Ana səhifə

3. Одговор на свако питање доноси 0-10 бодова. Док један студент одговара, други припрема своје одговоре


Yüklə 57.17 Kb.
tarix06.05.2016
ölçüsü57.17 Kb.
АЛГОЛОГИЈА - Испитна питања на усменом делу испита
Напомене: 1. Студент извлачи три цедуљице са по једним питањем.

2. Замена цедуљица на испиту од стране студента није могућа.

3. Одговор на свако питање доноси 0-10 бодова.

4. Док један студент одговара, други припрема своје одговоре.

5. Укупно време које има студент на располагању за одговор на сва три питања

износи максимално 15 (петнаест) минута.

1. Аерофитне алге

2. Алге бентоса

3. Алге земљишта

4. Алге изузетно киселе воде

5. Алге изузетно слане воде

6. Алге као продуценти токсичних супстанци

7. Алге перифитона

8. Алге планктона

9. Алге снега и леда

10. Алгициди код алги

11. Антибиотици и пестициди код алги

12. Антихербивори код алги

13. Ауксоспоре код Bacillariophyta

14. Биолуминисценција код алги

15. Грађа ћелијског зида код Bacillariophyta

16. Грађа ћелијског зида код Cyanoprokaryota

17. Деоба ћелије код Bacillariophyta

18. Дерматотоксини Cyanoprokaryota

19. Didymosphenia geminata као инвазивна врста у Србији

20. Дијатомни индекси

21. Домоична киселина и флоротанини код алги

22. Ендосимбионтска теорија о еволуцији хроматофора код алги

23. Ендофитске и паразитске алге

24. Епизоичне и ендозоичне алге

25. ЕСТ и силикатни израштаји код Bacillariophyta

26. Значај алги у биоиндикацији

27. Значај алги у примарној продукцији

28. Значај алги у фиксацији азота

29. Kласa Charophyceae (Chlorophyta)

30. Kласa Chlamydophyceae (Chlorophyta)

31. Класа Chlorococcophyceae (Chlorophyta)

32. Kласа Chrysophyceae (Heterokontophyta)

33. Класа Conjugatophyceae (Chlorophyta)

34. Класа Coscinodiscophyceae (Bacillariophyta)

35. Класа Ecotcarpophyceae (Phaeophyta)

36. Класа Fragilariophyceae (Bacillariophyta)

37. Класа Fucaphyceae (Phaeophyta)

38. Класа Laminariphyceae (Phaeophyta)

39. Класа Siphonophyceae (Chlorophyta)

40. Класа Ulotrichophyceae (Chlorophyta)

41. Kласa Xanthophyceae (Heterokontohyta)

42. Колоидни угљени хидрати (фикоколоиди) код Rhodophyta

43. Колонијски тип организације код алге

2.

44. Кормоидне алге45. Кретање код Bacillariophyta

46. Кретање код Cyanoprokaryota

47. Кретање алги лучењем слузи кроз поре на ћелијском зиду

48. Липополисахаридни ендотоксини код Cyanoprokaryota

49. Место алги у систему са доменима

50. Место алги у систему са царствима

51. Мирујуће споре и мирујуће ћелије код Bacillariophyta

52. Неуротоксини код Cyanoprokaryota

53. Објаснити израз паразити простора код алги

54. Објаснити појам и сврху геотаксиса код алги

55. Објаснити појам „цветање“ алги и утицај ове појаве на водене екосистеме

56. Основна својства изогамије и хетерогамије код алги

57. Основна својства монадног типа ћелије код алги

58. Основна својства оогамије код алги

59. Основна својства прокариотске ћелије код алги

60. Основна својства ризоподијског и хемимонадног типа ћелије код алги

61. Основна својства хологамије и коњугације код алги

62. Основни биолошки фактори који утичу на развиће планктонских алги

63. Oсновни елементи локомоторног апарата код алги које се крећу бичевима

64. Основни облици вегетативног размножавања код алги

65. Основни облици исхране код алги

66. Основни облици понашања алги у односу на светлост

67. Основни облици размножавања код алги

68. Основни типови морфолошке организације код алги

69. Основни типови морфолошке организације код вишећелијских алги

70. Основни типови ћелија код еукариотских алги

71. Основни физичко-хемијски фактори који утичу на развиће планктонских алги

72. Паренхимски тип талуса код алги

73. Повећавање отпора тоњењу као прилагођеност алги нa планктонски начин живота

74. Појам и основни типови смене једрових фаза код алги

75. Појам миксотрофије код алги

76. Привиднопаренхимски тип талуса код алги

77. Привредни значај алги

78. Раздео Bacillariophyta

79. Раздео Dinophyta

80. Раздео Euglenophyta

81. Раздео Glaucophyta

82. Раздео Haptophyta

83. Раздео Heterokontophyta

84. Раздео Phaeophyta

85. Раздео Rhodophytа

86. Раздео Chlorophyta

87. Раздео Cryptophytа

88. Раздео Cyanoprokaryota

89. Разлика у функцији између хранљивих и ауксилијарних ћелија код Rhodophyta

90. Размножавање, раст и величина алги у функцији заштите алги од хербивора

91. Ред Batrachospermales (Rhodophyta)

92. Резервне супстанце код алги

93. Ризоцисте и синпланоспоре код алги класе Xanthophyceae (Heterokontophyta)

94. Сапробност и подела воде на класе

95. Сексуални диморфизам код алги реда Oedogoniales (Ulotrichophyceae, Chlorophyta)

3.

96. Секундарна и терцијерна ендосимбиоза и порекло хроматофора код алги.97. Слузни (галертни) омотач код Cyanoprokaryota, својства и значај

98. Смањивање специфичне тежине као прилагођеност алги на планктонски начин живота

99. Смена „генерација“ код алги

100. Специјализовани начини вегетативног размножавања код алги

101. Термалне алге

102. Типови непокретних спора код алги

105. Три примера нетипичне оогамије код алги (Rhodophyta, Charophyceae и Fucaphyceae)

106. Tрихални тип талуса код алги

107. Трихоцисте, иџектизоми и дискоболоците код алги

108. Фикобилини код алги

109. Фиксација азота код родова Trichodesmium i Katagnymene

110. Фиксација азота код Cyanoprokaryota без хетероциста

111. Фиксација азота код Cyanoprokaryota са хетероцистама

112. Функција каротеноида код алги

113. Хепaтотоксини код Cyanoprokaryota

114. Хетеротрихални тип талуса код алги

115. Хроматска адаптација код алги

116. Caulerpa racemosa као инвазивна врста у Јадранском мору

117. Цигуатоксин, бревитоксин и примнезин

118. Цисте и палмелидни стадијуми код Euglenophyta119. Cylindrospermopsis raciborskii ка инвазивна врста у Србији


Проф. др Мирко Цвијан


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət