Ana səhifə

1. Monografie, podręczniki, skrypty


Yüklə 178.74 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü178.74 Kb.
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

ZAKŁADU SKANDYNAWISTYKI (1974-1983) W INSTYTUCIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UAM

(opracował: Eugeniusz Rajnik)

1974

1. Monografie, podręczniki, skryptyPiotrowski Bernard, Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1974, ss. 219

Problemy gospodarcze oraz polityczne współczesnej Islandii 1968-1973, Materiały o Islandii, z. 26, Warszawa 1974, ss. 20……

XI wieków państwa i społeczeństwa islandzkiego 874-1974, część I: 874-1800, Materiały o Islandii, z. 27, Warszawa 1974, ss. 37

XI wieków państwa i społeczeństwa islandzkiego 874-1974, część II: 1801-1918, Materiały o Islandii, z. 28, Warszawa 1974, ss. 502. Artykuły
Gussmann Edmund, Global Rules and Phonological Processes, Studia Anglica Posnaniensia (SAP), 1974, s. 75-86.

— Nasality in Polish and English, Papers and Studies in Contrastive Linguistics (PSCL), 1974, s. 105-122.Maciejewski Witold, Semantyka powiązań intersentencjonalnych, Sprawozdania PTPN 92, 1974, s. 79-82. 

Piotrowski Bernard, Zdzisław Grot, Frido Mětšk - uczony i działacz narodowy Serbów Łużyckich, Studia Historica Slavo-Germanica, t. III (1974), s. 127-133

Piotrowski Bernard, Publicystyka i historiografia NRF wobec rocznicy stulecia zjednoczenia Niemiec, Studia Historica Slavo-Germanica, t. III (1974), 3-26

— Kontakty z Finlandią w XXX-leciu Polski Ludowej, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 21 (grudzień 1974), s. 25-40

— Prof. dr hab. Zdzisław Grot, Informator UAM, nr 12/1974, s. 14-15

— Badania prof. dra Zdzisława Grota nad parlamentaryzmem i mniejszościami narodowymi w Niemczech, Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI-XX w., Poznań 1974, s. 19-29

— Knut Hamsun i III Rzesza, Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI-XX w., Poznań 1974, s. 433-444

Rajnik Eugeniusz, Zum Bestand und zur Struktur der Zusammenbildungen im Deutschen, Studia Germanica Posnaniensia III (1974), s. 87-104

Sadalska Genowefa, Die konfrontative Analyse des schwedischen und polnischen Vokalsystems, Studia Germanica Posnaniensia vol. III, 1974, s. 105-112

— Distribution der Vokalphoneme im Schwedischen und Polnischen, Lingua Posnaniensia 1974, Bd. 18, s. 89-107


3. Antologie tekstów literackich
Krysztofiak Maria, Opowieści znad Sundu. Antologia duńskich opowiadań morskich. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1974, ss. 302.
4. Wstępy, posłowia, noty biograficzne
Krysztofiak Maria, Wstęp do antologii Opowieści znad Sundu. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk 1974 S. 5-9. Noty biograficzne, s. 290-299.
5. Recenzje
Krysztofiak Maria, Pisarstwo Ingmara Bergmana. (Ingmar Bergman: Scenariusze). Litery 1974. Nr 5, s. 31.

— Uchronić przed zatarciem. (Per Olof Sundman: Dwa dni, dwie noce). Litery 1974. Nr 11, s. 29.


6. Tłumaczenia
Krysztofiak Maria, Tłum. z j. duńskiego. Ulla Ryum: Nocny ptak. O dniu wczorajszym. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1974, ss. 137.
1975
1. Podręczniki, skrypty
Piotrowski Bernard, XI wieków państwa i społeczeństwa islandzkiego 874-1974, część III: 1918-1974, Rozdział I (Materiały o Islandii, z. 29), Warszawa 1975, ss. 46.
XI wieków państwa i społeczeństwa islandzkiego 874-1974, część III: 1918-1974, Rozdział II

(Materiały o Islandii, z. 30), Warszawa 1975, ss. 41.


2. Artykuły
Awedyk Sława, Versuch einer konfrontativen Darstellung der Silbenstruktur der polnischen und norwegischen Sprache, Studia Germanica Posnaniensia IV (1975), s. 81-87

Gussmann Edmund, Fakty i wyjaśnienia w fonologii diachronicznej, w: H. Zins (red.), Studia Anglistyczne Lubelskiego Ośrodka Naukowego, PWN, Warszawa, 1975, s. 114-162.

— How do Phonological Rules Compare? PSCL, 1975, s. 113-123.Maciejewski Witold, O pewnej możliwości opisu syntaktycznego stosunku nawiązania między zdaniami w dziele literackim, Materiały Naukowo-Literackie, Poznań 1975, s. 50-65.

— On a possibility of the syntactic description of the intersentential reference in a literary work, Biuletyn Fonograficzny 16, 1975, s. 79-89.

— Poglądy lingwistyczne George'a Lakoffa, Sprawozdania PTPN 93, 1975, s. 58-59. 

Piotrowski Bernard, Wzrost pozycji Polski Ludowej w świecie skandynawskim, w: Rola Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świecie 1944-1974, Poznań 1975, s. 211-226

— Wkład prof. dr hab. Zdzisława Grota do badań nad polskim ruchem narodowo-wyzwoleńczym XIX i XX wieku, w: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 (artykuły i przyczynki), pod red. Bogusława Polaka, Kościan 1975, s. 9-24Sadalska Genowefa, Vergleich der initialen Konsonantenphoneme im Schwedischen und Polnischen, Biuletyn Fonograficzny XVI, 1975, s. 63-78.

— Die Entwicklung des isländischen Konsonantismus als Ergebnis der Verstärkung-Lenierung, Lingua Posnaniensia 1975, Bd. 19, s. 73-92.

— Colloqium Paedolinguisticum. Proceedings of the First International Symposium of Paedolinguistics, Logopedia 1975, Nr 12, s. 126-130.

Wojciechowska Elżbieta, Nie widziałam fiordów, Nurt 7/1975, s. 18-19.
3. Recenzje
Awedyk Sława, Rec. Norbert Morciniec, Stanisław Prędota: Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego, PWN, Warszawa 1973, Glottodidactica VIII (1975), s. 97-99.

— Wladimir Admoni: Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute. Max Hueber Verlag, München 1973 Studia Germanica Posnaniensia IV (1975), s. 102-104.

— Klaus Brinker: Konstituentenstrukturgrammatik und operationale Satzgliedanalyse. Athenäum Verlag 1972, Lingua Posnaniensia XIX (1975), s. 117-119.

— Klaus Brinkner: Das Passiv im heutigen Deutsch. Form und Funktion. Max Hueber Verlag, München 1971, Lingua Posnaniensia XIX (1975), s. 107-110.Piotrowski Bernard, Rec. Morten Udgaard: Great Power Politics and Norwegian Foreign Policy, Oslo - Bergen - Tromsø 1973, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, R. XI, z. 22 (grudzień 1975), s. 93-96.

Germany. A Companion to German Studies. Ed. by M. Pasley, London 1972, Studia Historica Slavo-Germanica, t. IV (1975), s. 148-150

— Maria Wawrykowa: Między pierwszą a drugą Rzeszą, Warszawa 1971, Studia Historica Slavo-Germanica, t. IV (1975), s. 169-171

— Michael Freund: Deutsche Geschichte, Berlin - München - Wien 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. IV (1975), s. 219

Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und Skizzen. Bd. I: 1815-1870. Hrsg. v. Werner Pöls, München 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. IV (1975), s. 223

— Karl Gutzkow: Under dem schwarzen Bär. Erlebtes 1811-1848, hrsg. von Fritz Böttger, Berlin: Verlag der Nation 1971, 633 S., Studia Historica Slavo-Germanica, t. IV (1975), s. 223-224

— Marita Baumgarten: Deutschland im Zeitalter des Imperialismus (1890-1914). Grundkräfte, Thesen und Strukturen, Frankfurt am Main 1972, Studia Historica Slavo-Germanica, t. IV (1975), 224

Le fascisme Hitlerien. Études actuelles recherches internationales a la lumiére de marxisme, Paris 1972, Studia Historica Slavo-Germanica, t. IV (1975), s. 224-225Rajnik Eugeniusz, Rec. N.-G. Hildeman, A.-M. Hedbäk, Lær dansk, Gjellerup 1973, Glottodidactica VII (1975), s. 114-117.
4. Tłumaczenia
Krysztofiak Maria, Tłum. z j. duń. Peter Seeberg: Pasterze, Czytelnik, Warszawa 1975, ss.168.

Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Jan Erik Vold, z tomiku Spor, snø, Nurt 7/1975, s. 14.

— Hans Børli: Nie można sobie pozwolić (Det er ikke råd), Nurt 7/1975, s. 16.

— Gunvor Hofmo: Z innej rzeczywistości (Fra en annen virkelighet), Nurt 7/1975, s. 16.

— Rolf Jakobsen: Czas wielkich symfonii (De store symfoniers tid ), Nurt 7/1975, s. 17.


5. Słowniki biograficzne

Piotrowski Bernard, XI wieków państwa i społeczeństwa islandzkiego. Część IV: Słowniczek biograficzny, Materiały o Islandii, z. 38, Warszawa 1975, ss. 40.
6. Rozmowy warsztatowe z pisarzami
Krysztofiak Maria, Rozmowa z duńskim pisarzem Ivanem Malinovskim. Nurt 1/1975, s. 16-17.

— Rozmowa z duńskim pisarzem Ole Sarvigem. Nurt 7/1975, s. 10-11.


7. Prace doktorskie nie publikowane
Rajnik Eugeniusz, Zusammenbildungen im Deutschen und Dänischen, UAM Poznań 1975, ss. 169.
1976
1. Monografie, podręczniki
Awedyk Sława, Gramatyka języka norweskiego (bokmål ) w zarysie, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1976, ss. 78.

Fisiak Jadwiga, Readings in Generative Semantics, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1976, ss. 110.

Krysztofiak Maria, Stefan H. Kaszyński, Zarys historii literatury duńskiej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1976, ss. 142.
2. Artykuły
Fisiak Jadwiga, Some Problems concerning -er Derivatives in Modern English, Studia Anglica Posnaniensia vol. VII (1976), s. 53-69

Gussmann Edmund, Recoverable Derivations and Phonological Change, Lingua, 1976, s. 281-303.

— Wie lassen sich die phonologischen Regeln vergleichen? W: H. Raabe (red.), Trends in kontrastiver Linguistik II, Tübingen, 1976, s. 119-136.Maciejewski Witold, Rola tekstu w nauczaniu języka polskiego jako rodzimego i obcego, Sprawozdania PTPN 94, 1976, s. 34-38.

Piotrowski Bernard, Nowy model kultury w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w: Powstanie i rozwój Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1949-1974, Poznań 1976 s. 87-106

— Prasa Norwegii (historia, współczesność, badania), Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/1976, s. 69-80

— Finlandia wobec integracji gospodarczej Skandynawii i Europy Zachodniej, Przegląd Zachodni, nr 4 (1976), s. 269-287

— Droga Polski i Skandynawii do Wielkiej Karty Pokoju z Helsinek, Nurt 1976, s. 4Wojciechowska Elżbieta, Człowiek w sytuacji wyboru - o twórczości T. Vesaasa, Nurt nr 7, 1976, s. 28-29.
3. Antologie tekstów literackich
Krysztofiak Maria, Stefan H. Kaszyński, Anegdoty losu. Antologia nowel i opowiadań duńskich. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1976, ss. 440.

Buty są ważne. Nowele duńskie. Czytelnik, Warszawa 1976, ss. 253.


4. Recenzje
Krysztofiak Maria, Wakacje nad krawędzią grobu. (Solveig Christov: Na przykład Martin), Nurt 7/1976, s. 28.

Piotrowski Bernard, Rec. Hubert Orłowski, Literatura w III Rzeszy, Poznań 1975, Przegląd Zachodni, nr 2 (1976), s. 357-362

The Intellectual Tradition of Modern Germany. A Collection of Writings from the eighteenth to the twentieth Century. Ed. by Roland Taylor, vol. I-II, London 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 256

— Robert M. Bigler: The Politics of Germany. Protestantism. The Rise of the Protestant Church Elite in Prussia 1815-1848, Berkeley - Los Angeles - London 1972, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 256-257

— Maria Wawrykowa: Revolutionäre Demokraten in Deutschland und Polen 1815-1848, Braunschweig 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 257-258

— Hans Boldt: Die Anfänge des deutschen Parteiwesens. Fraktionen, Politische Vereine und Parteien in der Revolution 1848. Darstellung und Dokumentation, Paderborn 1971, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 258

— Helmut Grössling: Der Kampf in Wien im Oktober 1848, Wien 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 259

— Theodore S. Hamerow: The Social Foundations of German Unification 1858/1871, Princeton (New York) 1972, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 259-260

— Allan Mitchell: Bismarck and the French Nation 1848-1890, New York 1971, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 260

— Walter Struve: Elites against Democracy. Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in Germany 1890-1933, Princeton (New York) 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 260-261

Deutsche Geschichte seit dem ersten Weltkrieg. Bd. II, München - Stuttgart 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 261-262

Griff nach Südosteuropa. Neue Dokumente über die Politik des deutschen Imperialismus und Militarismus gegenüber Südosteuropa im zweiten Weltkrieg, Berlin 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. V (1976), s. 262
5. Tłumaczenia
Krysztofiak Maria, Tłum. z j. duń. Thøger Birkeland: Kiedy zapieje kur. Nasza Księgarnia, Warszawa 1976, ss. 186.

Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Tarjei Vesaas: Śnieg pada i pada (Det snør og snør), Nurt 7/1976, s. 30-31.

— Georg Johannesen, z tomiku Ars moriendi czyli siedem sposobów umierania (Ars moriendi eller de syv dødsmåter), Nurt 7/1976, s. 27.

— Olav Rykkja: Aksel Sandemose - uciekinier w labiryncie, Nurt 7/1976, s. 25-27.
6. Wstępy, posłowia, noty biograficzne
Krysztofiak Maria, Stefan H. Kaszyński, Przedmowa do antologii Anegdoty losu. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1976, s. 5-20. Noty biograficzne, s. 327-339.

— Przedmowa do antologii Buty są ważne. Czytelnik. Warszawa 1976, s. 5-12.


7. Rozmowy warsztatowe z pisarzami
Krysztofiak Maria, Rozmowa z duńskim pisarzem Knudem Vandmose Larsenem. Nurt 7/1976, s. 22.
1977
1. Podręczniki, skrypty
Fisiak Jadwiga, Stanisław Puppel, Halina Krassowska, A Handbook of Polish Pronunciation for Speakers of English, Warsaw 1977, ss. 250.

Piotrowski Bernard, Halldór Kiljan Laxness, Materiały o Islandii, z. 36, Warszawa 1977, ss. 34.
2. Artykuły
Gussmann Edmund, Variation and Argumentation in Phonology, PSCL, 1977, s. 43-62.

— Is the 2nd Velar Palatalisation a Synchronic Rule of Modern Polish? Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1977, s. 27-41.Fisiak Jadwiga, Rec. R. Hudd³eston, An Introduction to English Transformational Syntax, London: Longman 1976, Studia Anglica Posnaniensia vol. IX, 1977, s. 221-223

Piotrowski Bernard, Laxness jako pisarz, myśliciel i humanista, w: Halldór Kiljan Laxness. Pisarz - Myśliciel - Humanista. Wydanie z okazji 75-lecia urodzin, Materiały o Islandii, z. 34, Warszawa 1977, s. 11-15

 — Z życia i działalności pisarza, w: Halldór Kiljan Laxness. Pisarz - Myśliciel – Humanista. Wydanie z okazji 75-lecia urodzin, Materiały o Islandii, z. 34, Warszawa 1977, s. 16-18 

 — Ruch narodowy mieszkańców Wysp Owczych w XIX wieku, w: Polska – Niemcy - Europa, Poznań 1977, s. 197-205

 — Scandinavian Studies in People's Poland, Polish Western Affairs, vol. XVIII, no. 2 (1977), s. 313-329.

 — Les Recherches sur la Scandinavie en Pologne Populaire, La Pologne et les Affaires Occidentales, vol. XIII, no. 2/1977, s. 373-389

 — Polsko-fińskie związki gospodarcze, kulturalne i naukowe w okresie międzywojennym, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk, z. 26 (grudzień 1977), s. 13-31

 — Geneza ruchu narodowo-socjalistycznego w Norwegii i Szwecji, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, t. III (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 366), Wrocław 1977, s. 259-269 

— Forschungen über die Geschichte Österreichs in der Volksrepublik Polen, Studia Germanica Posnaniensia, vol. VI, Poznań 1977, s. 105-115

— Niemiecka publicystyka i historiografia o Powstaniu Wielkopolskim (1919-1939), w: Wielkopolska a powstania śląskie 1919-1921 (Materiały z III Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, Kościan 5.II.1974), pod red. Bogusława Polaka, Leszno 1977, s. 76-106

Sadalska Genowefa, Fehleranalyse bei Schwedisch lernenden Polen im Bereich des Vokalsystems, Glottodidactica IX, 1977, s. 95-120
3. Recenzje
Maciejewski Witold, Rec. Tekst i język. Problemy semantyczne. Praca zbiorowa pod red. M. R. Mayenowej, Wrocław 1974, Studia Metodologiczne 16, 1977, s. 150-158.

— T. Silman: Probleme der Textlinguistik, Heidelberg 1974, Glottodidactica X, 1977, s. 135-139.Mrozewicz Bolesław, Rec. '. . . tu felix Austria', Studia Germanica Posnaniensia VI (1977), s. 121-123.

Piotrowski Bernard, Rec. Władysław Czapliński: Polska a Dania XVI-XX w. Studia, PWN, Warszawa 1976, Nurt nr 7/1977, s. 37

— Maria Krysztofiak, Stefan H. Kaszyński: Zarys historii literatury duńskiej, Poznań 1976, Nurt, nr 6/1977, s. 6.

— Carl J. Burchardt: Geschichte zwischen Gestern und Morgen, München 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), s. 317-318

Deutschland. Wandel und Bestand. Eine Bilanz nach hundert Jahren, München 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), s. 285-287

Atlas zur Geschichte, Band I, Gotha - Leipzig 1973, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), s. 320-323

Filosofia Kanta i sovremiennost, Moskwa 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), s. 328-329

Filosofia Gegela i sovremiennost, Moskwa 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), s. 328-329

Kurzer Abriß der Militärgeschichte von den Anfängen der Geschichte des deutschen Volkes bis 1945 (Praca zbiorowa), Berlin 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), 329-330

Meyers Taschenlexikon. Schriftsteller der DDR (hg. von Günter Albrecht u.a.), Leipzig 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), s. 330

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Artykuły i przyczynki. Pod red. Bogusława Polaka, Kościan 1975, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VI (1977), s. 330-331

 Wojciechowska Elżbieta, Rec. Wyjaśnienie w jednym słowie (A. Sandemose: Wilkołak), Nurt 1/1977, s. 25-26

— Wielkie przemodelowanie (J. Paludan, J. Stein), Nurt 2/1977, s. 34.


4.Tłumaczenia
Krysztofiak Maria, Tłum. z j. duń. Ole Sarvig: Nie zapomnij. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977, ss. 135.

Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Aksel Sandemose: Największa zbrodnia w historii norweskiej kryminalistyki (Den største forbrytelse i den norske kriminalhistorie), Nurt 1/1977, s. 24-25
5. Rozmowy warsztatowe z pisarzami
Kobylański Mieczysław, Rozmowa z Enquistem, Nurt 1/1977, s. 19-20

Krysztofiak Maria, Rozmowa z duńskim pisarzem Klausem Rifbjergiem, Literatura 1977. Nr 10. 11, s. 5.
1978
1. Monografie, podręczniki, skrypty
Gussmann Edmund, Contrastive Polish-English Consonantal Phonology, PWN, Warszawa, 1978, ss. 173.

Explorations in Abstract Phonology, UMCS, Lublin, 1978, ss. 190.Piotrowski Bernard, 60-lecie wolnej Islandii (1918-1978), Materiały o Islandii, z. 40, Warszawa 1978, ss. 23.

Rajnik Eugeniusz, Zarys gramatyki języka duńskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, ss. 102
2. Artykuły
Krysztofiak Maria, Romantyczny i realistyczny rodowód powieści duńskiej, Kwartalnik Neofilologiczny 1978. Nr 2, s. 241-255.

Maciejewski Witold, En lingvistisk interpretation av Ingardens litterära teori, Slovo 16, Uppsala 1978, s. 3-11.

Piotrowski Bernard, Źródła i opracowania do dziejów ziemi gnieźnieńskiej (1793-1914), w: Gniezno i ziemia gnieźnieńska. Walka o wolność narodową i społeczną 1918-1945. Praca zbiorowa pod red. J. Topolskiego i B. Polaka, Gniezno 1978, s. 481-499

— O nowe spojrzenie na historię kultury niemieckiej XIX wieku, w: Problemy metodologiczne dziejów Niemiec. (Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec Instytutu Historii UAM w dniach 21-22 IX 1977 r.). Pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań: Wydawnictwo UAM 1978, s. 169-174

— Społeczeństwo Wielkopolski Południowej w Powstaniu 1918-1919 r. w świetle historiografii okresu międzywojennego, w: Południowo-zachodnia Wielkopolska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku, Leszno, grudzień 1978, s. 3-16

— Powstanie Wielkopolskie w opinii i ocenie publicystyki oraz nauki niemieckiej (do 1945), Zorza, nr 51/1978, s. 11.Piotrowski Bernard, Lech Janicki, Jubileusz Półwiecza działalności Instytutu Bałtyckiego, Przegląd Zachodni, nr 2/1978, s. 163-165.

Wojciechowska Elżbieta, Główne prądy i kierunki w dwudziestowiecznej literaturze norweskiej, Nurt 8/1978, s. 9-12
3. Wybory dzieł
Krysztofiak Maria, Martin Andersen Nexo: Opowiadania. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1978. ss. 351.4. Recenzje


Krysztofiak Maria, Szkice o Skandynawii.(Rec. Jarosław Iwaszkiewicz: Szkice o literaturze skandynawskiej), Nurt 8/1978, s. 16-17.

 P Piotrowski Bernard, Rec. Vil’jam V. Pochlebkin: Finlandija - SSSR 260 liet dobrososiedstwa, Kwartalnik Historyczny, nr 2, 1978, 454-460

Wielkopolska a Pomorze, Warmia, Mazury i Ziemia Złotowska w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pod red. Zdzisława Grota i Jana Witkowskiego, Leszno 1977, Nurt, nr 12/1978, s. 8 

— George Maude: The Finnish Dilemma. Neutrality in the Shadow of Power, London - New York - Toronto 1976, VI + 153 S., Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 27/28 (1978), 81-84Wojciechowska Elżbieta, Rec. Zwyczajne duńskie miasteczko (Ole Sarvig: Nie zapomnij), Nurt 2/1978, s. 21

— Rozerwać pajęczynę półprawd (L. Gustafsson: Wełna), Nurt 3/1978, s. 35

— Norwegia w łupinie orzecha (W. Szewczyk: Anioły z lodu), Nurt 11/1978, s. 25
1979
1. Podręczniki, skrypty
Piotrowski Bernard, Gunnar Gunnarsson (1889-1975). Człowiek - życie - dzieło. Materiały o Islandii, z. 42, Warszawa 1979, ss. 30
2. Artykuły
Gussmann Edmund, Problems in the Phonological Interpretation of the Polish Imperative, Papers on Slavonic Linguistics, Stockholm, 1979, s. 38-47.

— Abstract Phonology and Psychological Reality, w: E. Fischer-Jørgensen et al (red.), 9th International Congress of Phonetic Sciences, Proceedings, vol. 2, University of Copenhagen, Copenhagen, 1979, s. 101-107.Maciejewski Witold, Konektor adwersatywny w językach polskim i szwedzkim, Slavica Lundensia 7, Lund 1979, s. 101-108.

— Gramatyka kontrastywna jako pomoc metodyczna w nauczaniu języka polskiego na uniwersytecie w Szwecji, w: Metodyka nauczania języka polskiego jako języka obcego, Sztokholm 1979, s. 16-20.Mrozewicz Bolesław, Kim byli właściwie Tulenkantajat?, Nurt 8/1979, s. 19-22

Piotrowski Bernard, Międzynarodowa konferencja skandynawistyczna w Greifswaldzie, Kwartalnik Historyczny, z. 2, 1979, s. 555-556.

— Die skandinavische Problematik im Posnaner Forschungs- und Verlagszentrum, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Studia Scandinavica, nr 2 (1979), s. 9-27.

— O Islandii w czasach polskiego Odrodzenia, w: Bernard Piotrowski, Margaret Schlauch, Stefan Ziętkowski, Dwadzieścia lat działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, Materiały o Islandii, z. 43, Warszawa 1979, s. 13-21

— Narastanie irredenty niemieckiej na ziemi kaliskiej (ok. 1930 - 1939), w: Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku. Praca zbiorowa pod red. Bogusława Polaka, Kalisz 1979, s. 41-74.

— Problemy narodowościowe w monarchii habsburskiej w ocenie prasy wielkopolskiej (1835-1850), w: Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kubiaka i Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1979, s. 133-140.

— Udział i rola młodzieży w powstaniach śląskich, w: Z dziejów ruchu młodzieżowego, t. 3, Poznań 1979, s. 5-26.Rajnik Eugeniusz, Die movierten Personenbezeichnungen im Deutschen und Dänischen, Studia Germanica Posnaniensia VII (1979), s. 113-134

Wasilewski Andrzej, Skandynawska współpraca, Nurt 8/1979, s. .
4. Prace edytorskie
Piotrowski Bernard, Margaret Schlauch, Stefan Ziętkowski: Dwadzieścia lat działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, Materiały o Islandii, z. 43, Warszawa 1979, ss. 21.
3. Recenzje
Maciejewski Witold, Rec. Joanna Nicklasson-Młynarska: Polska I - en nybörjarbok, Lund 1977, (Polska I - podręcznik dla początkujących), Svensk-Polsk Revy nr 2, Stockolm 1979, s. 20.

Piotrowski Bernard, Rec. Jan Szymański: Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją w latach 1919-1939, Gdańsk 1978, pp. 167, Kwartalnik Historyczny, z. 4, 1979, s. 1052-1054

Norden i text och kartor. Huvudredaktör Hans W. Ahlmann, Stockholm 1976, Zapiski Historyczne, z. 22, t. 44 (1979), s. 129-131

— Torgny T. Segerstedt: Den akademiska friheten under Frihetstiden, Uppsala 1971, Den akademiska friheten under gustavianska tid, Uppsala 1974; Torgny T. Segerstedt: Den akademiska friheten 1809-1832, Uppsala 1976, Zapiski Historyczne, z. 4 (1979), s. 164-165

— Jean-Jaques Fol: Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, Paris 1978, pp. 327, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 30 (1979), s. 105-107

— Faina Ivanovna Novik: Neonatsizm v FRG: pod’jemy i porażenija 1949-1974 gg. Moskva 1976, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VIII (1979), s. 232-233

— Hartwig Gebhardt: Revolution und liberale Bewegung. Die nationale Organisation der konstitutionellen Partei in Deutschland 1848/49, Bremen 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VIII (1979), s. 244

— Andrew Lees: Revolution and Reflection. Intelectual Change in Germany during the 1950's, The Hague 1974, Studia Historica Slavo-Germanica, t. VIII (1979), s. 245

Gniezno i ziemia gnieźnieńska. Walka o wolność narodową i społeczną. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Topolskiego, Bogusława Polaka, Gniezno 1978, pp. 582, Nowe Książki, nr 16 (1979), s. 31

— Piotr Bauer, Bogusław Polak: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego w obronie ojczyzny 1939, Gostyń 1978, Kronika Wielkopolska, nr 3 (19), 1979, s. 121-124

— Jerzy Marczewski: Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-osiedleńczej i jej realizacja w 'Okręgu Warty', Poznań 1979, pp. 488, Nowe Książki, nr 21, 1979, s. 72-73. 4. Rozmowy warsztatowe z pisarzami
Krysztofiak Maria, Wraca do nas dobra powieść realistyczna. Rozmowa z duńskim pisarzem Hansem Scherfigiem. Literatura 1979. Nr 10.5, s. 7.5. Tłumaczenia


Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Aksel Sandemose: Głowa H. Ch. Andersena (H. Ch. Andersens hode), Nurt 8/1979, s. 1, 23-24
1980
1. Monografie, podręczniki, skrypty
Gussmann Edmund, Introduction to Phonological Analysis, PWN, Warszawa, 1980, ss. 206.

Studies in Abstract Phonology, Cambridge, Mass., MIT, 1980, ss. 161.Nitschke Ryszard, Der Figurenbau in Björnstjerne Björnsons Dramen, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1980, ss. 198. (Seria Filologia Skandynawska nr 1).

Piotrowski Bernard, Wacław Nałkowski o Islandii, Materiały o Islandii, z. 48, Warszawa 1980, ss. 19
2. Artykuły
Fisiak Jadwiga, Theories of Reading and Teaching, Reading in EFL: A. Survey, Glottodidactica XIII (1980), s. 79-86

— Sprawność czytania w języku obcym w świetle najnowszych badań teoretycznych (na gruncie języka angielskiego), Języki Obce w Szkole 2, 1980, s. 67-73Gussmann Edmund, Phonology and Resonants, PSCL, 1980, s. 127-149.

— The Phonological Structure of the Polish Imperative, Studia gramatyczne III, 1980, s. 33-46.Jankowiak Piotr, Anna Przybecka, Ziele und Methoden der Übersetzungsanalyse, Studia Germanica Posnaniensia IX, 1980, s. 21-26

Kobylański Mieczysław, Kółko graniaste (Per Christian Jersild), Nurt 8/1980, s. 22-23

Krysztofiak Maria, Główne problemy powojennej powieści duńskiej. Nurt 8/1980, s. 18-20.

Maciejewski Witold, Dylemat wolności w poezji, Slovo 20, Uppsala 1980, s. 29-36.

— Współpraca w zakresie kształcenia polonistów w Szwecji i skandynawistów w Polsce, Biuletyn Polonistyczny PAN, z. 4, 1980, s. 164-169.Piotrowski Bernard, O romantycznej wizji narodu niemieckiego uwag kilka, w: Pojęcie ”Volk” i ”Nation” w historii Niemiec. (Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec Instytutu Historii UAM w dniu 15.V.1979 r.). Pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań: Wydawnictwo UAM 1980, s. 187-200.

— Fiński ruch narodowy w XIX wieku, Kwartalnik Historyczny, nr 1, 1980, s. 55-68.

— W sprawie syntezy dziejów Skandynawii XIX i XX wieku, Zapiski Historyczne, z. 3, 1980, s. 135-147
3. Recenzje
Awedyk Sława, Rec. Åse-Berit Strandskogen: Norsk fonetikk for utlendinger. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1979, Glottodidactica XIII (1980), s. 137-138

Lange Tadeusz Wojciech, O mitologii - inaczej (Rec. Stanisław Piekarczyk: Mitologia germańska, Wyd. A. & F., Warszawa 1980), Nurt 4/1980, s. 42.

Niewiarowska Ewa, W sali zwierciadeł. Rec. Antologia poezji szwedzkiej, pod red. Z. Łanowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Nurt 8/1980, s. 45-46

Piotrowski Bernard, Rec. Matti Klinge: Blick på Finlands historia, Helsinki 1977, Zapiski Historyczne, z. 4, 1980, s. 131-132

— Aleksander S. Kann: Geschichte der skandinavischen Länder (Dänemark, Norwegen, Schweden), Berlin 1978, ss. 298, Zapiski Historyczne, z. 1, 1980, s. 145-147

— Jerzy W. Borejsza: Mussolini był pierwszy, Warszawa 1979, pp. 491, Nurt 5/1980, s. 43

— Vadim V. Roginskij: Svecija i Rossija: sojuz 1812 goda, Moskwa 1978, pp. 172, Zapiski Historyczne, z. 3, 1980, s. 164-165

Gniezno i ziemia gnieźnieńska. Walka o wolność narodową i społeczną 1918-1945. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Topolskiego, Bogusława Polaka, Gniezno 1978, pp. 582, Przegląd Zachodni, nr 1, 1980, s. 208-210.

— Zdzisław Grot: Hipolit Cegielski 1813-1868, Poznań 1980, pp. 224, Nowe Książki, nr 14 (1980), s. 18-19

Finlands bibliografiska litteratur: kommenterad förteckning, av Henrik Grönroos, Ekenäs 1975, Zapiski Historyczne, z. 4, 1980, s. 131

— Arne Bonvig Christensen: Invasion i Danmark? Danmark i det tyske invasionsforsvar under Den anden Verdenskrig, Odense 1976, Zapiski Historyczne, z. 4, 1980, s. 160

— Jerzy Kozeński: Agresja na Jugosławię, Poznań 1979, pp. 213, Nowe Książki, nr 17, 1980, s. 34

Polska myśl zachodnia w Poznaniu i Wielkopolsce. Jej rozwój i realizacja w wiekach XIX i XX, Warszawa - Poznań 1980, pp. 318, Nowe Książki, nr 18, 1980,

— Willjam M. Johnston: Österreichische Kultur und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen im Donauraum 1848 bis 1938. Wien - Köln - Graz 1974, pp. 503, Studia Historica Slavo-Germanica, t. IX (1980), s. 257-259

— Klaus J. Schiller: Die Sorben in der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung 1945-1949, Bautzen 1976, pp. 193, Studia Historica Slavo-Germanica t. IX (1980), s. 346-347

Atlas zur Geschichte. Bd. 2: Von der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917 bis 1972, Gotha - Leipzig 1975, pp. XIII + 232 (mapy), Studia Historica Slavo-Germanica, t. IX (1980), s. 350-352

— Szczepan Wierzchosławski: Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław - Kraków - Gdańsk 1980, pp. 255, Przegląd Zachodni, nr 4, 1980, s. 171-176

— Szczepan Wierzchosławski: Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław 1980, La Pologne Occidentale, nr 1-2, 1980, s. 233-235

— Peter Böhning: Die nationalpolnische Bewegung in Westpreußen 1815-1871. Ein Beitrag zum Integrationsprozeß der polnischen Nation. Marburg - Lahn 1973, pp. 253, Przegląd Zachodni, nr 4, 1980, s. 169-171

— Helena Więckowska: Joachim Lelewel, uczony - polityk - człowiek, Warszawa 1980, Nowe Książki, nr 22, 1980,
4. Wybory dzieł
Krysztofiak Maria, Ivan Malinovski: Wiersze. PIW, Warszawa 1980.
5. Wstępy, posłowia, noty biograficzne
Krysztofiak Maria, Wstęp do tomu. Ivan Malinovski: Wiersze. PIW. Warszawa 1980, s. 5-14.
6. Tłumaczenia

Krysztofiak Maria, Tłum. z j. duń. Leif Panduro: Okna. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980, ss. 162.

— Tłum. z j. duń. Ivan Malinovski: Wiersze. PIW, Warszawa 1980, ss. 70.Mrozewicz Bolesław, Tłum. z j. fiń. Pentti Saarikoski: O królu, który nie znał się na koniach. (Opowiadanie). Nurt 8/184 (1980), s. 24-26

Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Aksel Sandemose: Duch Gundera Gundersena (Gunder Gundersens gjenferd), Nurt 8/1980, s. 1, 26-28
7. Rozmowy warsztatowe z pisarzami
Krysztofiak Maria, Rozmowa z duńskim pisarzem Erikiem Stinusem, Nurt 3/1980, s. 12-14.

— Rozmowa z duńskim pisarzem Uffe Harderem, Nurt 8/1980, s. 21-22.


1981
1. Monografie

Awedyk Sława, Untersuchungen zur sprachlichen Diakrise der Einsilbler im Polnischen und Norwegischen, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1981, ss. 95

Krysztofiak-Kaszyńska Maria, Powieść jako diagnoza społeczna. Jednostka i społeczeństwo w powieściach duńskiego pisarza Klausa Rifbjerga. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1981, ss. 98. Seria Filologia Skandynawska nr 3.
2. Słowniki

Lange Tadeusz Wojciech, Edward Baro, Norsk-polsk ordliste - słowniczek norwesko-polski, Friundervisningens Forlag, Oslo 1981, ss. 89.
3. Artykuły
Gussmann Edmund, Glide Shifts in Polish, w: W. Dressler et al. (red.), Phonologica 1980, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Innsbruck 1981, s. 169-178.

— Consonantal Alternations in Polish and English. A Survey of Research Problems, Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 1982, s. 151-168.

— Koniugacja polska w ujęciu generatywnym, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, 1982, s. 35-41.

— Semantic Considerations in Phonological Analysis, Roczniki Humanistyczne KUL, 1982/83, s. 61-67.

— Derywacja w fonologii, w: J. Bartmiński (red.), Pojęcie derywacji w lingwistyce, UMCS, Lublin, 1981, s. 165-182.

Kobylański Mieczysław, Kochany kpiarz, Nurt 8/1981, s. 31

Maciejewski Witold, Några problem inom kontrastiv svensk-polsk textgrammatik, Slovo 23, Uppsala 1981, s. 15-20.

Mrozewicz Bolesław, Literackie fronty w fińskiej wojnie domowej 1918 r., Nurt 8/1981, s. 32-33.

Piotrowski Bernard, Odgłosy powstania listopadowego w Finlandii, Zapiski Historyczne, t. XLVI, z. 3, 1981, s. 7-32 .

 — Leon Koczy (1900-1981) - badacz dziejów Pomorza i Skandynawii, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 33, 1981, s. 127-137.

— Krakowskie kolokwium poświęcone uniwersytetom w II wojnie światowej (22-25 października 1979), Studia Historica Slavo-Germanica, t. X (1981), s. 302-304
4. Recenzje
Awedyk Sława, Rec. Åse-Berit og Rolf Strandskogen: Norsk grammatikk for utlendinger. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1980: Studia Germanica Posnaniensia XI (1981), s. 174-175

Kobylański Mieczysław, Albert Engström: Mól książkowy, Nurt 8/1981, s. 28-29

Mrozewicz Bolesław, W poszukiwaniu własnej przeszłości (Rec. M. Haavio: Mitologia fińska), Nurt 1/81, s. 27-28

Piotrowski Bernard, Rec. Willy Østreng: Politics in high latitudes. The Svalbard Archipelago, London 1977, ss. 126, Zapiski Historyczne, z. 1, 1981, s. 166-168. 

Studia Scandinavica, nr 1-2, Gdańsk 1978-1979, pp. 150 + 129, Zapiski Historyczne, z. 2, 1981, s. 83-84

— Thomas Kingston Derry: A History of Scandinavia. Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, London 1979, pp. X + 447, Kwartalnik Historyczny nr 2, 1981, s. 235-237

 — Józef Lewandowski: Swedish Contributions to the Polish Resistance Movement during World War Two (1939-1942), Uppsala 1979, pp. 114, Zapiski Historyczne, z. 4, 1981, s. 187-188. 

— Sven Lundkvist: Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, Uppsala - Stockholm 1977, pp. 244, Zapiski Historyczne z. 4, 1981, s. 173-175

— Hilary Allen: Norway and Europe in the 1970, Oslo - Bergen - Tromsoe 1979, pp. 289, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 33, 1981, s. 123-125

— Szczepan Wierzchosławski: Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław 1980, Polish Western Affairs, nr 1-2, 1981, s. 200-202

— Peter Kunze: Die preußische Sorbenpolitik 1815-1847. Eine Studie zur Nationalitätspolitik im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, Bautzen 1978, pp. 187, Studia Historica Slavo-Germanica t. X (1981), s. 263-264

— Erhard Hartstock: Die sorbische nationale Bewegung in der sächsischen Oberlausitz 1830-1848/49, Bautzen 1977, Studia Historica Slavo-Germanica, t. X (1981), s. 263-264

Bestandverzeichnis des sorbischen Kulturarchivs in Bautzen. Teil IV, Archivalische Sammlungen der Maćica Serbska, Bautzen 1978, pp. 127, Studia Historica Slavo-Germanica, t. X, 1981, s. 296-297

— Maria Wawrykowa: Dzieje Niemiec 1789-1871, Warszawa 1980, pp. 650, Nowe Książki, nr 6, 1981, s. 46-48

Skommer Grzegorz, Rec. T. Guttu, K. Skadberg, I. Wettergreen-Jensen (ed.): Riksmalsordboken. Kunnskapsforlaget, Oslo, 1977, Studia Germanica Posnaniensia XI (1981), s. 173-174.
5. Tłumaczenia
Gussmann Edmund, Tłum. S. Anderson: The Organization of Phonology: Wprowadzenie do fonologii, Ossolineum, Wrocław, 1982, ss. 387.

Mrozewicz Bolesław, Tłum. Alpo Ruuth: Łosie. Opowiadanie, Nurt 8 (1981), s. 29-31

— Katri Vala (Wiersze): Budząca się miłość; Śmierć; Los; Powrót, Nurt 8 (1981), s. 21

— Elina Vaara (Wiersze): Piazza Pretoria; Budzi się miłość, Nurt 8 (1981), s. 21

— Uuno Kailas (Wiersze): Żeglarze, Nurt 8 (1981), s. 21Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Tarjei Vesaas: Nikomu ani słowa (Aldri fortelje det), Nurt 8/1981, s. 26-28
1982
1. Monografie, rozdziały w pracach zbiorowych
Krysztofiak Maria, S.H. Kaszyński, Literatura duńska, w: Dzieje literatur europejskich. Red. W. Floryan. Tom II. PWN, Warszawa 1982, s. 149-223.

Maciejewski Witold, Podstawy polsko-szwedzkiej kontrastywnej gramatyki tekstu, Uppsala 1982, ss. 304 (wyd. powielane)

Nitschke Ryszard, Literarura norweska, w: Dzieje literatur europejskich. Red. W. Floryan. Tom II. PWN, Warszawa 1982, s. 65-90.

Nitschke Ryszard, Literarura staroskandynawska, w: Dzieje literatur europejskich. Red. W. Floryan. Tom II. PWN, Warszawa 1982, s. 4-33.

Literarura szwedzka, w: Dzieje literatur europejskich. Red. W. Floryan. Tom II. PWN, Warszawa 1982, s. 227-272.Rajnik Eugeniusz, Erik Hansen, Movierung der Personenbezeichnungen im Deutschen und Dänischen (= Kontra, Dänisch-deutsche kontrastive Grammatik), Arbeitsbericht Nr. 5, Københavns Universitet 1982, ss. 64.
2. Skrypty i podręczniki
Krysztofiak Maria, Dansk litteratur. Tekster til undervisningsbrug. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 323.

Wawrzyniak Romuald, Podstawy fińskiej składni. Skrypt dla studentów języka fińskiego, Helsinki 1982, ss. 112
3. Artykuły
Fisiak Jadwiga, Recent Trends in Language Teaching, Finlance 11, 1982, s. 157-164

Kobylański Mieczysław, Skandinavische Literaturforschung in Polen nach dem Kriege, w: Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung, hrsg. v. Horst Bien unter Mitarbeit von Gabriele Sokoll, Hinsdorf Verlag, Rostock 1982, s. 291-294

— Chmury nad Uppsalą, Nurt 5/1982, s. 14Krysztofiak Maria, O polskich przekładach baśni H.C. Andersena, Nurt 4/1982, s. 26-28.

— Faschistische Tendenzen in der dänischen Literatur als methodologisches Problem der Literaturgeschichtsschreibung, w: Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung. Hrsg. von Horst Bien unter Mitarbeit von Gabriele Sokoll, Hinstorff Verlag, Rostock 1982, s. 441-449.Mrozewicz Bolesław, Pentti Hanpää - pisarz niechciany, Nurt 5/1982, s. 30-34

— Die finnische Gruppe der Feuerträger, w: Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung, Hrsg. von Horst Bien unter Mitarbeit von Gabriele Sokoll, Hinstorff Verlag, Rostock 1982, s. 337-344

 Piotrowski Bernard, Die komparative Methode in der Literaturwissenschaft am Beispiel der Entwicklung der polnischen und finnischen Romantik, w: Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung. Hrsg. v. Horst Bien unter Mitarbeit von Gabriele Sokoll, Hinstorff Verlag, Rostock 1982, s. 285-294. 

— Bałkany w badaniach naukowych i publicystyce III Rzeszy, w: Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945, Poznań 1982, s. 295-315

— Adolf Warschauer (1855-1930) - niemiecki uczony archiwista, zwolennik współpracy z Polakami, w: Der Weg zum Nachbarn. Beiträge zur Thematisierung deutsch-polnischer Beziehungen in der Literatur des 20. Jahrhundert. Hrsg. von Edyta Połczyńska, Poznań 1982, s. 127-132.

— Konferencja naukowa na temat perspektyw badań nad dziejami polskiej myśli zachodniej, Przegląd Zachodni, nr 5/6, 1982, s. 345-348.Wasilewski Andrzej, Die Literatursituation in Schweden im Rahmen der Kulturpolitik, w: Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung. Hrsg. von Horst Bien unter Mitarbeit von Gabriele Sokoll, Hinstorff Verlag, Rostock 1982, s. 457-462.

— Kultura szwedzka – dokąd? Nurt 8/1982, s. 8.


4. Recenzje
Fisiak Jadwiga, Rec. H.D. Brown: Principles of Language Learning and Teaching, Engelwood Cliffs, N. J.: Prentice - Hali, Inc, 1980, Glottodidactica vol. XV (1982), s. 153-155

— R. Grotjahn & E Hopkins (eds ): Empirical Research on Language Teaching and Language Acquisition, Bochum: Studienverlag Brockmeyer 1980, Glottodidactica vol. XV (1982), s. 155-158

— E Hopkins & R Grothjan (eds.): Studies in Language Teaching and Language Acquisition, Bochum: Studienverlag Brockmeyer 1981, Glottodidactica vol. XV (1982), s. 155-158

Lange Tadeusz Wojciech, Norwegia czyli raj na ziemi (Rec. Jerzy Fonkowicz: ABC Oslo, Iskry, Warszawa 1982), Nurt 4/1982, s. 23.

Mrozewicz Bolesław, Obraz prostego człowieka z Finlandii, Rec. J. Lehtonen: Putkinoko, Nurt 5/1982, s. 39-40

Niewiarowska Ewa, Liryki małżeńskie, Rec. Maria Wine: Wiersze, PIW 1981 i A. Lundkvist: Liryki prozą, PIW 1981, Nurt 4/1982, s. 25-26

Piotrowski Bernard, Rec. Norsk historisk atlas av Rolf M. Hagen, Oslo 1980, pp. XI + 386 (mapy), Zapiski Historyczne z. 3, 1982, 89-91

Suomen Kulttuurihistoria, vol. II, red. Päiviö Tommila, Aimo Reitala, Veikko Kallio, Helsinki 1979, pp. 412, Zapiski Historyczne, z. 2, 1982, s. 99-100

— Jan Stattin: Husllningssällskapen och agrarsamhällets förändring utveckling och verksamhet under 1880-talets första hälft, Uppsala 1980, pp. 244, Zapiski Historyczne, z. 2, 1982, 119-120

Polsk bibliografi 1850-1980 ved Peter Ravn. Bibliografi over polsk skøn- og faglitteratur på dansk, dansk faglitteratur om Polen fra 1850-1980. Bibliografia 1850-1980. Ballerup 1982, pp. 79, Zapiski Historyczne, z. 3, 1982, s. 139-140

— Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta: Historia Niemiec, Wrocław 1981, pp. 862, Nurt 3/1982, s. 29-30

— Antoni W. Walczak: Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX i XX wieku. Polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969, Poznań 1982, Nurt 5/1982, s. 40-41

Geschichte der Sorben. Hrsg. von Jan Šołta, Hartmut Zwahr. Mit Beiträgen von Frank Förster, Helmut Fasske, Frido Mětšk, Siegmunt Musiat. Bd. 2: Von 1789 bis 1917, Bautzen 1974, pp. 328, Slavia Occidentalis, t. 39, 1982, s. 216-219

Wojciechowska Elżbieta, Rec. Sprawa Hamsuna (A. Rogalski: Hamsun), Nurt 8/1982, s. 21.
5. Wstępy, posłowia
Krysztofiak Maria, Wprowadzenie do historii literatury duńskiej. Wstęp do podręcznika Dansk Literatur. Tekster til undervisningsbrug. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 1982, s. 5-22. Noty biograficzne, s. 322-329.
6. Tłumaczenia
Krysztofiak Maria, Tłum. z j. duń. Jacob Holdt: Amerykańskie obrazki. KAW., Warszawa 1982, ss. 273.

Mrozewicz Bolesław, Tłum. Pentti Hanpää: Żołnierska duma (Opowiadanie), Nurt 5/1982, s. 32-33

Niewiarowska Ewa, Tłum. Christina Liljecrantz: W słońcu, Nurt 4/1982, s. 23

— Ragnar Strömberg: Byłem w bezgranicznym czasie, Nurt 4/1982, s. 23

— Maria Wine: Kochaj mnie, Nurt 4/1982, s. 23

Wojciechowska Elżbieta, Tłum. Aksel Sandemose: Bergeńczyk (Bergenseren), Nurt 4/1982 s. 33-34
1983
1. Monografie, skrypty
Maciejewski Witold, Podstawy polsko-szwedzkiej kontrastywnej gramatyki tekstu, Uppsala - Poznań 1983, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 264

Polsko-szwedzkie paralele romantyczne, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 1983, ss. 24Piotrowski Bernard, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w służbie narodu i nauki 1857-1918, Poznań 1983, ss. 38.

Edmunda Chojeckiego wyprawa na Islandie w 1856 r., Materiały o Islandii, z. 53, Warszawa 1983, ss. 24


2. Artykuły
Gussmann Edmund, The (Un)natural Phonology of Modern Irish Initial Mutations, Kwartalnik Neofilologiczny, 1983, s. 245-253.

Kobylański Mieczysław, Två stora nordiska litterära framgångar på engelska Karen Blixen's Seven Gothic Tales och Axel Munthes The Book of Son Michele, w: Kortprosa i Norden. Fra H. C. Andersens eventyr til den moderne novelle. Akter fra den XIV studiekonference for skandinavisk litteratur i Odense 1982, Odense Universitetsforlag 1983, s. 291-294

Krysztofiak Maria, Die Verwandlung und Entwandlung als Grundkategorie im dänischen Roman nach 1945, Skandinavistik, Nr 2. Kiel 1983, s. 101-115.

— Æstetiseringen af besættelsestiden i dansk kortprosa, w: Kortprosa i Norden fra Andersens eventyr til den moderne novelle. Universitetsforlag, Odense 1983, s.139-150.Piotrowski Bernard, Badania nad Polską i krajami nadbałtyckimi na Uniwersytecie Królewieckim 1916-1932, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 35, 1983, s. 93-115

— Obraz Polaka oraz powstańca wielkopolskiego w historiografii i publicystyce Niemiec hitlerowskich 1939-1945, Koszalińskie Studia i Materiały, nr 2, 1983, s. 131-165

— Rodowód wolnomularstwa europejskiego, Nurt 1/1983, s. 1, 6-9.

— Wolnomularstwo europejskie w czasach króla Stasia, Nurt 3/1983, s. 9-11.

— Jak ongiś po Starym Rynku masoni się przechadzali, Nurt 4/1983, s. 1, 11-14.

— W romantycznym powiewie wolności, Nurt 5/1983, s. 1, 15-18.

— Wolnomularstwo w konspiracji wielkopolskiej, Nurt 6/1983, s. 5-8

Rajnik Eugeniusz, Unfeste substantivische Zusammenbildungen im Deutschen und Dänischen, Studia Scandinavica 6, Gdańsk 1983, s. 71-105

Rajnik Eugeniusz, Holger Hermansen, Zum Unterricht der dänischen Sprache an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań, Glottodidactica XVI (1983), s. 133-136

— Nauczanie języka duńskiego na filologii duńskiej w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studia Scandinavica 6, Gdańsk 1983, s. 195-200Niewiarowska Ewa, Literacka Nagroda Nobla, Nurt 8/1983, s. 15-16

Wojciechowska Elżbieta, Widzieć świat przez kobiecą duszę. Norweska literatura kobieca, Nurt 8/1983, s. 20-22
3. Recenzje
Fisiak Jadwiga, Rec. J. C. Richards, Error analysis. Longman, London 1984, Glottodidactica vol. XVI (1983), s. 202-204

— M. H. Strang: Modern English Structure. London L Arnold, 1968, Studia Anglica Posnaniensia vol. III (1983), s. 168-167Lange Tadeusz Wojciech, Wyrwać się z ciemności (Rec. Otto Johannes: Światło w ciemności, I. W. Pax, Warszawa 1982), Nurt 8/ 1983, s. 15.

Mrozewicz Bolesław, W cieniu stosu świętojańskiego, Rec. H. Salama: Przetańczyć noc świętojańską, Nurt 5/1983, s. 41.

Piotrowski Bernard, Rec. Das Preußenbild in der Geschichte. Protokoll eins Symposions. Bearbeitet und herausgegeben von Otto Büsch, Berlin - New York 1981, pp. 292, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XII, 1983, s. 207-210

— Sebastian Haffner: The Rise and Fall of Prussia (z niem.), London 1980, Przegląd Zachodni, nr 5/6, 1983, s. 242-244

— Ingrid Mittenzwei: Friedrich II von Preußen. Eine Biographie, Berlin 1979, Przegląd Zachodni, nr 5/6, 1983, s. 244-247

— Osmo Jussila: Nationalismi ja Vallankumous venäläis-suomalainissa 1899-1914, Helsinki 1979, Zapiski Historyczne, z. 1-2, 1983, s. 289-291

— Arnold Günter: Johann Gottfried Herder, Leipzig 1979, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XI, 1983, s. 219

Die Sorben. Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen Minderheit, Bautzen 1979, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XI, 1983, s. 232

— Helmut Kaltsmit: Leksikon awtorow serbskich knihow 1945-1978, Budyšin 1979, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XI, 1983, s. 233

Sowietskaja Estonija. Encikłopiediczeskij sprawocznik, Tallin 1979, pp. 440, Zapiski Historyczne, z. 4, 1983, s. 153-154— Martin Kasper: Geschichte der Sorben. Bd. III: Von 1917 bis 1945, Bautzen 1976, pp. 228, Slavia Occidentalis, t. 40, 1983, s. 140-144
4. Tłumaczenia
Niewiarowska Ewa, Tłum. Z j. szw. Lars Bäckström: Wyjaśnienie, Śmierć, Wiersz to, Wiersz jest wolnością, Nurt 6/1983, s. 29

Wojciechowska Elżbieta, Tłum. z j. norw. Else Michelet: Bajki dla dorosłych. Prawdziwy Tarzan. Nie aż taki Tarzan. Exit Tarzan (ze zbioru Sin egen herre - 1979), Nurt 8/1983, s. 25
5. Rozmowy warsztatowe z pisarzami
Niewiarowska Ewa, Szukam słów dla czegoś innego niż słowa - rozmowa z Larsem Bäckströmem, Nurt 6/1983, s. 28-29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət