Ana səhifə

Anadolu, hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu


Yüklə 59.22 Kb.
tarix12.05.2016
ölçüsü59.22 Kb.
Şiir Bilgisi Test
1. Anadolu kelimesinin, "Anadolu, hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu." cümlesindeki kullanılışına benzer bir kullanım, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ankara, bütün Orta Anadolu'ya bir iç kale vazifesini görmüştür.

B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.

C) O günlerde Konya'nın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.

D) İstanbul’un asıl iç manzarasını, bu sivil mimari oluşturmuştur.

E) Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başka şehir bilmiyorum.
2. Marmara'da her yelken / Uçar gibi neşeli

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır?

A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl

B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım

C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
3. "Sakin ve rüzgârsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu."

Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava - Rüzgâr B) Rüzgâr - Duman C) Hava - Ses

D) Duman - Gök E) Duman - Ses


4. Anavarza at oynağı / Kana bulanmış gömleği / Kıyman a zalımlar kıyman / Kör karının bir değneği

Yaşlı bir kadının öldürülen tek oğlu için duyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanmaC) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma
5. "İçmiş gibi geceyi bir yudumda / Göğün mağrur bakışlı bulutları"

Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir

Sinsi adımlarla akşam yürüyor

B) Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

C) Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm

Kahramanlıklar okudum tarihte

D) Zamanla nasıl değişiyor insan

Hangi resmime baksam ben değilim

E) Benim de mi düşüncelerim olacaktı

Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım
6. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: "Bana dokunma!" diye bağırdı.

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih B) Tezat C) İstiare D) Kinaye E) İntak
7. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır?

A) Gönül sevdiğinden soğur / Görülmeyi görülmeyi

B) Gölgesinde dinlendiğim / Koca çamlar yerinde mi?

C) Şu karşıma göğüs geren / Taş bağırlı dağlar mısın?

D) Elbet bir devasız dertten / Doğan göz bir zaman ağlar

E) Uçtu kuşların kervanı / Her biri bir dala gider
8. "Biri var pencerede / Pencere önlerinde ağlar durur"

Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanat vardır?

A) Teşbih B) Tezat C) İstiare D) Tariz E) Tevriye
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?

A) Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş

Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş (Mürsel mecaz)

B) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü

Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü (Tezat)

C) Sardı katil gece dünyayı siyah bir kefene

Bir emel yıldızı göz kırpıyor ancak aradan (Teşhis)

D) Öyle bir boşandın ki çöle benzer ömrüme

Bir Nuh tufanı oldu, sel değil, sağanak değil (Telmih)

E) Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle

Ve hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle (istifham)
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ulama vardır?

A) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer

B) Gönüldendir şikâyet kimseden feryadımız yoktur

C) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

D) Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş

E) Ben ta senin yanında dahi hasretim sana
11. İlahi, kabul senden, ret senden, şifa senden, dert senden... İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) imale B) Seci C) Aliterasyon D) Redif E) Cinas
12. Gün yoktur geçsin tatsız / Geceler dersen Kerbela / Sanırım her düşen yıldız / Göğsümde kopan vaveyla

Bu dörtlükte "Kerbela" sözcüğü ile hangi sanat yapılmıştır?

A) Teşhis B) intak C) Telmih D) Teşbih E) Tevriye
13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma vardır?

A) Sessizce bekledim seni dün gece

Pencerem mehtaba açık olarak

B) Gönlümde daima bir yol hazırlığı var

Her lahza başka beldelerin hazırlığı var

C) Ne zaman bir hicran bestesi duysam

Gözlerim meçhule dalıyor anne

D) Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar

Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar

E) Yollarıma tuzak konmuş bir kere

Güvenim yok haftalara günlere
14. Yunus ki bu toprakta açılmış gülmüş / Bir dem o da ağlamış, avunmuş, gülmüş

Bu iki dizedeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare B) intak C) Teşhis D) Abartma E) Cinas
15. Közler özümü yaksın, özüm göz olup baksın / Şahdamarımdan yakın, uzaklardan uzaksın

Yukarıdaki dizelerde aşağıda açıklanan yazın sanatlarından hangisi vardır?

A) Bir sözü benzerlik ilgisi ile kendi anlamının dışında kullanma

B) insan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler kazandırma

C) Bir sözü iki anlama gelecek şekilde kullanma

D) Aralarında anlamca karşıtlık bulunan sözleri bir arada kullanma

E) İki anlamı olan bir sözü uzak anlamı ile kullanma


16. Yalnız senin dağında ya ovanda / Başım gökte, alnım açık gezerim

Gerçekten de kişinin alnı açık olabilir; ama burada kişi "alnı açık" sözleri ile çekinilecek, utanılacak bir şeyin olmadığı anlatılmak istemiştir.

Böyle bir edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Kristal çiçekler açan fıskiye

Ayıklık saçar düş gören bahçeye

B) Bir ses hüzünle perdeli, bir eski şarkıyı

Rüyada bir dua gibi söyler Küçüksu'da

C) Niçin beni yan bakışla süzersin

Sözlerime neden dudak bükersin

D) Köpükler havâî, sular coşkulu

Esen yel yamaçlar kadar uykulu

E) Çiçekler koşar çelenk örmeye

Bulut göçmen olmuş, gelir görmeye
17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tekrir sanatına başvurulmuştur?

A) Değil hayalinden akan sözleri

Aklından geçeni duyar yüreğim

B) Ben ne zaman bir gül koklasam

Elimdeki gül daha çok gül olur

C) Sesli konuşmaktan utanıyorum

Sükût bir sevdadır, edeple ikiz

D) Yazla kış arasında sallanıyorum

Kavaklara rüzgârlara uyarak

E) Bir akvaryumda dinleniyor haziran güneşi

Yer gök ak kavak
18. Günah

Çekerim ben her gün ah

Bana yazık değil mi

Sevdiğim sana günah

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-i talil B) Teşhis C) Abartma D) Cinas E) Aliterasyon


19. Yükselir semaya doğru ellerim

Mavi gecelerin seher vaktinde

Hakka kanat açar hep emellerim

Mavi gecelerin seher vaktinde

Bu dörtlükteki "emeller" sözcüğünde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Mecaz-ı mürsel B) Hüsn-i talil C) Tenasüp D) Teşhis E) İstiare


20. "Besle kargayı oysun gözünü." atasözünde "iyilik bilmeyen kişiler" kargaya benzetilmiş, ama söylenmemiştir.

Böyle bir kullanım aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yoktur?

A) Mum dibine ışık vermez.

B) İşleyen demir ışıldar.

C) Atı alan Üsküdar'ı geçti.

D) Adamın iyisi alışverişte belli olur.

E) Ağır kazan geç kaynar.


21. Niçin çıktın dağlara evren çöl oldu Leyla

Topuğun öpmek için toz oldu dağ taş senin

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Mecaz-ı mürsel B) Hüsn-i talil C) Tecahül-ü arif D) Benzetme E) Tevriye


22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir söz sanatı vardır?

A) Açılmış çiçektir her gülen dudak

Kılıfta tomurcuk zor gülen dudak

B) Renkler bir darlığın ağında hepsi de gri

Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler

C) Evler, bir nara benzer

Nar tanesi, sofalar

D) Yaz çekti gitti, güz değişik bir bahar açar

Yel kükredikçe dalga denizden tomar açar

E) Solgun yüzünde kaygı taşır her gelen geçen

Hep saz benizlidir bu yıl eylül çocukları
23. Aşağıdakilerin hangisinde kinaye vardır?

A) Yine parmağım ağzımda kaldı

Masumluk akıyordu yüzünden

B) Yamaçlar doruktan duman, sis biçer

Bulutlar sunar, gür başaklar

C) Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk

Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk

D) Ay geçti, yıl döndü, unuttu beni

Üstüne adını yazdığım ağaç

E) O çay ağır akar, yorgun mu bilmem

Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
24. Biz biliriz bizim işlerimizi

İşimiz kimseden sorulmamıştır

Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle

Başımız bir kere eğilmemiştir

Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Tecahül-i arif B) Hüsn-i talil C) Tenasüp D) Ad aktarması E) Benzetme


25. Bülbüle gül yarar, deveye diken / Maşuktur aşığın boynunu büken

Bu dizelerde birinci dizedeki "bülbül - gül" sözcükleriyle ilgili olan ikinci dizedeki "maşuk - âşık" sözcükleri söylenerek sanatlı bir söyleyiş gerçekleştirilmiştir.

Bu söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leff ü neşr B) Mecaz-ı mürsel C) Hüsn-i tali i D) İrsal-i mesel E) Teşbih-i beliğ
26. Ölüm gelir, çiçekler ölülerin tabutlarına

Çelenk olmak için büyür

Anaların gözyaşları bekler göz çukurlarında

Zamanı gelince akmak için

Dudakları hep aralık durur

Bir gün ağıt yakmak için

Bu şiirin genelinde aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır?

A) Tezat B) İrsal-i mesel C) Hüsn-i talil D) Tevriye E) Tariz


27. İhtiyarlıktan beli bükülmüş bir adama genç biri sordu:

- Amca bir şey mi arıyorsun?

- Evet, evladım. Gençliğimi arıyorum... Adamın beli yaşlılık nedeniyle bükülmüştür. Bu haliyle yerde bir şeyler arar gibi görünmektedir. Genç, yaşlı adamın bir şey aramadığını, bu durumunun ihtiyarlıktan olduğunu bildiği halde "Amca bir şey mi arıyorsun?" diyerek aşağıdaki sanatlardan hangisini yapmıştır?

A) Tecahül-i arif B) Teşbih C) Tevriye D) Kinaye E) Mecaz-ı mürsel
28. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak vardır?

A) Çiğdemin menekşen kokar / Güzeller göğsüne takarB) Kuş olsam gezsem havayı / Arayıp bulsam yuvayı

C) Geldim o dost ilinden / Koka koka gülünden

D) Birin bilir birin bilmez / Bu dünya kimseye kalmaz

E) Arı vardır uçup gezer / Teni tenden seçip gezer


29. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?

A) Bir garip rüya rengiyle / Rüzgârdaki yaprak bileB) Savrulmada gül şimdi havada / Gün doğmada bir başka ziyada

C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir / Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

D) Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık / Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

E) Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek / Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek


30. Aşağıdakilerden hangisinde verilen dizelerde redlf yoktur?

A) Ey, genç kanı kaynayan pınar / Ey, altında yatıp kaldığım çınar

B) Uzaktan görenler yine aldanır / Gözlerde bir hayal gibi canlanır

C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım / Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller / Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

E) Akşam sanki boşluk içime dolar / Dağların cilası gittikçe solar
31. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak yoktur?

A) Uzaktan gelirken derin akisler / Kapadı geçtiğim yolları sislerB) Gelse de en acı sözler dilime / Uçacak sanırım birkaç kelime

C) O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı / Yel gibi dağları aşan atlıydı

D) Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl / Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl

E) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol / Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol


32. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

A) Yazıldığı dönem B) Konusu C) Ölçüsü D) Kafiye düzeni E) Nazım biçimi


33. Gül gülse daim ağlasa bülbül aceb degül / Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül

Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır?

A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış adamlar

Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres soranlar

B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli

Bütün deniz kıyılarında seni beklemeliC) Derdim var beller gibi

Söylemem eller gibi

D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz

Gel sen dahi söyle böyle bir söz

E) Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerindenBir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, sen, sen


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət