Ana səhifə

הזנים Misty Red, L. P. Willie, H


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə1/3
tarix07.05.2016
ölçüsü0.53 Mb.
  1   2   3פיתוח ענף הגרויליאות במרחב מו"פ צפון ושיפור הממשק בגרויליאה 'ספיידרמן'.

יצחק רן, יעקב בן-יעקב, שלמה איתן, יחיאל שטיינמץ, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, נילי שמי, יוני גל.


א. תקציר

הצגת הבעיה

הגרוילאות תופסות מקום חשוב בסל מטעי הפרחים במו"פ צפון. הגידול סתגלן, צורך מעט מים ולנו ענין רב בפיתוחו. מטרות המחקר, הינן, להרחיב את מגוון המינים/זנים ולשפר ביצועי הזן ג.'ספיידרמן', בהקדמת הפריחה.

מהלך ושיטות העבודה


שלוש חלקות התצפית נגזמו באביב כמקובל בגמר הקטיף. הושלמו השתילות שתוכננו ובוצעו קיטומי קיץ וסתיו. נקטפו נספרו ונמדדו פרחי ארבעה זנים החל ממחצית אוגוסט ושני זנים נוספים מסוף נובמבר. נערכה תצפית בקיצור היום ל-9 שעות בג.'ספיידרמן', ממחצית אוגוסט, עד סוף ספטמבר.

תוצאות עיקריות

במתיתיהו ובאבני-איתן הקדימו השיחים לפרוח בהשוואה לחולה. באבני-איתן עוצמת הצימוח היא הגבוהה ביותר זו השנה השניה ברציפות. עד לתחילת דצמבר נקטפו במתיתיהו ובאבני-איתן 10,000-6000 פרחים לדונם ב-4 מהזנים החדשים. קיצור היום בג.'ספיידרמן' תרם לקידום הפריחה בכשבועיים, אבל גרם נזק לשיחים.מסקנות והמלצות

הזנים Misty Red, L.P.Willie, H.Gemו- crithmifolia הוצאו באופן מבוקר למשק מודל באזור חדנס. ניתן להרחיב המלצה זו לאזורים גבוהים יותר, ביחידות של 5 דונם לזן. המלצות למצב קטיף מיטבי, הטענה וטיפולי טרום משלוח למרבית הזנים גובשו והועברו למגדלים.


ב. מבוא.

הסוג גרוילאה (Grevillea) הוא אחד מהגדולים והחשובים השייכים למשפחת הפרוטאיים. הסוג מונה כ-350 מינים בוטניים ועשרות זנים, שמוצא כולם מאוסטרליה (10).

באוסטרליה נקטפים פרחי גרוילאות, כמו מיני פרוטאיים אחרים בחלקות מסחריות וגם בבר Bush picking)) , משווקים בשוק המקומי וגם נשלחים לייצוא (בעיקר ליפן). לאחרונה, מגלים האוסטרלים התעניניות רבה בפיתוח מטעי פרחים ובמיוחד גרויליאות (7, 11), אשר מבוססים על מינים מקומיים וטיפוח זנים חדשים. במסגרת זו נאספים מיני הבר ע"י משתלות מתמחות, כך שנוצר שם גרעין של חומר צמחי מזוהה (10, 11).

לארץ הוכנסו מיני גרויליאות לגינון ולאחר מכן לקטיף ע"י משפחת וונדי לישראל לפני יותר מעשור. הזן המסחרי, שגדל בישראל בהיקף גדול, הוא : G.’Spiderman’, או 'Honeycomb’.G (10). לפני 5 שנים היו שטחי הגרוילאה מצומצמים, אבל עם פריצת מחסום השתלנות (2), הוחל בשתילות נרחבות, וב-3 העונות האחרונות הוכפלה הכמות המשווקת מישראל והגיעה לכ-3 מיליון ענפים ((12), איור 2 בנספח). כיום שתולים בישראל למעלה מ-300 דונם ג.'ספיידרמן', אשר עם כניסתם לניבה מלאה, ייקטפו מהם כ-4.5 מיליון ענפים. שיווק ענפי הגרוילאה מישראל מתחיל בדרך כלל בחודש נובמבר, ובגל אחד מתמשך מגיע לשיא בפברואר-מרס, עם דעיכה באפריל. מזה שנתיים נתקלים המגדלים בבעיה קשה של ירידת מחירים חריפה בחודשי השיא, עד כדי חוסר כדאיות של קטיף והשארת יבול רב על השיחים (איור 2 בנספח).

בשנתיים האחרונות הוכנסו לתצפיות במשקי מגדלים זנים חדשים, שהובאו מאוסטרליה, ביניהם

G.’Ivenhoe’, G. johnsonii, G.’Honey Gem', G.’Misty Pink' )3 גוונים) וייתכן שנוספים, אשר אין לנו מידע עליהם. לפי האוסטרלים, לטיפוסי ג.'הני ג'ם' ו-ג.'מיסטי פינק' שנבדקו על ידם, היו חיי מדף טובים (8, 9).

במו"פ צפון נעשית עבודה בפיתוח הגרוילאות כבר יותר מעשר שנים (3, 4, 5, 6). עם הקפיצה בשטחי ג.'ספיידרמן', נשתלו גם במרחב הצפוני חלקות רבות, ששטחן עומד כיום על כ-80 דונם. מגדלי הצפון סובלים גם הם, מהבעיה הכלל ארצית של ריכוז הקטיף בחודשים פברואר-אפריל, ולכן, יש חשיבות רבה להקדמת הקטיף. נושא הקיטומים ומועדם נבדק בהקשר זה, אך לא נמצא שיש לו השפעה (2).

להערכתנו הגרוילאה הוא סוג, שכולל מגוון רב של מינים/זנים בעלי פוטנציאל לשמש כענפי קטיף : כפורחים, בעלי ניצנים וכירוקים. סתגלנותם של מיני הגרוילאות השונים למגוון קרקעות ואקלימים, עושה אותם מענינים במיוחד לאיקלום במרחב מו"פ צפון, שכן, ענף המטעים הפורחים התפתח בשנים האחרונות במרחב זה והגיע לשטח נטוע של למעלה מ-2000 דונם. התחזית להמשך פיתוח הענף אופטימית, עקב הקיצוצים החמורים במכסות המים השפירים לחקלאות, אשר בשילוב עם ירידת הרווחיות של ענפי המטע השונים גורעים מחקלאי האזור את אחד ממקורות הפרנסה העיקריים שעמד לרשותם. חשוב לציין, שהמחסור במים שפירים לחקלאות בכל אזורי מו"פ צפון גורם להאטה משמעותית בהמשך פיתוח הענף, עקב היותו מבוסס בכ-80% משטחו על ה'ספארי סנסאט'. להערכתנו, ניתן לגדל חלק ממיני הגרוילאות בהשקייה בקולחים עירוניים באיכות סבירה. מעל ליישוב חדנס גדלות זו השנה השלישית חלקות מסחריות של גרוילאה 'ספיידרמן', מושקות ע"י קולחי קצרין (ראה נתונים בנספח), ועד כה, לא נראה שיש לקולחים השפעה שלילית על התפתחות הצמחים, או על יבולם.


מטרות המחקר


 1. איקלום מיני/זני גרוילאות חדשים במרחב מו"פ צפון, ע"י בחינתם היסודית בכמה אתרי איקלום.

 2. פיתוח מרשם הגידול של כל מין/זן, כולל המלצות לשיפור חיי המדף.

 3. בחינת האפשרות להרחיב את מגוון המינים המושקים בקולחים.

 4. שיפור הממשק בג.'ספיידרמן' להקדמת הפריחה לעונה, שבה פודים הענפים מחירים גבוהים.

ג. פירוט הניסויים, התצפיות, המדידות שבוצעו ותוצאותיהן.

ג.1. השלמת שתילות. מצבת הזנים/מינים מעודכנת לסוף 2003 מופיעה בטבלה 8 בנספח לדו'ח.

ג.2. אחזקה שוטפת וטיפולי גימום קיציים. נתוני המים, הדשן וטיפולי הגיזום מופיעים בטבלה 10 בנספח לדו'ח.

ג.3. התפתחות השיחים. נתוני התפתחות (קוטר הגזע ומס' הזרועות מופיעים בטבלה 11 בנספח לדו'ח.

ג.4. בדיקות קרקע.

בתאריך 30.10.03 נלקחו דגימות קרקע משלושת החלקות. הדגימה בוצעה בעזרת מקדח הולנדי, כאשר באבני-איתן ובמתיתיהו הצלחנו לרדת עד לעומק של 60 ס"מ ובחולה עד ל-90 ס"מ. האנליזות נעשו במעבדת שרות שדה גליל עליון, והתוצאות מוצגות בטבלה 4.טבלה 1: תוצאות של בדיקות קרקע בשלוש החלקות בסתיו 2003.

K ב-CaCl

מ"ג/ל'

P-אולסן

מ"ג/ק"ג

N חנקתי

מ"ג/ק"ג

N אמוני

מ"ג/ק"ג

כלוריד

מ"ג/ל'

Ec

dS/m

pH

רוויה

%

עומק

ס"מ

החלקה

19.2

24.3

6.6

10.0

53

0.79

7.2

86

0-30

אבני-איתן

5.8

6.3

5.5

8.3

81

0.87

7.2

85

30-60

"

5.7

44.0

350.0

21.2

77

3.88

6.9

101

0-30

חולה

3.6

23.3

246.0

27.3

59

3.68

6.9

119

30-60

"

5.6

12.9

290.0

31.2

95

3.80

6.3

126

60-90

"

14.2

13.5

10.4

21.8

66

0.78

7.5

70

0-30

מתיתיהו

10.7

7.3

7.5

24.2

119

0.87

7.3

77

30-60

"

ג.5. בדיקות עלים.

בסוף אוקטובר 2003 נדגמו בשלוש החלקות עלים מהזן Little Pink Willie’ ובמתיתיהו גם עלי הזנים :

‘Spiderman’ ו-‘Honey Gem’. מכל זן נדגמו 50 עלים, שהוגדרו כ"עלה הבוגר הראשון שפוגשים מאמיר הצימוח ומטה". העלים נשמרו בצידנית מקוררת והועברו למחרת למעבדתו של פרופ' י.ריוב בפקולטה לחקלאות, שם נעשו בהם האנליזות, שתוצאותיהן מוצגות בטבלה 5.

טבלה 2: ריכוזי היסודות בעלי גרויליאות בשלושת חלקות הניסוי ובחלקה בחדנס* עונת 2003.

נחושת

מנגן

ברזל

אבץ

בורון

נתרן


סידן

מגנזיום

אשלגן

זרחן

חנקן

זן

החלקה

ח"מ

ח"מ

ח"מ

ח"מ

ח"מ

% מח"י


% מח"י

%

מח"י


% מח"י

% מח"י

% מח"י

יחידות
3

111

75

8

24

---

1.2

0.19

0.46

0.08

1.12

L.P.Willie

א.איתן

13

14

152

20

21

0.12

1.2

0.12

0.62

0.10

1.34

"

חולה

22

98

106

15

20

0.08

1.4

0.19

0.47

0.08

0.91

"


מתיתיהו

3

157

125

11

16

0.05

1.4

0.13

0.52

0.12

1.07

H.Gem

"

3

82

113

11

16

0.08

0.8

0.17


0.67

0.10

0.86

Spiderman

"

---

33

---

6

15

0.23

0.8

0.19


0.37

0.09

1.36

"

חדנס


* החלקה בחדנס משמשת כחלקת המודל המרכזית לגרויליאות והיא מושקית בקולחי קצרין. נתוני איכות המים, דגימות הקרקע וריכוזי היסודות בעלים של חלקה זו מופיעים בטבלאות 3-1 בנספח לתוכנית.
ג.5. מועדי הקטיף.

טבלה 3: מועדי תחילת הקטיף של גרויליאות בעונת 2003.

חלקת המודל

חוות מתיתיהו

חולה

אבני-איתן

המין/זן

---

17.8.03

22.9.03

24.8.03

Cal Gem

5.11.03

17.8.03

5.12.03

31.8.03

Honey Gem

7.1.04

17.8.03

22.9.03

24.8.03

Little PinkWillie

---

3.9.03

---

24.8.03

Misty Red (בוגר)

---

17.8.03

---

---

Misty Pink (בוגר)

---

---

---

7.9.03

Misty Pink (צעיר)

25.1.04

30.10.03

---

---

Spiderman (בוגר)

---

---

10.1.04

10.1.04

Spiderman (צעיר)

1.11.03

---

10.12.03

28.11.03

S. Gordon (צעיר)


ג.6. יבול ואיכות הפרחים.

ג.1.6. חוות מתיתיהו.

איור 1: יבול מצטבר של 5 זני גרויליאות בחוות מתיתיהו, איור 2: התפלגות ענפי 6 זני גרויליאות

בעונת 2003 לאורך, חוות מתיתיהו-2003.

ג.2.6. אבני איתן.

ג.2.6. מוקד המחקרים בחולה.

הקטיף באתר זה החל השנה מאוחר, באופן מעשי בתחילת אוקטובר. היבול בהשוואה לשתי החלקות האחרות עד לכתיבת הדו'ח נמוך בהרבה, אבל גם בחלקה זו בולטים לטובה (עד כה) השנה הזנים: L.P.Willie והזן שנשתל השנה, ה-Sandra Gordon.ג.3.6. אבני איתן.

איור 3: יבול לדונם של 7 זני גרויליאות, מהם 3 בשני איור 4: התפלגות הענפים לאורך בארבעת זני

טיפולי קיטום, אבני-איתן עד דצמבר 2003. גרויליאות באבני-איתן, עד סוף אוקטובר 2003.
איור 5: יבול מצטבר של ג. Honey Gem בשני טיפולי איור 6: יבול מצטבר של ג. L.P.Williבשני

קיטום, אבני-איתן עד סוף דצמבר 2003. טיפולי קיטום, אבני-איתן עד סוף דצמבר 2003.

ג.7. בדיקות חיי מדף.

כל הבדיקות בוצעו גם השנה במח' לאיחסון במרכז וולקני, ונעשתה עבודה יסודית חוזרת בזנים: Honey Gem

Misty Red וגם ב-Sandra Gordon. תוצאות הבדיקות והסימולציות מופיעות בטבלאות 6-4 בנספח לדו'ח.

ג.8. קיצור היום בג.Spiderman.

השנה ביצענו תצפית שדה במשק מסחרי בקדמת צבי. בוצעו טיפולי קיצור יום ל-9 שעות בשני מועדים : 1. 11.8.03-25.9.03. 2. 21.8.03-4.10.03.

הטכניקה היתה פשוטה, בהסתמך על זריקת פולי אתילן לבן חוץ, שחור פנים על השיחים בשעה 16:30 בערב, וגילגולה מחדש למחרת ב-08:30 בבוקר.

התוצאות הראו, שניתן להקדים פריחת הגרויליאה בכשבועיים-שלושה, בהשוואה לשיחי הביקורת. הנזק לשיחים המטופלים היה גדול והתבטא בצימוח מעוות וצפוף (ראה תמונה 5 בנספח לדו'ח).ג.9. משק מודל באניעם.

במשק ולנר, בגוש המושקה בקולחי קצרין, מעל חדנס נשתלו בסתיו 2002 ואביב 2003 3 זנים ממצטייני החלקות. מכל זן 100 צמחים, שהתפתחו וגטטיבית מצוין.

המגדל מאניעם, אשר מתכנן לבסס את משקו על גידול גרויליאות (השלד הנושא את המשק הם 20 דונם G.SpiderMan), מתכנן לשנת 2004 שתילות, כך שבסיומה תהיה מצבת הזנים בשטחיו: G.Misty Red-15 ד', G.Honey Gem-7 ד', G.L.P.Willie-10 ד', בנוסף ל-G.crithmifolia, שמניבה מוצר בעל ניצנים חומים.

ג.10. תגובת צמחי ג.Spiderman להשקייה בקולחים.

גם בעונה זו נמשך המעקב אחר החלקה במשק ולנר המושקית מזה 3 שנים בקולחי קצרין. בדיקות הקרקע והמים ואנליזות העלים בוצעו במעבדת שרות שדה-צמח. התוצאות מופיעות בטבלאות 1-3 בנספח לדו'ח.ד. דיון.

ד.1. התפתחות, מועדי הפריחה, יבול ואיכות הפרחים.

ההתפתחות הוגטטיבית של כל הזנים/מינים היתה מרשימה בשלושת האתרים, אם כי קיימים הבדלים ברורים בין הצמחים באבני איתן ומוקד המחקרים בחולה מצד אחד לחוות מתיתיהו (טבלה 3), כאשר באתר האחרון הצמחים קטנים יותר (כבר בשנת 2002 הובחנה תופעה זו). אם לוקחים זן כמו ה-Sylvia, שנשתל השנה בשלושת האתרים, הרי שבמתיתיהו קוטר הגזע הממוצע בסוף 2003 הגיע ל-25 מ"מ, בעוד שבאבני איתן ובחולה הגיע לכדי 40 ו-41 מ"מ בהתאמה. במס' הזרועות-מדד שאינו מצביע על עוצמת צימוח, אין הבדלים בין האתרים. את ההבדלים בעוצמת הצימוח בין החלקות ניתן לייחס לפוריות הקרקעות, הכבול בחולה, נחשב למצע גידול עשיר בחומרי הזנה (בעיקר חנקן- ראה ריכוזיו בטבלה 4), והקרקע באבני איתן בעלת חתך עמוק וידועה כפוריה במיוחד ומעניקה למרבית סוגי המטעים באזור עוצמת צימוח גבוהה. גם להבדלים בצריכת המים ועמם הדשן (ראה טבלה 2, אשר מוסף באבני איתן ובחולה באופן פרופורציוני), יש השפעה חיובית. הגרויליאות הם צמחים, שנענים היטב למים ולדשן (י.רן, ידע אישי), וניתן לגדלם על כמות שנתית, שבין 200 ל-700 מ"ק לדונם, ובהתאם יהיו גם ממדי השיחים. היבול תלוי כמובן בגורמים נוספים, כמו מועד הגיזום וממשק הקיטומים.

מועד תחילת הקטיף (טבלה 4), הוא פרמטר בעל חשיבות עליונה בגידול הגרויליאות, שכן הפרחים המשווקים במחירים גבוהים, הם אלו שנקטפים בחודשים ספטמבר-ינואר (ראה איור 2 בנספח) . השנה, עם התבגרות הצמחים בחלק מן הזנים, התחילו כמה מהם להניב כבר בחודש אוגוסט, הבולטים הם: H.Gem,Cal Gem,L.P.Willie, ו- Misty Red, מהם נקטף יבול מצטבר של כ-10000 פרחים ויותר לדונם באבני איתן (איור 3) ובחוות מתיתיהו כ-7000 לדונם (איור 1), עד סוף דצמבר.

איורים 2 ו-4 מראים את התפלגות הפרחים לאורך בשני האתרים. מאיור 2 ברור שה-M.Pink, זן עתיר יבול ובכיר מאוד, מניב לאורך מרבית הסתיו פרחים קצרים. לעומתו ה-M.Red וה-Spiderman (זן הייחוס), מתחילים לפרוח אחריו, אבל רוב פרחיהם נמצאים בקבוצות אורך שמעל 50 ס"מ.ד.2. השפעת הקיטום הסתוי. בשתי חלקות נבדק נושא הקיטום הסתוי בזנים דמויי ה-Spiderman (הבכירים). התוצאות מהחלקה באבני איתן המוצגות באיורים 3, 4, 5 ו-6, מראות, שקיים הבדל ברור בין ה-L.P.Willie, שבו מתאזנת השפעת הקיטום והיבול בדצמבר משתווה בשני הטיפולים, בעוד שב-Honey Gem לקיטום יש השפעה חיובית הן על קידום הפריחה והן על היבול. בשלושת הזנים איכות הפרחים מבחינת האורך נמוכה בצמחים ללא קיטום בהרבה, בהשוואה לצמחים הקטומים, כך שיש לשקול מה עדיף? קטיף מוקדם של פרחים קצרים, או דחייתו לשם קבלת פרחים ארוכים יותר (ב-L.P.Willie). ב-Honey Gem התשובה ברורה, כיוון שהקיטום נותן גם קידום משמעותי בפריחה וגם יבול גבוה יותר (איור 5).

ד.3. השפעת קיצור היום בסוף הקיץ, על הקדמת מועד הפריחה.

בתצפית הראשונית שערכנו השנה הוכח באופו ברור, שלקיצור היום יש השפעה על הקדמת הפריחה (ראה תמונה 5 בנספח לדו'ח). קיצור היום ל-9 שעות למשך 6 שבועות בין התאריכים: 11.8.03 ל-25.9.03, קידם את פריחת השיחים המטופלים בכשבועיים לעומת שיחי הביקורת, אבל הנזקים לשיחים היו גדולים והתבטאו בעיוות אמירי הצימוח.ד.4. תכולת היסודות בעלים.

שימוש נבון בתוצאות של בדיקות העלים בחלקות גרויליאות בישראל, כמדד למצב התזונה של השיח ולתכנון ממשק דישון נכון, הוא תהליך שנמצא בראשיתו. תוצאות של בדיקות העלים משלושת האתרים וממשק המודל ב-2003 ( טבלה 5) וממשק המודל ב- 2002 (טבלה 3 בנספח לתוכנית), מצביעות על כמה נקודות חשובות:

1. תכולת היסודות בעלי ג.Spiderman זהה לזה של הזנים האחרים, פרט לתכולת הסידן הנמוכה (0.8% בחומר היבש), שנמצאת בתחתית הטווח המומלץ לספארי (ראה טבלה 2 בנספח לדו'ח). וגם תכולת האבץ, אשר נמצאת מתחת לטווח המומלץ (ראה שם).

2. בתכולת יסודות המקרו בעלי ג.L.P.Willie משלושת האתרים נמצאו הבדלים גדולים בתכולת החנקן. בחוות מתיתיהו תכולתו נמוכה מאוד (0.91% בחומר היבש), באבני איתן נמוכה (1.12%) ובחולה דומה לזו שנמצאה בחלקת המודל (1.34%). חשוב לציין שבעלי כל הזנים תכולת החנקן שנמצאה, נמוכה בהרבה מהטווח המומלץ לספארי (2.0%-1.5, ראה טבלה 2 בנספח). בנוסף לחנקן נמצא גם, שתכולת המגנזיום בחולה נמוכה במיוחד. ביסודות המיקרו, תכולת המנגן נמוכה מאוד (14 ח"מ) בחולה, ונמצאת בריחוק רב מהתחום המומלץ.

3. בג.Honey Gem מחוות מתיתיהו תכולת הזרחן גבוהה בהשוואה לשני הזנים האחרים (טבלה 5), תכולת המגנזיום נמוכה, ותכולת האבץ גם היא נמוכה מהטווח המומלץ (ראה טבלה 2 בנספח לדו'ח) תוצאות אלו יכולות בהחלט להסביר את העובדה, שבזן זה מתגלות באופן עקבי כלורוזות קשות במהלך הסתיו והחורף.

4. במהלך 3 שנות הדיגום בג. Spidermanבחלקת המודל בחדנס ירדה תכולת הזרחן בחומר היבש בעלים, מ-0.16% ל-0.09% (טבלה 2 בנספח), תכולת המנגן מ-126 ח"מ ל-33, ותכולת האבץ מ-11 ח"מ ל-6. עובדות אלו מצריכות טיפול, הן בממשק הדישון דרך הקרקע והן באמצעות ריסוס עלוותי (למשל בקוקטיל של גופרות).ד.6. הגדרת מצב קטיף מיטבי ובדיקות חיי מדף.

לזנים Honey Gem ו-Misty Red הוגדרו מצבי הקטיף המיטביים ונקבע הרכב תמיסות ההטענה המתאימות במינונים הנכונים. בזנים Sandra Gordon ו-L.P.Willie מבוצעת העבודה בימים אלו. חשוב לציין, שהמלצת חוקרי המח' לאיחסון, להמליץ לצרכן באירופה להוסיף בבית תמיסת קריזל, למרות תרומתה הגדולה לשיפור משך חיי המדף הינה קשה ביותר לביצוע במוצר בעל היקף ייצור כה קטן. תוצאות של בדיקות חיי המדף מרוכזות בטבלאות 6-4 בנספח לד'וח.ד.7. משק מודל. בנובמבר 2003, לאחר הצטברות כמות מספקת של פרחים החל המגדל לשווק Misty Red ו- Honey Gem. שיווק ה-L.P.Willie יחל במחצית ינואר 2004. במשק זה תוכננה גם שתילת 7 דונם G.crithmifolia, שתתבצע רק באביב 2004 (עקב תקלות בהכנת השתילים). מהמין האחרון, שנמכר כירוק עם ניצנים חומים שווקו באמצעות המגדל כמה אלפי ענפים, שהובלו בים, במהלך דצמבר 2003 וינואר 2004. כמויות הענפים ששווקו לפי זנים, ומחירי המכירה של זנים אלו (נתוני אגרקסקו-מופיעים בטבלה 7 בנספח לדו'ח).

ה. מסקנות והשלכותיהן על המשך המחקר.

לאחר שתי עונות גידול של אוסף מיני/זני הגרויליאות בשלושת האתרים ובמשק המודל, ניתן להסיק כמה מסקנות והן : 1. מסתמנת נבחרת זנים, בכירים יותר מה-Spiderman, בעלי גוונים מענינים והם: H.Gem-בצבע תפוז, L.P.Willie-קרם-וורוד, Red Misty- אדום, S.Gordon-צהוב לימון וכן, כמה זנים מענינים לעלווה, כמו: Ivanhoe, Crithmifolia וגם ה-Banksii.

 2. לאקלים ההר הבינוני-גבוה, בתחום שבין 400 ל-700 מ' יש יתרון בגידול זנים בכירים, שכן, הם מקדימים לפרוח באזורים אלו בכחודש לעומת השרון ובחודשיים לעומת אזורים חמים סביב לכנרת.

 3. כל הזנים ללא יוצא מן הכלל מאחרים לפרוח בשנת הנטיעה בחודש-חודשיים, בהשוואה למועדי פריחתם החל מהשנה השניה לקיום המטע.

 4. בהתאם להמלצתנו נשתלו בחלקה שמעל חדנס הזנים: H.Gem, Misty Red ו-L.P.Willie, מכל אחד 100 צמחים. הקטיף והשיווק של שני הראשונים מתנהלים עד סוף דצמבר היטב והאחרון החל להיקטף בתחילת ינואר (ראה טבלה 7 בנספח לדו'ח).

 5. חשוב למצוא דרכים לתיקון מחסורים, באמצעות יישום עלוותי, או קרקעי, בזנים הרגישים בעיקר בכלורוזות שמתחילות בסתיו ולאחר מכן קשה לרפאן בחורף.

 6. הוגדרו מצבי קטיף מיטביים, וטיפול לאחר קטיף לארבעת הזנים הפורחים מסעיף 1. התוצאות סוכמו ומועברות לחקלאים מיד עם קבלתן. יש צורך, להמשיך ולשפר את חיי המדף של כל הזנים, במיוחד לאור העובדה, שתוספת שקית הקריזל בצמוד לקניית הפרחים עליה ממליצים חוקרי המח' לאיחסון, אינה טיפול מעשי בגידול שהיקף שיווקו מצומצם יחסית,כמו הגרויליאה.

 7. נלמד אופי הצימוח השונה של המינים/זנים שונים, אשר מחייב התייחסות שונה לנושאי הגיזום האביבי, ולאחר מכן לגימומי הקיץ. בעיקרון, בכל הזנים/מינים אנו ממליצים לגזום חזק, תוך השארת גדמים באורך 10-15 ס"מ. גימומי קיץ מומלצים בזנים: Misty Red, H.Gem ו-S.Gordon להתבצע לאורך כל העונה, עד למחצמית אוקטובר. בזן L.P.Willie, מומלץ לנקוט בשיטה בה נוקטים ב-SpiderMan ,כלומר: קיטום אחד בסוף ספטמבר-מחצית אוקטובר, בהתאם לאזור הגידול.

 8. הטיפול בנושא הקדמת הפריחה של ה-Spiderman, הוא בעל חשיבות מירבית. המסקנה מביצוע התצפית השנה, היא, שיש מקום לבחון תאריכים מוקדמים בהרבה מאלו שנבחנו השנה, כלומר: החל מה-10 ביולי, ולדאוג למנהרות גבוהות, שימנעו נזקים לאמירי הצימוח.

 9. לאור חומרת המצב מבחינת הלחץ השיווקי של ה-SpiderMan על השוק, כבר מחודש דצמבר השנה (ראה איור 2 בנספח לד'וח), יש לבחון באופן מסודר בניסוי עם חזרות, השפעה של עקת מים בתקופה חמה (יולי-אוגוסט), על הקדמת הפריחה.

 10. בדיקות העלים יכולות לשמש כלי עזר חשוב בקביעת ממשק הדישון, כאשר ילוו בבדיקות קרקע, ויבוצעו פעמיים בשנה: באביב ובסתיו.

 11. 3 עונות של השקייה סדירה בקולחים בדרגת טיהור גבוהה (קולחי קצרין) מוכיחות, שניתן לגדל זני גרויליאות שונים בהצלחה משקית, ללא חשש מפגיעה בצמחים, או ביבול. לפני הרחבת היישום של גידול גרויליאות בקולחים, יש כמובן לבדוק היטב את איכותם לאורך זמן.

ו. פירסומים בכתב שנבעו מביצוע המחקר.

תמרי.י., ש.איתן וי.רן. "תאור זני גרויליאות חדשים וממשק הגידול שלהם" עולם פורח, קשר ישיר למועצת הפרחים, בעריכה לדפוס.

ו.1.פירסום תוצאות העבודה בע"פ.

במהלך שנת 2003, נערכו בחלקות האיקלום כמה סיורים, שבהם נמסר מידע עדכני לגבי התפתחות הזנים, היבול והמלצות ר ליישומן. כמוכן, שולבה הרצאה בנושא:"זני גרויליאות חדשים לפיתוח במו"פ צפון" ביום עיון למגדלי מטע פרחים. בנוסף, יינתנו המלצות לזני גרויליאות חדשים, על ידי י.שטיינמץ, מדריך הפרחים האזורי, ל. גליל-גולן.ז. רשימת ספרות מצוטטת.

 1. לובובסקי,ע. 1999. "קיטום גרויליאה 'ספיידרמן' (סיכום תצפית)", דפי מידע חוב' 11 יולי 1999, עמ' 61.

 2. ריוב,י. וי,רן. 1998. "ריבוי וגטטיבי מייחורים של גרויליאה 'ספיידרמן' דפי מידע חוב' 9 מאי 1998, עמ' 73.

 3. רן,י. , י.זילברפניג וא.וולך. 1993. 'סיכום נסיונות ותצפיות לשנת 1992/3 בגבעת חנניה' בפרק מטע פרחים, בהוצ. מו"פ צפון, עמ' 86.

 4. רן,י. י.זילברפניג וא.וולך. 1994. פרויקט "מטע פרחים" דוח' מסכם לעונת 1993/4. הוצ. מו"פ צפון. עמ' 21.

 5. רן,י. כהן, מ. שטיינמץ י. שמי נ. לוי מ. 1998. "חלקות מודל בענף הפרחים". הוצ. מו"פ צפון, תחום פרחים. עמ' 15, 30.

 6. רן,י. כהן, מ. שטיינמץ י. שמי, נ. לוי, מ. וי.בן-יעקב. 2000. דוח' מסכם ל-3 שנות הפרויקט: "יישום מחקרים בגידול צמחים ממשפחת הפרוטיאות, ופיתוח ענפי קישוט נושאי פירות והתאמתם כמוצרים למטע פרחים באזור הגליל-גולן". הוגש למשרד המדע והאומנויות.

 7. Beal,P.R. and Joyce, D.C. 1996. Grevillea : A’new’ cut flower crop? ІV National workshop for Australian native flowers. Perth, September 1996, pp. 197-203 In book of “Programme and Proceedings”.

 8. Joyce D.C and .Beal P.R 1999. “Cutflower Charactaristics of Terminal Flowering Tropical Grevillea : A brief Review. Aust. Journal of Agric., 1999, 39, pp. 781-794.

 9. Joyce,D.C., Beal P.R., and Shorter A.J. 1997. “Vase Life Charactaristics of Selected Grevillea Genotypes” Journal of the I.P.A. April 1997 Vol. 33 pp. 23-27.

 10. Wrigley,W.J., and Fagg.M. 1991. “Banksias Waratahs & Grevilleas” Collins Angus & Robertson Publishers Ltd. Australia 584 pp.

 11. Weiss, E.A. 1999. “Australian Wild Flowers have a lot of Potential”. Flowers Tech 1999 Vol. 2 No.4, pp. 44-49.

 12. V.B.N. Stastiekbook 2001.

נספח לדוח' שנתי לתוכנית מחקר מס': 2003-0211-596

פיתוח ענף הגרויליאות במרחב מו"פ צפון ושיפור הממשק בג.'ספיידרמן'


תמונה 2 : גרויליאה Sandra Gordon,

אבני איתן, דצמבר 2003
תמונה 1 : גרויליאה Sandra Gordon
תמונה 4: גרויליאה pyramidalis, אבני איתן
תמונה 3: גרויליאה bipinnatifida, אבני איתן
תמונה 5 : ג.ספיידרמן בקדמת צבי.

משמאל ענף ששהה ביום קצר 6 שבועות,

מימין ענף ביקורת, צולם ב-12.11.03


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət