Ana səhifə

1 Indledning 3 1 Problemfelt 3 2 Problemformulering 5


Yüklə 364.92 Kb.
səhifə1/17
tarix13.05.2016
ölçüsü364.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1 Indledning 3

1.1 Problemfelt 3

1.2 Problemformulering 5

1.3 Rammesætning af den europæiske teoretiske kontekst 5

1.3.1 Neofunktionalisme vs. intergovernmentalisme 5

1.3.2 Fokus på EU som politisk system 7

1.3.3 Projektets placering 11

1.4 Videnskabsteoretiske overvejelser 11

1.5 Valg af design og metode 12

1.6 Teoretisk framing 12

1.7 Projektoversigt 14

2 Videnskabsteoretisk afsnit 16

3 Undersøgelsesdesign og metode 19

3.1 Single casedesign vs. multipelt komparativt casedesign 20

3.2 Valg af case 21

3.3 Et teorifortolkende casestudie 22

3.4 Generaliserbarhed 24

3.5 Metode til indsamling af empiri 25

3.6 Dokumentstudier 25

3.7 Forskningsinterview 26

3.7.1 Valg af interviewperson 27

3.7.2 Interviewguide 27

4 Teoretisk ramme 29

4.1 Diskursiv institutionalisme 29

4.1.1 Indledende om diskurs 29

4.1.2 Definition af diskursiv institutionalisme 30

4.1.3 Diskurs som ideer og interaktioner 31

4.1.4 Samspillet mellem diskurs som ideer og diskurs som interaktion 34

4.1.5 Institutionelle forhold med betydning for diskurser 35

4.1.6 Ideer som powering, puzzling or persuading? 37

4.1.7 God eller dårlig diskurs 38

4.1.8 Begrænsninger for diskurser 39

4.2 Det demokratiske underskud i EU 39

4.2.1 Effektivitetsparadigmet 40

4.2.2 Det vertikale demokratiparadigme 42

4.2.3 Det horisontale demokratiparadigme 43

4.2.4 Det socio-psykologiske paradigme 45

4.2.5 Robert Dahls realiserbare demokrati 47

4.3 Anvendelse af teori 48

5 Kontekstualisering 50

5.1 Party of European Socialists 50

5.2 The New Social Europe – 10 velfærdsprincipper 51

5.3 Det politiske landskab i Europa 52

6 Analyse 55

6.1 Den indholdsmæssige diskurs 55

6.1.1 PES’ definition af krisen og løsningsforslag 55

6.1.2 Overensstemmelsen mellem policy og det politiske program 59

6.1.2.1 PES’ vision for at skabe fuld beskæftigelse i Europa 59

6.1.2.2 En flexicurity-idé som strategi for fuld beskæftigelse 60

6.1.2.3 PES’ ti principper i henhold til ideen om flexicurity 626.1.3 De europæiske værdier 63

6.1.3.1 PES’ normative forståelse af velfærdsstaten – et statsperspektiv 666.1.4 PES’ demokratiske ideer 67

6.1.5 PES’ strategi i relation til Robert Dahls polyarki 71

6.1.6 Opsamling 72

6.2 Den koordinerende og kommunikerende diskurs 73

6.2.1 PES’ forsøg på at skabe en politisk offentlighed 73

6.2.2 PES’ forsøg på at politisere den europæiske politik 78

6.2.3 PES’ koordinerende rolle i policy sfæren 83

6.2.4 PES’ succeskriterier 86

6.2.5 Opsamling 87

6.3 Institutionelle begrænsninger 87

6.3.1 Goodness of fit 88

6.3.2 Blokerede samfund 89

6.3.3 Opsamling 92

6.4 PES’ ideer i relation til institutionelle faktorer 93

7 Konklusion 95

8 Litteraturliste 98

9 Bilag 102

1Indledning


I dette indledende kapitel vil den grundlæggende problemstilling samt den heraf afledte problemformulering blive skitseret. Desuden vil projektets placering i forhold til den europæiske teoretiske udvikling blive præsenteret, hvorefter projektets valg af videnskabsteoretisk udgangspunkt, design og metode samt teoretiske framing kort vil blive præsenteret. Sluttelig beskrives strukturen for projektets videre opbygning.

1.1Problemfelt


Danmark kan anno 2008 fejre femogtrediveårsdagen for sit EU-medlemskab. EU påvirker i stadig højere grad Danmark, hvilket konkret kan ses afspejlet i, at 80 procent af den danske lovgivning er påvirket af EU (Teisen 2003, Finansforbundet). Samtidig har valgdeltagelsen til Europaparlamentet (EP), som den eneste direkte valgte institution på EU niveau, aldrig været lavere, hvilket kan synes paradoksalt, når EP’s magt aldrig har været større. Samlet set er deltagelsen for hele unionen faldet fra 63 procent ved første valg i 1979 til blot 45,7 procent ved seneste valg i 2004 (Andersen 2008, Berlingske Tidende). Ifølge EU-ekspert fra Københavns Universitet, Lykke Friis, skyldes denne ”vælgerkrise” hovedsageligt tre ting. For det første har EU-debatten i alle EU’s institutioner det generelt dårligt. For det andet beskæftiger EP sig ikke med de emner, der sædvanligvis er nærværende for borgerne som fx børnehaver og folkeskolen. For det tredje pointerer Lykke Friis, at EP så at sige er et demokratisk eksperiment, idet vi aldrig tidligere har haft et overnationalt demokrati, så derfor tager det tid for befolkningen at vænne sig til, at man kan gøre sin stemme gældende på flere forskellige niveauer (Andersen 2008, Berlingske Tidende). Kombinationen af EU’s markante indvirkning på dansk lovgivning og problematikkerne fremsat af Lykke Friis resulterer i, hvad der af Vivien A. Schmidt (2006) betegnes: ”(…) policies without politics at the EU level and politics without policies at the national.” (Schmidt 2006: 268).
Problematikken erkendes af MEP og formand for det europæiske parti Party of European Socialists (PES) Poul Nyrup Rasmussen (Nyrup), som mener, at politikerne selv bærer en stor del af skylden. Politikerne har ifølge Nyrup valgt en forkert strategi, og har – foranlediget af denne – brugt 30 års informationsarbejde forkert, hvilket har resulteret i tilstedeværelsen af et langvarigt politisk underskud i EU: ”For mig er der kun en vej, og det er en øget politisering af EU og parlamentets arbejde. Hvis vi ikke er i stand til at dramatisere det politiske spil om Europas fremtid, så kan vi heller ikke forvente, at vælgerne gider at stemme.” (Andersen 2008, Berlingske Tidende).
Det seneste symptom på, at der endnu er lang vej til Nyrups forslag om en politisering af Europa, er den manglende debat om den senest vedtagne traktat, Lissabon-traktaten, hvor politikerne på ingen måde inddrog de danske vælgere. Ifølge leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, Marlene Wind, er dette et stort demokratisk problem: ”Når politikerne fravælger en afstemning, så har de et ansvar for at tage debatten på anden måde, og der har de i den grad svigtet” (Wind 2008, 24timer). Samtidig synes der dog at være tendenser på europæisk niveau, som peger i retning af, at den manglende politisering af emner relateret til EU-niveau anses som værende en problematik, der søges løst. Således har EP i 2007 vedtaget, at de europæiske partier må anvende sine penge til at føre valgkamp op til parlamentsvalget i 2009, hvilket i højere grad kan give de europæiske partier mulighed for at få sine budskaber igennem til befolkningen (EP 2008). Et mere ambitiøst bud til løsning af den manglende politisering gives af PES, som er det eneste europæiske parti, der har udarbejdet et samlet, gennemarbejdet partiprogram i form af The New Social Europe (NSE). Ifølge Nyrup er rationalet bag partiprogrammet, at EU skal politiseres og demokratiseres og derved vænne befolkningen til automatisk at tænke EP som den fjerde demokratiske dimension, der skal ses som en naturlig forlængelse af det nationale, regionale og lokale niveau, hvor den almindelige vælger således også på det europæiske niveau oplever at have direkte indflydelse (Andersen 2008, Berlingske Tidende).
Det er imidlertid relevant at se nærmere på PES’ muligheder for at kunne realisere denne strategi i en tid, hvor de venstreorienterede partier er sat i opposition i størstedelen af de europæiske medlemslande. Storbritannien, Spanien og Portugal er de eneste 3 ud af 27 EU-medlemslande med en ren socialdemokratisk regering. I Tyskland, Holland og Østrig har de socialdemokratiske partier dannet koalitioner med borgerlige partier (Kuttner m.fl. 2008a, Berlingske Tidende). I lyset af dette højredrejede politiske landskab kan det således undre, hvorfor NSE lanceres i en tid, hvor de europæiske socialdemokrater er sat uden for direkte indflydelse, og om manifestet således kan være i stand til at opfylde Nyrups forestilling om at kunne politisere og demokratisere på europæiske niveau.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət