Ana səhifə

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır


Yüklə 2.72 Mb.
səhifə14/17
tarix05.05.2016
ölçüsü2.72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
STRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


3. 2010-2014 Yılları arasında Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkin hale getirmek.


3.1.Okul ve kurumlarda teknolojiyi etkin bir

şekilde kullanmak ve yaygınlaştırmak.3.1.1. 2009-2010 Eğitim

Öğretim yılında okullarımızda

38 olan B.T. sınıfı sayısını stratejik plan dönemi sonuna kadar 42 ’e çıkarmak.
3.1.2. Her yıl okul bünyesinde bulunan B.T. sınıflarının bakımını yaptırmak.
3.1.3. Projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanımını tüm sınıflara yaygınlaştırmak.
3.1.4. Yatırım programı kapsamında faaliyete giren okul ve dersliklerin araç –

gereç ve teknolojik donanımını sağlamak.B.T. sınıf sayıları


Bakımı yaptırılan B.T. sınıfı sayısı
Projeksiyon cihazı ve bilgisayar olan sınıf sayısı 32
Donanımı sağlanan sınıf sayısı


3.2. Çalışanların bilgisayar kullanımı

ve teknik donanım konularında bilgisini artırmak.3.2.1. Kurum yönetici, öğretmen ve personelinin bilgisayar kullanımı, bilgisayar yazılımı ve teknik donanım konularında bilgilendirmek ve var olan bilgilerini geliştirecek kurs düzenlemek.
3.2.2. B.T. sınıflarında görev alacak donanıma sahip bilgisayar formatör öğretmeni sayısını artırmak.

Düzenlenen kurs sayısı


Belge alan personel

Sayısı
B.T. sınıflarında görev alan formatör öğretmen sayısı

STRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


4. Stratejik plan süresi boyunca,okullarda eğitim öğretim süreçlerine etkin veli katılımını sağlamak.4.1. Okul aile birliklerini daha etkin hale getirmek.4.1.1.Okul‐veli,okul toplum, okul‐yerel yönetimler

arası işbirliği ve iletişimi

artırıcı

faaliyetler düzenlemek.


4.1.2.Toplum kaynaklarını okula yönlendirmek ve okulun tanıtımı konularında da aktif olarak rol almalarını sağlamak.

Yapılan toplantı ve etkinlik sayısı
Sivil toplum kuruluşları ile okulların ihtiyaç ve gelişimi ile ilgili yapılan tedarik çalışmaları ve okul tanıtım faaliyetleri


4.2. Veli ve öğretmen görüşmeleri için ortak zaman ve mekan ayırmak.


4.2.1. Veli toplantılarının sayısını ve kalitesini artırmak.
4.2.2. Öğrenciyi tanıma faaliyetleri ile ilgili aile, öğretmen ve idare işbirliğini sağlamak.
4.2.3. Öğrenci sorunlarını gidermede aileden yardım ve destek almak.

Veli toplantılarının sayısı 117

Okul rehberlik servisi

sayısal verileri


Yapılan toplantı

Sayıları
Ev ziyaretleri sayıları Yapılan görüşme Sayıları


Ev ziyaretleri sayılarıSTRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


4. Stratejik plan süresi boyunca,okullarda eğitim öğretim süreçlerine etkin veli katılımını sağlamak.


4.3. Okulda aileye dönük eğitim ve öğrenme ortamları ve fırsatları hazırlamak.4.3.1. Okul rehberlik servisleri ve rehber öğretmenler aracılığı ile anne baba eğitimleri, iletişim, ergenlik çağı ve özellikleri, kuşaklararası çatışma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları yapmak.
4.3.2. Okulların sosyal ve kültürel faaliyetlerinde velilere de sorumluluk vererek katılımını sağlamak.
4.3.3. Eğitim öğretim sisteminin velilere tanıtılarak veli desteğini almak.(Destekleyici ev ortamı,evde öğrenme vb.)

Rehber öğretmenlerinin düzenledikleri konferans,bilgilendirme toplantısı ve etkinlik sayıları


Velilerinde görüşlerini

ve

desteğini alarak düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyet sayıları


Öğretmen veli işbirliği

ile


ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantı sayısı


4.4. Velilerin okul kararlarına katılımını sağlamak.

4.4.1. Okul çalışmalarının planlama ve organizasyon basamaklarını velilere duyurmak, okula güveni arttıracak çalışmalar yapmak.
4.4.2. Okul yönetimi ve öğretmenlerce aile ziyaretleri yapmak.

Okulda yapılacak çalışma

ve organizasyonları tanıtan ve sonrasında somut değerlendirmeleri içeren toplantı sayısı


Yapılan ev ziyareti

Sayıları

STRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


5. Stratejik plan dönemi sonuna kadar her tür ve düzeydeki okullarımızda eğitim öğretim hizmetlerinde kaliteyi arttırmak.5.1. İkili eğitim uygulamasını azaltmak.


5.1.1. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında sayısı 87 olan ikili öğretim yapan ilköğretim okulu sayısını stratejik plan dönemi sonunda 50’ye indirerek tüm ilköğretim okullarımızda tekli öğretime geçmek.
5.1.2. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında sayısı ikili öğretim yapan lise yok

İkili öğretim yapan ilköğretim okul sayısı
İkili öğretim yapan ortaöğretim okul sayısı yok5.2.Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okul sayısını azaltmak.

5.2.1. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında 87 olan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulu sayısını fiziki koşulları göz önüne alarak stratejik plan dönemi sonunda 50’e düşürmek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulu sayısı 875.3. Kalabalık sınıf mevcutları düşürmek.


5.3.1. Derslik ve okul yapmak ve bu alanda hayırsever desteği almak ve bu desteği etkin kullanmak.
5.3.2.Eğitimin her kademesinde fiziki mekan, donanım ve öğretmen ihtiyacının yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları azaltacak şekilde gidermek ve öğrencilerin bazı okullara yığılmalarının önlemek.

Açılan anaokulu sayısı 1


İlköğretimde açılan okul 1

Sayısı
İlköğretimde yaptırılan derslik sayısı 16


Donanımı yapılan okul

Sayıları
STRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


5. Stratejik plan dönemi sonuna kadar her tür ve düzeydeki okullarımızda eğitim öğretim hizmetlerinde kaliteyi arttırmak.

5.4.Kişilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunan ve hayata

hazırlayan etkin bir

rehberlik ve

yönlendirme hizmeti sunmak.5.4.1.Öğretmen ve yöneticilere

etkin bir rehberlik ve

psikolojik danışma anlayışı kazandırmak.

5.4.2. Okullarımızdaki mevcut

rehberlik servislerini daha

işlevsel hale getirecek çalışmalar yapmak.

5.4.3.Rehberlik hizmetlerinin

eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu ve eğitimin bireyselleştirilmesi için mutlaka rehberlik hizmetleriyle desteklenmesi gerektiği


Yapılan bilgilendirme ve paylaşım toplantıları sayısı


Yıl sonu faaliyet raporları
Öğrenci ve velilere uygulanan rehberlik hizmetleri değerlendirme anketi sonuçları
Yapılan bilgilendirme

Toplantıları
5.5.Ortaöğretime geçiş oranlarının yükseltmek.

5.5.1 İlköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve kız çocuklarına yönelik olmak üzere gerekli tedbirleri almak.

5.5.2 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında % 93.41olan ortaöğretime geçiş oranını stratejik plan dönemi

sonunda % 95.00 çıkarmak.Yürütülen projeler ile ailelere yapılan ikna çalışmaları sonucunda okula devam eden öğrenci sayısı Bilgilendirme toplantıları sayısı

Yıllara göre ortaöğretime geçiş oran yüzdeleri5.6.Mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştırmak.

5.6.1.İlköğretim yöneltme

etkinlikleri daha işlevsel ve objektif yapılmasını sağlayacak tedbirler almak.5.6.2. Yöneltme etkinliklerinin önemini ailelere iyi anlatmak.

5.6.3.İlköğretim ve ortaöğretimde mesleki rehberlik çalışmalarını

yoğunlaştırmak ve meslek tanıtımlarına önem vermek.5.6.4.Okulların fiziki yapılarını göz önüne alarak alan ve dal çeşitliliğini artıracak

çalışmalar yapmak.5.6.5.Ortaöğretimde meslek liselerinin payını %34.31

stratejik plan dönemi sonuna

kadar % 50.00 yükseltmek.

5.6.6.Meslek odalarıyla işbirliği yaparak meslek lisesi mezunlarının branşlarıyla ilgili iş alanlarında yetişmiş ara eleman olarak çalışmalarına imkan sağlayacak teşvik ve düzenlemeler yapmak.

Okul yönetimi,rehberlik servisi ,öğretmen ve veli katılımı ile yapılan paylaşım, bilgilendirme,değerlendirme toplantıları


Sınıf düzeyinde düzenlenen bilgilendirme toplantı sayıları
Mesleki rehberlik çalışmaları ile ilgili sayısal veriler
Alan taraması ve meslek odaları ile yapılacak işbirliği çalışmaları,üretilen projeler Yıllara göre ortaöğretimde meslek liselerinin pay yüzdesi
Yapılan işbirliği toplantıları ile üretilen ve hayata geçirilen projeler110


STRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


5. Stratejik plan dönemi sonuna kadar her tür ve düzeydeki okullarımızda eğitim öğretim hizmetlerinde kaliteyi arttırmak.


5.7. Merkezi sınavlardaki başarı oranlarını artırmak.


5.7.1. İlçe SBS başarısını artırmak Ağrı ilçeleri içerisinde TM –MF puan türlerine göre sıralamada ilk üçe girmek ve 2010 Orta öğretime geçiş sistemi OYP ortalamalarına göre 290.800

OYP ortalaması ile 68. Olan Ağrı İlini ilk 50‘ye giren iller arasına sokmak için ilçe olarak gereken desteği vermek.


5.7.2. İlçe ÖSS başarısını artırmak ve 2010 ÖSS Türkiye başarı sıralamasına göre

Sayısal ağırlık 76. ,Sözel ağırlık 56. ve Eşit ağırlık puan dallarında 71.sırada yer alan Bingöl İlini ilk 50’ye giren iller arasına sokmak için ilçe olarak gereken desteği vermek.


Doğubayazıt İlçesi’nin Ağrıl İli ilçeleri arasındaki sıralama yeri


Ağrı İli’nin SBS Türkiye sıralamasındaki yeri
Ağrı İli’nin ÖSS Türkiye sıralamasındaki yeri


5.8.Tüm eğitim kurumlarında toplam

kalite yönetimi anlayışının benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
5.8.1. TKY ve Stratejik Plan ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak.
5.8.2. Eğitim kurumlarımızda TKY çalışmaların işlem basamaklarına uygun yürütülmesini sağlamak.
5.8.3.Eğitim kurumlarımızın tümünde stratejik plan yapılmasını sağlamak.

Yapılan toplantı ve seminer sayısı
TKY çalışmalarına yapılan

rehberlik ve inceleme , izleme sayısı


Kurumların stratejik planlarıSTRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET6. Eğitim öğretim süresinde Beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla; Beden eğitimi, spor, izcilik, sosyal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.


6.3. Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha

sağlıklı hale

getirmek,

daha sağlıklı ve başarılı bir neslin

yetişmesi için toplumu ve özellikle öğrenci velilerini

bilinçlendirmek.6.3.1. Okullarımızda her öğrencinin mutlaka bir spor dalı veya sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyete yönelmeye teşvik etmek.
6.3.2. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle özgüvenlerini geliştirecek,sosyalleşmelerine ve karar alma süreçlerine katılımlarını artıracak

bireysel ve ekip ruhuyla hareket etme becerilerini geliştirmek.


6.3.3. Görsel ve yazılı medya desteği ile sportif faaliyetler konusunda halkı bilgilendirerek kamuoyu desteği almak, yerel yönetim, hayırsever ve sponsorlar vasıtasıyla spor alanlarını çoğaltmak.
6.3.4. Okullarımızın mevcut gösteri salonu, spor salonu ve sportif amaçlı kullanılan alanları tüm öğrencilerin

ortak kullanımına açmak.


6.3.5. Okullarımızda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de ön plana çıkartarak öğrencilerin akademik başarı kadar sosyal yönlerinin de desteklenmesi gerektiği bilincini oluşturmak.

Yapılan rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri, toplantıları

Sportif faaliyetlere

katılan Sayıları


Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan sayıları Sportif faaliyetlere katılan Sayıları
Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan sayıları 3600
Görsel ve yazılı

medyada


konu ile ilgili yapılan program, yazılan yazılar İlçede yeni açılan spor alanları sayısı
Salonlarda farklı okullar tarafından yapılan etkinlik sayıları
Sosyal, kültürel ve sportif

faaliyetlere katılan öğrenci sayıları

STRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


7. Topluma yaşam boyu öğrenim anlayışını benimsetecek çalışmalar yapmak.


7.1. Yaygın eğitim imkanlarının geliştirmek.


7.1.1. 2009-2010 eğitim öğretim yılında Halk eğitim merkezinde tüm alanlarda düzenlenen kurs sayısını her yıl

% 2,5 oranında arttırmak.


7.1.2. Alan taramaları yaparak ihtiyaç hissedilen sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kurslar açmak.
7.1.3. 2010-2011 eğitim öğretim yılında meslek

alanında açılan kurslara katılan kişi sayısını her yıl % 2,5 oranında arttırmak.


Yıllara göre düzenlenen kurs sayıları

Yapılan alan taraması sonuçları ve açılan kurslar
Yıllara göre meslek alanında açılan kurslara katılımcı sayıları ve yüzdeleri
7.2. Eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin

açık öğretim fırsatlarından yararlanmalarını teşvik etmek.
7.2.1. İlçe genelinde eğitim çağı dışına çıkmış kişileri öğrenim durumuna göre açık ilköğretim veya açık lise ye yönlendirmek.
7.2.2. Stratejik planlama dönemi sürecinde her eğitim öğretim yılında açık öğretim okullarının aktif öğrenci sayısını ve mezun öğrenci sayısını artırmak.

Açık ilköğretim ve açık

liselerin tanıtımı ile ilgili

faaliyet sayıları
Yıllara göre açık ilköğretim aktif öğrenci sayıları
Yıllara göre açık ilköğretim mezun sayısı
Yıllara göre açık lise

Aktif


öğrenci sayıları Yıllara göre açık lise mezun sayısı

7.3. Beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerinin artırmak.7.3.1. Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda ara eleman yetiştirmek için kurslar düzenlemek.
7.3.2. Mesleki eğitim merkezinden belge alan sayısını artırmak.

Düzenlenen kurs sayısı


Yıllara göre belge alanların sayısıSTRATEJİK

AMAÇ

STRATEJİK

HEDEF

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

FAALİYET


8. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek suretiyle personelimizin alan yeterliklerine dayalı iş yapma ve kaliteli hizmet

sunma kapasitelerini stratejik plan dönemi sonuna kadar mevcut duruma göre geliştirmek.8.1. Etkili bir insan kaynakları planlaması yapmak.

8.1.1.İşin gerektirdiği özellikleri belirlemek, personeli iş performansı, bilgi birikimi ve yeterlilikleri öncelikli olmak üzere tanımak ve işin gerektirdiği özelliklere göre personel görevlendirmek.
8.1.2.İş yeri verimliliğini arttıracak çalışmalar yapmak.
8.1.3.Performansa dayalı değerlendirme yapmak, personeli çalışma performansına göre ödüllendirmek ve motive etmek.

Görev tanımları ve personeli tanıma yönelik yapılan çalışmalar ve performans değerlendirmeleri


Yapılan araştırma ve kurum kültürü çalışmaları
etkinlik sayısı Ödüllendirilen personel sayısı


8.2. Personelin mesleki ve kişisel gelişimini sağlamak.


8.2.1.Personelin yeterli hizmet

içi eğitime tabi tutularak

işlerini daha verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşmasını sağlamak.
8.2.2. Düzenlenecek hizmet içi eğitimleri ile eğitim alanındaki gelişme, değişiklik ve yeniliklerin takibi ve öğretmen yeterliliklerini geliştirmek.
8.2.3. 2008‐2009 Eğitim Öğretim yılında mahalli hizmetiçi eğitime katılan personel sayısını her yıl % 10 oranında arttırmak.

Düzenlenen hizmet içi faaliyetlere katılan sayıları


Düzenlene hizmet içi faaliyetlerle ilgili alınan geri dönütler ve değerlendirmeler
Yıllara göre düzenlenen hizmet içi faaliyet sayısı
Yıllara göre düzenlenen hizmet içi faaliyetlere katılan sayıları ve yüzdeleri
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət