Ana səhifə

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır


Yüklə 2.72 Mb.
səhifə1/17
tarix05.05.2016
ölçüsü2.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine

ve refaha ulaştırmaktır. Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

İstiklâl Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!

O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır ruhumücerred gibi yerden naşım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk
istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927

Milletler arasında önemli bir konumda yer almanın yolu, önce kendini sonra


başkalarını değiştirebilecek mahiyette, aksiyonla yoğrulmuş stratejik planlar yapıp uygulamaktan geçer. İlerleyen medeniyet içinde kendimize ait bir hareket planı belirlerken, mecramızda kendimiz olarak akmak, dünya ile bütünleşirken kendi öz çizgimizi korumak amaç edinilmelidir. Bu bağlamda en büyük sorumluluk, zekâ ve iradelerini bütün gücüyle kullanan, hedeflerini gerçek yörüngesine yerleştiren, tecrübelerini aklın süzgecinden geçiren öğretmenlere düşmektedir.

Ülkemizin aydınlanmasının önündeki en büyük engel olan ve şifasını yalnızca eğitimden alan cehalet, hastalıklar arasında en çok milli bünyemizi hırpalayan mevcudiyetimizi kemirip duran, ümit ve irademizi yıkan, hiçbir işi başaramayacağımız kanaatini bizde oluşturan bir baş belasıdır. Her millet gibi bizi de perişan eden bu uğursuz


hastalıktan kurtulmadan, nesillerimizi milli düşünce ve tarih şuuruyla irşad etmeden aydınlığa kavuşmamız mümkün değildir.

Ülkemizi, insanımızı ve milli değerlerimizi emanet edeceğimiz genç kuşakları, kendi düşünce dünyamız istikametinde ve kendi kültürümüzle yetiştirme mecburiyetindeyiz. Bu nesillerin kıvama gelmesinde en hayati müesseseler aile ve okuldur. Ailede anne-baba, çocuğuna ahlakı, iyiliği, güzelliği vererek çocuğunun şuur altını beslemeli; okulda öğretmen verilmiş iyi hasletleri korumaya alıp onları geliştirmeli, kötü hasletleri de ayıklayıp temizlemelidir. Faziletli insanın nasıl olduğunu öğretmeninde bizzat müşahede eden öğrencinin asimilasyonu mümkün değildir.

Her sanatkârın elinde sanatını güzelleştiren farklı yapı malzemeleri vardır. Öğretmenlerin elindeki yapı malzemesi ise bir taraftan dünyayı mağmur edebilecek, diğer taraftan da her şeyi tahrip edebilecek güçte olan insandır. Geleceğimizi planlarken, dünyamızın imarında hangi cevherin kullanılacağı şuurunda hareket etmeliyiz ki kendi elimizle yaptıklarımızı yine elimizle yıkma mecburiyetinde kalmayalım.

Hareket içeren planlar; milli hassasiyetimizi, tarihten gelen tecrübelerimizi içerecek şekilde esnek, geniş kapsamlı, evrensel, çağın idrakine uygun ve hayatın bütün ünitelerini etkileyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu bağlamda geniş kapsamlı olarak hazırlanan planda emeği geçen arkadaşları tebrik eder, planın hayatta müessir olmasını canı gönülden temenni ederim.


Nurettin DAYAN

Doğubayazıt Kaymakamı

Modern ve gelişmiş toplumlar geleceklerini önceden yapacakları planlamalarla

belirlerler. Her toplumun kalkınması ve refah düzeyini yükseltebilmesi için geçmişini iyi okuyup irdelemesi gerekir ki geleceğini de ona göre şekillendirebilsin.

Toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişimler tüm kurumları olduğu gibi Eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda gelişen-değişen her sektörde olduğu gibi eğitim kurumlarında da yeni yaklaşımlar ve uygulamaların yaşama geçirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Değişen ve gelişen dünya ile rekabet edebilmemiz için insan kaynaklarının tam donanımlı hale getirmemizin yanında, değişime ve gelişime bütün paydaşlarımızla açık olmamız gerekmektedir.

Bilgi çağında olduğumuz bu dönemlerde geleceğimizi planlarken, önce iyi bir analiz ve durum tespiti yapmamız gerekmektedir. Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve Stratejik Planlama Ekibi olarak ilçemizin mevcut durumunun resmini çekerek gerekli durum analizi ve tespitini yaptıktan sonra Milli Eğitimin Müdürlüğümüzün belirlediği misyon ve vizyon ışığında gerekli çalışmalara başladık.

İshak ASLAN

İlçe Milli Eğitim Müdürü

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

İshak ASLANİlçe Milli Eğitim Müdürü

Ramazan KANDEMİRŞube Müdürü
Musa KARAHASAN

Şube Müdürü


Kamuran UĞUR

Şube MüdürüMurat KANDEMİRMEBBİS Yön.


Murat AYDIN

Kor.Öğrt.
Mustafa İLHAN Hayati KARAKUŞ

Şef Şef

Mehmet Nuri İLHANİ İhsan YEŞİLMemur V.H.K.İ.

Kemal ERSÜ

V.H.K.İ.


İÇİNDEKİLER

1.DURUM ANALİZİ
1.1.Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum içi Analiz…………………………………..………13

1.1.1.Eğitim Kurumlarımız……………………………………………..……………………………15

1.1.2.Okul Öncesi………………………………………………………….………………………15

1.1.3.İlköğretim……………………………………………………………….……………………..15

1.1.4.Ortaöğretim……………………………………………………………………….……………15

1.1.5.Çıraklık ve Yaygın Eğitim……………………………………………….…….………………15

1.2.İlçe Milli Eğitim Personel Durumu………………………………………………...…..………………..16

1.2.1.İlçe Öğretmen ve Öğrenci İstatistikleri…………………………………………………….….16

1.3.İlçe Resmi Okul-Kurum Öğretmen ve Yönetici Sayıları………………………………………….17

1.3.1.Resmi Okul Öğrenci Sayıları…………………………………………………………………..18

1.3.1.1.Okul Öncesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları………………………………….……...18

1.3.1.2.İlköğretim Öğrenci ve Öğretmen Sayıları……………………………………….…..18

1.3.1.3.Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen Sayıları………………………..………………..18

1.4.Görevler…………………………………………………………………………………………19

1.4.1.Yönetim Hizmetleri………………………………………………………………………….19

1.4.2.Personel Hizmetleri……………………………………………….…………………………19

1.4.3.Eğitim-Öğretim Hizmetleri…………………………………….……………………………20

1.4.4.Bütçe Yatırım Hizmetleri……………………………………….…………………………….23

1.4.5.Araştırma-Planlama-İstatistik İşlemleri……………………………….………………………24

1.4.6.Teftiş-Rehberlik-Soruşturma İşlemleri……………………………………………….……….24

1.4.7.Sivil Savunma Hizmetleri…………………………………………………..…………………25

1.5.Görev Yetki ve Sorumluluklar……………………………………………………………………25

1.5.1. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Görevleri……………………………….……………...25

1.5.2. İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Görevleri……………………….………………..25

1.5.3. Teknik Hizmetler Sınıfı Personelinin Görevleri……………………………………………...26

1.5.4. Şeflerin Görevleri………………………………………………………………………….…26

1.5.5. Diğer Personelin Görevleri……………………………………………………….…………..26

1.5.6. Diğer Hizmet Birimlerinin Görevleri………………………………….……………………..26

1.5.7. Sorumluluk……………………………………………………………….…………………..26
2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
2.1. Yönetim Hizmetleri ………………………………………………………………….….………..……28

2.2. Personel Hizmetleri ……………………………………………………………….……………..29

2.3. Eğitim Öğretim Hizmetleri………………………...…………………………………………….32

2.4. Bütçe ……………………………………………...……………………………………………..37

2.5. Destek Hizmetleri ………………………………………………………...……………………..38

2.6. Teftiş‐Rehberlik‐Soruşturma Hizmetleri…………………………………………………...……39


3.FAALİYET ALANLARIYLA ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
3.1.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet Alanları…………………………………………….……….40

3.2. Bölümlerin Sunmuş Olduğu Hizmetler………………….……………………………………………..41

3.2.1. Özlük Bölümü………………………….…………………………………….………………41

3.2.2. Atama Bölümü………………………………………………..……………………………41

3.2.3. İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü……………………….…………………..41

3.2.4. Kültür Bölümü………………………………………….…………………………………….42

3.2.5. Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü…………………………….……………………..43

3.2.6. Program Geliştirme Bölümü………………………………………….………………………43

3.2.7. Hizmetiçi Eğitim Bölümü…………………………………………….………………………44

3.2.8. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü…………………………….………………………..44

3.2.9. Okul Öncesi Eğitimi Bölümü…………………………………………….…………………..45

3.2.10. Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü……………………………………………….…………45

3.2.11. Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü……………………………………………..……..46

3.2.12. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü…………………………………………….…...46

3.2.13. Burslar ve Yurtlar Bölümü…………………………………………………………….……47

3.2.14. Özel Öğretim Kurumları Bölümü…………………………………………………………..47

3.2.15. Yaygın Eğitim Bölümü……………………………………………………………………..47

3.2.16. Araştırma Plânlama ve İstatistik Bölümü……………………………………………….….48

3.2.17. Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü……………………………………….………………48

3.2.18. Arşiv ve İdare Bölümü………………………………………………….…………………..48

3.2.19. Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü………………………...…………………………………49
4. PAYDAŞ ANALİZİ
4.1 Paydaş Analizi………………………………………………………………………………………...50

4.1.1. İç Paydaşlar…………………………………………………………………………………50

4.1.2.Dış Paydaşlar………………………………………………………………………………...51

4.1.3.Paydaş Hizmetler Matrisi……………………………………………………………………….52

4.1.3.1.İç Paydaş Hizmetler Matrisi…………………………………….…………………..52

4.1.3.2. Dış Paydaş Hizmetler Matrisi……………………………………….……………...53

4.1.4.Etki Önlem Matrisi…………………………………………………………….……………...56

4.1.4.1.İç Paydaş Etki Önlem Matrisi……………………………………….………………56

4.1.4.2.Dış Paydaş Etki Önlem Matrisi………………………………………….………….57

4.2.Kurum İçi Analiz………………………………………………………………………………….…….58

4.2.1.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yönetim Yapısı ve Birimleri……………………….……...58

4.2.2.Kurum Personelinin Sayısı,Dağımı ve Eğitim Düzeyi…………………………….………….59

4.2.3.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İletişim ve Karar Alma Süreçleri……………………….….60

4.2.4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknolojik Alt Yapısı ve Teknolojiyi Kullanma

Düzeyi………………………………………………………………………………………………………...60

4.2.5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ait Bina ve Araç Sayısı……………………….……………60

4.3.Eğitim Kurumları ile İlgili Veriler…………………………………………………………..………….60

4.3.1.Yıllara Göre Resmi Okul Öncesi Öğretmen Ve Öğrenci Sayıları…………………………….60

4.3.1.1. 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Verileri…………62

4.3.1.2.Normal Ve İkili Öğretim Yapan Okul Öncesi Kurum Sayısal Verileri……………..64

4.3.2.Yıllara Göre Resmi İlköğretim Öğrenci ve Öğretmen Sayıları……………………………….64

4.3.2.1. 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Okulları Verileri……………………...65

4.3.2.2.Normal ve İkili Öğretim Yapan İlköğretim Okulu Sayısal Verileri………………...67

4.3.2.3.Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Yapan Okul Sayıları………………………………67

4.3.3.Yıllara Göre Resmi Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen Sayıları……………………………..68

4.3.3.1. 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Kurum Verileri………………...70

4.3.3.2.Normal ve İkili Öğretim Yapan Ortaöğretim Kurumları Sayısal Verileri…………..71

4.3.4.İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Oranları…………………………………………………..73

4.3.5.Ortaöğretimde Genel ve Mesleki Eğitimin Payı………………………………………………74

4.3.6.İlçe Geneli Resmi Eğitim Kurumları Öğretmen, Öğrenci, Derslik Sayıları…………………..75

4.3.7.Halk Eğitimi Merkezi Tarafından Açılan Kurs ve Kursiyer Sayıları…………………………76
4.3.8.ADSL ve Uydunet Bağlantıları ve Bilişim Teknolojileri Sınıfları Sayısal Verileri……………………77

4.3.9.Özel Eğitim Hizmetleri………………………………………………………………………..78

4.3.10.Sportif,Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerde Alınan Dereceler………………………………….78

4.3.11.SBS Başarı Değerlendirmeleri………………………………………………………………79


5.ÇEVRE ANALİZİ
5.1.İdari Yapısı……………………………………………………………………………………………...82

5.2.Coğrafi Konum ve Coğrafi Özellikleri………………………………………………………………….82

5.3.Ekonomik Yapı………………………………………………………………………………………….82

5.3.1.Hayvancılık…………………………………………………………………………………...104

5.3.2.Turizm…………………………………………………………………………………….......104

5.4.Kültür ve Sanat………………………………………………………………………………………104

5.4.1.Halk Oyunları…………………………………………………………………………………104

5.4.2.El Sanatları……………………………………………………………………………………105

5.4.2.1.Mahalli El Sanatları……………………………………………………………...….105

5.5.Nüfus Durumu………………………………………………………………………………………….105

6.GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER) ANALİZİ.
6.1.İç Faktörler (Güçlü Yönlerimiz, Zayıf Yönlerimiz)……………………………………………………107

6.1.1.Kuvvetli Yönlerimiz………………………………………………………………………….107

6.1.2.Zayıf Yönlerimiz……………………………………………………………………………..108

6.2.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Karşılaşabileceği Fırsat ve Tehditler………………………………..109

6.2.1.Fırsatlarımız…………………………………………………………………………………..109

6.2.2.Tehditler……………………………………………………………………………………110


7.GELECEĞE BAKIŞ
7.1.Misyon Bildirisi………………………………………………………………………………………110

7.2.Vizyon Bildirisi………………………………………………………………………………………110

7.3.Temel Değerler…………………………………………………………………………………………111

7.3.1.Değerlerimiz………………………………………………………………………………….111

7.3.2.İlkelerimiz…………………………………………………………………………………….111

7.4. Stratejik Amaçlar – Stratejik Hedefler – Performans Hedefleri Faaliyetler…………………….112

7.5.Performans Göstergeleri………………………………………………………………………...126

7.6.Performans Gösterge Tablosu…………………………………………………………………...126


8.İZLEME VE DEĞERLENDİRME
BİRİNCİ BÖLÜM
1.DURUM ANALİZİ

EĞİTİM TARİHÇESİ


Doğubayazıt ilçesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde komşu il ve ilçeleri de kendisine bağlıyan bir vilayet (Eyalet) konumundaydı.


Osmanlı Devleti’nde 1878 yılında yapılan idari teşkilatlandırma sonucu 1927 yılına kadar Bayazıt vilayeti olarak devam etmiştir.1927 yılında kurulan Karasköse(Ağrı) vilayetine ilçe olarak bağlanmış ve hala bu konum devam etmektedir.1700 li yıllarda İlçede yapılan İshakpaşa Sarayı yönetim merkezinin dışında eğitim yuvası olarak da kullanılmış,adeta bir üniversite konumu üstlenmiş, değerli bilim adamı ve alimlerin yetişmesine vesile olmuştur.Ahmed-i Hani,Muhammed Pir Belalı,Şeyh Muhammedi Celali Üstad Bediuzzaman Said-i Nursi v.b gibi şahsiyetlerin yetişmesi Doğubayazıt’ın eğitim seviyesi ne kadar ileri olduğu bize göstermektedir.1928 yılında yapılan harf devrimi eğitimde yenilik hareketi başlamış,Cumhuriyet döneminde eğitim hızlı bir şekilde gelişirken, ilçemizde yeteri kadar gelişme gösterememiştir. Okuma yazma oranı 1960’lı yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır. Diğer şehirlerde olduğu gibi ilçemizde de Maarif Komisyonu eğitim öğretim işlerini yürütmüştür.

1928 yılında harf devrimi ile birlikte okuma yazma yeni bir seyir almıştır. Halk yeni alfabeyi kavrayamamış Arap Alfabesini belli bir döneme kadar kullanmaya devam etmiştir. Ancak yeni alfabenin hızlı bir şekilde tanıtılması, ilçede görev yapan idareciler tarafından okuma yazma çalışmaları sonucu yeni eğitim sistemi hızla benimsenmiştir. Okullaşma ise

1960’lardan sonra gelişme göstermiştir. Eğitim öğretim, köylerde de yaygınlaşmaya başlamış, köy okulları inşa edilmiştir. Günümüzde de okuma yazma oranını yüzde yüze çıkarma konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim öğretim gün geçtikçe kalitesini arttırarak

gelişmektedir.

1.1. KURUM İÇİ ANALİZİ

Doğubayazıt ilçesinde Eğitim öğretim işlerinin yürütülmesi için Maarif memurluğu kurulmuştur. Daha sonra İlköğretim Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 1985 yılında İlçe Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdürmüştür. Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden ayrılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adını almış ve bu ad altında faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilk olarak şu an Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılan binada faaliyatlarini sürdürmüş.Daha sonra ilçe Kaymakamlık binasının üst katına taşınmış ve 2007 yılına kadar burada kalmış,2007 yılından bu yana ise 49 yıllığına geçici bir devir ile Kültür binasına taşınmıştır.Şu an ki ilçe Milli Eğitim binamız yaklaşık 1000 m2 alan üzeri ve iki kattan oluşmaktadır.Zemin katta depo odaları ,arşiv ve büyük bir sergi salonu zemin katta 300 kişilik bir konferans salonu,evrak kayıt,santral,internet evi ve farklı alanlar mevcuttur.İkinci katta ise Eğitim,Özlük,Bilgi İşlem,Kültür,Bütçe,Hesap işleri birimlerinin dışında 3 şube müdürünün odası formatör beden eğitimi odası ile İlçe Milli Eğitim Müdürünün odası bulunmaktadır.
1.1.1. EĞİTİM KURUMLARIMIZ

(2010–2011 Eğitim‐Öğretim Yılı itibari ile)

1.1.2. OKUL ÖNCESİ

İlçemizde 3 resmi anaokulu, anaokulların toplamında 9 şube bulunmaktadır. 117 resmi ilköğretim


okulu bünyesinde 51 anasınıfı şubesi ve Kız Teknik ve Meslek Lisesi bünyesinde 1 uygulama
anasınıfı şubesi olmak üzere toplam 61 anasınıfı şubesi bulunmaktadır.


1.1.3. İLKÖĞRETİM


117 resmi İlköğretim (3’ü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) Okulu bulunmaktadır.
1.1.4. ORTAÖĞRETİM

2 Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 2 Düz Lise, 1 Kız Teknik ve Meslek Lisesi,1 Ç.P.Lise ve 1 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere toplam 8 ortaöğretim okulu bulunmaktadır.1.1.5. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM


1 Halk Eğitimi Merkezi 1Mesleki Eğitim Merkezi ve 1A.S.O. Müdürlüğü hizmet verilmektedir.


1.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel DurumuPERSONEL ÜNVANI


PERSONEL SAYISI

İlçe Milli Eğitim Müdürü

1

Milli Eğitim Şube Md.

3

Mebbis Ağ Sistemleri Yöneticisi

1

Şef

3

V.H.K.İ.

9

Hizmetli

9

GENEL TOPLAM

26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət