Ana səhifə

# İcma, rayon


Yüklə 128.38 Kb.
tarix01.05.2016
ölçüsü128.38 Kb.

#


İcma, rayon

İcma layihəsi
Çalxanqala

Kəngərli


İçməli su təminatı
Əlİncə

Culfa


Yolun bərpasıQarabağlar

Kəngərli


İçməli su təminatıQaraağac

Sədərək


Məktəbin əlavə sinif otaqları-nın

tikintisi
Heydərabad

SədərəkTibb məntəqəsinin bərpası
Sədərək

Sədərək


İçməli su təminatı
Bənənİyar

CulfaTibb məntəqəsinin tikintisiDİzə

Culfa


Elektrik sistemlərinin bərpasıYaycı

CulfaYolun bərpasıSaltax

CulfaMəktəbin təmiriKırna

Culfaİçməli su təminatı
Cəhrİ

BabəkYolun bərpasıTumbul

Babək


İçməli su təminatıQarababa

Şahbuz.
İçməli su təminatıYuxarı Əylİs

OrdubadYolun bərpasıAşağı Əylİs

Ordubad


Elektrik sistemlərinin bərpasıCəlİlkənd

ŞərurSuvarma suyu təminatıDərəkənd

Şərur
Elektrik sistemlərinin bərpasıTəzəkənd

Kəngərli


Suvarma

suyu

təminatıKosacan

ŞərurElektrik sistemlərinin bərpasıSİrab

Babək
Yolun bərpası

Mahmud-oba

ŞahbuzYolun bərpası
Şahbuz-kənd

Şahbuz

Tibb məntəqəsi-nin tikintisiBadamlı

Şahbuz


Elektrik sistemlərinin bərpası
Nüsnüs

Ordubad


Elektrik sistemləri-nin bərpasıY. Əndəmİc

Ordubad


Elektrik sistemləri-nin bərpasıŞıxmah-mud

Babək


Elektrik sistemlərinin bərpasıPayız

BabəkKörpünün bərpası
Axura

ŞərurTibb məntəqəsi- nin tikintisiKülüs

Şahbuz


İçməli

su təminatıDəstə

OrdubadYolun bərpası
Dırnıs

Ordubad


Elektrik sistemləri-nin bərpasıSabİrkənd

Ordubad
Tibb məntəqəsi-nin tikintisi
Kalbaorucdİzə

Babək
Artezian quyusunun qazılması

Kərİmbəylİ

BabəkElektrik sistemləri-nin bərpasıVərməzİyar

Şərur


Elektrik sistemlərinin bərpasıÇomaxtur

ŞərurSuvarma

suyu təminatı
Yuxarı Daşarx

Şərur


İçməli

su təminatı
Qabıllı

Kəngərli


İçməli

su təminatı
Aşağı

Aralıq

ŞərurElektrik sistemlərinin bərpası
Yuxarı Aralıq

ŞərurElektrik sistemlərinin bərpasıQahab

Babək


Elektrik sistemlərinin bərpasıVənənd

Ordubad


Elektrik sistemlərinin bərpasıKÜkü

ŞahbuzElektrik sistemlərinin bərpasıYarımca

Babək


İçməli su təminatıQaraxanbəylİ

Babək


Elektrik sistemlərinin bərpası

Maxta

Şərur


İçməli su təminatıƏrəfsə

CulfaTibb məntəqəsi-nin tikintisi
Arbatan

Şərur


Suvarma

suyu təminatı
Azadkənd

Ordubad
Elektrik sistemləri-nin bərpası və genişləndi-rilməsiDİdİvar

Babək


İçməli su təminatı


Ərəzİn

Culfaİçməli su təminatı
Qoşadİzə

Babəkİçməli su təminatı
Mahmudkənd

Şərur
İçməli su təminatı
Gənzə

OrdubadTibb məntəqəsinin tikintisi
Bİləv

Ordubad


Elektrik sistemlərinin bərpasıTumaslı

ŞərurYolun bərpası
Zeyvə

Şərur


Tibb məntəqəsi-nin tikintisi
Bulqan

Babək


Elektrik sistemlərinin bərpası
QaraçuQ

Babəkİçməli su təminatı

Nəzərabad
Babək

Elektrik sistemlərinin bərpası
Zeynəddİn

Babək


Tibb məntəqəsi-nin tikintisiQarxun

Şərur
Elektrik sistemlərinin bərpası
İbadulla

ŞərurElektrik sistemlərinin bərpası

Xanəgah

Culfa


Elektrik sistemlərinin bərpası
Üstüpü

Ordubadİçməli su təminatıKolanı

ŞahbuzTibb məntəqəsi-nin tikintisiYengİcə

Şərur


Suvarma suyu təminatı
Xok

Kəngərli


İçməli su təminatı
Aşağı Əndəmİc

OrdubadElektrik sistemlərinin bərpasıMuğanlı

ŞərurElektrik sistemlərinin bərpasıKeçİlİ

Şahbuz


Elektrik sistemlərinin bərpası
Aşağı Buzqov

Babək


İçməli su təminatıBİçənək

ŞahbuzTibb məntəqəsi-nin tikintisiYurdçu

Kəngərli


İçməli su təminatıUnus

Ordubad


Elektrik sistemlərinin bərpasıƏbrəqunİs

Culfa


Tibb məntəqəsinin tikintisiOğlanqala

Şərur


İçməli su təminatıGülüstan

Culfa


Elektrik sistemlərinin bərpasıÇəmənlİ

Şərur


Suvarma suyu təminatı
dəmİrçİ

Şərur


İçməli

su təminatıTİVİ

Ordubad


Elektrik sistemlərinin bərpasıXINCAB

Kəngərli


Elektrik sistemlərinin bərpasıVAYXIR

Babək


Elektrik sistemlərinin bərpasıUZUNOBA

Babək


İçməli su təminatıŞƏKƏRABAD

Babək


Elektrik sistemlərinin bərpasıGÜZNÜT

Babək


Elektrik sistemlərinin bərpasıQIŞLAQABBAS

Şərur


Suvarma suyu təminatıQOŞADİZƏ

Ordubad


İçməli su təminatıBAŞKƏND

Ordubad


İçməli su təminatıƏLƏKLİ

Şərur


Suvarma suyu təminatıŞƏHRİYAR

Şərur


İçməli su təminatıÇƏRÇİBOĞAN

Şərur


Suvarma suyu təminatıPÜSYAN

Şərur


Elektrik sistemlərinin bərpasıSİYAQUT

Şərur


Elektrik sistemlərinin bərpasıMİLAX
Culfa

İçməli su təminatıMUĞANCIQ MÜSLÜM

Şərur
İçməli su

təminatıTÜRKEŞ

Şahbuz


İçməli su təminatıXOŞKEŞİN

Culfa


Suvarma suyu təminatıSƏYAVUŞ

Şərur
Suvarma suyu təminatıQIRYERİ

Şərur


İçməli su təminatıAŞAĞI YAYCI

Şərur


İçməli su təminatıDAYLAQLI

Şahbuz


Elektrik sistemlərinin bərpasıMƏMMƏDRZA DİZƏ

Babək


İçməli su təminatı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət