Ana səhifə

1 Hal parametrləri hansılardır?


Yüklə 229.73 Kb.
səhifə1/4
tarix09.05.2016
ölçüsü229.73 Kb.
  1   2   3   4
İstİlİk texnİkasının nəzərİ əsaslari


1

Hal parametrləri hansılardır?

1. təzyiq, temperatur və xüsusi həcmdir;

2. təzyiq və molekula çəkisidir;

3. temperaturdur;

4. həcm və temperaturdur;

5. temperatur və molekula çəkisidir.


2

Texnikada təzyiqin hansı vahidlərindən istifadə olunur?

1. tex.atm, kq/sm2, bar, mm c.süt, m.s.süt, MPa;

2. m3/kq, kq/sm2, bar, mm c.süt, m.s.süt, MPa;

3. kq/m3, kq/sm2, bar, mm c.süt, m.s.süt, MPa;

4. MVt, kq/sm2, bar, mm c.süt, m.s.süt, MPa;

5. coul/kq, kq/sm2, bar, mm c.süt, m.s.süt, MPa.


3

1 kq ideal qazın hal tənliyini hansıdır?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .


4

universal qaz sabiti nəyə bərabərdir?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .


5

Hansı proseslərə dönən proses deyilir?

1. düz və əks istiqamətdə getdikcə heç bir dəyişiklik alınmır;

2. düz istiqamətdə getdikcə heç bir dəyişiklik alınmır;

3. əks istiqamətdə getdikcə heç bir dəyişiklik alınmır;

4. düz istiqamətdə getdikcə dəyişiklik alınır, əks istiqamətdə getdikcə heç bir dəyişiklik alınmır;

5. əks istiqamətdə getdikcə dəyişiklik alınır, düz istiqamətdə getdikcə heç bir dəyişiklik alınmır.6

Düz qapalı prosesdə qazın genişlənmə əyrisi sıxılma əyrisinə nisbətən harda yerləşir?

1. nisbətən yuxarıda yerləşir;

2. nisbətən aşağda yerləşir;

3. nisbətən sağ tərəfdən yerləşir;

4. nisbətən sol tərəfdən yerləşir;

5. nisbətən arxarda yerləşir.7

Щансы просеся изохорик просес дейилир?

1. v = const;

2. P = const;

3. T = const;

4. P v= const;

5. Q =0.


8

Пυ – диаграмында изобарик просесин яйриси щансыдыр?

1.

2.

3.
4.5.9

Suyun qaynama temperaturu nədən asılıdır?

1. təzyiqdən asılıdır;

2. mayenin xüsusi çəkisindən asılıdır;

3. qaz və maye halında olmasından asılıdır;

4. quruluş strukturundan asılıdır;

5. istilik selinin qiymətindən asılıdır.10

Hansı buxar nəm doymuş buxar adlanır?

1. Maye tamamilə buxarlanmazsa buxar su qarışığı nəm doymuş buxar adlanır;

2. Maye tamamilə buxarlanarsa nəm doymuş buxar adlanır;

3. qaynama temperaturunda olan mayeyə nəm doymuş buxar adlanır;

4. qaynama temperaturunda maye damlalarından azad olmuş buxar nəm doymuş buxar adlanır;

5. Öz mayesi ilə dinamiki tarazlıqda olmayan buxar nəm doymuş buxar adlanır.11

Hansı buxara nəm buxar deyilir?

1. Doymuş maye ilə quru doymuş buxar arasında alınan buxara nəm buxar deyilir;

2. Maye tamamilə buxarlanmazsa nəm buxar deyilir;

3. Maye tamamilə buxarlanarsa nəm buxar deyilir;

4. qaynama temperaturunda maye damlalarından azad olmuş buxara nəm buxar deyilir;

5. Öz mayesi ilə dinamiki tarazlıqda olmayan buxara nəm buxar deyilir.12

buxarın quruluq dərəcəsi necə dəyişir?

1. 0÷1 arasında dəyişir;

2. -1÷1 arasında dəyişir;

3. 1÷2 arasında dəyişir;

4. 1÷10 arasında dəyişir;

5. 1,1÷1,5 arasında dəyişir.13

Sabit təzyiqdə mayenin qızmış buxara çevrilməsi, neçə prosesdən ibarətdir?

1. üç prosesdən ibarətdir;

2. bir prosesdən ibarətdir;

3. iki prosesdən ibarətdir;

4. beş prosesdən ibarətdir;

5. dörd prosesdən ibarətdir.14

diaqramında cd düz xətti hansı prosesi göstərilir?

1. qızmış buxarın alınması prosesidir;

2. mayenin doyma temperaturuna qədər qızması prosesidir;

3. mayenin buxarlanması prosesidir;

4. qızmış buxarın alınması;

5. nəm buxarın alınması.15

Suyun kritik təzyiqi nəyə bərabərdir?

1. MPa;

2. MPa;

3. MPa;

4. MPa;

5. MPa16

Suyun kritik temperaturu nəyə bərabərdir?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .17

gizli buxarlanma istiliyi nədir?

1. verilmiş təzyiqdə 1 kq doymuş mayeni, quru doymuş buxara çevirmək üçün tələb olunan istilikdir;

2. mayeni buxara çevirmək üçün tələb olunan təzyiqdir;

3. mayeni buxara çevirmək üçün tələb olunan temperaturdur;

4. mayeni buxara çevirmək üçün tələb olunan entropiyadır;

5. mayeni buxara çevirmək üçün tələb olunan entalpiyadır.18

Doyma temperaturunda olan mayeyə istilik verməsini davam etsək onun temperaturu necə dəyişir?

1. temperatur dəyişilmir;

2. temperatur artır;

3. temperatur şiddətli artır;

4. temperatur azalır;

5. temperatur şiddətli azalır.19

doymuş maye istiliyi hansı ifadədən tapıla bilər?

1. q = i’-io;

2. q = i’;

3. q = io;

4. ;

5. .20

TS diaqramında “r” nəyi göstərir?

1. gizli buxarlanma istiliyidir göstərir;

2. buxarlanma prosesi göstərir;

3. doymuş maye istiliyi göstərir;

4. qızmış buxarın entropiyasını göstərir;

5. qızmış buxarın entalpiyasını göstərir.


  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət