaliyetleri İle İlgili İşlemler1‐ MEB Yönetici ve Öğretmenlerin

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

01/12/2006 11350 BKK.

(16/12/2006 26378 R.G.)

2‐Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair

Esaslar Genelge 2006/9726/12/2006Sosyal ve Kültürel Yarışma lar İle İlgili İşlemlerMEB Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği (26.12.1995/22505 R.G.) (1OCAK 1996/2446 T.D)Milli Bayramlar ve

Törenlerle İlgili İşlemler

Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği (1.10.1981/17475R.G.) (22/11/2000 / 1714 B.K.K.)Spor Yarışmaları İle İlgili

İşlemler


MEB. Okul Spor Kolları Yönetmeliği

(13/05/1991‐2336 T.D.)


Öğrenci Eğitim Kampları

İle İlgili İşlemler


Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesi

(14/02/2001–45)


Okul Spor Tesisleri İle

İlgili İşlemler


MEB. Okul Spor Kolları Yönetmeliği

(13/05/1991‐2336 T.D.)

TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.3. EĞİTİM- ÖĞRETİM HİZMETLERİÖzel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

İlçe Özel Eğitim Hizmetleri

Kurulu İle İlgili İşlemler

1‐573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2‐Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Haziran2006/2585‐Ek T.D.) (Ağustos 2009/2623 T.D. Ek ve Değ.)


Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması ile İlgili İşlemlerEğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem PlanıGeliştirilmesi ile İlgili

İşlemler Özel Eğitimin

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Haziran2006/2585‐Ek T.D.) (Ağustos 2009/2623 T.D. Ek ve Değ.)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Hizmetleri

Halk Eğitimi

ile İlgili İşlemler


MEB. Yaygın Eğitim Kurumları

Yönetmeliği (14/02/200626080 R.G.)


Yaygın Eğitim Kurumları

İle İlgili İşlemler


MEB. Yaygın Eğitim Kurumları

Yönetmeliği (14/02/200626080 R.G.)Mesleki Teknik Eğitim Hizmetleri

Mesleki Eğitim ile İlgili

İşlemler

3308 sayılı Mesleki Teknik Eğitim

Kanunu (19/6/1986 19139 R.G.)

Mesleki Teknik Eğitim Kurumları İle İlgili İşlemler


Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (AĞUSTOS 2002/2539 T.D.) (AĞUSTOS 2009/2623 T.D.)
Öğrenci Sağlık

Hizmetleri

Öğrenci Sağlık Taramaları

İle İlgili İşlemler


Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü”


TEMEL

GÖREVLER


BÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER


YASAL DAYANAKLAR


2.3. EĞİTİM- ÖĞRETİM HİZMETLERİ


Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri

Özel Öğretim Kurumları

Açılış ve Kapanış İşlemleri

1‐625 sayılı Özel Öğretim Kurumları

Kanunu

2‐MEB Özel Öğretim KurumlarıYönetmeliği (NİSAN 2008/2607 T.D.) (20/11/200927412 R.G. Ek ve Değ.)

Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Personel İle İlgili İşlemler


1‐ MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (NİSAN 2008/2607 T.D.) (20/11/200927412 R.G. Ek ve Değ.)

2‐ 4857 sayılı İş Kanunu

Özel Öğretim Kurumlarının Denetimi İle İlgili İşlemler


MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (NİSAN 2008/2607 T.D.) (20/11/200927412 R.G. Ek ve Değ.)


Özel Öğretim Kurumları

Sınavları İle İlgili İşlemler

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

(ŞUBAT 2002/ 2533 T.D.)


Özel Eğitim Kursları İle

İlgili İş ve İşlemler

MEB Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği (22/07/200525883 R.G.) (28/12/2005/26037 R.G. Ek ve Değ.)
Yurt ve Burs

Hizmetleri

Özel Öğrenci Yurtları ile

İlgili İşlemler

1‐Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

(03/12/2004 25659 R.G.)


İlk ve Ortaöğretimdeki Pansiyonlarla İlgili İşlemlerMEB Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmel iği (30/10/1983 18206 R.G.) (25/07

/2001 24473 R.G. Ek ve Değ.)


Bursluluk İşlemleri


1‐İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun 17729 R.G

2‐MEB Bağlı İlköğretim ve

Ortaöğretim Kurumlarında Burs ve

Parasız Yatılık ve Sosyal Yardımlar

Yönetmeliği 7084 BKK.
Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı

Ücretsiz Ders Kitabı

Dağıtımı İşlemleri


T.C. Anayasası


TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.4. BÜTÇE VE YATIRIM HİZMETLERİBütçe- Muhasebe Hizmetleri

Milli Eğitim Müdürlüğü adına Özel İdare ve Genel Bütçeden Gelen Ödeneklerle İlgili İşlemler


1‐ Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (18/01/1995 22175 R.G.)

2‐Bütçe Kanunu

İlköğretim Kurumları Bütçesi ve Muhasebeleştirilmesi İşle mleri


1‐ Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (18/01/1995 22175 R.G.)

2‐Bütçe Kanunu 3‐222 sayılı

İlköğretim Kanunu


Ortaöğretim Kurumları

Bütçesi ile ilgili İşlemler

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (18/01/1995 22175 R.G.)


Maaş ve Ek ders Ücretleri

Gerçekleştirme İşlemleri

Maliye Bakanlığı Tebliğleri
Yatırım

İlköğretim Okulları Yatırım Programının Hazırlanması ile İlgili İşlemler


1‐Başbakanlık DPT Müsteşarlığının

27/07/2004 tarih ve 25535 sayılı R.G

2004/1nolu Genelge

2‐MEBYatırımlar ve Tesisler Daire Bşk Yatırım programına ilişkin o yıla ait Genelgesi

Kamulaştırma İle İlgili İşle mler


Kamulaştırma Kanunu 18215 sayılı R.G


Yapım‐Onarım İhaleleri

İle İlgili İşlemler

1‐4734 sayılıKamu İhale Kanunu

2‐4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu

Deprem Güçlendirme İle

İlgili İşlemler


MEB APK Başkanlığının 2003/29 sayılı

Genelgesi

E‐Yatırım Programı İle

İlgili İşlemler

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı.

2006/65 sayılı Genelgesi


Ortaöğretim Kurumları Yapım ve Onarım Teklifleri İle İlgili İşlemler

26046 sayılı Mükerrer

R.G 2006 yılı Yatırım Programı

Ortaöğretim Kurumları On arımı İle İlgili İşlemler


MEB Yatırım ve Tesisler Daire

Bşk. 2006/13 sayılı Genelgesi

Eğitime %100 Destek Kam panyası


4842 sayılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklik hakkındaki Kanun 25088 R.G.TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.4. BÜTÇE VE YATIRIM HİZMETLERİ

Taşımalı Eğitim Hizmetleri

Öğrencilerin Taşınması İle

İlgili İşlemler


Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

(15/04/200024021 R.G.)


Taşınan Öğrencilerin Besle nmesi İle İlgili İşlemlerTaşımalı İlköğretim Yönetmeliği

(15/04/200024021 R.G.)
Eğitim Araçları ve Donatımı Hizmetleri

İlköğretim Kurumları Eğitim Araçları ve Donatımı İle İlgili İşlemler1‐4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

2‐4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu


3‐MEB Ayniyat Talimatnamesi

Ortaöğretim Kurumları

Donatımı İle İlgili İşlemler


MEB Eğitim Araçları Donatım Dairesi

Başkanlığı 2006/29 Sayılı Genelge


Demirbaş ve Ayniyat

İşlemleri


MEB Ayniyat Talimatnamesi
2.5. DESTEK HİZMETLERİ

AB Gençlik

Programları

Programların Tanıtımı ve

Destek İşlemleri


MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

2004/52 Genelge


Yurtdışı Çıkış İşlemleriİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel

Müdürlüğü 2006/21 GenelgeSivil Savunma

Hizmetleri

Sivil Savunma İle İlgili

İşlemler

1‐7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

2‐2002/4390 Binaların Yangından

Korunması Hakkında Yönetmelik

3‐1988/13543 Sabotajlara Karşı

Korunma Yönetmeliği
Kantin ve Açık Alan İşletmeleri

Kantin ve Açık Alanların İşletilmesi İle İlgili İşlemler1‐Okul Aile Birlikleri Yönetmeliği

2‐Kantin açık alan ve salonların MEB

gözetiminde ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesine dair protokol


TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.6 TEFTİŞ- REHBERLİK SORUŞTURMA HİZMETLER


Teftiş Rehberlik Soruşturma Hizmetleri

Teftiş ve Değerlendirme

İşlemleri

1‐MEB İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Yönetmeliği 23785 R.G

2‐MEB İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş

Yönergesi


İnceleme İşlemleri


1‐MEB İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Yönetmeliği 23785 R.G

2‐MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi


Soruşturma İşlemleri


1‐MEB İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Yönetmeliği 23785 R.G

2‐MEB İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş

Yönergesi


Araştırma İşlemleri


1‐MEB İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Yönetmeliği 23785 R.G

2‐MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi
3.FAALİYET ALANLARIYLA ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ


3.1.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet Alanları  1. Mustafa ÇİFTÇİ; Özlük Atama İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme, Hizmet İçi Eğitim, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri, Yaygın Eğitim, Eğitim‐Öğretim ve Öğrenci İşleri, Program Geliştirme, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim ve Rehberlik, Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler, Araştırma, Plânlama ve İstatistik, Özel Öğretim Kurumları Bölümleri.

2)Ramazan KANDEMİR; Bütçe, Kültür, Okul İçi Beden Eğitimi Spor, Burslar ve Yurtlar, Sivil Savunma Hizmetleri, Arşiv ve İdare, , Eğitim Araçları ve Donatım Bölümleri.

Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim şube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulur.
Bu görevler şube müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür ve hizmetin gerektirdiği hallerde yeni bölümler kurulabileceği gibi bölümlere yeni görevler de ilâve edilebilir.
Bu düzenlemeler şube müdürü sayısına göre İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerince
yapılır.
3.2. Bölümlerin Sunmuş Olduğu Hizmetler


3.2.1. Özlük Bölümü


Özlük Bölümünün görevleri ;
a) Personel bilgi defteri ve özlük dosyasını tutmak,
b) Personelin izin, sicil, disiplin, ödül, ceza, adaylık, emeklilik, terfi ve diğer özlük
Haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3.2.2. Atama Bölümü

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət