Ana səhifə

Č e k á L n í k číslo 30


Yüklə 88.07 Kb.
tarix11.05.2016
ölçüsü88.07 Kb.

Č E K Á L N Í K

číslo 30O B S A H

1. Úvod


2. Termínová listina 36. ročníku ČKL

3. Příloha 1 Směrnic pro tvorbu křížovek -

Seznam opsaných chyb

4. Celkové výsledky 34. ročníku ČKL


2 0 0 6

Vydává SČHAK zdarma pro účastníky ČKL. Z pověření OKK SČHAK

řídí Pavel Blažek, Na Kamenci 1 / 1360, 710 00 OSTRAVA 10.

1. Ú V O D
Vážení účastníci ČKL, milí přátelé,
chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozvat do dalšího, již 36. ročníku ČKL. Do tohoto Čekálníku jsme zařadili kromě pravidelných rubrik nově aktualizovanou Přílohu 1 Směrnic pro tvorbu křížovek. Věnujte prosím tomuto oficiálnímu seznamu opsaných chyb patřičnou pozornost při tvorbě soutěžních křížovek. Zároveň bych Vám chtěl popřát do nového ročníku férové a sebekritické soupeře. Už tak nás rok od roku ubývá, tak si to nekažme ... Většina z nás stále dovede ocenit dobrou křížovku. Pokusme se navíc i zamyslet sami nad sebou, a ochotněji přiznat svou případnou chybu.
Pavel Blažek (Pb)

hlavní vedoucí ČKL

2. TERMÍNOVÁ LISTINA 36. ROČNÍKU ČKL
Termín zaslání soutěžních prací hlavnímu vedoucímu ČKL: 31. července 2006
Rozesílání prací Termín řešení Výsledky řešení
1. kolo 4. 9. 2006 2. 10. 2006 13. 10. 2006

2. kolo 23. 10. 2006 20. 11. 2006 1. 12. 2006

3. kolo 11. 12. 2006 8. 1. 2007 19. 1. 2007

4. kolo 29. 1. 2007 26. 2. 2007 9. 3. 2007

5. kolo 19. 3. 2007 16. 4. 2007 27. 4. 2007
Vedoucí skupin zašlou výsledky 5. kola do 7. 5. 2007

Autorské hodnocení do 28. 5. 2007

Vedoucí skupin rozešlou celkové výsledky do 15. 6. 2007

Vedoucí ČKL uzavře celý ročník do 30. 6. 2007
3. Příloha 1 Směrnic pro tvorbu křížovek -

SEZNAM OPSANÝCH CHYB
V příloze je uveden výčet opsaných chyb, který je sestavitelům Směrnic a členům OKK znám. Omyly byly shromážděny od aktivních členů SČHAK a jsou pravidelně aktualizovány. Výčet má zamezit opakovanému výskytu omylů v křížovkách, a to z hlediska věcné a jazykové správnosti. Výskyt uvedených chyb v křížovkách nebude tolerován.
Použité zkratky pramenů:
ASCS – Akademický slovník cizích slov

AŽ – Malý encyklopedický slovník AŽ

CJC – Co je co? (Reisenauer a kol.) (odkazy na 2. vydání)

ČSBS – Československý biografický slovník

ČSVS – Český slovník věcný a synonymický

D 4 – Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Diderot)

D 8 – Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (Diderot)

D 20 – Velká všeobecná encyklopedie ve dvaceti svazcích (Diderot, vyšlé svazky)

ESGV – Encyklopedický slovník geologických věd

FHS – M. Fikejs: Filmoví herci současnosti, Cinema, Knižní klub 1996

HSPK 1, 2 – J. Vysloužil: Hudební slovník pro každého I, II (I – 1995, II – 19XX)

IES – Ilustrovaný encyklopedický slovník

KKKS – V. Koudelka – M. Káňa, Křížovkářský slovník (1. vydání)

KNAP 1, 2 – Knappová: Jak se bude jmenovat? Academia, 1. vyd. 1978, 2. vyd. 1985

KNAP 3 – Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?

KSCS – Klimeš, Slovník cizích slov

LČF – V. Březina: Lexikon českého filmu, Cinema 1996

MČSE – Malá československá encyklopedie

MIE AŽ – Malá ilustrovaná encyklopedie AŽ

MO – Malý Ottův slovník naučný

PSCS – Pech, Velký slovník cizích slov

PSJČ – Příruční slovník jazyka českého

PSN – Příruční slovník naučný

RSCS – Rejman, Slovník cizích slov

SAK – Slovník antické kultury

SCSED – Slovník cizích slov (Encyklopedický dům)

SKK – V. Kramář – Z. Jelínek, Slovník křížovkářům do kapsy

SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého

SZ 1–12 – Svět zvířat 1–12, Albatros 1997 – 2001

SZED – Slovník zkratek (Encyklopedický dům)

U 4 – Universum

U 10 – Universum, Všeobecná encyklopedie

VSN – Velký slovník naučný (Diderot, dvoudílný, textově shodný s D 8)

VSZEU – J. Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie (Praha 2000)VT – Výroční tisk SČHAK

1. Chyby věcné
allit (RSCS) – nespr. nerost, spr. hornina

apobat (KKKS/334) – nespr. závozník, spr. starořecký závodník na vozíku

barakuda (SCSED) – nespr. říční ryba, spr. mořská ryba

Balzac (D 8, D 20, VSN) – nespr. narozen 1789, spr. narozen 1799

Beethoven (MEH) – nespr. narozen 1780, spr. narozen 1770

Bráf Antonín (U 10) – celé heslo škrtnout pro zmatečné údaje, promíchané s heslem Bráf Albín

Donovan Bob (U 4, U 10) – škrtnout Bob (záměna s jiným zpěvákem)

Donovan Jason (D 4, D 8, VSN) – škrtnout Jason (záměna s jiným zpěvákem)

Edvinus (KNAP 3/86) – nespr. polsky Edvin (Edvín), spr. latinsky Edvin (Edvín)

Eisenhower (D 4, D 8, VSN) – nespr. zvítězil v prezidentských volbách 1952 a 1960, spr. zvítězil v prezidentských volbách 1952 a 1956

Eliseus (KNAP 3/86) – nespr. polsky Elizej (Elizeus), spr. latinsky Elizej (Elizeus)

foton (SSJČ) – nespr. atom zářivé energie, spr. elementární částice, kvantum zářivé energie, kvantum elektromagnetického pole

heliofobní (ASCS, heslo sciofobní) – spr. heliofilní, světlomilný

helion (ASCS) – nespr. jádra helia…, spr. jádro helia…

hyena (RSCS) – nespr. psovitá šelma, spr. šelma, africká šelma, hyenovitá šelma apod.

chiméra (ČSVS 1/280) – nespr. ryba, spr. paryba

ichneumon (ASCS) – nespr. posvátná lasička, spr. (posvátná) cibetkovitá šelma, druh promyky

kaloň (SSJČ) – nespr. velký plodožravý netopýr, spr. létající savec

kel (křížovkářský přežitek, nesprávná interpretace výkladu v SSJČ) – nespr. sloní špičák, spr. sloní řezák, sloní zub

koala (řada pramenů a křížovkářský přežitek) – nespr. australský medvídek, spr. australský vačnatec

králík (SSJČ, CJC 1/394 aj.) – nespr. hlodavec, spr. savec příbuzný zajíci (z řádu zajíců ap.)

kvesal (SSJČ, KSCS, ASCS aj.) – nespr. jihoamerický pták, spr. středoamerický pták, mexický pták

lemur (ASCS) – nespr. madagaskarská opice, spr. madagaskarská poloopice

mihule (ČSVS 1/277) – nespr. ryba, spr. kruhoústý obratlovec, vodní živočich, předchůdce ryb ap.

mond (D 8) – nespr. nejvyšší tarok, spr. nejvyšší číslovaný tarok, druhý nejvyšší tarok

Omaha (D 4, D 8) – nespr. hlavní město Nebrasky, spr. město v Nebrasce (hlavním městem je Lincoln)

ovoid (RSCS) – nespr. křivka vejčitého tvaru, spr. rotační těleso

pika (CJC 1/394 aj.) – nespr. hlodavec; spr. cizí savec z řádu zajíců, druh pišťuchy

piston (KKKS) – nespr. část klarinetu, spr. část kornetu, ventil, píst hudebního nástroje

pišťucha (SSJČ, CJC 1/394 aj.) – nespr. hlodavec; spr. cizí savec z řádu zajíců

poona (ASCS, D 8 aj.) – nespr. indiánská hra, spr. indická hra

poto (ASCS) – nespr. africká opice, spr. africká poloopice (outloň poto)

Ra (křížovkářský přežitek) – nespr. Heyerdahlův vor, spr. Heyerdahlův člun, Heyer-dahlovo plavidlo

rejnok (SSJČ aj.) – nespr. ryba, spr. paryba (platí o všech druzích rejnoků)

Šmíd Zdeněk – heslo v ČSBS (str. 702): od konce 3. řádku zdola počínaje textem „(ční a herec …" přísluší text hesle osobnosti Šmída Bohumil, nar. 16. 1. 1914 Praha … atd. až do konce.

takar, takaru, takarú (starší prameny, PSCS, PSJČ, KKKS/231) – ve starších pramenech nesprávně uváděn jako chudozubý savec, spr. africký hrabáč, africký savec apod.

tana (řada pramenů) – nespr. savec z řádu hmyzožravců, rod hmyzožravců, poloopice, spr. asijský savec, hmyzožravý savec (jde o zástupce samostatného řádu); lze tolerovat legendu hmyzožravec, protože v jednom z významů nemusí jít pouze o zástupce řádu hmyzožravců, ale podle SSJČ je hmyzožravec také každý živočich živící se hmyzem, což tana je.

tanu (CJC 1/395) – škrtnout výraz (nesprávný přepis slova v pádě z Brehmova Života zvířat)

Tesla Nikola (heslo v MIE AŽ) – nespr. americký elektrotechnik srbského původu, spr. americký elektrotechnik chorvatského původu

tolaj (CJC 1/395) – nespr. hlodavec, spr. savec z řádu zajíců

trias (ASCS, ESGV) – nespr. nejmladší útvar druhohor (mezozoika), spr. nejstarší útvar druhohor (mezozoika)

vybočení (kosti) – (RSCS, heslo valgozita) – spr. vbočení (opak vybočení = varozita); vybočený (RSCS, heslo valgózní) – spr. vbočený, ohnutý do tvaru písmene X

vychuchol (SSJČ) – nespr. hlodavec, spr. hmyzožravec

Winter Zikmund (ČSBS) – český spisovatel, nespr. narozen 1864, spr. narozen 1846

zajíc (SSJČ, CJC 1/395 aj.) – nespr. hlodavec; nejde o hlodavce, zajíci jsou představiteli samostatného řádu, spr. např. polní savec, polní zvíře ap.

žralok (ČSVS 1/280 aj.) – nespr. ryba, spr. paryba (platí o všech druzích žraloků)


2. Chyby jazykové

abiogeneza (RSCS) – spr. abiogeneze, samoplození; teorie o vzniku organizmů z neživé přírody

Agl (D 8, VSN – heslo Orel) – spr. Aql, zkratka souhvězdí Orel

Aguila (D 8, VSN – heslo Orel) – spr. Aquila, souhvězdí, latinský název souhvězdí Orel

Aguriga (D8, VSN – heslo Vozka) – spr. Auriga, souhvězdí, latinský název souhvězdí Vozka

ainalid (ASCS, ESGV) – spr. ainalit, nerost, odrůda cínovce (kasiteritu), kasiterit s příměsí tantalu

Akilina (KNAP 1/189) – spr. Akulina, ruské ženské jméno

aktion (KSCS, CJC 1/239) – spr. aktinon, izotop radonu

Antillo (CJC 2/842) – spr. Anfillo, africký kmen, Mao

aperativ (SSJČ, některá vydání) – spr. aperitiv, alkoholický nápoj podávaný před jídlem

Apologia Aokratus (D 4, D 8, VSN – heslo Eben, Petr) – spr. Apologia Sokratus, dílo Petra Ebena

Argo (D8, heslo Guthrie) – spr. Arlo, jméno zpěváka Guthrieho (nar. 1947)

Artman (MČSE 5/248) – spr. Artmann, rakouský spisovatel

astrilol (ASCS) – spr. astrild, klecní snovačovitý pták

ateletist (ASCS) – spr. atelestit, nerost

ateletistový (ASCS) – spr. atelestitový, vztahující se k nerostu atelestitu

Atraxerxés I., II. (U 10 1/298) – spr. Artaxerxés I., II., perský král

aximatický systém (U 4, U 10 1/368) – spr. axiomatický systém

bD (HSPK 1/60) – spr. dB, značka decibelu

bibly (SZ, Savci 1/30) – spr. bilby, vačnatec, bandikut králíkovitý

brhoslav (CJC 1, 1. vydání/308) – spr. brkoslav, pták

Brussica napus (U 10 1/685) – spr. Brassica napus, brukev řepka

bulovec (Hanzák, Veselovský: Světem zvířat I, Savci, SNDK 1960, s. 459) – spr. buvolec, antilopa

Butenand (IES 1/309) – spr. Butenandt, německý biochemik

cívka (SCSED 1996, heslo katétr) – spr. cévka, katétr

Cranivora (U 10 3/666 u obrázku k heslu hyenovití) – spr. Carnivora, šelmy, řád savců

čepobytí (HSPK 1/55, 310) – spr. čepobití, večerka

Destinová (IES aj.) – spr. Destinnová, česká operní pěvkyně (Ema)

diatroma (ASCS) – spr. diatrema, diatréma, sopečný útvar (tvar) vzniklý explozí plynů; sopouch vyplněný sopečnou brekcií

dírkonožci (SSJČ, U 4, U 10 aj.) – spr. dírkonošci, prvoci s vápenitou skořápkou; dírkovci

drůza (IES, též U 4 a U 10 – hesla ametyst, geoda, sekrece, zkřemenění) – spr. drúza, shluk srostlých krystalů

Egu (D8, VSN – heslo Koníček) – spr. Equ, zkratka souhvězdí Koníček

elivar (MČE 2/417) – spr. elinvar, slitina

elter (D 8 2/361; VSN 1/377) – spr. elster, nejstarší glaciál soustavy severoevropského zalednění staršího pleistocénu (podle řeky Elster)

encefalom (CJC 1/360) – spr. encefalon, encephalon, mozek

Enekl Vladimír (ČSBS) – spr. Enenkl Vladimír, český technik zabývající se termomechanikou, člen korespondent ČSAV

Eustasch (KNAP 3/141, heslo Ostap) – spr. Eustach, mužské jméno

fenatren (ASCS) – spr. fenantren, fenanthren, aromatický uhlovodík

feronomy (RSCS) – spr. feromony, zvláštní látky, kterými na sebe působí jedinci téhož druhu; vnitrodruhové komunikační prostředky živých organismů

flegmóma (CJC 3/305) – spr. flegmóna, flegmona, prudký zánět v podkožní nebo podslizniční tkáni, neohraničený hnisavý zánět

Formax (D 8, VSN – heslo Pec) – spr. Fornax, souhvězdí, latinský název souhvězdí Pec


Frano I. J. (MČSE 6/368) – spr. Franko I. J. (Ivan Jakovyč), ukrajinský spisovatel (1865 – 1916)

gagán (RSCS, heslo jet, jett) – nespr. ozdobný předmět nebo klenot z gagánu, spr. … gagátu

gazotrom (RSCS) – spr. gazotron, plynová (výbojová) dioda se žhavou katodou

graser (KKKS/298) – spr. gaser, zařízení zesilující vlnění a záření, kvantový zesilovač

hehero (MČSE 3/177) – spr. herero, africký jazyk ze skupiny benue-kongo

Hikedi (D 4, D 8, VSN – heslo Tódžó Hikedi) – spr. Hideki, jméno japonského generála a politika Tódžóa (předsedy vlády 1941/44)

hnida (ASCS, heslo nematocysta) – spr. knida, vejčitý útvar s vymrštitelným vláknem v žahavých buňkách žahavců

hoboe (KKKS/133, PSCS) – spr. jen hoboj, oboe, dechový hudební nástroj

Hook Robert (F. Jílek a kol: Světové vynálezy v datech, MF 1977, s. 274) – spr. Hooke Robert, anglický přírodovědec

hydroxilapatity (ESGV/78, heslo apatit, srvn. hesla hydroxyapatit, hydroxylapatit) – spr. hydroxylapatit(y), odrůdy apatitu

chrousnatka (SSJČ, za heslem chroustí) – spr. chroustnatka, mořský měkkýš

impromtu (SSJČ) – spr. impromptu, improvizace; hudební skladba mající ráz improvizace

IRL (SZED/115) – spr. ISL, mezinárodní kód Islandu

jěštěrka (SZ 7/124, 127, rejstřík) – spr. ještěrka, plaz

kahan (MO) – spr. kahau, (nosatá) opice

Kalora (VT 1977–78/str. 39) – spr. Kolora, podnik v Semilech

kapyraba (PSCS) – spr. kapybara, velký jihoamerický hlodavec

karay (CJC 1/394) – spr. karaya, caraya, vřešťan černý

kastety (MČSE 5/174) – spr. kaskety, přilby, přilbové klobouky

katavothon (CJC 2/17) – spr. katavothron, katavotron, propadání krasových vod, krasový ponor

Khon Theodor (MČSE 1/216) – spr. Kohn Theodor, olomoucký arcibiskup

kolotitr (ASCS) – spr. kolititr, číselná charakteristika fekálního znečištění vody

Króner (AŽ) – spr. Kroner, slovenský herec (Jozef)

krouťoučce (SSJČ) – spr. kroťoučce, velmi krotce

kryokoniora (RSCS) – spr. kryokomora, zařízení na zkoumání účinků nízkých teplot na materiály a přístroje

Lachnut (MO) – spr. Lachnus, rod mšic, medovnice (dř. medořitka)

Langr M. (CJC 1/480) – spr. Langer M. (Miroslav), český klavírista (nar. 1945)

lenghorka (D 4) – spr. leghornka, plemeno slepic

lese (KKKS/201) – spr. lése, léze, poškození, porucha (lék.)

lipofluscin (ASCS) – spr. lipofuscin, žlutohnědé barvivo, pigment z opotřebování organismu

magus (ASCS, u hesla mág) – spr. mágus (odkaz mágus tamtéž, dále SSJČ, KSCS), staroperský kněz, kouzelník, čaroděj, mág (řidčeji)

mama (ASCS) – spr. mamma, prs, prsní žláza (anatomicky)

matrimonum (RSCS) – spr. matrimonium, manželství

Matuštík Ivan (MČSE 4/138) – spr. Matušík Ivan, slovenský architekt (nar. 1930)

membráma (D 4, D 8, VSN – heslo mitochondrie) – spr. membrána, součást buňky

Merli (CJC 1/475) – spr. Merlin, Goldmarkova opera

mícha (KKKS/256) – spr. míza, svěžest

Miller Zdeněk (ČSBS) – spr. Miler Zdeněk, český výtvarník a režisér animovaných filmů o krtkovi

Miłosłav (KNAP 3/132) – spr. Miłosław, polské mužské jméno (Miloslav)

Miruka (KNAP 1/258, 2/267) – spr. Miruna (viz KNAP 3), domácky Miroslava

mony (MČSE 3/240, heslo juliánská reforma) – spr. nony, dny starořímského kalendáře

muldo (KKKS/149) – spr. muido, opice (kočkodan modrohubý)

mundur (SSJČ, u hesla montur) – spr. mundúr, uniforma (viz heslo)

Myrrä (Jonni) (ME atletiky, Olympia 1990, s. 358) – spr. Myyrä, bývalý finský oštěpař (olympijský vítěz 1920 a 1924)

nuncialita (ASCS) – spr. nupcialita, poměrný počet svateb na určitém území, sňatečnost

ódonaxin (CJC 1/269) – spr. donaxin, alkaloid ječmene

odsorbční látka (CJC 1/299) – spr. adsorpční látka, spódium, kostní uhlí

omniózní (ASCS) – spr. ominózní, neblahý, osudný, zlověstný, povážlivý

Onasis (D 4, D 8, VSN) – spr. Onassis, řecký rejdař, manžel J. Kennedyové

Opolín (CJC 1/540) – spr. Orolín, náš horolezec (Michael)

orein (MO II/332) – spr. orcin, rostlinné barvivo

ostrokožec (ASCS, heslo krinoid) – spr. ostnokožec

Ozosma (MČSE 5/412) – spr. Onosma, ruměnice (botanický rod)

pamuchlice (CJC 1/385) – spr. pamuchnice, dvoukřídlý hmyz

Panopala (CJC 1, obě vydání) – spr. Panopaea, planetka

Pantart (KKKS/142) – spr. Pantar, značka objektivu

Parsk (CJC 1/559) – spr. Parks, bývalý americký běžec (OH 1978)

peignor (RSCS) – spr. peignoir, dámský ranní plášť, dámský koupací plášť

permitiva (RSCS) – spr. permitivita, veličina charakterizující dielektrické vlastnosti látek

pirimidin (ASCS/640) – spr. pyrimidin, surovina pro výrobu léčiv; heterocyklická dusíkatá sloučenina

playbeck (HSPK 1/226) – spr. playback, způsob hudebního záznamu

plenktron, (lat. plenctrum) (HSPK 1/226) – spr. plektron, (lat. plectrum), plektrum, tepátko, trsátko

plícnatí (CJC 1/377) – spr. plicnatí, podtřída plžů (Pulmonata)

Pokr (MČSE 5/886, heslo Storniová) – spr. Okr, dílo argentinské básnířky Storniové (Ocre)

porop (KKKS/138) – spr. pyrop, nerost

prskač (KKKS/131) – spr. prskař, nářečně vymetač ohnišť kamen, kamnář

Ranáta (KNAP 3/284) – spr. Renáta, slov., maď. Renata


RCF (SZED) – spr. RFC, MPZ motorových vozidel Kamerunu

rudohřev (KSCS, heslo koka) – spr. rudodřev, jihoamerický keř

rutil (SKK/169) – spr. rutina, dovednost, obratnost, zručnost

Sabaru (CJC 3/158, KKKS/14) – spr. Subaru, značka japonských automobilů

Sarahara (CJC 1/706) – spr. Sasahara, japonský zápasník (volnostylař) pérové váhy (OH 1956)

Saranks (MČSE 5/521) – spr. Saransk, ruské město, hl. m. Mordvinska

Sates (KKKS/181) – spr. Satet (řecky Satis), bohyně nilských kataraktů

Shellak (CJC 1/208) – spr. Sheliak, hvězda v souhvězdí Lyry

skůtr (RSCS, u odkazového hesla skooter) – spr. skútr, karosované jednostopé motorové vozidlo

sokodu (Pech) – spr. sodoku, choroba po kousnutí krysy

Stanella (CJC 1/477) – spr. Satanella, Rozkošného opera

steeloskon (ASCS) – spr. steeloskop, spektrální přístroj ke zjištování složení oceli

švačinář(ka) (ČSVaS II, 2057.2) – spr. svačinář(ka), donášeč(ka) svačiny

Tacca pinatifida (MČSE, 1/242 a 6/115) – spr. Tacca pinnatifida, druh rostliny taka

tača, tačka (KKKS/338) – spr. stača, stačka, známka ve škole, dostatečná

taraku (PSCS, KKKS/231) – spr. takaru, takarú, takar, africký hrabáč, hrabáč kapský

thyreoglubulin (CJC 1/285) – spr. thyreoglobulin, glykoprotein tvořený štítnou žlázou, tyreoglobulin

Topkaki (D 2, D 8 – heslo Alekan) – spr. Topkapi, film režiséra Dassina Trhovice (CJC 2/92) – spr. Trhonice, sídlo v okrese Žďár nad Sázavou

trichromizmus (ASCS) – spr. trichroizmus, trichroismus, trojbarevnost

trojlísky (MČSE 3/330, popisek u symbolu trefy, Klaveren) – spr. trojlístky

trotl (ASCS) – spr. trot, trott chůze (klus) koně

Tryton (ESGV 2/28) – spr. Triton, měsíc planety Neptun

UMP (SZED) – spr. UPM, Uměleckoprůmyslové muzeum (viz též heslo UPM, internet)

Úprka (IES, Kočí/450, 1826, 2013, MO II/999) – spr. Uprka, český sochař (František nebo Franta), český malíř (Joža)

úsus (ASCS, Pravopisná poznámka, str. 8) – spr. úzus, usus, zvyklost, zvyk, obyčej

ušňěrovati (SSJČ) – spr. ušněrovati, šněrováním stáhnouti

uyan fa (KKKS/162) – spr. yuan fa, čínské platidlo

Vajra (ČSBS, heslo Jerneková Klára) – spr. Varja, postava z Čechovova Višňového sadu; role Kláry Jernekové

vamlum (ASCS) – spr. vampum, indiánská ozdoba z mušliček

vamlumový (ASCS) – spr. vampumový, týkající se vampumu

Vašáryová Emília i Magda (MČSE, IES, ČSBS aj.) – spr. Vášáryová, slovenská herečka

Vatoz (CJC 2, Čs. voj. atlas, křížovkářské slovníky) – spr. Vatoa, ostrov ve Fidži

watwer-closet (D 8, VSN – heslo WC) – spr. water-closet, splachovací záchod (anglicky)

xolol (KKKS/226) – spr. xylol, rozpouštědlo

Yowa (FHS/430, heslo Nolte) – spr. Iowa, stát USA

Yt (VSZEU) – spr. Y, chemická značka yttria

zahora (SSJČ) – spr. záhora, kraj za horami, záhoří

zemjlanka (SCSED) – spr. zemljanka, úkryt vybudovaný v zemi

zona (CJC 3/250) – spr. zóna, pás, pásek (viz tamtéž str. 384 a jiné prameny)
Aktualizace k 20. září 2005

Tento seznam je shodný s vydaným seznamem v Panorámě křížovek SPECIÁL

(listopad 2005), ruší a nahrazuje všechny ostatní dosud vydané seznamy opsaných chyb

(Přílohy 1 Směrnic pro tvorbu křížovek) a jejich doplňky.


4. CELKOVÉ VÝSLEDKY 34. ROČNÍKU ČKL

Skupina A Skupina B Skupina C


1. K. Formánek 1. J. Hrbáček 1. J. Vlášek

2. M. Mikuš 2. M. Dymáček 2. J. Cenek

3. J. Valenta 3. S. Hrdlička 3. J. Duben

4. J. Drápala 4. P. Vejchoda 4. J. Pekař

5. J. Porš 5. P. Nack 5. P. Vyskočil

6. P. Blažek 6. J. Klusáček 6. V. Kučavová

7. V. Jemelík 7. D. Šobora 7. I. Husar

8. J. Starý 8. K. Klokočník 8. J. Hendrych

9. J. Hlavatý 9. D. Vojník 9. Z. Grossmann

10. J. Janatka


Skupina D 1 Skupina D 2 Skupina E 1
1. L. Knotek 1. P. Podzemský 1. M. Kastner

2. M. Bokůvka 2. Z. Vondráčková 2. I. Vidláková

3. B. Ondrák 3. J. Vacková 3. F. Dedera

4. J. Smějová 4. J. Hořejší 4. P. Gašparín

5. P. Auterský 5. Z. Zelený 5. J. Němec

6. V. Vacek 6. M. Fizia 6. J. Šeda

7. J. Kubát 7. T. Truchlý 7. K. Kocík

8. J. Bísek 8. M. Doležal 8. I. Kučera

Ve 34. ročníku ČKL soutěžilo 52 účastníků, což je o 8 méně než v předchozím ročníku.

Celkovým vítězem se stal vítěz skupiny A RNDr. Karel Formánek.


Pavel Blažek, hlavní vedoucí ČKL.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət